Siirry sisältöön

Yksityistieavustukset

Kuulutus 14.2.2024:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku

Toivakan kunnassa olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemukset on toimitettava 30.4.2024 klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen Toivakan kunta, kuntaympäristölautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

Hakemuslomake, myöntämisperusteet ja muuta lisätietoa:

www.toivakka.fi/asuminen-ja-ymparisto/tiet-ja-liikenne/yksityistieavustukset/

Huomioithan, että lomakkeen yhteenlasku -toiminto toimii oikein, kun käyttää summissa pistettä pilkun sijaan (esim. 123.45).

Pyydettäessä hakemuslomake toimitetaan hakijalle postitse tai sähköpostitse, pyyntö soittamalla numeroon 040 683 4600 tai sähköpostitse minna.siltala@toivakka.fi

Toivakassa 14.2.2024, kuntaympäristölautakunta

 

Kuulutukset -sivulle

Kunnan avustus, yksityistielaki 84 §:

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

50 § Yksityistietä koskeva tieto

Tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että tiekunnasta on 89 §:n mukaiset ajantasaiset tiedot mainitussa pykälässä tarkoitetussa yksityistierekisterissä ja että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, on tieosakkaiden yhdessä varmistettava, että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Tieosakkaan on annettava tiekunnalle tiekunnan hallinnon ja tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot itsestään ja tienkäytöstään. Tieosakkaan on huolehdittava erityisesti osoitetietietojensa ja niiden muutosten ilmoittamisesta. Jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkailla on oikeus saada yhteisen tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot toisistaan.

Toivakan kunnan myöntämien kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy 30.4.2024 klo 15.00.

Kaikille tiekuntien yhteyshenkilöille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa jo ilmoittaneet, hakemuslomake toimitetaan sähköpostitse.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja tiekunta, mitä edustat, osoitteeseen minna.siltala@toivakka.fi

*  *  *  *  *

Huomioi myös ELY-keskuksen yksityisteiden parantamisen avustaminen

Yksityistien parantamisen avustaminen 

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.
Lisätietoja: Traficom

Digiroad, yksityistietietojen ilmoittaminen

Muistathan, että yksityistietiedot ilmoitetaan Digiroadiin ensisijaisesti VYYTI-lomakkeella. Vaikka yksityistiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tien tiedot tulee silti ilmoittaa Digiroadiin yksityistieavustusten hakemisen yhteydessä. Yksityistielomakkeella voi myös kertoa, että rajoituksia ei ole.

Tekemällä yksityistieilmoituksen Digiroadiin, tiekunta saa itselleen Digiroad-tositteen (pdf-tiedosto yksityistietietojen ilmoittamisesta Digiroadiin). Tositteen voi liittää yksityistien avustushakemukseen sellaisenaan. Jos teiden tiedot on ilmoitettu aiemmin, eivätkä ne ole muuttuneet, mutta tiekunta tarvitsee uuden tositteen vanhentuneen tilalle tai tosite on kadonnut, tiekunta voi tilata uuden tositteen täyttämällä VYYTI-lomakkeen. Lisätietoja yksityistietietojen toimittamisesta Digiroadiin nettisivuilta ja aina voi soittaa tai laittaa sähköpostia Digiroad-operaattorille.

Huomioithan, että Digiroadiin ei tule toimittaa tiekunnan yhteystietoja, vaan ne toimitetaan Maanmittauslaitokselle yksityistierekisteriin.Jari Lämsä

Kuntaympäristöjohtaja

040 630 4035

Minna Siltala

Palvelusuunnittelija

040 683 4600