Palvelut yrittäjälle

Toivakka toimii yrittäjän hyväksi ja yrittäjää tukien.  Toivakan kunnan elinkeino- ja hankeasioissa auttavat mm.

K-S Yritysidea

Onko sinulla yritysidea ja harkitset liiketoiminnan käynnistämistä? Keski-Suomen Yritysidea tarjoaa maksutonta neuvontapalvelua yrityksen käynnistämistä suunnitteleville sekä liiketoiminnan alkuvaiheeseen. K-S Yritysidea tukee liiketoimintasuunnitelman, laskelmien ja oman osaamisen kehittämisessä. Palvelu on maksutonta kaikille  Toivakan asukkaille

www.yritysidea.fi

Katso palvelun esittelyvideo https://www.youtube.com/watch?v=q6eiLQZy43Y

 

 

Maaseutukehitys ry

Yritys-Suomi

Keski-Suomen kauppakamari

Toivakan yrittäjät

Toivakka on hyvä kunta yrityksellesi!

 

Yrityskummit

Oletko yrittäjä, jolla on toimiva mikro- tai pienyritys ja jolla on jo Y-tunnus? Oletko kohdannut liiketoiminnassasi ongelman tai haluat kehittää yrityksesi toimintaa nykyisestä? Yrityskummi voi olla tukenasi liiketoiminnallisten haasteidesi ratkaisemisessa.

Yrityskummit toimivat alueellisesti, joten jos haluat itsellesi yrityskummin, sellainen osoitetaan sinulle lähtökohtaisesti omalta alueeltasi. Yrityskummi toimii vapaaehtoispohjalta ja palvelu on sinulle maksutonta.

Yrityskummit on Suomen Yrityskummit ry:n suojattu tavaramerkki, johon yhdistyksellä on yksinoikeus. Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Ideanappi

Ideanappi on K-S Yritysidean palvelu, jolla voit testata uuden yrityksesi tai yritysideasi toimivuutta.

www.ideanappi.fi

Arja Marjonen

Työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija

040 635 8088

Helena Vuopionperä-Kovanen

Kunnanjohtaja

050 307 6114

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja. Lisäksi se voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa myös täsmällisempiin tarpeisiin sopivaa ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta.

Oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkakouluttaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana ja arvioida hänen edistymistään.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoa oppisopimuksesta

https://www.gradia.fi/oppisopimus

TE-toimiston palvelut

TE-toimisto tarjoaa yritys- ja työvoimapalvelulain mukaisia palveluja, joita ovat työ- ja koulutuskokeilut, palkkatuki, ammatinvalinnanohjaus, työvoimapoliittinen koulutus, työkyvyn arviointi, ammattitaito- ja osaamiskartoitukset sekä työnhaku- ja uravalmennus.

Palkkatukea työllistämiseen

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen. Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan. Lisätietoa palkkatuesta Keski-Suomen TE-toimistosta:

http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle

Työkokeilu

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työmarkkinoille paluuta voidaan työkokeilun jälkeen tukea esimerkiksi palkkatuetulla työllä tai oppisopimuskoulutuksella

Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä.

Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii työkokeiluun osallistuvalle vakuutuksen työkokeilun ajalle ammattitautien ja tapaturmien sekä työkokeilun järjestäjälle aiheutettujen vahinkojen varalta.

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä.

Kelan palvelut

Kela palveluja ovat ammatilliset kuntoutusselvitykset, työ- ja koulutuskokeilut, työhönvalmennus, ammatillinen kuntoutus sekä neuvonta ja ohjaus Kelan etuuksissa.