Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään Kuntalain 121 §:ssä.  Pykälän 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Toivakan kunnanvaltuuston 29.5.2017 50 §:ssä hyväksytyn hallintosäännön 9 § mukaan lautakunnassa on viisi jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Varsinainen jäsen: Varalla:
Puheenjohtaja
Tuomas Tahvonen
KOK Terttu Marttila KOK
Varapuheenjohtaja
Heidi Hakkarainen
Kesk Matleena Häätylä Vas
Satu Nummi Kesk Eero Eskelinen Kesk
Ahti Heinonen SDP Jouko Vanhatalo SDP
Tuija Rinne PS Martti Saari PS

lautakunnan pöytäkirjat

lautakunnan jäsenten sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi[at]toivakka.fi