Aikuis- ja perhesosiaalityö ja toimeentuloturva

Aikuis- ja perhesosiaalityö on yksilön tai perheen kanssa tehtävää asiakastyötä, jonka tarkoituksena on muutos asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arjen selviytymistä, taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelalta: http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

https://www.youtube.com/watch?v=pqRjkBGpskc

Kelan palvelunumerot: https://www.kela.fi/palvelunumerot

Täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kunnasta. Kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Sinulla on oltava ensin Kelan päätös perustoimeentulotuesta ennen kuin hakemus voidaan käsitellä sosiaalitoimessa.

Elisa Mustonen

Sosiaaliohjaaja, koulukuraattori

050 400 4608