Lapsiperheiden palvelut

Palvelutarpeen arviointi tehdään tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä, silloin kun perheessä tarvitaan tukea ja apua arjen tilanteissa. Arvioinnissa ovat tarpeen mukaan mukana sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä.

Ehkäisevä perhetyö on sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaista palvelua lapsiperheille. Perhetyöntekijä toimii keskustelukumppanina tai konkreettisena apuna tilanteissa, joissa vanhemmat kaipaavat tukea perusarjessaan tai jaksaminen on koetuksella. Näitä tilanteita voivat olla tavalliset arjen haasteet, vanhemman väsymys tai uupumus, synnytyksen jälkeinen masennus, läheisverkostojen vähyys, lasten haastava käyttäytyminen tai muut kasvatukseen liittyvät asiat ja erilaiset perhekriisit. Palvelu on maksutonta.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Toivakassa lapsiperheille myönnetään lapsen syntymän jälkeen 4×2 tuntia maksutonta kotipalvelua. Maksuton kotipalvelu aloitetaan perheen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti puolen vuoden sisällä lapsen syntymästä.

Muuta kotipalvelua järjestetään vahvistettujen myöntämiskriteerien mukaisesti.

Kotipalveluun oikeuttavia tilanteita perheessä ovat esimerkiksi:

  • raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen avuntarve
  • aikuisen tai lapsen pidempiaikaisesta sairastumisesta johtuva avuntarve
  • vanhemman väsymys tai uupumus
  • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
  • muu erityinen tarve (arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä muiden perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Kriteerien mukaan kotipalvelua ei myönnetä:

  • päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, vaan päivähoito on ensisijainen palvelu
  • pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin
  • vanhempien terapia-, lääkäri- tai muiden asiointikäyntien ajalle. Asiointikäyntien ajalle kotipalvelu myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.

Vauvaperheiden kotipalvelu on kaikille toivakkalaisille vauvaperheille myönnettävä kotipalvelujakso, joka on käytettävissä vauvavuoden aikana. Palvelua myönnetään 4×2 tuntia ja se on asiakkaalle maksuton.

Tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää perusturvalautakunnan vahvistamien myöntämiskriteerien mukaisesti maksimissaan kolmen kuukauden ajalle. Palvelu on asiakkaalle maksullinen: maksu määräytyy tilapäisen kotipalvelun maksutaulukon mukaisesti.

Säännöllistä kotipalvelua voidaan myöntää perusturvalautakunnan vahvistamien myöntämiskriteerien mukaisesti pitkittyneisiin tuentarpeisiin maksimissaan kuuden kuukauden ajalle. Palvelu on asiakkaalle maksullinen: maksu määräytyy perhekoon ja perheen tulot huomioivan, säännöllisen kotipalvelun maksutaulukon mukaisesti.

Joustavaa kotipalvelua voidaan myöntää viimesijaisena palveluna varhaiskasvatuspalvelujen rinnalle silloin, kun muut tukitoimet eivät ole riittäviä tai mahdollisia. Joustavan kotipalvelun kesto ja tuntimäärät arvioidaan perhetilanteen mukaan. Palvelu on asiakkaalle maksullinen: maksu määräytyy tilapäisen kotipalvelun maksutaulukon mukaisesti.

Sosiaalihuollon asiakasmaksut ja tulorajat Toivakan kunnassa (1.3.2018 alkaen)
Hyväksytty 13.2.2018 perusturvalautakunnassa §14

 

Elisa Mustonen

Sosiaaliohjaaja, koulukuraattori

050 400 4608

Leena Makkonen

Perhetyöntekijä

040 667 3851

Tanja Poikolainen

Perhetyöntekijä

040 585 0024

Muut perheiden palvelut

Perhevakka Toivakka

Jyväskylän perheneuvola

Jyväskylän perheneuvola 014 266 3590, puhelinpäivystys

  • maanantaina klo 9 – 12
  • tiistaina klo  9 – 12

Ohjausta ja neuvontaa annetaan päivystysaikoina puhelimitse tai henkilökohtaisilla käynneillä. Muuten perheneuvolassa asioidaan ajanvarauksella. Päivystyspuhelussa voit jättää ilmoittautumisesi ja vastaanottoaika ilmoitetaan sinulle myöhemmin. Jonotusajat vaihtelevat muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kiireellisissä asioissa pyrimme antamaan vastaanottoajan mahdollisimman pian.

Lisätietoa perheneuvolan toiminnasta tästä linkistä. (htt://www.jyvaskyla.fi/perheneuvola).

Tehtävänä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelut on ovat tarkoitettu pääosin alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Perheneuvola tarjoaa tukea mm. kasvatusasioissa, vanhemmuuteen tai perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa ja järjestää erilaisia ryhmiä.

Perheneuvolan työntekijät käyvät Toivakassa kerran kuukaudessa. Palvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.