Maksut & taksat

Toivakan kunnan maksut & taksat toimialoittain

Sosiaalitoimi

Sosiaalihuollon asiakasmaksut ja tulorajat Toivakan kunnassa (1.3.2018 alkaen)
Hyväksytty 13.2.2018 perusturvalautakunnassa §14

Tekninen ja ympäristötoimi

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa (1.9.2019 alkaen)
Rakennusvalvonnan maksut (1.6.2019 alkaen)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (2.5.2019 alkaen)

Sivistystoimi

Koulukeskus
Kirjasto
Päivähoito
Lasten aamu-ja iltapäiväkerho maksut (1.8.2016 alkaen)
Paloskylan leirikeskus

Ruokapalvelu

Ruokapalvelun ateriahinnat – 1.9.2019

Kopiointihinnasto

Kopiointipalvelujen hinnat
Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut