Tiet ja liikenne

Toivakan läpi vie kaksi vilkasliikenteistä ja kohtalaisen suurta tietä. Tie 13 Lievestuoreelta Mikkeliin, sekä valtakunnan merkittävin pohjois-eteläsuuntainen väylä, tie 4 Helsingistä Ouluun.

Lisäksi kunnassa on paljon pienempää yleistä tiestöä ja yksityisiä teitä.

Toivakkaan kuuluu lukuisa määrä järviä, joista merkittävimmät ovat suuret järvet, Leppävesi ja Päijänne. Toivakan keskusta on Leppäveden eteläpäässä.

Tiestöä ylläpitää asemakaava-alueella Toivakan kunta. Yleisten maanteiden ylläpitoa hoitaa Keski-Suomen Ely-keskus. 

 

Julkiset tiet

Asemakaava-alueella, rakennuskaava-alueen kunnossapidosta vastaa kunta.

Yleisten maanteiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta vastaa Keski-Suomen Ely-keskus.


Liikenteen asiakaspalvelu 

Liikenteen asiakaspalvelu on Väyläviraston, ELY-keskusten ja Liikenteenhallinnan Suomen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi  Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 9-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

LIIKENTEEN ASIAKASPALVELUPORTAALI

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
0295 020 600 asiakaspalvelu arkisin klo 9–16, neuvonta ja palautteet (pvm / mpm)
0295 020 601 kundservice arkisin kl. 9–16 (lna / mta)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100
Ilmoitukset nopeellisistä liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h / vrk).