Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa, e-julkaisu Kuntaliitto 2022
Ohje sidonnaisuuksien ilmoittamiseen
Sidonnaisuusilmoitus
E-lomake sidonnaisuusilmoitus
Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoitus tulee palauttaa allekirjoitettuna tarkastuslautakunnalle joko

  • postittamalla osoitteeseen:
    Toivakan kunta / Tarkastuslautakunta
    Iltaruskontie 2
    41660 Toivakka
  • henkilökohtaisesti palvelusihteeri Heli Manniselle Toivakkatalolle
  • tai käyttämällä E-lomaketta

Sidonnaisuusilmoitukset viranhaltijat  (tiedot päivitetty 3.3.2023)

Sidonnaisuusilmoitukset luottamushenkilöt (tiedot päivitetty 3.3.2023)