Yksityistieavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku Toivakan kunnassa

Toivakan kunnassa olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemukset on toimitettava 30.4.2020 klo 15.00 mennessä Toivakan kunnan kirjaamoon, Iltaruskontie 2, Toivakka

Mikäli tiekunta ei pysty pitämään vuosikokousta 30.4.2020 mennessä, pyydetään kuitenkin avustushakemus jättämään määräaikaan mennessä. Avustushakemus hyväksytään vuoden 2019 käyttötilityksenä (perustuen tiekunnan kirjanpitoon ja hyväksyttäviin tilitositteisiin), kun se on varmennettu joko hoitokunnan kahden varsinaisen jäsenen allekirjoituksin tai  vaihtoehtoisesti toimitsijamiehen  tai hänen varahenkilönsä allekirjoituksin.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet Toivakan kunnassa

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.2.2020 § 16 päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteista.

 

Huomioitavaa poikkeustilanteessa!

Tiekunnan tilityksen tarkastus:

Tilintarkastuksesta YksTL 58 § sanoo; ”… tiekunnan kokouksessa on … päätettävä edellisen
varainhoitokauden tilityksen tarkastamisesta ja hyväksymisestä tai kahden henkilön määräämisestä
ennakolta ja jäljestäpäin tarkastamaan tilitys ja antamaan kokoukselle selostus tarkastuksen tuloksesta.”


Kunnan avustus, yksityistielaki 84 §:

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

50 §
Yksityistietä koskeva tieto

Tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että tiekunnasta on 89 §:n mukaiset ajantasaiset tiedot mainitussa pykälässä tarkoitetussa yksityistierekisterissä ja että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, on tieosakkaiden yhdessä varmistettava, että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Tieosakkaan on annettava tiekunnalle tiekunnan hallinnon ja tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot itsestään ja tienkäytöstään. Tieosakkaan on huolehdittava erityisesti osoitetietietojensa ja niiden muutosten ilmoittamisesta. Jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkailla on oikeus saada yhteisen tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot toisistaan.

Jukka Paalanen

tekninen johtaja

040 640 2034

Minna Siltala

Toimistosihteeri

040 683 4600

Vuoden 2020 kunnossapitoavustusten hakuaika on alkanut.

Hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 15.00.

Kaikille tiekuntien yhteyshenkilöille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa jo ilmoittaneet, hakemuslomake toimitetaan sähköpostitse.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja tiekunta, mitä edustat, osoitteeseen minna.siltala@toivakka.fi

 


Linkkejä:

Maanmittauslaitos, ilmoitukset yksityistierekisteriin

Digiroad, yksityistietietojen ilmoittaminen

  • Yksityisteiden ilmoituspalvelu VYYTI on avattu!

Suomen Tieyhdistys

ELY -keskuksen yksityistieavustukset