Siirry sisältöön

Metsät

Kunnan metsäomaisuus

Toivakan kunnalla on omistuksessaan metsä- ja taajamametsäkiinteistöjä noin 610 ha ja noin 23 ha peltoa. Kunnan omistamat pellot ovat vuokralla aina kerrallaan viideksi vuodeksi tehtävän sopimusjakson ajan. Kunnan metsätilojen isännöinnin yhteistyökumppanina toimii Stora Enso Oyj (sopimus on voimassa vuoteen 2025 asti), joka huolehtii metsänhoitotöiden sekä leimikoiden jaksottamisesta, suunnittelusta ja teettämisestä vuosittain.

Lähde: Talousarvio 2023

Polttopuiden kerääminen

Lue lisää