Siirry sisältöön

Asiakirjat & maksut

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut

Hyväksytty kunnanhallituksessa 7.12.2020.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kunnalle lunastusmaksua seuraavien perusteiden mukaan.

Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettavia tietoja.

Tavanomainen tiedon antaminen

Oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote ja asiakirjan jäljennös:

  • ensimmäiseltä sivulta (A4) 4,00 € ja seuraavat sivut (A4) 1,00 €
  • ensimmäiseltä sivulta (A3) 5,00 € ja seuraavat sivut (A3) 2,00 €.

Yllämainitut hinnat koskevat myös oikeaksi todistamattomia pöytäkirjan otteita ja asiakirjan jäljennöksiä.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:

  • ensimmäinen puoli tuntia on maksuton
  • normaali tiedonhaku (työaika 0,5 – 2 h) 25 €
  • vaativa tiedonhaku (työaika 2 – 5 h) 60 €
  • hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 h – enintään yksi työpäivä) 100 € ja ylimenevältä ajalta 10 €/h.

Lähetysmaksut

Kun asiakirjoja lähetetään tai palautetaan asiakirjojen lähettämisestä annetussa laissa ja asetuksessa säädetyllä tavalla, peritään jokaisesta lähetyksestä postimaksu postimaksutaksan mukaisesti + alv.

Asiakirjojen kopiointi- ja tulostusmaksut

Asiakirjojen kopiointi- ja tulostusmaksuja sovelletaan tilanteissa, joissa kunnan asiointi- tai palvelupisteillä taikka muilla tavoin asioiva henkilö haluaa kunnan kopio- tai monitoimilaitetta käyttäen kopioida tai muulla tavalla tulostaa tämän henkilökohtaisia asiakirjoja tai aineistoja, viranomaisen asiakirjoja, jotka asioivalla on jo hallussaan tai viranomaisen asiakirjoja, jotka henkilö on saanut tai saa tulostetuksi yleisestä tietoverkosta.

Mustavalkoiset

1-10 kpl A4 0,40 €/kpl

11-50 kpl A4 0,30 €/kpl

yli 50 kpl A4 0,25 €/kpl

1-10 kpl A3 0,60 €/kpl

11-50 kpl A3 0,50 €/kpl

yli 50 kpl A3 0,40 €/kpl

Värilliset

1-10 kpl A4 1,10 €/kpl

yli 10 kpl A4 0,80 €/kpl

1-10 kpl A3 2,10 €/kpl

yli 10 kpl A3 1,60 €/kpl

Laminointi

A4 4,95 €/kpl

A3 12,95 €/kpl

Pyynnöstä valmistettavat asiakirjat 

Erikseen erityistä tarkoitusta varten valmistettavista A4-kokoa suuremmista toimituskirjoista, kartoista, rakennuspiirustuksista ja vastaavista erityiskopioista ja -tulosteista peritään lunastuksena todelliset valmistuskustannukset asiakirjan valmistavan tulosyksikän päättämässä laajuudessa, ellei tällaisesta maksusta ole toisin päätetty tai säädetty.

Lisätietoja

talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin 040 5908 235