Päätöksenteko

Toivakan kunnanvaltuuston kokoukset ovat nähtävissä suorana lähetyksenä YouTube live-streamina ja kokouksen jälkeen nauhoitettuna.


Kunnan päätöksentekoprosessi toimii normaalin kuntademokratian mukaisesti. Kokouksien pöytäkirjat ja esityslistat on kuntalaisten nähtävillä näillä sivuilla.

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.4.2022 alkaen

Viranhaltijapäätökset 1.4.2022 alkaen

Pöytäkirjat ja esityslistat 31.3.2022 asti

Viranhaltijapäätökset 31.3.2022 asti

Toivakan kunnan voimassa olevat säännöt ja ohjeet:

Hallintosääntö (voimassa 1.12.2021 alkaen)
Hankintaohje (voimassa 1.8.2021 alkaen)
Konserniohje (kvalt 19.2.2018 § 5 hyväksymä)
Kunnan talous
Kuntastrategia 2022-2030
Toivakka brändikirja
Kuulutukset
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016 – 2020
Laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2021
Hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti 2019, Hyvinvoinnin kuntakortti 

Kokousten aika ja pöytäkirjojen nähtävilläpito

KUNNANHALLITUS kokoontuu pääsääntöisesti vähintään kerran kuukaudessa maanantaisin klo 16.30 Toivakkatalolla. Kunnanhallituksen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävänä torstaina kunnan kotisivuilla julkisine liitteineen. Kokousten pöytäkirjat julkisine liitteineen julkaistaan kunnan kotisivuilla tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 3. tiistai klo 18:30. Ei kesä- ja heinäkuussa. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla, kun ne on tarkastettu ja ne ovat nähtävillä sivistystoimistossa kokousta seuraavana toisena arkipäivänä.

PERUSTURVALAUTAKUNNAN kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. tiistai klo 16:00. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla, kun ne on tarkastettu ja ne ovat nähtävillä kokousta seuraavana toisena arkipäivänä perusturvajohtajan huoneessa.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Esityslistat julkaistaan sähköisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla, kun ne on tarkastettu.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Esityslistat julkaistaan sähköisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla, kun ne on tarkastettu.

Toivakkatalo 2016