Siirry sisältöön

Stipendit ja avustukset

Opiskelijastipendi

Kunnanhallituksen opiskelijastipendiohjelman 300 euron opiskelijastipendi voidaan myöntää ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai muun vähintään saman laajuisen tutkinnon suorittaneille alle 25-vuotiaille opiskelijoille, jotka ovat pitäneet koko opintojen ajan kirjansa Toivakan kunnassa. Stipendiä haetaan tutkinnon valmistumisvuonna, eikä sitä myönnetä takautuvasti edellisvuosina suoritetuille tutkinnoille.

Opiskelijastipendi on veronalaista muuta tuloa.

Opiskelijastipendihakemus-v2

Yrityspalveluseteli

Yrityspalvelusetelin avulla paikalliset yrittäjät voivat hankkia tukea toimintansa kehittämiseeen ja juuri omaan tarpeeseensa soveltuvaa neuvontaa. Tuki on harkinnanvaraista ja sidottu kunnan määrärahoihin. Palveluseteliä voidaan käyttää mm. omistajavaihdokseen, kehittämiseen, osaammisen vahvistamiseen sekä työvoiman lisäämiseen. Yrityspalveluseteli ei ole tarkoitettu laitehankintoihin, palkkamenoihin eikä yrityksen peruskuluihin. Tuki on ns. De minimis -tukea (Kommission asetus (EU) nro 1407/2013).

Yrityksen kotipaikan tulee olla Toivakassa ja yrityksellä tulee olla y-tunnus. Tukea voi saada yhden kerran vuoden 2023 aikana. Tukea ei myönnetä hankintaan, johon on saatu julkista tukea. Tuki myönnetään kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Tuki lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta.

Tukea on mahdollista saada seuraavasti:

0 – 500 € (100 % hankintakulusta)

500 – 700 € (50 % hankintakulusta).

Yrityspalveluseteliä haetaan joko sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla paperilomakkeella, jotka löytyvät kunnan kotisivulta. Tuki on haettavissa 1.1.2023 alkaen. Hakijan on liitettävä hakemukseen ajantasainen tuloslaskelma ja tase tai niihin verrattava selvitys. Jos kyseessä on uusi yritys, voidaan hyväksyä kirjanpidon valitulosteita. Hakemukseen liitetään myös kopiot makstatuksen kohteena olevista tositteista.

Sähköinen lomake löytyy kohdasta kunta ja hallinto -> elomakkeet

Tulostettava lomake löytyy kohdasta kunta ja hallinto -> lomakkeet