Stipendit ja avustukset

Opiskelijastipendi

Kunnanhallituksen opiskelijastipendiohjelman 300 euron opiskelijastipendi voidaan myöntää ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai muun vähintään saman laajuisen tutkinnon suorittaneille alle 25-vuotiaille opiskelijoille, jotka ovat pitäneet koko opintojen ajan kirjansa Toivakan kunnassa. Stipendiä haetaan tutkinnon valmistumisvuonna, eikä sitä myönnetä takautuvasti edellisvuosina suoritetuille tutkinnoille.

Opiskelijastipendi on veronalaista muuta tuloa.

Opiskelijastipendihakemus-v2

Kuntalaisen markkinointiraha

Toivakan kunta maksaa 500 euron palkkion toivakkalaiselle, joka markkinoinnillaan edesauttaa uusien asukkaiden tai yritysten saamista kuntaan. Edellytyksenä on, että muuttaja joko rakentaa uuden kiinteistön, ostaa kunnasta kiinteistön tai ostaa kunnasta osakehuoneiston omaan käyttöönsä. Tämän lisäksi markkinointiraha voidaan myöntää henkilölle, joka edesauttaa uuden yrityksen siirtymistä kuntaan. Yrityksellä tulee olla toimitilat Toivakan kunnassa.

Uuden kuntalaisen tulee todistaa yksilöidysti, että tietty kuntalainen on edesauttanut hänen muuttamistaan kuntaan omalla markkinoinnillaan.

Markkinointirahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus lähetetään kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovaselle sähköpostiosoitteeseen helena.vuopionpera-kovanen at toivakka.fi tai hakemuksen voi tuoda Toivakkatalolle. Markkinointiraha on veronalaista muuta tuloa.