Kaavoitus ja rakentaminen

Voit rakentaa Toivakkaan sinun näköisesi, turvallisen arjen. Toivakan kunnassa on tontteja sekä kirkonkylällä että kylillä. Tonttitarjontaan voit tutustua Tontit-sivulla.

Kaavoituksen ja maankäytön strategisen suunnittelun tehtävänä on suunnitella ja kehittää kuntaa ja ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueellaan. Myös kiinteistönmuodostus- ja osoiteasiat ohjaavat rakentamista.

Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta neuvoo ja myöntää rakennus-, toimenpide- ja muut luvat sekä suorittaa viranomaisvalvontaa.