Siirry sisältöön

Toivakan kunnanhallituksen 22.4. kokouksen päätöksiä

Tilinpäätös 2023 etenee päätöksenteossa

Toivakan kunnanhallituksen maanantain 22.4.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa Toivakan kunnan tilinpäätös 2023, ARA-asumisen varallisuusrajat, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2023 sekä liittyminen Tiera verkkokauppa –yhteishankintaan.

Tilinpäätös 2023 sai edellisessä kokouksessa hyväksynnän muutosehdotukselle

Kunnanhallituksen 25.3. kokouksen päätöksen mukaisesti on vuoden 2023 tilinpäätökseen muodostettu 600.000,00 euron pakollinen varaus Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainasaamisten alaskirjaukseen. Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainasaamisten pääoma on 589 991,37 euroa. Pakollisen varauksen muodostamisen yhteydessä on kirjattu myös lainasaamisiin liittyvät korkosaamiset ajalta 1.1.2021-31.12.2023 yhteensä 23.772,88 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että se hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia / korjauksia, ennen kuin se tuodaan valtuuston vahvistettavaksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen 2.696.264,76 euroa kirjataan poistoeron vähennys 21 443,96 euroa ja tilikauden ylijäämä 2.717.708,72 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Ara suosittelee kuntien määrittävän vuosittain hyväksyttävät varallisuuden enimmäisrajat

Valtion tukemat vuokra-asunnot, eli ara-vuokra-asunnot, on osoitettava niitä eniten tarvitseville. Asukasvalinnoilla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin. Asukkaiden valinta on laissa säädeltyä.

Ara suosittelee, että kunnat määrittävät vuosittain hyväksyttävän varallisuuden enimmäisrajat. Kuntien varallisuusrajoja voi tiedustella kyseisestä kunnasta.

Kunnanhallitus päätti, että Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnan varallisuusrajat ovat seuraavat:
henkilöluku 1: 25 700 €, henkilöluku 2: 38 500 €, henkilöluku 3: 51 400 € ja henkilöluku 4 tai enemmän: 55 000 €.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2023

Vuosittaisessa selvityksessä tarkastellaan sosiaaliasiamiehelle tulleita yhteydenottoja. Keski-Suomen sosiaaliasiamiehelle tuli 423 asiaa (417 vuonna 2022). Valtaosa asioista oli kertaluonteisia, mutta jatkoasiointia tarvitsi ainakin kerran 176 (42 %). Sosiaaliasiamiehen mittareilla arvioiden hyvinvointialueen aloitus onnistui Keski-Suomessa kohtuullisen hyvin. Yhteydenotoissa korostuu tyytymättömyys sosiaalipalveluihin, joka kuitenkin määrältään laski vuodesta 2022 ja tiedustelut lisääntyivät saman verran. Tiedon tarvetta oli nyt noin kolmannes asioinnista ja kohdistui useimmin työikäisten palveluihin ja siellä toimeentulotukeen.

Selvitys 2023 on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2023.

Liittyminen Tiera verkkokauppa -yhteishankintaan

Tiera Verkkokauppa -puitesopimuksen sopimuskausi päättyy elokuussa 2024. Tiera kilpailuttaa yhteishankintana vastaavan hankintakanavan ICT-laitteille, -ohjelmistoille ja -palveluille päivitetyillä tuoteryhmillä, tuotteilla ja ratkaisuilla.

Tiera kehittää hankintakanavaa kuntatoimijoiden, hyvinvointialueiden ja muiden markkinatoimijoiden kanssa käytyjen markkinavuoropuhelujen perusteella. Yhteishankintaan ilmoittautuneilla asiakkailla ei ole minimiostovelvoitetta eikä liittymisilmoitus estä tai rajoita asiakasta hankkimasta tuotteita ja/tai palveluita kolmansilta osapuolilta. Palvelusopimus tehdään kilpailutuksessa valikoituneen puitesopimustoimittajan kanssa.

Kunnanhallitus päätti liittyä Tiera verkkokauppa–yhteishankintaan.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto

p. 040 516 9332

Koko pöytäkirja luettavissa täällä.

Takaisin ajankohtaisiin