Vesistöt

Levätilanne

Kesälämpötilojen jatkuessa levätilanne voi edelleen estää uimisen ja järviveden käytön.  Linkin avulla löytyy ohjeet, kuinka teet sinilevätestin itse : Järviwiki:Ohje/Näin teet havainnot/Sinilevätilanne – Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)

Ajankohtainen sinilevätilanne kartalla: Sinilevätilanne – Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)  Kartalla näkyvät kaikki Järvi-meriwikiin tallennetut ja korkeintaan viikon ikäiset sinilevähavainnot. Mukana on sekä valtakunnallisen sinileväseurannan että kansalaisten havaintoja. Sinäkin voit perustaa itsellesi oman havaintopaikan, jossa seuraat säännöllisesti sinilevätilanteen kehittymistä. Voit myös tallentaa yksittäisiä sinilevähavaintoja esimerkiksi uimarannoilta.  Havainnon jättäminen palveluun vaatii sisäänkirjautumisen.

 

Toivakan pinta-alasta on 13% järviä (52 neliökilometriä).  Toivakassa on 82 järveä, joista suurimmat ovat Päijänteen jälkeen Leppävesi (Toivakan puolella n. 800ha), Maunonen (508ha), Palosenjärvi (257ha), Leppänen (143ha), Humalajärvi (123ha), Vihijärvi (122ha), Iso-Kankainen (107ha), Hirvijärvi (94ha) ja Saarinen (92ha).  Syvimmät järvet (syvin kohta Toivakan alueella) Päijänne (95,3m), Leppävesi (41m), Maunonen (17,5m), Ala-Rummakko (13,5m), Pirttilampi (11,9m), Iso-Kankainen (9,8m), Ruokonen (9,6m) ja Hautajärvi (9,5m).

Toivakka kuuluu Suur-Päijänteen ja Leppäveden-Kynsiveden valuma-alueisiin, joiden vedet laskevat Kymijoen vesistöön ja siitä Suomenlahteen.

Natura-kohteita vesistöissä ovat lintujen suosima Humalalahti – Pitkäjoen suu, erämainen Iilijärven alue, Katajaneva – Vuorilammen alue – Huhtalampi, Lapinjärvi ja Palosenrannan rantametsä.

 

 

Vedenlaatu

Toivakan vesistöjen ekologinen tila v2022

Toivakan järvien ja jokien vedenlaatua on tutkittu jo vuosikymmeniä ELY:n toimesta.  Valtaosa vesistöistä on ekologiselta tilaltaan hyvässä kunnossa, joitakin jopa erinomaisia. Kuvan kartta ja lisätietoa tutkituista järvistä ja joista löytyy täältä: Vesikartta – vesien tila (ymparisto.fi)

Ajankohtaisia linkkejä

Tietoa veden ja pohjaveden korkeuksista, lumi ja jää tilanteesta Keski-Suomen ELY:n sivuilta: Vesitilanne (-lumi, -jää) – ely – ELY-keskus

Vesilaki Vesilaki 587/2011 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee niin kansalaisia kuin eri alojen asiantuntijoitakin. Täältä löytyy mm. järvien ekologista tilaa kuvaavat kartat.  Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa: Vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde

Vesi.fi -sivustolta löytyy myös vinkkejä esim. rantojen kunnostamiseen: Rantojen kunnostus | Vesi.fi