Palvelut yrittäjälle

Toivakka toimii yrittäjän hyväksi ja yrittäjää tukien.  Toivakan kunnan elinkeino- ja hankeasioissa auttavat

Uusyrityskeskus  ja Maaseutukehitys ry
Toivakan kunnan tarjoamat palvelut yrityksille
Yritys-Suomi

Toivakka on hyvä kunta yrityksellesi!

Yritystulkki

Yritystulkista löydät yrittämisen perustiedon. Selkeällä opastuksella ja hyvillä neuvoilla voit kehittää yritystoimintaasi tai perustaa uutta. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta, hinnoittelua ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat yrityksen arkirutiineiden hoidossa.

www.yritystulkki.fi

Ideanappi

Ideanappi on Keski-Suomen uusyrityskeskuksen oma palvelu, jolla voit testata uuden yrityksesi tai yritysideasi toimivuutta.

www.ideanappi.fi

Apua rekrytointiin

Kartoitamme työnhakijajoukosta rekrytointitarpeenne mukaisia ehdokkaita, teemme esihaastattelut ja esittelemme tehtävään soveltuvat henkilöt suoraan teille. Työnhakijaehdokkaita kartoitetaan ensisijaisesti 12 kuukautta työttömänä olleista työnhakijoista.

Rekrytoinnin osana voimme selvittää myös tuetun työllistämisen vaihtoehdot sekä opastaa niiden hakuprosesseissa.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja. Lisäksi se voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa myös täsmällisempiin tarpeisiin sopivaa ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta.

Oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkakouluttaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana ja arvioida hänen edistymistään.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoa oppisopimuksesta

https://www.gradia.fi/oppisopimus

Palkkatukea työllistämiseen

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen. Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan. Lisätietoa palkkatuesta Keski-Suomen TE-toimistosta:

http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle

Työkokeilu

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työmarkkinoille paluuta voidaan työkokeilun jälkeen tukea esimerkiksi palkkatuetulla työllä tai oppisopimuskoulutuksella

Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä.

Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii työkokeiluun osallistuvalle vakuutuksen työkokeilun ajalle ammattitautien ja tapaturmien sekä työkokeilun järjestäjälle aiheutettujen vahinkojen varalta.

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä.

TE-toimiston palvelut

TE-toimisto tarjoaa yritys- ja työvoimapalvelulain mukaisia palveluja, joita ovat työ- ja koulutuskokeilut, palkkatuki, ammatinvalinnanohjaus, työvoimapoliittinen koulutus, työkyvyn arviointi, ammattitaito- ja osaamiskartoitukset sekä työnhaku- ja uravalmennus.

Kelan palvelut

Kela palveluja ovat ammatilliset kuntoutusselvitykset, työ- ja koulutuskokeilut, työhönvalmennus, ammatillinen kuntoutus sekä neuvonta ja ohjaus Kelan etuuksissa.

Mia Friman

Työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori

040 635 8088