Siirry sisältöön

Vesistöt

Vesistösäätiön opas Verrattomat vetemme:

Verrattomat vetemme -vesistöteko-opas – Suomen vesistösäätiö (vesistosaatio.fi)

Oppaassa nostetaan esiin vesistötekoja, joiden kautta meistä jokainen voi vaikuttaa vesiemme tilaan ja tulevaisuuteen. Ota opas mukaan mökille tai avuksi arkeen ja sovella oppaan antia näköiselläsi tavalla!

 

ToiVeTila -hanke 2022 – 2023

Lue lisää

Vesistöt Toivakassa

Toivakan pinta-alasta on 13% järviä (52 neliökilometriä).  Toivakassa on 82 järveä, joista suurimmat ovat Päijänteen jälkeen Leppävesi (Toivakan puolella n. 800ha), Maunonen (508ha), Palosenjärvi (257ha), Leppänen (143ha), Humalajärvi (123ha), Vihijärvi (122ha), Iso-Kankainen (107ha), Hirvijärvi (94ha) ja Saarinen (92ha).  Syvimmät järvet (syvin kohta Toivakan alueella) Päijänne (95,3m), Leppävesi (41m), Maunonen (17,5m), Ala-Rummakko (13,5m), Pirttilampi (11,9m), Iso-Kankainen (9,8m), Ruokonen (9,6m) ja Hautajärvi (9,5m).

Toivakka kuuluu Suur-Päijänteen ja Leppäveden-Kynsiveden valuma-alueisiin, joiden vedet laskevat Kymijoen vesistöön ja siitä Suomenlahteen.

Natura-kohteita vesistöissä ovat lintujen suosima Humalalahti – Pitkäjoen suu, erämainen Iilijärven alue, Katajaneva – Vuorilammen alue – Huhtalampi, Lapinjärvi ja Palosenrannan rantametsä.

 

 

Vedenlaatu

Toivakan vesistöjen ekologinen tila v2022

Toivakan järvien ja jokien vedenlaatua on tutkittu jo vuosikymmeniä ELY:n toimesta.  Valtaosa vesistöistä on ekologiselta tilaltaan hyvässä kunnossa, joitakin jopa erinomaisia. Kuvan kartta ja lisätietoa tutkituista järvistä ja joista löytyy täältä: Vesikartta – vesien tila (ymparisto.fi)

Ajankohtaisia linkkejä

Tietoa veden ja pohjaveden korkeuksista, lumi ja jää tilanteesta Keski-Suomen ELY:n sivuilta: Vesitilanne (-lumi, -jää) – ely – ELY-keskus

Vesilaki Vesilaki 587/2011 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee niin kansalaisia kuin eri alojen asiantuntijoitakin. Täältä löytyy mm. järvien ekologista tilaa kuvaavat kartat.  Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa: Vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde

Vesi.fi -sivustolta löytyy myös vinkkejä esim. rantojen kunnostamiseen: Rantojen kunnostus | Vesi.fi