Siirry sisältöön

Kirjastosalin käyttösäännöt

Kirjaston salia voivat järjestöt, yksityiset henkilöt sekä Toivakan kunnan hallintokunnat ja kansalaisopisto käyttää erilaisten kulttuuritapahtumien, kokousten, koulutustilaisuuksien, perhejuhlien yms. järjestämiseen. Salia voidaan käyttää kirjaston aukioloaikana, jos tilaisuus ei häiritse kirjaston toimintoja, sekä kirjaston ollessa suljettuna. Tilaisuuden tulee päättyä viimeistään klo 22.00. Päihteiden käyttö salissa on kielletty. Kirjastosalin käyttö voidaan evätä, mikäli tilaisuus ei sovi yhteen kirjaston yleisten toimintaperiaatteiden ja hyvän maun kanssa. Kirjaston kalustoa ei lainata kirjaston ulkopuolelle (mm. pöydät, tuolit, astiat).

Varaukset

Salin varaukset esitetään kirjaston henkilökunnalle. Salia varattaessa ilmoitetaan käyttöön tarvittava aika, tilaisuuden luonne sekä järjestäjän nimeämä vastuuhenkilö, joka vastaa järjestyksen säilymisestä tilaisuuden aikana ja ilmoittaa, mikäli tilaisuuden aikana on tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinkoa kunnan omaisuudelle. Varauksen yhteydessä on järjestäjän ilmoitettava kirjastoon, miten hän toivoo salin varustettavan tilaisuutta varten. Mikäli tilaisuus alkaa kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella, on salin varaajan haettava avain kirjastosta ja kuitattava se allekirjoituksellaan.

AV-välineistö

Salin varustukseen kuuluu piirtoheitin, videotykki, kannettava tietokone ja cd/dvd-soitin, joiden käyttöön kirjaston henkilökunta on perehtynyt. Salissa on myös äänentoistojärjestelmä, jota voi tarvittaessa käyttää kirjaston henkilökunnan opastuksella. Käytöstä on hyvä sopia etukäteen, jotta tarvittavat laitteet voidaan laittaa valmiiksi ja toimivuus testata.

Vastuuhenkilön velvollisuudet

Nimetty vastuuhenkilö, jonka tulee olla täysi-ikäinen, huolehtii seuraavista asioista:

  • hänen tulee varata sali tilaisuutta ennen kirjastosta
  • hänen tulee vastata siitä, että kunnan omaisuutta ei turmella
  • hänen tulee huolehtia siitä, että asiaankuulumattomia henkilöitä ei saavu kirjaston tiloihin
  • hänen tulee huolehtia siitä, että osanottajat käyttäytyvät asiallisesti, eivätkä oleskele muissa kuin sali-, keittiö- ja aulatiloissa
  • hänen tulee huolehtia siitä, että tilaisuutta varten on hankittu tilaisuuden luonteen niin vaatiessa asianomaisten viranomaisten lupa ja vaadittu määrä järjestysmiehiä
  • hänen tulee huolehtia siitä, että osanottajat poistuvat tilaisuuden päätyttyä viipymättä kirjastotalon tiloista
  • hänen tulee vastata siitä, että sali-, keittiö- ja aulatilat luovutetaan takaisin siinä kunnossa ja järjestyksessä kuin ne on luovutettu tilaisuutta varten
  • hänen tulee vastata siitä, että valot sammutetaan ja ulko-ovet lukitaan iltatilaisuuden päätyttyä
  • hänen tulee palauttaa kirjaston avain mahdollisimman pian

Vuokra 1.8.2013 alkaen

Salin vuokra / pv 100 €, tunti 30 €
Kaluston uudelleen järjestely 100 €
AV-laitteiden käyttökuntoon laittaminen 40 €
Talonmiespalvelut / tunti 40 €
Siivouspalvelut / tunti 40 €
Kirjaston keittiö / tunti 30 €

Toivakkalaisille järjestöille ja kunnan sisäisille toimijoille myönnetään 50 % alennus vuokrista.

HUOM!
Työpäivinä klo 11-14 kirjaston keittiötila ja sosiaaliset tilat ovat kirjaston henkilökunnan käytössä.
Tällöin keittiötilaa ei siis voi varata.