Yksityistieavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku Toivakan kunnassa

Toivakan kunnassa olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemukset on toimitettava 2.5.2022 klo 12.00 mennessä Toivakan kunnan kirjaamoon, Iltaruskontie 2, Toivakka

Mikäli tiekunta ei pysty pitämään vuosikokousta 30.4.2022 mennessä, pyydetään kuitenkin avustushakemus jättämään määräaikaan mennessä. Avustushakemus hyväksytään vuoden 2021 käyttötilityksenä (perustuen tiekunnan kirjanpitoon ja hyväksyttäviin tilitositteisiin), kun se on asianmukaisesti allekirjoitettu.

Jos hakemuslomakkeen täyttämisessä on hankaluuksia, ota yhteys Minna Siltala p. 040 683 4600

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet Toivakan kunnassa

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.2.2020 § 16 päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteista.

 

Kunnan avustus, yksityistielaki 84 §:

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

50 §
Yksityistietä koskeva tieto

Tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että tiekunnasta on 89 §:n mukaiset ajantasaiset tiedot mainitussa pykälässä tarkoitetussa yksityistierekisterissä ja että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, on tieosakkaiden yhdessä varmistettava, että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Tieosakkaan on annettava tiekunnalle tiekunnan hallinnon ja tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot itsestään ja tienkäytöstään. Tieosakkaan on huolehdittava erityisesti osoitetietietojensa ja niiden muutosten ilmoittamisesta. Jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkailla on oikeus saada yhteisen tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot toisistaan.


Minna Siltala

Toimistosihteeri

040 683 4600

Toivakan kunnan myöntämien kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa helmikuussa 2022

ja päättyy 2.5.2022 klo 12.00.

Kaikille tiekuntien yhteyshenkilöille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa jo ilmoittaneet, hakemuslomake toimitetaan sähköpostitse.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja tiekunta, mitä edustat, osoitteeseen minna.siltala@toivakka.fi

Huom! ELY-keskuksen yksityisteiden parantamisen avustaminen

Päivitetty 5.1.2022


Linkkejä:

Maanmittauslaitos, ilmoitukset yksityistierekisteriin

Digiroad, yksityistietietojen ilmoittaminen

  • Yksityisteiden ilmoituspalvelu VYYTI on avattu!

Suomen Tieyhdistys

ELY -keskuksen yksityistieavustukset