Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Katkaisuhoitoon ja kuntoutushoitoon kunnan ulkopuolisissa hoitopaikoissa vaaditaan kotikunnan maksusitoumus. Maksusitoumusta ja hoidon tarpeen arviointia varten on syytä ensin ottaa yhteyttä terveyskeskuksen kliiniseen asiantuntijaan tai sosiaalityöntekijään. Terveysasemien vuodeosastoilla voidaan toteuttaa lyhyttä vieroitushoitoa ja avohoidossa avokatkaisua lääkärin ohjauksessa. 

Mielenterveyspalveluilla pyritään edistämään mielenterveyttä sekä ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaisten antama ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus. 

 

Aikuisten päihde- ja mielenterveystyö Seututerveyskeskuksessa 

Seututerveyskeskuksen päihde- ja mielenterveyspalvelut tarjoavat yli 18-vuotiaille kuntalaisille helposti tavoitettavaa, matalan kynnyksen palvelua päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvissä asioissa. 

Seututerveyskeskuksen päihde- ja mielenterveyspalveluihin hakeutumista on sujuvoitettu omilla palvelunumeroilla. Palveluihin voi hakeutua suoraan soittamalla oman alueen palvelunumeroon. Palveluiden piiriin voi ohjautua myös muiden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. 

Palvelut ovat avoinna seuraavasti 

Joutsan seudun päihde- ja mielenterveyspalvelut: Arkisin, maanantaista perjantaihin klo 8.00–11.00. Palvelunumero on 014 269 0046. 

Vastaanotto tapahtuu terveysaseman tiloissa 

Terveyskeskuksen päihde- ja mielenterveyspalveluiden vastaanotolla psykiatrinen sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arviota, antaa palveluohjausta tai toteuttaa lyhyitä hoitojaksoja tarpeen mukaan. Tarvittaessa asiakas voidaan ohjata esimerkiksi lääkärille tai psykologille, ja palveluohjausta tarjotaan myös läheisille. Vastaanotto tapahtuu terveysaseman tiloissa.   

Palveluista ei peritä maksua. 

 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden Seututerveyskeskuksen ammattilaisten sekä muiden mielenterveystoimijoiden, kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Seututerveyskeskuksen mielenterveyspalvelut 

 Seututerveyskeskuksen päihdepalvelut  

 

Huolestuttaako oma tai läheisesi päihteidenkäyttö? Soita maksuttomaan numeroon 0800 90045, saat apua päihdetyön ammattilaisilta ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on anonyymia. Annamme neuvoja myös työpaikkojen päihdehaittojen ratkaisemiseksi.