Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ohje sidonnaisuuksien ilmoittamiseen
Sidonnaisuusilmoitus
Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoitus tulee palauttaa allekirjoitettuna tarkastuslautakunnalle osoitteeseen:
Toivakan kunta / Tarkastuslautakunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

tai henkilökohtaisesti palvelusihteeri Heli Manniselle Toivakkatalolle

Sidonnaisuusilmoitukset viranhaltijat (tiedot päivitetty 23.5.2022)

Sidonnaisuusilmoitukset luottamushenkilöt (tiedot päivitetty 9.5.2022)