Matkailuyhteistyön sopimus, Toivakkatalon aukiolokäytänteet sekä Toivakanhakan avustus kunnanhallituksen esityslistalla

Matkailuyhteistyön sopimus, Toivakkatalon aukiolokäytänteet sekä Toivakanhakan taloudelliset tukitoimet esityslistalla kunnanhallituksen kokoukseen

Toivakan kunnanhallituksen esityslistalla maanantain 27.5. kokoukseen on muun muassa Kiinteistö Oy Toivakanhakan esitys taloudellisista tukitoimista vuodelle 2024, Visit Jyväskylä Region -kuntayhteistyösopimus vuosille 2025-2027 sekä Toivakkatalon aukiolo- ja ovikäytänteet.

Kiinteistö Oy Toivakanhakan heikko taloustilanne vaatii taloudellisia tukitoimia

Kiinteistö Oy Toivakanhaka on lähettänyt 17.11.2023 kunnalle esityksen taloudellisista tukitoimista vuodelle 2024, joilla parannetaan kiinteistö Oy:n taloudellisia mahdollisuuksia toimia.

Kiinteistö Oy Toivakanhaka esittää omistajalleen, että omistaja myöntäisi vapautuksen vuoden 2024 lainanlyhennyksistä ja korkojen maksusta sekä myöntäisi kiinteistöosakeyhtiölle de minimis -avustuksen.

Syy esitykselle on Kiinteistö Oy:n heikko taloudellinen tilanne. Ilman taloudellisia tukitoimia Kiinteistö Oy Toivakanhakan on mahdotonta pärjätä vuonna 2024.

Toivakan kunnanhallituksen 27.11.2023 hyväksymän päätöksen mukaisesti Kiinteistö Oy Toivakahakan 76.000,00 euron de minimis -avustuksen ehtona vuonna 2024 on, että yhtiö laatii esityksen tarvittavista toimista omistajalleen siitä, miten yhtiö saatetaan liiketoimikelpoiseksi ja taloudellisesti vakaalle pohjalle.

Päätöksen mukaan yhtiö toimittaa omistajalleen kustannuslaskelmat sisältävän ja aikataulutetun kokonaisesityksen tarvittavista toimista helmikuun loppuun 2024 mennessä. Avustus maksetaan, kun kunnanhallitus on hyväksynyt kokonaisesityksen. Valtuusto käsitteli ja hyväksyi esityksen 11.12.2023

KOY Toivakanhaka ja Toivakan kunnanhallitus käsittelivät yhteisessä tapaamisessa 18.3.2024 KOY Toivakanhakan hallituksen näkemystä yhtiön tervehdyttämiseksi. Yhtiön hallituksen toimittama esitys ja sen johtopäätökset toimivat kunnanhallituksen ja valtuuston päätösesityksen pohjana. Yhtiön toimittama esitys täyttää de minimis -avustukselle asetetut (27.11.2023) ehdot. Valtuusto on käsitellyt KOY Toivakanhakan hallituksen näkemystä yhtiön tervehdyttämiseksi ja yhtiön hallituksen toimittamaa esitystä valtuuston iltakoulussa 13.5.2024.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää laittaa maksuun KOY Toivakanhakan hakeman 76.000,00 euron de minimis -avustuksen, jonka maksuunpanon ehdot KOY on täyttänyt toimittamalla esityksen tarvittavista toimista siitä, miten yhtiö saatetaan liiketoimintakelpoiseksi ja taloudellisesti vakaalle pohjalle.

Maakunnallinen yhteistyö matkailunäkyvyydessä

Toivakan kunta on mukana 1.1.2025-31.12.2027 (määräaikainen sopimus) yhteistyösopimuksella Keski-Suomen matkailun yhteisessä DMO-toiminnassa, josta vastaa Jyväskylän kaupungin alainen, Elinkeino- ja työllisyys -toimialaan kuuluva toimiva Visit Jyväskylä Region -palveluyksikkö. Visit Jyväskylä Regionin DMO-toiminta perustuu sopimuskaudella kulloinkin voimassa olevaan Keski-Suomen matkailustrategiaan, sen sisältöihin, painopisteisiin, tavoitteisiin ja mittareihin.

Sopimuksen myötä Toivakka on osa Visit Jyväskylä Regionin markkinoimaa Keski-Suomen matkailualuetta. Toivakan matkailutarjonta ja -alue huomioidaan Visit Jyväskylä Regionin markkinoinnissa ja sisällöissä, neuvontatyössä, sidosryhmäviestinnässä sekä DMO:n yhteisissä kehittämistoimissa ja -ohjelmissa, mukaan lukien Visit Jyväskylä Regionin hallinnoimat, Keski-Suomen matkailustrategian mukaiset, yhteisesti omarahoitetut hankkeet.

Yhteistyösopimuksella Toivakan matkailuyritykset ja -toimijat voivat myös osallistua Visit Jyväskylä Regionin järjestämiin valmennusohjelmiin veloituksetta, hyödyntää ympärivuoden veloituksettomia näkyvyysmahdollisuuksia sekä osallistua isompiin yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin yhteisesti sovitulla rahoitusperiaatteella: Visit Jyväskylä Region 50-60 % ja osallistuvat yritykset yhteensä 40-50 %. Lisäksi Toivakan kunta voi valita vuosittain kaksi nostettavaa kohdetta Visit Jyväskylä Regionin verkkosivuille kuvalliseen tuotekorttinäkyvyyteen. Visit Jyväskylä Region toimii solmittavan yhteistyöalueen sidosryhmäviestinnän vastuullisena rekisterinpitäjänä. Yhteistyösopimuksen myötä Visit Jyväskylä Region nimeää Toivakan oman kuntakummin, jonka kunta jakaa yhdessä max. neljän muun yhteistyökunnan kanssa.

Toivakan matkailuyhteistyön sopimuksen hinnaksi sopimukseen sisältyvin perustein on sovittu vuoden 2025 osalta 12 015 € (ALV 0 %).

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Toivakan kunnan matkailuyhteistyösopimuksen Visit Jyväskylä Region kanssa ajalle 1.1.2025-31.12.2027.

 

Toivakkatalon aukioloihin mahdollisia muutoksia  

Toivakkatalo on avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 09-15 välillä. Perjantaisin Toivakkatalon ulko-ovi on suljettuna. Toivakkatalolla työskentelee tällä hetkellä hallinto- ja kuntaympäristöpalveluiden työntekijöitä sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöitä. Maaseutuasiamies on Toivakkatalolla yhtenä päivänä viikossa tarpeen mukaan. TE-25 -uudistuksen myötä Toivakkatalo palvelee vuoden 2025 alusta lähtien myös eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen asiakkaita.

Useat kunnat pitävät kuntatalon ovet lukittuna pysyvästi, ja ulko-ovesta pääsee sisään ovikelloa soittamalla sekä sopimalla tapaaminen etukäteen tavattavan työntekijän kanssa. Tällä käytänteellä on haluttu varmistaa kunnantalon työntekijöiden turvallisuus. Henkilöstön edustajat ovat tuoneet esiin useassa eri yhteydessä tarpeen siirtyä käytänteeseen, jossa kunnantalon ovi pidetään lukittuna arkisin.

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt henkilöstöpalautetta ja päätynyt siihen, että Toivakkatalo pystyy parhaiten palvelemaan kuntalaisia sekä varmistamaan samalla kunnan työntekijöiden turvallisuuden siten, että Toivakkatalo pidetään jatkossa auki maanantaisin klo 09-15 ja muuten Toivakkatalon ulko-ovi pidetään lukittuna. Toivakkatalon aula on eristetty muusta kiinteistöstä lukituilla palo-ovilla.

Kuntalaiset, seurat ja yhdistykset voivat myös jatkossa käyttää Toivakkataloa ”yhteisen olohuoneen” tavoin tekemällä siihen erikseen varauksen. Toivakkatalolle pääsee virka-aikana sisään ovikelloa soittaen tai sopimalla etukäteen tapaamisen tavattavan henkilön kanssa.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Toivakkatalon päivitetyt aukiolo- ja ovikäytänteet 1.8.2024 alkaen.

Lisätietoja:

Toivakan kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen,

p. 040 52 31 633

heidi.hakkarainen@toivakka.fi

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto,

p. 040 51 69 332

touko.aalto@toivakka.fi

 

Koko esityslista löytyy täältä.

 

Toivakan kunnanhallituksen 22.4. kokouksen päätöksiä

Tilinpäätös 2023 etenee päätöksenteossa

Toivakan kunnanhallituksen maanantain 22.4.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa Toivakan kunnan tilinpäätös 2023, ARA-asumisen varallisuusrajat, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2023 sekä liittyminen Tiera verkkokauppa –yhteishankintaan.

Tilinpäätös 2023 sai edellisessä kokouksessa hyväksynnän muutosehdotukselle

Kunnanhallituksen 25.3. kokouksen päätöksen mukaisesti on vuoden 2023 tilinpäätökseen muodostettu 600.000,00 euron pakollinen varaus Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainasaamisten alaskirjaukseen. Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainasaamisten pääoma on 589 991,37 euroa. Pakollisen varauksen muodostamisen yhteydessä on kirjattu myös lainasaamisiin liittyvät korkosaamiset ajalta 1.1.2021-31.12.2023 yhteensä 23.772,88 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että se hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia / korjauksia, ennen kuin se tuodaan valtuuston vahvistettavaksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen 2.696.264,76 euroa kirjataan poistoeron vähennys 21 443,96 euroa ja tilikauden ylijäämä 2.717.708,72 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Ara suosittelee kuntien määrittävän vuosittain hyväksyttävät varallisuuden enimmäisrajat

Valtion tukemat vuokra-asunnot, eli ara-vuokra-asunnot, on osoitettava niitä eniten tarvitseville. Asukasvalinnoilla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin. Asukkaiden valinta on laissa säädeltyä.

Ara suosittelee, että kunnat määrittävät vuosittain hyväksyttävän varallisuuden enimmäisrajat. Kuntien varallisuusrajoja voi tiedustella kyseisestä kunnasta.

Kunnanhallitus päätti, että Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnan varallisuusrajat ovat seuraavat:
henkilöluku 1: 25 700 €, henkilöluku 2: 38 500 €, henkilöluku 3: 51 400 € ja henkilöluku 4 tai enemmän: 55 000 €.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2023

Vuosittaisessa selvityksessä tarkastellaan sosiaaliasiamiehelle tulleita yhteydenottoja. Keski-Suomen sosiaaliasiamiehelle tuli 423 asiaa (417 vuonna 2022). Valtaosa asioista oli kertaluonteisia, mutta jatkoasiointia tarvitsi ainakin kerran 176 (42 %). Sosiaaliasiamiehen mittareilla arvioiden hyvinvointialueen aloitus onnistui Keski-Suomessa kohtuullisen hyvin. Yhteydenotoissa korostuu tyytymättömyys sosiaalipalveluihin, joka kuitenkin määrältään laski vuodesta 2022 ja tiedustelut lisääntyivät saman verran. Tiedon tarvetta oli nyt noin kolmannes asioinnista ja kohdistui useimmin työikäisten palveluihin ja siellä toimeentulotukeen.

Selvitys 2023 on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2023.

Liittyminen Tiera verkkokauppa -yhteishankintaan

Tiera Verkkokauppa -puitesopimuksen sopimuskausi päättyy elokuussa 2024. Tiera kilpailuttaa yhteishankintana vastaavan hankintakanavan ICT-laitteille, -ohjelmistoille ja -palveluille päivitetyillä tuoteryhmillä, tuotteilla ja ratkaisuilla.

Tiera kehittää hankintakanavaa kuntatoimijoiden, hyvinvointialueiden ja muiden markkinatoimijoiden kanssa käytyjen markkinavuoropuhelujen perusteella. Yhteishankintaan ilmoittautuneilla asiakkailla ei ole minimiostovelvoitetta eikä liittymisilmoitus estä tai rajoita asiakasta hankkimasta tuotteita ja/tai palveluita kolmansilta osapuolilta. Palvelusopimus tehdään kilpailutuksessa valikoituneen puitesopimustoimittajan kanssa.

Kunnanhallitus päätti liittyä Tiera verkkokauppa–yhteishankintaan.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto

p. 040 516 9332

Koko pöytäkirja luettavissa täällä.

Toivakan kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa valmistautumista työvoimapalvelujen järjestämiseen, Rakentajan raksaraha ja lisämäärärahojen käsittelyä

Toivakan kunnanhallituksen esityslistalla maanantain 26.2. kokoukseen mm. Jämsän kaupungin lausuntopyyntö hallintosääntömuutoksiin koskien työvoimapalvelujen järjestämistä, nimeämispyyntö Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakuntaan, Rakentajan raksaraha Toivakan kuntaan rakentajille, lisämääräraha sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024, lisämääräraha vuoden 2024 ICT-hankintoihin, luovutusehtojen vahvistamista Ruuhimäen ja Kankaisten kyläyleiskaavojen mukaisille tonteille ja Nisulan yleiskaavan alueen vahvistettujen tontinluovutusehtojen muuttaminen.

 

TE25 -uudistus etenee

Ehdollisina sopijakuntina kaikkien Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kuntien täytyy antaa lausuntonsa Jämsän kaupungin lausuntopyyntöön hallintosääntömuutoksiin koskien työvoimapalvelujen järjestämistä. Lakisääteisten TE-palvelujen tuottaminen kunnalle voi alkaa vasta järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen 1.1.2025. Kuntien yhteinen toimielin voidaan perustaa vasta, kun työllisyysalue on valtioneuvoston päätöksellä vahvistettu. Tavoitteena on, että työllisyysalueet perustetaan kuluvan vuoden 2024 helmikuun aikana. Toimielimen perustaminen kuuluu vastuukunnan valtuuston toimialaan. Valtuusto delegoi päätösvaltaansa aina hallintosäännöllä. Toimielin tulee perustamisenkin jälkeen toimivaltaiseksi järjestämislain mukaisiin asioihin vasta vuoden 2025 alusta lähtien. Sille voidaan kuitenkin hallintosääntömuutoksen yhteydessä delegoida toimivaltaa toimia jo aiemmin.

Päätösehdotuksena on, kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan Jämsän kaupungille, että Toivakan kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä olevat Jämsän kaupungin hallintosääntömuutokset koskien työvoimapalvelujen järjestämistä. Lausunto on ehdollinen siihen saakka, kunnes valtioneuvosto on tehnyt työllisyysalueita koskevan päätöksen.

Kahdeksan kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien yhteisenä toimielimenä työllisyyspalveluiden järjestämiseksi toimii Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta. Lautakunta vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa määriteltävistä työvoimaviranomaisen tehtävistä 1.1.2025 alkaen.

Päätösvaltaa lautakunnassa käyttävät sopijakuntien nimeämät 12 jäsentä.  Jämsän kaupungilla on kolme paikkaa. Lautakuntapaikat muutoin määräytyvät työvoiman määrän perusteella.  Joutsa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka nimeävät jokainen yhden jäsenen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää edustajansa Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelevaan toimielimeen ja työllisyysaluelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tasa-arvolain noudattamiseksi lähtökohtana on, että esitetään sekä naista että miestä.

 

Tasetta töihin – Raksaraha käyttöön

Toivakan kunta edistää rakentamista sekä helpottaa uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumista kuntaan rakentajan raksarahalla. Kun Toivakan kunnan alueelle rakennetaan joko asuinrakennus tai yrityksen toimitilat uudisrakennuksena, niin rakentaja voi saada jopa 15.000 € rakentajan raksarahan. Rakentajan raksaraha maksettaisiin siinä vaiheessa, kun uudisrakennus on hyväksytysti rakennusvalvonnassa lopputarkastettu. Veronalaiseksi tuloksi luokiteltavan rakentajan raksarahan määrän ehdot riippuvat muun muassa uudisrakennuksen koosta.

Kuntaympäristölautakunta päätti kuntaympäristöjohtajan kokouksessa tekemän muutosehdotuksen mukaan, että Rakentajan Toivakka-lisän nimi muutetaan valmistelun aikana raksarahaksi ja, että kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle raksarahan käyttöönottamista rakentamisen tukemiseksi edellä kuvatulla tavalla.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus esittää valtuustolle raksarahan käyttöönottamista rakentamisen tukemiseksi esittelytekstissä kuvatulla tavalla. Rakentajan raksaraha otetaan huomioon tulevissa talousarvioiden valmisteluissa. Kuluvan vuoden osalta kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2024 osoitetaan lisämäärärahavarauksena 10 000 euroa omakotirakentajien raksarahalle.

 

Lisämääräraha sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024 sekä lisämääräraha vuoden 2024 ICT-hankintoihin

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti 20.2.2024 kokouksessaan, että se esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistys- ja hyvinvointipalveluille myönnetään lisämäärärahaa 20.100 euroa vuoden 2024 käyttötalousarvioon, sillä talousarviota 2024 valmistellessa ei ole osattu ennakoida ei ole osattu ennakoida pienten varhaiskasvatusikäisten määrää eikä siten myöskään päiväkotiavustajan tarvetta. Lisäksi Kukkulan sairaalakouluun tarvitaan henkilökohtainen koulunkäynnin ohjaaja ajalle 23.1.-23.2.2024 ja 4.3.-1.6.2024. Talousarviota 2024 valmisteltaessa ei ole osattu ennakoida henkilökohtaisen ohjaajan tarvetta.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää sivistys- ja hyvinvointipalveluille lisämäärärahaa 20.100,00 euroa vuoden 2024 käyttötalousarvioon
1. varhaiskasvatuksen päiväkotiavustajan palkkaamiseksi kustannuspaikalle 052502 yhteensä 8.100 euroa
2. perusopetukseen asiakaspalveluiden ostoon kunnilta kustannuspaikalle 052012 12.000 euroa.

 

ICT-hankintojen lisämäärärahan hakeminen koskee muun muassa palvelimia, varmistuspalvelinta, kytkimiä ja Facta-väestötietojärjestelmää, henkilökunnan tietoturva-/tietosuojakoulutusta sekä koulukeskuksen videotykkilaitteistoa. Korjausvelkaa ICT-ympäristöön on kertynyt vuosien aikana.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää 40.000,00 euron investointilisämäärärahan ICT-hankintoihin vuodelle 2024.

 

Luovutusehdot Ruuhimäen ja Kankaisten rakennuspaikoille sekä päivityksiä olemassa oleviin luovutusehtoihin Nisulan tonteille 

Toivakan kunta omistaa Ruuhimäessä Ruuhimäentien molemmin puolin kyläyleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja kahdeksan ja Kankaisten kylän yleiskaavan alueelta yhteensä 15 rakennuspaikkaa. Ruuhimäen ja Kankaisten kyläyleiskaavojen mukaisille tonteille ei ole vahvistettu tai määritelty tarkempia luovutusehtoja.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää, että Ruuhimäen ja Kankaisten kyläyleiskaavojen mukaisille rakennuspaikoille vahvistetaan luovutusehdot oheisen liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.

Toivakan kunnanhallitus vahvisti Nisulan kyläyleiskaavan mukaisten tonttien luovutusehdot 27.02.2023 § 40. Tämän jälkeen Päijänteen omarantaiset kaksi rakennuspaikkaa ovat olleet huutokauppamyynnissä Huutokaupat.com sivustolla kaksi eri kertaa ja pohjahintana näillä tonteilla on ollut 50 000 €/ tontti. Huutokaupassa ei saatu tonteista yhtään tarjousta.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää, että Nisulan kyläyleiskaavan alueelle vahvistettuja tontinluovutusehtoja muutetaan niin, että Päijänteen omarantaiset kiinteistöt hinnoitellaan kiinteällä myyntihinnalla ja että kaikki alueen tontit luovutetaan suoraan tonttien kirjallisten varausten mukaisessa järjestyksessä. Kiinteistön 850-404-1-579 myyntihinnaksi vahvistetaan 47 500 euroa ja kiinteistön 850-404-1-580 myyntihinnaksi vahvistetaan 45 000 euroa. Lisäksi koko alueen rakennuspaikat saavat etuoikeuden venepaikan varaamiseen rakennettavaan pienvenelaituriin kulloinkin voimassa olevalla vuosittaisella venepaikkamaksulla.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 5169 332

Koko esityslista löytyy täältä.

Toivakan kunnanhallituksen maanantain 12.2. kokouksen päätöksiä

Toivakan kunnanhallitus päätti maanantain 12.2.2024 kokouksessa mm. Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan lausuntopyynnöstä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen maksuvyöhykkeistä, lausunnosta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022, § 9 purkamista koskevasta Keski-Suomen hyvinvointialueen hakemuksesta sekä yhteishankintasopimuksiin liittymisistä.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisen toimivalta-alueen laajenemisen myötä maksuvyöhykkeet määritellään uudelleen

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisen toimivalta-alue on aikaisemmin käsittänyt Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien alueet. Toimivalta-alue laajeni 1.1.2024 alkaen myös Hankasalmelle, Petäjävedelle, Toivakkaan ja Äänekoskelle. Viranomaisalueen laajentumisen seurauksena myös joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet tulee määritellä uudelleen siten, että ne koskevat koko aluetta.

Selvityksen lähtökohtana oli Jyväskylän seudun maksuvyöhykkeiden yhdistäminen aikanaan Keski-Suomen ELY-keskuksen käytössä olleisiin vyöhykkeisiin. Kaikissa vyöhykevaihtoehdoissa lippujen asiakashintoja esitettiin nostettavan kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi. Tärkein peruste esitetyn vyöhykemallin puolesta oli sen selkeys ja helppo hahmotettavuus, niin kuntien sisäisessä kuin niiden välisessäkin liikenteessä. Viiden eri vyöhykkeen sijaan vyöhykemäärän vähentäminen kolmeen selkiyttää lippujärjestelmää ja supistaa lippuvariaatioiden määrää.

Toivakan lipputyypeissä ei tapahdu muutoksia, mutta vyöhykemuutos nostaa Toivakka-Jyväskylä -yhteysvälin lipun hintoja. Vyöhykeuudistuksen voidaan katsoa normalisoivan hyvin edulliset Toivakka-Jyväskylä -yhteysvälin lippuhinnat.

Lopullisesti vyöhykemalli on tarkoitus hyväksyä lautakunnan kokouksessa 21.2.2024 ja se otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen. Joukkoliikennelautakunta pyytää kunnilta lausunnot 13.2.2024 mennessä.

Toivakan kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan 25.1.2024 alustavasti hyväksymän Jyväskylän seudun toimivaltaisen viranomaisen alueella käyttöön otettavaksi vaihtoehdon 3B mukaisen maksuvyöhykemallin. Toivakan kunnanhallitus huomauttaa, että Toivakka-Jyväskylä yhteysvälin lippuhintojen nousu on suurinta Toivakka-Jyväskylä -yhteysvälillä, ja hinnankorotuksen kohdistuminen suhteellisesti eniten yhteen yhteysväliin ei ole tarkoituksenmukaista yhdenvertaisuusperiaatteen eikä vyöhykeselvityksen pohjana olleisiin Linkki tulevaisuuteen 2030 kehittämisohjelmaan kirjattujen tavoitteiden osalta. Toivakan kunnanhallitus edellyttää Toivakka-Jyväskylä -yhteysvälin lippuhintojen tarkistamista, jos hinnankorotukset heikentävät muista sopimuskunnista poiketen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja joukkoliikenteen käyttö yhteysvälillä vähenee.

 

Lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022, § 9 purkamista koskevasta Keski-Suomen hyvinvointialueen hakemuksesta 

Asia koskee lausuntoa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen hyvinvointialueen ylimääräistä muutoksenhakua koskevaan hakemukseen, jolla haetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 purkua.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on 20.6.2023 hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 purkamista. Hakemuksessaan Keski-Suomen hyvinvointialue esittää sairaanhoitopiirin päätöksen olevan lainvastainen sekä tiedoksisaannin puuttumisen perusteella, että yleisen edun vaatiessa päätöksen purkamista hallintoasioiden oikeudenkäyntiä koskevan lain (808/2019) 117 §:n 1 momentin 1-, 2- ja 3-kohtien sekä 2 momentin perusteella.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan § 25 kohdan 9 mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta tai jatkovalituksesta, jos kunnanhallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Kyseessä ei ole kunnanvaltuuston päätös, mutta kohtaa voidaan soveltaa myös jo lakkautetun kuntayhtymävaltuuston toimialaan kuuluneeseen päätökseen, koska se ei omasta puolestaan voi vastata. Valtuuston päätös myös koskee nimenomaan Keski-Suomen kuntien etua, joten itse pyyntö on myös osoitettu kunnille.

Toivakan kunnanhallitus päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön koskien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntayhtymävaltuuston 17.6.2022 § 9 päätöksen purkamishakemusta.

Yhteishankintasopimuksiin liittyminen

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan myös hyväksyä Toivakan kunnan liittymiset Hansel Oy:n yhteishankintaan teleoperaattoripalvelut 2025-2030, Hanselin toimistotarvikkeet 2025-2027 (2029) –puitejärjestelyyn sekä Sarastia Oy:n yhteishankintasopimukseen 316165 / Asiakirjojen digitointi- eli skannauspalveluun.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 51 69 332.

Koko pöytäkirja liitteineen on luettavissa täällä.

Kunnanhallituksen maanantain 12.2. kokouksen teemoina lausuntoja ja päätöksiä yhteishankintasopimuksiin liittymisestä

Toivakan kunnanhallituksen esityslistalla maanantain 12.2.2024 kokoukseen mm. Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan lausuntopyyntö Jyväskylän seudun joukkoliikenteen maksuvyöhykkeistä, lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022, § 9 purkamista koskevasta Keski-Suomen hyvinvointialueen hakemuksesta sekä yhteishankintasopimuksiin liittymisiä.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisen toimivalta-alueen laajenemisen myötä maksuvyöhykkeet määritellään uudelleen

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisen toimivalta-alue on aikaisemmin käsittänyt Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien alueet. Toimivalta-alue laajeni 1.1.2024 alkaen myös Hankasalmelle, Petäjävedelle, Toivakkaan ja Äänekoskelle. Viranomaisalueen laajentumisen seurauksena myös joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet tulee määritellä uudelleen siten, että ne koskevat koko aluetta.

Selvityksen lähtökohtana oli Jyväskylän seudun maksuvyöhykkeiden yhdistäminen aikanaan Keski-Suomen ELY-keskuksen käytössä olleisiin vyöhykkeisiin. Kaikissa vyöhykevaihtoehdoissa lippujen asiakashintoja esitettiin nostettavan kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi. Tärkein peruste esitetyn vyöhykemallin puolesta oli sen selkeys ja helppo hahmotettavuus, niin kuntien sisäisessä kuin niiden välisessäkin liikenteessä. Viiden eri vyöhykkeen sijaan vyöhykemäärän vähentäminen kolmeen selkiyttää lippujärjestelmää ja supistaa lippuvariaatioiden määrää.

Toivakan lipputyypeissä ei tapahdu muutoksia, mutta vyöhykemuutos nostaa Toivakka-Jyväskylä -yhteysvälin lipun hintoja. Vyöhykeuudistuksen voidaan katsoa normalisoivan hyvin edulliset Toivakka-Jyväskylä -yhteysvälin lippuhinnat.

Lopullisesti vyöhykemalli on tarkoitus hyväksyä lautakunnan kokouksessa 21.2.2024 ja se otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen. Joukkoliikennelautakunta pyytää kunnilta lausunnot 13.2.2024 mennessä.

Päätösehdotuksena on, että Toivakan kunnanhallitus hyväksyy Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan 25.1.2024 alustavasti hyväksymän Jyväskylän seudun toimivaltaisen viranomaisen alueella käyttöön otettavaksi vaihtoehdon 3B mukaisen maksuvyöhykemallin. Toivakan kunnanhallitus huomauttaa, että Toivakka-Jyväskylä yhteysvälin lippuhintojen nousu on suurinta Toivakka-Jyväskylä -yhteysvälillä, ja hinnankorotuksen kohdistuminen suhteellisesti eniten yhteen yhteysväliin ei ole tarkoituksenmukaista yhdenvertaisuusperiaatteen eikä vyöhykeselvityksen pohjana olleisiin Linkki tulevaisuuteen 2030 kehittämisohjelmaan kirjattujen tavoitteiden osalta. Toivakan kunnanhallitus edellyttää Toivakka-Jyväskylä -yhteysvälin lippuhintojen tarkistamista, jos hinnankorotukset heikentävät muista sopimuskunnista poiketen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja joukkoliikenteen käyttö yhteysvälillä vähenee.

Lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022, § 9 purkamista koskevasta Keski-Suomen hyvinvointialueen hakemuksesta

Asia koskee lausuntoa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen hyvinvointialueen ylimääräistä muutoksenhakua koskevaan hakemukseen, jolla haetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 purkua.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on 20.6.2023 hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 purkamista. Hakemuksessaan Keski-Suomen hyvinvointialue esittää sairaanhoitopiirin päätöksen olevan lainvastainen sekä tiedoksisaannin puuttumisen perusteella, että yleisen edun vaatiessa päätöksen purkamista hallintoasioiden oikeudenkäyntiä koskevan lain (808/2019) 117 §:n 1 momentin 1-, 2- ja 3-kohtien sekä 2 momentin perusteella.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan § 25 kohdan 9 mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta tai jatkovalituksesta, jos kunnanhallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Kyseessä ei ole kunnanvaltuuston päätös, mutta kohtaa voidaan soveltaa myös jo lakkautetun kuntayhtymävaltuuston toimialaan kuuluneeseen päätökseen, koska se ei omasta puolestaan voi vastata. Valtuuston päätös myös koskee nimenomaan Keski-Suomen kuntien etua, joten itse pyyntö on myös osoitettu kunnille.

Pohjaehdotuksena on, että Toivakan kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön koskien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntayhtymävaltuuston 17.6.2022 § 9 päätöksen purkamishakemusta.

Yhteishankintasopimuksiin liittyminen

Kunnanhallitus päättää kokouksessaan myös Toivakan kunnan liittymisistä Hansel Oy:n yhteishankintaan teleoperaattoripalvelut 2025-2030, Hanselin toimistotarvikkeet 2025-2027 (2029) –puitejärjestelyyn sekä Sarastia Oy:n yhteishankintasopimukseen 316165 / Asiakirjojen digitointi- eli skannauspalveluun.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 51 69 332.

Koko esityslista liitteineen on luettavissa täällä.

Toivakan kunnanhallitus kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 22.1.

Toivakan kunnanhallitus kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen – listalla mm. kaavoituskatsaus 2024, lausunto Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta, esitys henkilöstöä koskevista lomautuksista luopumisesta vuonna 2024 sekä yhtiökokousedustajien nimeämisiä vuodelle 2024.

Kokouksessa esitellään kunnanvaltuustolle tiedoksi saatettava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Toivakan kunta antaa lausunnon Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavan lausunnon:  Toivakan kunta katsoo, että mikäli kaavaluonnoksen mukaiset Makkolan ja Häppälänmäen tuulivoimatuotannon alueet säilytetään edelleen myös laadittavassa maakuntakaavaehdotuksessa, tulee näiden alueiden osalta arvioida huolellisesti vaikutukset Toivakan kunnan puolella sijaiseviin kiinteistöihin, elinkeinoihin, elinympäristöön ja ihmisiin. Toivakan kunta painottaa, että maakuntakaava ohjaisi yleiskaavatasoista suunnittelua niin, että tuulivoimalaitosalueille muodostuvat riittävän pitkät suojaetäisyydet, jotka huomioivat kylien edellä mainitut toiminnot.

Kunnanhallitus käsittelee maanantaina 22.1.2024 esitystä, jonka mukaan Toivakan kunta luopuu henkilöstön lomautusten toteuttamisesta vuonna 2024. Esityksen mukaisesti henkilöstöllä on yhä oikeus käyttää suositusvapaita sekä vaihtaa lomarahaa vapaiksi, mutta velvoitetta tähän ei enää muuttuneessa tilanteessa ole.

Esityksen taustalla Toivakan kunnan ja Savonlinnan kaupungin välinen Suur-Savon Sähkön osakekauppa, joka sai lainvoiman 28.12.2023. Toivakan kunnan ja Savonlinnan kaupungin välinen osakekauppa varmistaa, että Toivakan kunta pystyy kattamaan taseessa olevan 1,6 miljoonan euron alijäämän etuajassa. Vaikka taloudelliset perusteet yhteistoimintaneuvotteluiden toimenpiteiden täytäntöönpanolle eivät ole muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa voimassa, tuotannolliset perusteet kunnanhallituksen 20.11.2023 tekemälle päätökselle pysyvät ennallaan.

Kokouksessa nimetään yhtiökokousedustajat vuodelle 2024 seuraaviin yhtiöihin: As Oy Toivakan Metsätalo, Toivakan Lämpö Oy:, Kiinteistö Oy Toivakanhaka ja Mustakorkea Oy.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 51 69 332

Koko esityslista on luettavissa täällä.

Kunnanhallituksen esityslistalla 4.12. kokoukseen muun muassa Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Toivakan kunnanhallituksen esityslistalla maanantain 4.12. kokoukseen ovat muun muassa Toivakan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodelta 2022 sekä Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026.

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä

Kuntalaki (410/2015, 1 §) edellyttää kunnilta asukkaidensa hyvinvoinnin edistämistä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 6 §) määrittelee, että kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet sekä otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset väestöryhmittäin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kunnan eri palvelualueiden on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi jokaisen kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

Kuntien on vuodesta 2023 alkaen toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan. Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline, jolla lain velvoittama hyvinvointikertomus voidaan tehdä valmista pohjamallia käyttäen. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla kunnan palvelualueilla. Kunta seuraa, asettaa tavoitteita ja koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kunnan eri palvelualueilla ja eri luottamuselimissä on tarpeen käsitellä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Vuoden 2022 hyvinvointiraportti kertoo toivakkalaisten hyvinvointitilanteesta ja sen kehityksestä. Raportti on laadittu hyvinvointisuunnittelijan koordinoimana, yhteistyössä hyvinvointityöryhmän kanssa.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy hyvinvointikertomuksen vuosiraportin vuodelta 2022 ja merkitsee tiedoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittämän ponnen siitä, että Toivakan kunnassa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja nuorten osallisuuden ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvion valmistelu vuodelle 2024 oli hyvin haasteellista kunnan taseessa olevan kumulatiivisen alijäämän takia. Vuoden 2024 loppuun mennessä olisi kunnan katettava 1,6 miljoonan euron alijäämä.

Vuosi 2024 muuttaa Toivakan kuntaa, niin talouden kuin myös toiminnan osalta. Muutoksen taustalla on etenkin hyvinvointialueuudistus, ja sen rahoitusmalli sekä toimintaympäristössä tapahtuvat useat samanaikaiset muutokset. Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitusmalli rakennettiin leikkaamalla vain kuntien veroja ja valtionosuuksia hyvinvointialueelle. Koska valtionosuusjärjestelmää ei ole uudistettu vastaamaan tarkoitustaan, se kohtelee eri kuntia ja alueita hyvin eriarvoisesti. Keski-Suomen kunnat kärsivät hyvinvointialueuudistuksen rahoitusmallista erityisen paljon, valtionosuudet laskevat Keski-Suomessa lähes 30 prosenttia.

Talousarvion 2024 tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta, jonka tarkoituksena on ohjata koko kunnan toimintaa ja kehittämistyötä. Visiomme yhdessä toimivasta Toivakasta, joka tuntuu kodilta, ohjaa ajatteluamme. Kunnan talouden sopeuttaminen vastaamaan talouden kantokykyä ja kunnan toiminnan uudistaminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ovat edellytykset Toivakan kuntastrategian toteuttamiselle. Tämä on myös edellytys uuden kasvun ohjelmalle, jolla kasvamme ja kehitymme elinvoimaisena ja omaleimaisena kehyskuntana, jossa yhdistyvät turvallinen ja hyvä arki sekä luonnonläheisyys. Uusi kasvu ei synny pelkästään kunnantalolla, onnistumme siinä yritysten, seurakuntien, järjestöjen, seurojen muodostaman yhteistyön ja yhteisöllisyyden avulla. Tässä työssä jokaisen kuntalaisen näkemyksillä, ideoilla ja ajatuksilla on merkitystä ja kasvuvoimaa.

Tarkalla budjetoinnilla ja tehdyillä toimenpiteillä (yt-menettely ja veroprosenttien nosto) vuoden 2024 talousarvion arvioitu ylijäämä on yli 900 000 euroa. Vuoden 2025 arvioitu ylijäämän on arvioitu olevan noin 850 000 euroa. Vuosikate on vahva vuosina 2024-2026 – yli miljoona euroa jokaisena vuotena. Toivakan kunta ei tule saamaan kertynyttä alijäämää katettua määräajassa. Kattamatta jää noin 400 000 euroa, mutta kunta pystyy osoittamaan suunnitelmavuotena 2025, että alijäämä tulee katettua.

Kunnanhallitus on velvoittanut kokouksessaan 20.11.2023 § 252 lautakunnat ja viranhaltijat valmistelemaan yhteistoimintaneuvotteluissa kirjatut, työnantajan esityksen mukaiset henkilöstösäästöjä koskevat toimenpiteet kunnan talousarvioesitykseen 2024 ja taloussuunnitelmaesitykseen 2025-2026.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sekä investointiohjelman 2024-2026.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 51 69 332

Koko esityslista on luettavissa täällä.

Toivakan kunnanhallitus hyväksyi Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelun esityksen sekä esittää muutokset 2023 investointiohjelmaan valtuustoon hyväksyttäväksi

Työllisyysalueuudistus lähestyy   

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä. Toivakka on mukana Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen kuuluisi Toivakan lisäksi Keuruu, Multia, Petäjävesi, Luhanka, Joutsa, Muurame ja Jämsä, joka on ilmaissut kiinnostuksensa vastuukunnaksi.

Keski-Suomen liitto on myöntänyt Keski-Suomen alueiden valmisteluun hankerahoituksen ajalle 1.6.2023-31.12.2023. Hanke on Jyväskylän kaupungin hanke, jossa Jämsä (vastuukunta eteläinen Keski-Suomi) ja Äänekoski (vastuukunta pohjoinen Keski-Suomi) ovat osatoteuttajina. Hankkeen 20% omarahoitusosuus jaetaan Keski-Suomen kuntien kesken. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa ja järjestämissuunnitelman laadinnassa on ollut mukana myös Mikko Kesä Oy.

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat olleet yhteydessä Jämsän kaupunkiin ja ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua Eteläisen Keski-Suomen aluevalmisteluun. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on 4.9.2023 kaupunginhallituksen kokouksessaan tehnyt päätökset irrottautua Pirkanmaan työllisyysaluevalmistelusta ja liittyä eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun. Samalla se on sitoutunut valmisteluun ja sen hankerahoituksen osuuteen aiemmin hankkeen käynnistämisvaiheessa sovituilla perusteilla. Juupajoella asian käsittely on vielä keskeneräinen.

Työllisyysaluevalmistelussa kuntien on määrä muodostaa alueita, joiden työvoimapohja on yhteensä yli 20 000 henkilöä. Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen työvoimamäärä on 22150 henkilöä ja työvoimaennuste (2035) 18 285. Mänttä-Vilppulan tullessa mukaan valmisteluun alueen työvoimamäärä nousee 25 887:ään ja työvoimaennuste 21 086:een. Mikäli myös Juupajoki tulisi mukaan nousee työvoimamäärä 26 635:ään ja työvoimaennuste 21 678. (Lähde Mikko Kesä Oy:n työllisyysaluesimulaattori, joka pohjaa tilastokeskuksen tietoihin).

Mänttä-Vilppulan kaupunki on selvittänyt Työ- ja elinkeinoministeriöstä, ettei Mänttä-Vilppulan kuulumiseen eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun ole estettä. Keuruu-Mänttä-Vilppula ja Jämsä muodostavat erittäin tiiviin luonnollisen työssäkäyntialueen. Valmistelua tehdään Keski-Suomen liiton rahoittamalla hankkeella. Rahoittajan puolesta estettä alueen laajentamiseen ei ole, mikäli kaikki eteläisen työllisyysalueen kunnat hyväksyvät alueen laajenemisen. Tässä vaiheessa Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen mukaan ottaminen valmisteluun sopimusten ja järjestämissuunnitelman valmistelun osalta on mahdollista. Juupajoen liittyminen Keski-Suomen eteläiseen työllisyysalueeseen on ehdollinen kunnan omalle päätökselle valmisteluun sitoutumisesta. Valmistelussa tulee huomioida hyvinvointialueiden ja ELY-keskusten rajat.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mänttä-Vilppulan ja ehdollisena Juupajoen liittymisen Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen valmisteluun, edellyttäen, että alueen laajentaminen hyväksytään kaikissa valmisteluun osallistuvissa eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kunnissa. Valmisteluhankkeen omarahoitusosuus jaetaan uudelleen huomioiden uusien kuntien mukaantulo.

 

Talousarvion 2023 investointiohjelman muutokset kuntaympäristöpalveluiden palvelualueella

Kuntaympäristölautakunta kävi katsauksen investointiohjelman toteutuman tilanteesta ja keskeneräisistä hankkeista kokouksessaan 6.9.2023. Toivakan kunnan taloustilanne sekä juuri saatu valtionosuusennuste huomioiden investointeja on tarve tarkastella uudelleen jo tässä vaiheessa.

Lisäksi investointiohjelman muutostarpeita aiheuttavat muun muassa ennakoitua suuremmat rakentamiskustannukset päiväkoti-nuorisotila Vakkarin piharakentamisen osalta ja tarkoituksenmukaisuusperusteet kiinteistöihin liittyen (kiinteistövalvomo).

Lautakunta kävi läpi koko investointiohjelman ja teki ehdotuksen ohjelman muutoksista kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Kuntaympäristölautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointiohjelmaan 2023 tehtävät muutokset kokouksessa esitellyn oheismateriaalin mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti, että se esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 investointiohjelmaan tehtävät muutokset liitteen mukaan.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto

p. 040 5169 332

 

Koko pöytäkirja on luettavissa täällä.

Kunnanhallituksen esityslistalla: TE24 –uudistusta kohti valmisteluhankkeen kautta, lisämäärärahan tarve putkivuotoriskiin sekä kunnanjohtajan sijaistaminen

Toivakan kunnanhallituksen kokoukseen 5.6.2023 esityslistalla ovat muun muassa Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu -hanke 1.6.2023-31.12.2023 (TE24), lisämääräraha investointeihin vuodelle 2023 sekä kunnanjohtajan sijaistaminen hakuprosessin ajan.

Keski-Suomen työllisyysalueiden valmisteluhankkeessa valmistellaan koko Keski-Suomen alueen työllisyysalueiden muodostamista

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023. TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä.

TE-hallinnon henkilöstö siirtyy kuntiin liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä. Palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Kunnat vastaavat tulevien työllisyysalueiden valmistelusta. Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Vaikka järjestämisvastuu siirtyy, valtiolla säilyy viime kädessä vastuu työvoimasta. Valtio vastaa työvoimapalvelujärjestelmästä ja sen toimivuudesta valtakunnan tasolla.

Toivakan kunta on käynyt keskusteluja työllisyysalueen valmistelusta eteläisen Keski-Suomen alueen seitsemän muun kunnan kanssa. Valmistelussa on apuna ulkopuolinen asiantuntija Mikko Kesä Oy. Valmistelussa selvitetään mahdollisuuksia järjestää työllisyyspalvelut eteläisen Keski-Suomen kuntien kesken ja parasta mahdollista järjestämismallia. Kunnat voivat perustaa alueelle kuntayhtymän tai toimia vastuukuntamallilla, jossa isäntäkuntana ja järjestämisvastuussa olevana kuntana työllisyysalueella toimisi Jämsän kaupunki.

Työllisyysalueeseen liittyvien sopimusten ja järjestämissuunnitelman sekä palveluiden järjestämiseksi alueelle on suunniteltu haettavaksi kansallista kehittämisrahaa Keski-Suomen liitosta maakunnallisena hankkeena, jossa hankkeen hakijana on Jyväskylän kaupunki sekä Äänekoski ja Jämsä osahankkeiden toteuttajina. Hankkeen nimi on Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu -hanke. Hankkeen kesto 1.6.2023-31.12.2023.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 196 201 euroa, josta Keski-Suomen liitto rahoittaa 80 % ja Keski-Suomen kunnat asukaslukuunsa suhteutettuna maksavat 20 % omarahoitusosuuden. Toivakan omarahoitusosuus on 346,69 euroa. Jämsän (eteläinen alue) osahankkeen kustannusosuus on 47086 euroa.

Yhteishankkeessa tehdään tuensaajien kesken sopimus rahoituksen hakemisesta ja hankkeen toteuttamisesta. Tukipäätöstä ei voida tehdä Keski-Suomen liitossa ennen, kun sopimus on saapunut rahoittajalle. Sopimuksessa määritellään mm. tuensaajien keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet sekä se, että päätoteuttaja vastaa yhteishankkeen koordinaatiosta ja yhteydenpidosta Keski-Suomen liiton kanssa.

Keski-Suomen työllisyysalueiden valmisteluhankkeessa valmistellaan koko Keski-Suomen alueen työllisyysalueiden muodostamista, joita on valmistelun tässä vaiheessa syntymässä kolme: Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalue, Jyväskylän kaupungin työllisyysalue ja eteläisen KeskiSuomen työllisyysalue. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen kunnat.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus hyväksyy Keski-Suomen työllisyysalueiden valmisteluhankkeen 1.6.-31.12.2023 ja siihen liittyvän omarahoitusosuuden.

 

Investointiohjelmaan lisämäärärahatarve käyttövesiputkien saneeraukseen koulukeskuksen C-rakennuksessa

Talousarvion investointiohjelma sisältää vuoden 2023 osalta käyttövesiputkien saneeraushankkeen koulukeskuksen A- ja B-rakennuksille. Suunnittelu on käynnistynyt keväällä. Investointiohjelmaan on tällä hetkellä varattu vain suunnittelun määrärahoja kuluvan vuoden osalta.

Saneeraussuunnitelmaa laadittaessa on havaittu kuparisten käyttövesiputkistojen ennenaikaisia syöpymisiä myös koulukeskuksen C-rakennuksessa ja rakennuksessa on jo tapahtunut putkivuotoja, joiden vahingot ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet vähäiseksi. Riski suuremman vahingon syntymiseen on kasvanut, joten C-rakennuksen käyttövesiputkien saneeraus on otettu mukaan suunnitteluun. Hankkeissa on kyse siitä, että putkien materiaali vaihdetaan uusimalla käyttövesiputket muoviputkiksi.

C-rakennuksen putkiurakkaa on valmisteltu toteutettavaksi jo kesän 2023 aikana, koska hanke on kiireellinen lisävahinkojen välttämiseksi. Urakka-asiakirjat valmistuvat kilpailutusta varten kesäkuun alussa ja urakka-aika ajoittuisi pääosin heinäkuulle niin, että työt valmistuvat ennen koulun alkua. Investointiohjelmaan esitetään muutos siten, että kohteeksi lisätään myös koulukeskuksen C-rakennus ja tälle investointikohdalle varataan määräraha hankkeen toteuttamiseksi jo vuonna 2023.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan

investointiohjelmaan lisätään koulukeskuksen C-rakennuksen käyttövesiputkien saneeraus ja tämä hanke toteutetaan jo kesän 2023 aikana. Ehdotus investoinnin edellyttämästä määrärahatarpeesta annetaan kokouksessa.

 

Uuden kunnanjohtajan toivotaan aloittavan viimeistään syyskuussa

Kunnanjohtajan virkavapaan ajan (28.4.-31.5.2023) vs kunnanjohtajana toimii kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä. Uuden kunnanjohtajan toivotaan aloittavan elokuun aikana, mutta viimeistään syyskuussa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ollut yhteydessä henkilöihin, jotka mahdollisesti voisivat hoitaa kesän ajan virkaa vt kunnanjohtajana.

Ottaen huomioon asian luonne, asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1) ajalla 1.-18.6.2023 vt kunnanjohtajana toimii kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä. Jari Lämsälle maksetaan kunnanjohtajan viran hoitamisesta 1.500,00 €/kk lisäyksenä tehtäväkohtaiseen palkkaan ajalla 28.4.-18.6.2023.

2) Vt kunnanjohtajana ajalla 19.6.-31.7.2023 toimii Sakari Ainali. Palkka on 6.700,00 €/kk.

3) Vt kunnanjohtajana ajalla 1.8.2023 alkaen siihen asti, kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa virassa, toimii kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä. Jari Lämsälle maksetaan kunnanjohtajan viran hoitamisesta 1.500,00 €/kk lisäyksenä tehtäväkohtaiseen palkkaan 1.8.2023 alkaen siihen asti, kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa virassa.

4) Päätös astuu voimaan 12.6.2023 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

p. 040 630 4035

Koko esityslista on luettavissa täällä.

Vuoden 2022 tilinpäätös hallituksessa maanantaina 3.4. – ”Vuosi oli työntäyteinen ja talouden tasapainottamista jatketaan”

Kunnanhallitus käsittelee Toivakan kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2022 maanantaina 3.4.2023. Vuoden 2022 tilinpäätös on viimeinen tilinpäätös, jossa Toivakan kunnan rakenteeseen on kuulunut myös perusturvan toimiala sekä siihen liittyvät palvelut. Kuitenkin tilinpäätös vuodelta 2022 toteutui siten, että tilikauden tulos on 280 834,07 euroa, josta ylijäämätilille kirjataan 302 278,03 euroa (poistoeron kanssa). Toivakan kunta onnistui positiivisen vuosikatteen sekä ylijäämäisen tilikauden tuloksen tavoitteessa, vaikka taloudellisia yllätyksiä vuoteen mahtui paljon.  

 Poikkeukselliseen vuoteen ovat vaikuttaneet monet tekijät. Koronapandemian kanssa painittiin edelleen, lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muutti merkittävästi Euroopan turvallisuustilannetta vaikuttaen myös muun muassa maailmanlaajuiseen energiakriisiin. Toivakkalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluivat viimeistä vuotta kunnan rahoitettaviksi ennen siirtymistä hyvinvointialueen vastuulle. Toivakan kunta hyväksyi uuden kuntastrategian, joka on ohjannut kunnan toimintaa ja panostuksen kohteita helmikuusta 2022 alkaen. Toivakan väkiluku kasvoi viime vuonna hienoisesti 20 henkilöllä eli 0,8 %, ollen vuoden lopussa yhteensä 2407 henkilöä.

”Odottamattomia taloushaasteita vuoteen toi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri viimeisellä toimintavuodellaan. Vaikka tiedossa oli jo ennen vuotta 2022 sairaanhoitopiiriltä kuntien maksettavaksi tulevat alijäämäkertymät, olivat lopulliset luvut ja sairaanhoitopiirin talouskehitys vuoden 2022 aikana kuitenkin paljon odotettua heikompaa. Kaikkineen kustannukset sairaanhoitopiirin alijäämän kattamislaskuista sekä seututerveyskeskuksen alijäämälaskuista nousevat Toivakan osalta 1 097 895,03 euroon. Taseemme ollessa alijäämäinen jo valmiiksi, eivät nämä muutokset ole tuoneet helpotusta talouden haasteisiin, etenkään, kun olemme tehneet vaativaa talouden tasapainotustyötä jo useamman vuoden ajan”, summaa Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen ja jatkaa:

”Vuonna 2022 talouden tasapainotusohjelman mukaisilla toimenpiteillä saatiin yli 600 000 euron säästöt. Kumulatiivista alijäämää Toivakan taseessa on vuoden 2022 lopussa -1 614 520,83 euroa edelleen. Tasapainotettavaa kunnan taloudessa yhä riittää ja ratkaisuja siihen on etsittävä jatkuvasti. Onneksi elinvoimatekijämme ovat kuitenkin vahvat ja niistä meidän on pidettävä kiinni, mennen rohkeasti tulevaa kohti.”

 

Tilinpäätöksen luvut

 

Taseeseen kertynyt alijäämä katettava 2024 loppuun mennessä

Toivakan kunta käynnisti vuonna 2020 laajan talouden tasapainottamisohjelman kunnan talouden tasapainottamiseksi ja taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi. Merkittävimpiä tekijöitä taseeseen kertyneelle alijäämälle ovat olleet Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takauksen realisoituminen, korkeat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen vuosina 2021 ja 2022.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen Toivakan kunnan taseessa on ollut alijäämää -1 916 798,86 euroa. Toivakan kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella on alkanut kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvoite, jonka mukaan alijäämät tulee kattaa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kunnan talousarvio toteutui tilikauden tuloksen osalta talousarviomuutoksista huolimatta ylijäämäisenä. Vuoden 2022 talousarvio oli suunniteltu olevan 120 986 € ylijäämäinen. Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden arvioitu ylijäämä oli 28 244 €. Lopullinen tulos oli ylijäämäinen 302 278,03 €. Tähän vaikutti huomattavasti Toivakan kunnalle myönnetty harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (430 000,00 €), pysyvien vastaavien myyntien myyntivoitot, puun myynnin tuotot ja sivistystoimen valtionavustukset. 

Henkilöstömenot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna

Kunnan palveluksessa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 125 henkilöä. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstömäärä oli kasvanut seitsemällä henkilöllä. Toistaiseksi voimassa olevissa työ- tai virkasuhteissa olevien kokonaismäärä laski kuudella henkilöllä, ollen 86. Määräaikaisten työsuhteiden määrä nousi 13 henkilöllä ollen 39. Henkilöstökulut nousivat edellisestä vuodesta 365 012 euroa. Terveysperusteiset poissaolot sisältävät sairauspoissaolopäivien lisäksi ammattitaudit sekä työ- ja vapaa-ajan tapaturmat. Terveysperusteisia poissaolopäiviä kertyi yhteensä 2285 kalenteripäivää, mikä oli 657 kalenteripäivää enemmän kuin edeltävänä vuonna. Terveysperusteisten poissaolojen laskennallinen kustannus kunnalle oli 773 150 euroa (350 €/pv).