Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on sairauden tai vamman johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluna voidaan myöntää mm. henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluja, asunnon muutostöitä ja palveluasumista.

Kehitysvammaisten palveluita järjestetään vammaispalvelulain ja erityishuoltolain perusteella (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 517/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat mm. asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, kuntoutusohjaus, kehitysvammapoliklinikan palvelut sekä tilapäisen hoidon järjestäminen.

Asumispalveluita järjestetään perhehoidossa ja yksityisissä palveluyksiköissä asiakkaan tarpeen mukaan.

Kehitysvammapoliklinikan palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.
Kehitysvammapoliklinikka sijaitsee Muuramen Kinkomaalla, os. Parantolantie 24, 40930 Kinkomaa, 0440 389 9727. Palveluun tarvitaan kunnan maksusitoumus.

 

Sote-matkojen keskitetty välitys- ja kuljetuspalvelu aloittaa 1.6.2021 Keski-Suomessa, asiakkaat tilaavat kuljetuksen uudesta numerosta

 Keski-Suomen maakunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikenteen keskitetty välitys- ja kuljetuspalvelu aloittaa toimintansa. Palvelu tulee käyttöön 1.6.2021 alkaen Hankasalmen, Jämsä-Kuhmoisen, Kinnulan, Laukaan, Muuramen, Saarikan (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi, Kivijärvi), Toivakan, Wiitaunionin (Viitasaari ja Pihtipudas) ja Äänekosken alueilla. Keuruu liittyy mukaan 1.8.2021. Jyväskylän kaupungin on tarkoitus liittyä palveluun nykyisen voimassa olevan sopimuskauden päättyessä 15.1.2022 alkaen, huomioiden kuitenkin Jyväskylän kaupungin välityspalvelun hankintaan kohdistunut markkinaoikeusvalitus.

Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden keskitetty matkojen välitys- ja kuljetuspalvelu koskee kuntien viranhaltijapäätöksillä myöntämiä vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia henkilöliikennekuljetuksia. Hankintaan sisältyy optiona myös muita kuljetustyyppejä, kuten esimerkiksi erityishuollon, lastensuojelun, ikääntyneiden ja kehitysvammaisten päivätoimintojen kuljetuksia.

Asiakkaat tilaavat kuljetuksen uudesta numerosta

Asiakkaille muutos näkyy kuljetusten tilausnumeron muutoksena. Kuljetuksia hoitavat kuntien alueilla liikennöivät taksit, jotka ovat osallistuneet kuntien järjestämään hankintamenettelyyn.  Kuntien kuljetuspalveluasiakkaille on lähetetty uudet asiakasohjeet lähiviikkojen aikana. Lisäksi kuntien kuljetuspalveluiden asiakasohjeet on yhtenäistetty koko Keski-Suomen maakunnan yhteisiksi ohjeiksi.

Välityspalvelun tuottaa 1.6.2021 alkaen Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy, joka on Jyväskylän aluetaksi Oy:n tytäryhtiö. Kyseinen välityskeskus on tuottanut vastaavaa kuljetusten välityspalvelua muun muassa Jyväskylän kaupungille vuodesta 2015 lähtien.

Yhteinen K-S Sote-matkojen välitys- ja kuljetuspalvelu yhdenmukaistaa palvelua ja toimintatapaa koko maakunnan alueella. Se selkeyttää asiakkaiden asiointia, parantaa palvelun laatua ja saatavuutta. Yhteinen palvelu luo koko maakuntaan hankintalain mukaisesti järjestetyn toimintatavan kuljetusten välitykseen ja kuljetuksiin.

Emilia Lampi-Mäkelä (ma-to 9-15)

Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut

040 558 2549

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta

Päivätoiminta järjestetään kunnan omassa yksikössä osoitteessa Palosentie 1. Työtoimintaa järjestetään yksilöllisesti. Toimintaan voivat osallistua myös esim. mielenterveyskuntoutujat sosiaalihuoltolain perusteella. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa yksilöllistä toimintakykyä arjen askareissa, mahdollistaa osallisuutta yhteiskunnan toiminnassa sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta muiden kanssa.

Ohjaajat Inka Keteli ja Mari Pynnönen

Päivätoiminta

050 410 4337

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on kuntalain mukaan vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvosto ei ole kunnan virallinen toimielin vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanava. Vanhus- ja vammaisneuvosto voi ottaa kantaa mm. ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja tarvittaviin palveluihin.

Toivakkaan perustettiin vanhus- ja vammaisneuvosto keväällä 2013, jolloin yhdistettiin aikaisemmin erillisinä toimineet vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Neuvoston tarkoituksena on ajaa vanhusten ja vammaisten asioita Toivakassa, tehdä ehdotuksia ja yhteistyötä kunnan työntekijöiden kanssa.

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvosto 2022:

Jäsenet
Markus Tattari
Elina Sarlund
Sirkka Ketonen
Minna Huovilainen
Simo Laulajainen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Mikko Kuustie
Tuulikki Viinikainen.