Maksut & taksat

Toivakan kunnan maksut & taksat toimialoittain

Sosiaalitoimi

Sosiaalihuollon asiakasmaksut ja tulorajat 1.7.2021

Tekninen ja ympäristötoimi

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa (1.1.2022 alkaen)
Rakennusvalvonnan maksut (1.1.2022 alkaen)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (1.1.2022 alkaen)

Sivistystoimi

Koulukeskus
Kirjasto
Päivähoito
Ruokapalvelun ateriahinnat 2022