Siirry sisältöön

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on ohjata alle 29-vuotiaita nuoria heidän tarvitsemansa tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta ja apua pohdiskeluihin sekä arkeen että opiskelu- ja työelämään liittyvissä asioissa. Yhteyttä etsivään nuorisotyöhön voi ottaa nuori itse tai nuoren ystävät ja muut läheiset. Yhteydenoton jälkeen nuoren kanssa luodaan tilanteeseen sopiva yhteistyösuunnitelma.

Nuorisolaki (27.1.2006/72) velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia sekä puolustusvoimia luovuttamaan alle 25-vuotiaan, opiskelut tai asepalveluksen keskeyttäneen nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle silloin, kun nuorella arvioidaan olevan tarve etsivän nuorisotyön tarjoamaan tukeen.

Nuoren läheinen: Mikäli sinulla herää huoli sinulle läheisen nuoren tilanteesta tai ajattelet, että hän voisi kaivata tukea, ota yhteyttä.

Nuori: Mikäli olet ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai kaipaat opiskeluun, työhön tai muuhun arkielämääsi liittyvää tukea tai ohjausta, ota yhteyttä.

Mietimme yhdessä tilanteeseen sopivimmat tukimuodot.

Susanna Liljander

Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija (opintovapaan sijainen)

040 553 1456