Asumispalvelut

Asumispalvelut
Toivakan kunta tarjoaa asumispalveluja vanhuksille, jotka eivät pysty kotihoidon ja tukipalveluiden turvin asumaan kotonaan.

SAS – työryhmä (selvitä- arvioi-sijoita)
Työryhmä kokoontuu tarvittaessa etsimään ratkaisuja hoidon järjestämiselle. Vastuuhenkilö vanhuspalveluiden palveluvastaava Hanna Manninen 040 839 3489

Maijanvakka
Maijanvakka on kolmen hengen pienryhmäkoti henkilöille, jotka eivät tarvitse tehostettua palveluasumista. Pienryhmäkodin asukkaiden hoidosta vastaa kotihoito.

Perhehoito
Toivakan alueella on tarjolla ikääntyneille suunnattua perhehoitoa sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen asumiseen.

Tehostettu palveluasuminen
Tehostettua palveluasumista järjestetään niille ikäihmisille, jotka eivät heikentyneen toimintakykynsä vuoksi enää selviydy omassa kodissa tukipalvelujen avulla. Tehos
tettua palveluasumista järjestetään palvelusetelillä Toivakan kunnan hyväksymien palveluntarjoajien asumisyksiköissä.

Vastuuhenkilö vanhuspalveluiden palveluvastaava Hanna Manninen 040 839 3489

Tehostettua palveluasumista järjestetään palvelusetelillä.