Siistiii! -kampanja käynnistyy nuorten tukemiseksi porkkanoin

Kampanjan tarkoituksena on tukea Toivakan alueen lasten ja nuorten hyviä tapoja ja kannustaa järkeviin valintoihin. Kampanjan aloitustapahtuma käynnistää tempauksen perjantaina 17. maaliskuuta klo 18 alkaen Toivakan koulukeskuksen liikuntasalissa, jonne on tulossa mukavaa tapahtumaohjelmaa eri-ikäisille koululaisille.

Siistiii! –kampanja osallistaa ja houkuttelee nuoria noudattamaan hyviä käytöstapoja arjessaan, josta palkintona nuoret pääsevät omalle Pojun erikoiskeikalle K-Market Perälän sponsoroimana.

Lisäksi porkkanana mukana on myös konkreettinen nuorille suunnattu 5 000 euron käyttöbudjetti heidän itse suunnittelemaansa käyttökohteeseen. Budjetti laitetaan esille Toivakan koulukeskukseen. Nuoret saavat itse päättää, mihin toimintaan käyttöbudjetti suunnataan. Nuoria osallistava 5 000 euron budjetti pienenee sitä mukaa, mikäli korjattavaa ja siistittävää ilkivallan, väärien valintojen ja häiriökäyttäytymisen jäljiltä tulee. Syksyllä 2023 budjetti tarkistetaan ja todetaan lopullinen summa.

Siistiii! –kampanja pyrkii lisäämään nuorten hyvinvointia ja osallistamaan nuoria käyttäytymään fiksusti. Kampanja herättelee ajattelemaan oman käyttäytymisen merkitystä koko kuntayhteisöä ajatellen.

Toivakassa on ollut kuluneen vuoden aikana jonkin verran tapauksia yksittäisten nuorten ja lasten teettämän ilkivallan, roskaamisen ja kiusaamisen vuoksi.

Kampanja toteutetaan yhteistyössä K-Market Perälän, Pojun, Toivakan kunnan, Toivakan seurakunnan, Toivakan nuorisovaltuuston sekä alueen yhdistysten toimesta.

 

Lisätiedot:

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

p. 050 475 1051

sirpa.orell-pohjola@toivakka.fi

Kauppias Kerttu Vesterinen, K-Market Perälä

p. 040 301 18 00

kerttu.vesterinen@k-market.com

 

Vuoden 2023 ensimmäisen kunnanvaltuuston kokouksen nostot kertoo videolla kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

Kunnanvaltuuston maanantain 30.1. kokouksessa käsiteltävistä asioista kertoo videolla kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen.
Kunnanvaltuuston kokous on yleisölle avoin. Sitä voi seurata myös suorana lähetyksenä Toivakan kunnan YouTube-kanavan etusivulla maanantaina 30.1.. klo 18 alkaen. YouTube-kanavalle pääsee tästä linkistä.

Keski-Suomen TE-toimiston / EURES järjestämä tilaisuus: Mistä työntekijöitä maa- ja metsätaloustiloille

Tervetuloa Keski-Suomen TE-toimiston/EURES järjestämään tilaisuuteen pohtimaan ja ratkomaan maa- ja metsätaloustilojen työvoimakysymyksiä pe 3.2.2023 klo 12.30–15.30 yhdessä alan toimijoiden ja yritysten kanssa! 

Ilmoittautuminen päättyy pe 27.1., mutta tarvittaessa voit ilmoittautua vielä maanantaina 30.1.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Mari Turunen, p. 0295 046 215 tai Jani Vaajala, p. 0295 025 612

Ilmoittautuminen Toivakan kunnan esi- ja perusopetukseen lukuvuodelle 2023-2024 on alkanut

Esiopetus

Elokuussa 2023 alkavaan maksuttomaan esiopetukseen haetaan 10.2.2023 mennessä.

Esiopetukseen hakeminen koskee kaikkia vuonna 2017 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2018 syntyneitä lapsia. Lisäksi esiopetukseen hakeminen koskee niitä 7-vuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Toivakan kunnan esiopetusikäisille (vuonna 2017 syntyneille) lapsille lähetetään kutsu kirjeenä.

Hakeminen esiopetukseen osallistumisesta tehdään Toivakan kunnan kotisivuilta löytyvällä e-lomakkeella. E-lomake löytyy tämän sivuston e-lomakkeet -kohdasta. Paperisen lomakkeen saa tarvittaessa pyytämällä henkilöstö- ja koulusihteeriltä,  piia.saarela@toivakka.fi, p. 050 5516 470.Lisätietoja antaa Toivakan koulukeskuksen esiopetuksen osalta rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, sirpa.orell-pohjola@toivakka.fi, p. 050 4751 051 ja Kankaisten kyläkoulun esiopetuksen osalta apulaisjohtaja Taina Hoskari, taina.hoskari@toivakka.fi, p. 040 6309 205.

 

 1. luokka

Elokuussa 2023 koulun aloittavat kaikki vuonna 2016 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 10.2.2023 mennessä. Koulutulokkaat, jotka ovat tällä hetkellä esiopetuksessa Toivakan kouluissa, ilmoittautuvat Wilman kautta osoitteessa https://toivakka.inschool.fi . Huoltaja löytää Perusopetukseen ilmoittautuminen -lomakkeen Wilmasta Lomakkeet-sivulta.

E-lomake löytyy tarvittaessa tämän sivuston kohdasta e-lomakkeet. Paperisen lomakkeen saa tarvittaessa pyytämällä henkilöstö- ja koulusihteeriltä, piia.saarela@toivakka.fi, p. 050 5516 470.

Lisätietoja antaa Toivakan koulukeskuksen osalta rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, sirpa.orell-pohjola@toivakka.fi, p. 050 4751 051 ja Kankaisten kyläkoulun osalta apulaisjohtaja Taina Hoskari, taina.hoskari@toivakka.fi, p. 040 6309 205.

Päätökset koulupaikasta toimitetaan 15.3. 2023 mennessä postitse.

 

Työnhaun infotilaisuus vieraskielisille / Информационное мероприятие по поиску работы

te-palvelut logo

 

Työnhaun infotilaisuus vieraskielisille

Tiistai 31.1.2023 9–11.30

Toivakkatalo, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

Ohjelma

Kahvit

Puheenvuorot 

 • Työnhaku Suomessa
 • Työnhakijaksi ilmoittautuminen
 • Palvelut vieraskielisille hakijoille
 • Yrittäjyyden mahdollisuudet Toivakassa

Kysymyksiä ja ohjausta ilman ajanvarausta

Tilaisuus pidetään suomeksi. Tulkkaus venäjäksi.

Tilaisuudessa mukana vastaanottokeskuksen ja kaupungin edustajat sekä Keski-Suomen Yritysidea.

Tervetuloa kuulemaan työnhausta Suomessa sekä TE-toimiston palveluista työnhaun tukena!

Yhteystiedot:

Vilja Paavola (suomeksi)

TE-palvelut

p. 0295 046 110

vilja.paavola@te-toimisto.fi

 

Arja Marjonen

Toivakan kunta

p. 040 635 8088

arja.marjonen@toivakka.fi

 

TE-palvelujen lisätiedot:

Venäjänkielinen puhelinpalvelu, valtakunnallinen

p.0295 020 715, ma–pe 9.00–16.15

tyomarkkinatori.fi

 

Информационное мероприятие по поиску работы

Во вторник 31.1.2023 с 9 до 11.30

Toivakkatalo, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

Программа

Кофе

Темы

 • Поиск работы в Финляндии
 • Регистрация в качестве клиента
 • Услуги для соискателей иностранных языков
 • Возможности для предпринимательства в Тойвакка

Вопросы и помощь без записи 

Мероприятие на финском языке. Перевод на русский язык

В мероприятии также примет участие представители города и центра приема для беженцев и Keski-Suomen Yritysidea (консультационная служба для предпринимателей).

Добро пожаловать, если вы хотите услышать о поиске работы в Финляндии и услугах офиса TE для поиска работы!

Контакты:

Vilja Paavola (на финском)

TE-palvelut

p. 0295 046 110

vilja.paavola@te-toimisto.fi

 

Arja Marjonen

Toivakan kunta

p. 040 635 8088

arja.marjonen@toivakka.fi

 

Дополнительная информация об услугах TE:

Русскоязычная телефонная служба, общенациональный

p. 0295 020 715, пн-пт 9.00–16.15

tyomarkkinatori.fi

 

Hallintosäännön päivitys, MAL-alueen kehityskuva sekä muistorahaston perustaminen hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen kokouksessa

Kunnanhallituksen maanantain 23.1. kokouksessa päätettiin muun muassa hallintosäännön päivittämisestä, MAL-alueen kehityskuvan hyväksymisestä sekä Maria Taipaleen muistorahaston perustamisen hyväksymisestä, joka jakaa stipendejä luonnontieteissä ja / tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille. Myös esimerkiksi useista yhtiökokousedustajien valinnoista vuodelle 2023 päätettiin kunnanhallituksen kokouksessa. 

 

Hallintosäännön päivitystarpeet johtuivat etenkin hyvinvointialueuudistuksesta sekä organisaatiomuutoksesta  

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Toivakan kunnan hallintosääntöä päivitetään aina tilanteen vaatiessa. Edellinen päivitys on tehty vuonna 2021.

Nyt käsillä olevan hallintosäännön keskeisimmät päivitystarpeet ovat olleet organisaatiomuutoksessa sekä hyvinvointialueuudistuksessa. Vastuut, tehtävät, virka- ja tehtävänimikkeet on huomioitu päivitetyssä versiossa.

Lisäksi häiriötilanteiden hallintosääntö on rakennettu kokonaan uudeksi hallintosäännön lisäosaksi.

Lautakunnat ovat käsitelleet omissa kokouskäsittelyissään omia toimivalta-asioitaan koskevat mahdolliset muutokset ja tarkennukset.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön ja päättää, että se tulee voimaan 1.3.2023 muutoksenhausta huolimatta.

 

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvan hyväksymistä esitetään kunnanvaltuustolle 

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän aikavälin suunnitelma seudun yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. Kehityskuvan laadinta on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031.

Kehityskuvassa tarkennetaan ja konkretisoidaan MAL-sopimukseen kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä sekä yhteensovitetaan seudulla aiemmin laadittuja maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia strategioita, selvityksiä ja suunnitelmia. MAL-kehityskuva on luonteeltaan strateginen seudullinen maankäytön suunnitelma, mutta se ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Sen yhteisesti määritellyt pääsisällöt muodostavat lähtökohtia lakisääteiselle kaavoitukselle.

Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työnryhmän laatima MAL-sopimusmenettelyn arviointi- ja kehittämisselvitys julkaistiin kesäkuussa 2022. Arvioinnin mukaan yksi MAL-menettelyn onnistumisen edellytys on seudun ominaispiirteisiin perustuva MAL-suunnitelma, jota MAL-sopimuksella toteutetaan. Nyt valmistunut MAL-kehityskuva toimii jatkossa Jyväskylän kaupunkiseudulla vastaavana seudullisen MAL-suunnittelun välineenä, joka tuottaa lähtökohtia myös tuleville MAL-sopimusneuvotteluille. MAL-kehityskuvaa voidaan päivittää jatkossa tarpeen mukaan MAL-sopimuskausittain esimerkiksi yksittäisten teemojen osalta tai nostaa uusia teemoja mukaan tarkasteluun.

Kunnanhallitus päätti, että se esittää kunnanvaltuustolle Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvan hyväksymistä.

 

Toivakan kunta on saamassa merkittävän yksityishenkilöltä saatavan rahalahjoituksen stipendirahaston perustamiseksi

Toivakan kunta on saamassa merkittävän yksityishenkilöltä saatavan rahalahjoituksen stipendirahaston perustamiseksi ja on käynyt vuoden aikana keskusteluja prosessin edistämisestä. Lahjoituksen antaja toivoo stipendejä ohjattavan luonnontieteissä ja/tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille pitkällä aikavälillä lahjakirjan ehtojen mukaisesti. Stipendejä jaetaan siten, että lahjoitettujen varojen määrä maltillisesti kasvaa, mutta kun pääoma on kaksinkertaistunut jaetaan tämän jälkeen sijoitusten vuotuinen tuotto.  Mikäli stipendirahaston toiminta tai sen toimintaedellytykset muuttuvat siten, ettei toiminta olisi mahdollista, tulee varat käyttää erityisesti tietotekniikan opintojen kehittämiseen Toivakan kunnan perusopetuksessa.  Rahasto nimetään Maria Taipaleen muistorahastoksi.

Alkulahjoituksen summa on 50.000 euroa. Lahjoitukseen liittyvät ehdot käyvät ilmi sivistyslautakunnan esityslistan liitteestä.

Stipendirahastolle esitetään perustettavaksi johtokuntaa, joka valvoo ja päättää stipendien saajista. Johtokuntaan nimetään myös Toivakan kunnan ja perusopetuksen edustajat. Stipendien saajat valitaan rehtorin tai aineenopettajan esitysksestä ja johtokunnalla on mahdollisuus valita myös itse ylimääräisiä stipendien saajia riittävillä perusteilla. Rahaston varat sijoitetaan, jotta niiden kasvupotentiaali turvataan.

Lahjoittajan lakimiehen lisäksi Toivakan kunta on konsultoinut kokonaisuuden laatimisessa Kuntaliiton hallintolakimiehiä.

Toivakan kunnan hallintosäännön § 67 mukaan kunnanvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Kunnanhallitus päätti, että se esittää kunnanvaltuustolle, että;

 1. Toivakan kunta päättää ottaa vastaan rahalahjoituksen (noin 50 000 euroa) vastaan ja perustaa kunnan nimiin tarvittavat arvo-osuustilit lahjoituksen hoitamiseksi sekä huolehtia sijoituksesta lahjakirjan edellyttämällä tavalla;
 2. Toivakan kunta päättää perustaa Maria Taipaleen muistorahaston, joka jakaa stipendejä luonnontieteissä ja/tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille;
 3. Hyväksyy lahjakirjan ehdot;
 4. Toivakan kunnan edustajina johtokuntaan nimetään kunnanjohtaja ja rehtori-sivistysjohtaja.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

Pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Kunnanhallituksen esityslistalla: Hallintosäännön päivittäminen, MAL-alueen kehityskuvan hyväksyminen sekä uuden muistorahaston perustaminen

Toivakan kunnanhallituksen kokouksen 23.1.2023 esityslistalla ovat muun muassa hallintosäännön päivittäminen, MAL-alueen kehityskuvan hyväksyminen sekä rahalahjoituksen pohjalta perustettava Maria Taipaleen muistorahasto, joka jakaa stipendejä luonnontieteissä ja/tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille.

 

Hallintosäännön päivitystarpeet ajankohtaiset etenkin hyvinvointialueuudistuksen ja organisaatiomuutoksen vuoksi

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Toivakan kunnan hallintosääntöä päivitetään aina tilanteen vaatiessa. Edellinen päivitys on tehty vuonna 2021.

Nyt käsillä olevan hallintosäännön keskeisimmät päivitystarpeet ovat olleet organisaatiomuutoksessa sekä hyvinvointialueuudistuksessa. Vastuut, tehtävät, virka- ja tehtävänimikkeet on huomioitu päivitetyssä versiossa.

Lisäksi häiriötilanteiden hallintosääntö on rakennettu kokonaan uudeksi hallintosäännön lisäosaksi.

Lautakunnat ovat käsitelleet omissa kokouskäsittelyissään omia toimivalta-asioitaan koskevat mahdolliset muutokset ja tarkennukset.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön ja päättää, että se tulee voimaan 1.3.2023 muutoksenhausta huolimatta.

 

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva tukee seudun kehittämistä suunnitelmallisesti

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän aikavälin suunnitelma seudun yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. Kehityskuvan laadinta on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031.

Kehityskuvassa tarkennetaan ja konkretisoidaan MAL-sopimukseen kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä sekä yhteensovitetaan seudulla aiemmin laadittuja maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia strategioita, selvityksiä ja suunnitelmia. MAL-kehityskuva on luonteeltaan strateginen seudullinen maankäytön suunnitelma, mutta se ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Sen yhteisesti määritellyt pääsisällöt muodostavat lähtökohtia lakisääteiselle kaavoitukselle.

Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työnryhmän laatima MAL-sopimusmenettelyn arviointi- ja kehittämisselvitys julkaistiin kesäkuussa 2022. Arvioinnin mukaan yksi MAL-menettelyn onnistumisen edellytys on seudun ominaispiirteisiin perustuva MAL-suunnitelma, jota MAL-sopimuksella toteutetaan. Nyt valmistunut MAL-kehityskuva toimii jatkossa Jyväskylän kaupunkiseudulla vastaavana seudullisen MAL-suunnittelun välineenä, joka tuottaa lähtökohtia myös tuleville MAL-sopimusneuvotteluille. MAL-kehityskuvaa voidaan päivittää jatkossa tarpeen mukaan MAL-sopimuskausittain esimerkiksi yksittäisten teemojen osalta tai nostaa uusia teemoja mukaan tarkasteluun.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvan hyväksymistä.

 

Toivakan kunta on saamassa merkittävän yksityishenkilöltä saatavan rahalahjoituksen stipendirahaston perustamiseksi

Toivakan kunta on saamassa merkittävän yksityishenkilöltä saatavan rahalahjoituksen stipendirahaston perustamiseksi ja on käynyt vuoden aikana keskusteluja prosessin edistämisestä. Lahjoituksen antaja toivoo stipendejä ohjattavan luonnontieteissä ja/tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille pitkällä aikavälillä lahjakirjan ehtojen mukaisesti. Stipendejä jaetaan siten, että lahjoitettujen varojen määrä maltillisesti kasvaa, mutta kun pääoma on kaksinkertaistunut jaetaan tämän jälkeen sijoitusten vuotuinen tuotto.  Mikäli stipendirahaston toiminta tai sen toimintaedellytykset muuttuvat siten, ettei toiminta olisi mahdollista, tulee varat käyttää erityisesti tietotekniikan opintojen kehittämiseen Toivakan kunnan perusopetuksessa.  Rahasto nimetään Maria Taipaleen muistorahastoksi.

Alkulahjoituksen summa on 50.000 euroa. Lahjoitukseen liittyvät ehdot käyvät ilmi sivistyslautakunnan esityslistan liitteestä.

Stipendirahastolle esitetään perustettavaksi johtokuntaa, joka valvoo ja päättää stipendien saajista. Johtokuntaan nimetään myös Toivakan kunnan ja perusopetuksen edustajat. Stipendien saajat valitaan rehtorin tai aineenopettajan esitysksestä ja johtokunnalla on mahdollisuus valita myös itse ylimääräisiä stipendien saajia riittävillä perusteilla. Rahaston varat sijoitetaan, jotta niiden kasvupotentiaali turvataan.

Lahjoittajan lakimiehen lisäksi Toivakan kunta on konsultoinut kokonaisuuden laatimisessa Kuntaliiton hallintolakimiehiä.

Toivakan kunnan hallintosäännön § 67 mukaan kunnanvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että;

 1. Toivakan kunta päättää ottaa vastaan rahalahjoituksen (noin 50 000 euroa) vastaan ja perustaa kunnan nimiin tarvittavat arvo-osuustilit lahjoituksen hoitamiseksi sekä huolehtia sijoituksesta lahjakirjan edellyttämällä tavalla;
 2. Toivakan kunta päättää perustaa Maria Taipaleen muistorahaston, joka jakaa stipendejä luonnontieteissä ja/tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille;
 3. Hyväksyy lahjakirjan ehdot;
 4. Toivakan kunnan edustajina johtokuntaan nimetään kunnanjohtaja ja rehtori-sivistysjohtaja.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

Koko esityslista on luettavissa täällä.

Toivakan kunta käyttää 15 000 euroa kuntalaisten ideoiden toteuttamiseen vuoden 2023 aikana

Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan toteuttaa pysyviä asioita tai kertaluontoisia tapahtumia ja toimintaa. Ideoiden toteutukseen voi osallistua kunnan lisäksi muita toimijoita tai toteutuksessa voidaan hyödyntää talkootyötä tai erikseen haettavaa ulkopuolista rahoitusta.

Toivomme monipuolisesti erilaisia ideoita kunnan kehittämiseksi. Ideoiden on kuitenkin oltava toteuttamiskelpoisia, jotta ne voivat edetä äänestykseen ja toteutukseen. Siksi ideoiden tulee noudattaa seuraavia reunaehtoja:

 • idean tulee olla lainmukainen
 • idean tulee olla kunnan toimivallassa ja toteutettavissa vuonna 2023
 • idean tulee edistää Toivakan kuntastrategian toteutumista
 • idean toteuttamisen kustannukset kunnalle tulee olla osallistuvan budjetoinnin määrärahan mukaiset (yksi idea 15 000 € tai useampi idea yhteensä 15 000 €)
 • Idean tulee olla kunnan ylläpidettävissä jatkossa, eikä se saa edellyttää esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai pysyvän henkilökunnan palkkaamista
 • Idean tulee olla epäkaupallinen, yleishyödyllinen, syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä

Ideointivaiheessa kuka tahansa kuntalainen tai kunnassa toimiva yhteisö voi jättää oman ideansa. Osallistuvassa budjetoinnissa ei ole ikärajaa ja kannustamme myös lapsia ja nuoria osallistumaan.

Ideoita voi jättää  saakka sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella Toivakan kunnan kirjastossa tai Toivakkatalon infopisteellä. Ideointivaiheen jälkeen ideat etenevät asiantuntija-arviointiin ja kuntalaisille avoimeen äänestykseen.

Sähköisen ideointilomakkeen linkki löytyy TÄSTÄ.

Kunnan raati valitsee ideoista toteutuskelpoisimmat helmikuun 2023 loppuun mennessä. Ideoista koostetaan kuntalaisäänestys maaliskuussa 2023.

Paras iso tai parhaat pienemmät ideat jalostetaan hankkeiksi. Osallistuvan budjetoinnin avuin kuntalaiset pääsevät mukaan suunnittelemaan ja päättämään taloutta koskevia asioita.

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

 

 

Kirjastosalin käyttö kansalaisopiston kutomon toiminnassa jatkuu huhtikuun loppuun

Toivakan kunnan kirjastosali palautuu normaaliin käyttötarkoitukseensa toukokuussa 2023. Kutomon väistötilana se toimii vielä huhtikuun loppuun saakka, jonka jälkeen kangaspuut sekä lattiaa suojaavat rakenteet siirretään pois.

Kevään aikana selvitetään, missä tiloissa kutomon toiminta voi syksyn aikana jatkua. Samalla kartoitetaan myös kutomon omien tilojen remonttitarpeita ja kutomon tilat pyritään palauttamaan tulevaisuudessa takaisin normaaliin käyttöön.

Lisätiedot:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä
p. 040 630 4035

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen
p. 050 307 6114

Tulossa maksutonta striimauskoulutusta: Ajuri tuo digiosaamista Keski-Suomen kuntiin

Ajuri – Keski-Suomen kunnissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujentarjoajien digiosaamisen kehittäminen -hanke, on Suomen humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoima. Sen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen kunnissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita tarjoavien tahojen digitaalista tuotanto-osaamista. Hankkeessa on mukana 10 keskisuomalaista kuntaa. Hankkeeseen voivat osallistua kuntapuolen toimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijat, vapaat toimijat ja itsensä työllistäjät.

Hankkeen aikana järjestetään etä- ja lähikoulutuksia erilaisin teemoin (esimerkiksi palvelumuotoilu, saavutettavuus ja valokuvaus), jotka ovat osallistujille maksuttomia. Hanke toimittaa mukana oleviin kuntiin myös striimaukseen soveltuvan laitteiston, jota kunnissa toimivat kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita tarjoavat toimijat voivat käyttää omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi hankkeen aikana luodaan kuntiin digistrategiat, jotka tukevat kunnissa kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden parissa tehtävää työtä.

Hankkeen kesto: 1.10.2021-31.3.2023

Hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen Ely-keskus, toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet, erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Tule mukaan opettelemaan striimauksen perusteita ja etätapahtumien järjestämistä Toivakassa

Toivakassa on järjestetty keväällä 2022 yksi Ajurin lähikoulutus, joka käsitteli valokuvauksen perusteita ja videoiden tekemistä/editointia mobiililaitteella. Tulevissa lähikoulutuksissa käsitellään striimauksen perusteita sekä etätapahtuman järjestämistä. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

ke 25.1.2023 klo 12 – 16 striimauskoulutus Vakkarilla

Kouluttaja Vesa Peltola, Noveltive oy

Koulutukseen voi valmistautua miettimällä seudun organisaatioita ja tapahtumia, jotka voisivat hyötyä lähetystoiminnasta.

12.00-12.30 ESITTÄYTYMISET JA LYHYT INTRO

12.30-13:00 LÄHETYSTEKNINEN JARGON – SUOMISANAKIRJAOSIO

13:00 – 13:30 LAITEPAKETIN OSIEN LÄPIKÄYNTI & TOIMINNAN YLEISIMMÄT ONGELMAT

13:30 – 14:00 JAKELUTEKNINEN JARGON & ALUSTOJEN VERTAILU (Youtube, Vimeo, Facebook, Twitch)

14:00 – 14:15 KAHVITAUKO & KYSYMYKSET KOULUTTAJALLE

14:15 – 15:00 KAHVITAUKOKYSYMYSTEN AIHEIDEN LÄPIKÄYNTI

15:00 – 16:00 HYVÄ TYÖTAPA, STREAM TUOTANNON MUISTILISTA & SETIN RAKENNUS YHDESSÄ

 

to 23.2.23 klo 12 – 16 etätapahtumatuotanto (kirjaston toimisto)

kouluttaja Vesa Peltola, Noveltive oy

Käydään läpi virtuaalitapahtumien järjestämisen nyrkkisäännöt. Millaisia ovat erilaiset virtuaalitapahtumat ja mitä niissä pitää ottaa huomioon?

 

12.00 – 12.05 ALOITUS JA ESITTELYT

12.05 – 12.30 HYBRIDI/VIRTUAALITAPAHTUMAN RAKENNUSPALIKAT

12.30-13.15 TUOTTAJAN ROOLI JA TYÖKALUT

13.15-14.00 TYÖKALUVALINTOJEN VAIKUTUS TUOTANTOON

14.00 – 14.15 Tauko

14.15 – 14.45 KUSTANNUSSÄÄSTÖT JA MAHDOLLISUUDET

14.45 – 16.00 CASE-ESIMERKKEJÄ JA KESKUSTELUA

 

ke 15.3.2023 klo 10-12-14 kertauskurssi: laitteiston käyttökoulutus (kellonaika joustava, etä- tai lähikoulutus)

Koulutuksen aikana on mahdollista esittää striimaukseen liittyviä kysymyksiä koulutuksen järjestäjälle ja saada lisävinkkejä striimaukseen.

 

Ilmoittautuminen mukaan koulutuksiin:

Ilmoittautuminen koulutuksiin viimeistään päivää ennen kunkin koulutuksen alkua:   Projektipäällikkö maria.suihkonen@humak.fi p. 050 476 9622 

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Maria Suihkonen 050 476 9622

maria.suihkonen@humak.fi

https://ajuri.humak.fi

ajuri-hankkeen logo