Aikuis- ja perhesosiaalityö ja toimeentuloturva

Aikuis- ja perhesosiaalityö on yksilön tai perheen kanssa tehtävää asiakastyötä, jonka tarkoituksena on muutos asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arjen selviytymistä, taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelalta: http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

https://www.youtube.com/watch?v=pqRjkBGpskc

Kelan palvelunumerot: https://www.kela.fi/palvelunumerot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päättää 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirryttäessä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet ja ohjeet yhdenmukaistuvat. Kuntien ja kuntayhtymien myöntämän toimeentulotuen myöntämisperusteet ja ohjeet ovat olleet melko yhdenmukaiset jo aiemminkin.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset ovat kertaluontoisia, joten hyvinvointialueelle vahvistetut myöntämisperusteet otetaan heti käyttöön ilman siirtymäaikaa. Pieniä muutoksia voi tulla ohjeellisiin euromääriin.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Asiakas voi hakea samalla hakemuksella Kelan perustoimeentulotukea ja hyvinvointialueen myöntämää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Asiakkaan ei tarvitse hakiessaan tietää, hakeeko täydentävää vai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Ehkäisevää ja täydentävää harkinnanvaraista toimeentulotukea myönnetään sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Oman työntekijäsi tavoitat edelleen samasta puhelinnumerosta ja myös hakemuksen voit jättää samaan toimipisteeseen.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
https://hyvaks.fi/palvelumme/sosiaalihuollon-palvelutarpeen-arviointi

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomake Keski-Suomen hyvinvointialueen sivuilla:

https://hyvaks.fi/index.php/asiakkaana/lomakkeet