Siirry sisältöön

Toivakan kunnanhallitus hyväksyi Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelun esityksen sekä esittää muutokset 2023 investointiohjelmaan valtuustoon hyväksyttäväksi

Työllisyysalueuudistus lähestyy   

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä. Toivakka on mukana Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen kuuluisi Toivakan lisäksi Keuruu, Multia, Petäjävesi, Luhanka, Joutsa, Muurame ja Jämsä, joka on ilmaissut kiinnostuksensa vastuukunnaksi.

Keski-Suomen liitto on myöntänyt Keski-Suomen alueiden valmisteluun hankerahoituksen ajalle 1.6.2023-31.12.2023. Hanke on Jyväskylän kaupungin hanke, jossa Jämsä (vastuukunta eteläinen Keski-Suomi) ja Äänekoski (vastuukunta pohjoinen Keski-Suomi) ovat osatoteuttajina. Hankkeen 20% omarahoitusosuus jaetaan Keski-Suomen kuntien kesken. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa ja järjestämissuunnitelman laadinnassa on ollut mukana myös Mikko Kesä Oy.

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat olleet yhteydessä Jämsän kaupunkiin ja ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua Eteläisen Keski-Suomen aluevalmisteluun. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on 4.9.2023 kaupunginhallituksen kokouksessaan tehnyt päätökset irrottautua Pirkanmaan työllisyysaluevalmistelusta ja liittyä eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun. Samalla se on sitoutunut valmisteluun ja sen hankerahoituksen osuuteen aiemmin hankkeen käynnistämisvaiheessa sovituilla perusteilla. Juupajoella asian käsittely on vielä keskeneräinen.

Työllisyysaluevalmistelussa kuntien on määrä muodostaa alueita, joiden työvoimapohja on yhteensä yli 20 000 henkilöä. Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen työvoimamäärä on 22150 henkilöä ja työvoimaennuste (2035) 18 285. Mänttä-Vilppulan tullessa mukaan valmisteluun alueen työvoimamäärä nousee 25 887:ään ja työvoimaennuste 21 086:een. Mikäli myös Juupajoki tulisi mukaan nousee työvoimamäärä 26 635:ään ja työvoimaennuste 21 678. (Lähde Mikko Kesä Oy:n työllisyysaluesimulaattori, joka pohjaa tilastokeskuksen tietoihin).

Mänttä-Vilppulan kaupunki on selvittänyt Työ- ja elinkeinoministeriöstä, ettei Mänttä-Vilppulan kuulumiseen eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun ole estettä. Keuruu-Mänttä-Vilppula ja Jämsä muodostavat erittäin tiiviin luonnollisen työssäkäyntialueen. Valmistelua tehdään Keski-Suomen liiton rahoittamalla hankkeella. Rahoittajan puolesta estettä alueen laajentamiseen ei ole, mikäli kaikki eteläisen työllisyysalueen kunnat hyväksyvät alueen laajenemisen. Tässä vaiheessa Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen mukaan ottaminen valmisteluun sopimusten ja järjestämissuunnitelman valmistelun osalta on mahdollista. Juupajoen liittyminen Keski-Suomen eteläiseen työllisyysalueeseen on ehdollinen kunnan omalle päätökselle valmisteluun sitoutumisesta. Valmistelussa tulee huomioida hyvinvointialueiden ja ELY-keskusten rajat.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mänttä-Vilppulan ja ehdollisena Juupajoen liittymisen Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen valmisteluun, edellyttäen, että alueen laajentaminen hyväksytään kaikissa valmisteluun osallistuvissa eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kunnissa. Valmisteluhankkeen omarahoitusosuus jaetaan uudelleen huomioiden uusien kuntien mukaantulo.

 

Talousarvion 2023 investointiohjelman muutokset kuntaympäristöpalveluiden palvelualueella

Kuntaympäristölautakunta kävi katsauksen investointiohjelman toteutuman tilanteesta ja keskeneräisistä hankkeista kokouksessaan 6.9.2023. Toivakan kunnan taloustilanne sekä juuri saatu valtionosuusennuste huomioiden investointeja on tarve tarkastella uudelleen jo tässä vaiheessa.

Lisäksi investointiohjelman muutostarpeita aiheuttavat muun muassa ennakoitua suuremmat rakentamiskustannukset päiväkoti-nuorisotila Vakkarin piharakentamisen osalta ja tarkoituksenmukaisuusperusteet kiinteistöihin liittyen (kiinteistövalvomo).

Lautakunta kävi läpi koko investointiohjelman ja teki ehdotuksen ohjelman muutoksista kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Kuntaympäristölautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointiohjelmaan 2023 tehtävät muutokset kokouksessa esitellyn oheismateriaalin mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti, että se esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 investointiohjelmaan tehtävät muutokset liitteen mukaan.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto

p. 040 5169 332

 

Koko pöytäkirja on luettavissa täällä.

Takaisin ajankohtaisiin