Lastensuojelu

Lastensuojelusta vastaa Keski-Suomen hyvinvointialue. 

Ota yhteyttä lapsiperheen tuen tarpeesta tai tee lastensuojeluilmoitus osoitteessa:

www.hyvaks.fi/palvelumme/ota-yhteytta-lapsiperheen-tuen-tarpeesta-tai-tee-lastensuojeluilmoitus

 

Tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon yhteistyössä vanhempien kanssa. Lastensuojelussa pyritään vaikuttamaan lasten kasvu- ja kehitysoloihin ja tukemaan vanhempia kasvatuksessa.

Lähtökohtana on tehdä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jonka kautta pyritään edistämään perheiden hyvinvointia auttamalla perheitä ajoissa ja ennaltaehkäisemällä erilaisten ongelmien pahenemista. Lastensuojelua toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden (perhetyö, varhaiskasvatus, koulu, neuvola, jne.), yksityisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Lastensuojeluasia tulee vireille sosiaalitoimessa:

  • Hakemuksesta
  • Kun työntekijä on vastaanottanut pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimisesta
  • Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus
  • Kun lastensuojelun työntekijä on muutoin saanut tietää mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta

Kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan heti. Muissa tapauksissa sosiaalityöntekijä arvioi seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö asiassa lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitystyöskentelyn pohjalta tehdään päätös siitä aloitetaanko lastensuojelun asiakkuus ja millaista tukea perheelle tarjotaan.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat mm. varhaiskasvatus, ennaltaehkäisevä perhetyö, kotipalvelu, tukihenkilö tai tukiperhe, harkinnanvarainen taloudellinen tukeminen.

Mikäli lapsen tilanne ei riittävästi korjaannu avohuollon tukitoimien avulla, lapsi voidaan sijoittaa sijaishuoltoon kodin ulkopuolelle.