Vesistöt

Toivakan pinta-alasta on 13% järviä (52 neliökilometriä).  Toivakassa on 82 järveä, joista suurimmat ovat Päijänteen jälkeen Leppävesi (Toivakan puolella n. 800ha), Maunonen (508ha), Palosenjärvi (257ha), Leppänen (143ha), Humalajärvi (123ha), Vihijärvi (122ha), Iso-Kankainen (107ha), Hirvijärvi (94ha) ja Saarinen (92ha).  Syvimmät järvet (syvin kohta Toivakan alueella) Päijänne (95,3m), Leppävesi (41m), Maunonen (17,5m), Ala-Rummakko (13,5m), Pirttilampi (11,9m), Iso-Kankainen (9,8m), Ruokonen (9,6m) ja Hautajärvi (9,5m).

Toivakka kuuluu Suur-Päijänteen ja Leppäveden-Kynsiveden valuma-alueisiin, joiden vedet laskevat Kymijoen vesistöön ja siitä Suomenlahteen.

Natura-kohteita vesistöissä ovat lintujen suosima Humalalahti – Pitkäjoen suu, erämainen Iilijärven alue, Katajaneva – Vuorilammen alue – Huhtalampi, Lapinjärvi ja Palosenrannan rantametsä.

Vesistöjen vedenlaatu

Toivakan järvien ja jokien vedenlaatua on tutkittu jo vuosikymmeniä ELY:n toimesta.  Valtaosa vesistöistä on ekologiselta tilaltaan hyvässä kunnossa, joitakin jopa erinomaisia. Kuva yllä ja lisätietoa tutkituista järvistä ja joista löytyy täältä: Vesikartta – vesien tila (ymparisto.fi)

 

Ajankohtaisia linkkejä

Tietoa veden ja pohjaveden korkeuksista, lumi ja jää tilanteesta Keski-Suomen ELY:n sivuilta: Vesitilanne (-lumi, -jää) – ely – ELY-keskus

Vesilaki Vesilaki 587/2011 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Rahoituslähteitä vesien kunnostushankkeisiin täältä (Ympäristöministeriö, SYKE ja ELY) Nosta rahat pintaan – Rahatpintaan.fi

Ymparistöministeriön opas kunnostushankkeen ja avustuksen hakemiseen: Näin aloitat kunnostushankkeen ja haet avustusta (ym.fi)

Järvien sinilevätilanne: Sinilevätilanne – Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)

Vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee niin kansalaisia kuin eri alojen asiantuntijoitakin. Täältä löytyy mm. järvien ekologista tilaa kuvaavat kartat.  Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa: Vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde