Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on sairauden tai vamman johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluna voidaan myöntää mm. henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluja, asunnon muutostöitä ja palveluasumista.

Kehitysvammaisten palveluita järjestetään vammaispalvelulain ja erityishuoltolain perusteella (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 517/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat mm. asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, kuntoutusohjaus, kehitysvammapoliklinikan palvelut sekä tilapäisen hoidon järjestäminen.

Asumispalveluita järjestetään perhehoidossa ja yksityisissä palveluyksiköissä asiakkaan tarpeen mukaan.

Kehitysvammapoliklinikan palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.
Kehitysvammapoliklinikka sijaitsee Muuramen Kinkomaalla, os. Parantolantie 24, 40930 Kinkomaa, 0440 389 9727. Palveluun tarvitaan kunnan maksusitoumus.

Jari Saikkonen

Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut

040 558 2549

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta

Päivätoiminta järjestetään kunnan omassa yksikössä osoitteessa Paloisentie 1. Työtoimintaa järjestetään yksilöllisesti. Toimintaan voivat osallistua myös esim. mielenterveyskuntoutujat sosiaalihuoltolain perusteella. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa yksilöllistä toimintakykyä arjen askareissa, mahdollistaa osallisuutta yhteiskunnan toiminnassa sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta muiden kanssa.

Leena Kangas

Päivätoiminta

050 410 4337

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on kuntalain mukaan vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvosto ei ole kunnan virallinen toimielin vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanava. Vanhus- ja vammaisneuvosto voi ottaa kantaa mm. ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja tarvittaviin palveluihin.

Toivakkaan perustettiin vanhus- ja vammaisneuvosto keväällä 2013, jolloin yhdistettiin aikaisemmin erillisinä toimineet vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Neuvoston tarkoituksena on ajaa vanhusten ja vammaisten asioita Toivakassa, tehdä ehdotuksia ja yhteistyötä kunnan työntekijöiden kanssa.

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluu vuosina 2020-2021

Markus Tattari
Tuulikki Viinikainen (varalla Sirkka Ketonen)
Elina Sarlund
Minna Huovilainen (varalla Aila Ikonen)
Kaarina Walden