Yksityistieavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet Toivakan kunnassa

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.2.2022 § 24 päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteista.

 

Kunnan avustus, yksityistielaki 84 §:

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

50 §
Yksityistietä koskeva tieto

Tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että tiekunnasta on 89 §:n mukaiset ajantasaiset tiedot mainitussa pykälässä tarkoitetussa yksityistierekisterissä ja että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, on tieosakkaiden yhdessä varmistettava, että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Tieosakkaan on annettava tiekunnalle tiekunnan hallinnon ja tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot itsestään ja tienkäytöstään. Tieosakkaan on huolehdittava erityisesti osoitetietietojensa ja niiden muutosten ilmoittamisesta. Jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkailla on oikeus saada yhteisen tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot toisistaan.


Toivakan kunnan myöntämien kunnossapitoavustusten hakuaika seuraavan kerran keväällä 2024.

Kaikille tiekuntien yhteyshenkilöille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa jo ilmoittaneet, hakemuslomake toimitetaan sähköpostitse.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja tiekunta, mitä edustat, osoitteeseen minna.siltala@toivakka.fi

Huomioi myös ELY-keskuksen yksityisteiden parantamisen avustaminen

Yksityistien parantamisen avustaminen 

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.
Lisätietoja: Traficom

 


Linkkejä:

Maanmittauslaitos, ilmoitukset yksityistierekisteriin

Maanmittauslaitos yksityistien tieyksiköinti

Digiroad, yksityistietietojen ilmoittaminen

  • Yksityisteiden ilmoituspalvelu VYYTI

Suomen Tieyhdistys

ELY -keskuksen yksityistieavustukset

Päivitetty 4.12.2023

Jari Lämsä

Kuntaympäristöjohtaja

040 630 4035

Minna Siltala

Palvelusuunnittelija

040 683 4600

Toimipaikka

Toivakkatalo