Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihdepalveluilla pyritään ennaltaehkäisemään alkoholihaittojen ja muiden riippuvuuksien syntymistä sekä motivoimaan ja tukemaan asiakasta muutoksesta alkoholinkäytön ja elämänhallinnan suhteen.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen palveluksessa oleva kliininen asiantuntija ja kunnan sosiaalityöntekijä tekevät yhteistyötä päihdeongelmaisten avohoitoa ja hoidon suunnittelua varten.

Katkaisuhoitoon ja kuntoutushoitoon kunnan ulkopuolisissa hoitopaikoissa vaaditaan kotikunnan maksusitoumus. Maksusitoumusta ja hoidon tarpeen arviointia varten on syytä ensin ottaa yhteyttä terveyskeskuksen kliiniseen asiantuntijaan tai sosiaalityöntekijään. Terveysasemien vuodeosastoilla voidaan toteuttaa lyhyttä vieroitushoitoa ja avohoidossa avokatkaisua lääkärin ohjauksessa.

Mielenterveyspalveluilla pyritään edistämään mielenterveyttä sekä ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaisten antama ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Hanne Malinen

Sosiaalityöntekijä

050 551 6473

Toivakan terveysasemalla mielenterveys- ja päihdeasioissa tukevat

Psykiatrinen sairaanhoitaja, joka hoitaa masennuspotilaita yhdessä lääkärin kanssa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
014 296 0147

Psykologi, johon voi olla yhteydessä erilaisissa elämän muutos- ja kriisitilanteissa, omaan jaksamiseen sekä hyvinvointiin tai vanhemmuuteen ja lasten kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Psykologi
Heidi Rautio
014 269 2236

Kliininen asiantuntija, joka tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja hoitoa päihteisiin liittyvissä kysymyksissä kaikille täysi-ikäisille kuntalaisille.

Kliininen asiantuntija
Mauri Roivas
014 269 0012

Palveluohjaaja, joka neuvoo tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden pariin hakeutumisessa, auttaa sovittamaan yhteen eri tahojen tarjoamia palveluja sekä avustaa viranomaisasiointiin liittyvien asioiden edistämisessä.

Palveluohjaaja
Auli Varis
050 316 8628

Seututerveyskeskus