Asumispalvelut

https://hyvaks.fi/palvelumme/ikaantyneiden-palvelut

Asumispalvelut
Hyvinvointialue hoitaa asumispalveluja vanhuksille, jotka eivät pysty kotihoidon ja tukipalveluiden turvin asumaan kotonaan.

SAS – työryhmä (selvitä- arvioi-sijoita)
Työryhmä kokoontuu tarvittaessa etsimään ratkaisuja hoidon järjestämiselle. 

Perhehoito
Toivakan alueella on tarjolla ikääntyneille suunnattua perhehoitoa sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen asumiseen.

Tehostettu palveluasuminen
Tehostettua palveluasumista järjestetään niille ikäihmisille, jotka eivät heikentyneen toimintakykynsä vuoksi enää selviydy omassa kodissa tukipalvelujen avulla. Tehos
tettua palveluasumista järjestetään palvelusetelillä Toivakan kunnan hyväksymien palveluntarjoajien asumisyksiköissä.