Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakennusjärjestyksellä käsitellään.

Nähtävilläoloaikana 17.4. – 27.5.2024 osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi pyydetään mielipiteitä voimassa olevasta rakennusjärjestyksestä.

Lue lisää rakennusjärjestyksen uudistamista käsittelevältä sivulta:

https://www.toivakka.fi/rakennusjarjestyksen-uudistus/

Kuntaympäristölautakunnan 17.4. kokouksen päätöksiä

Saneeraussuunnitelmien hyväksymistä ja seutuyhteistyön tiivistämistä

Toivakan kuntaympäristölautakunnan keskiviikon 17.4.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneerauksen suunnitelmien hyväksyminen sekä urakoitsijan valinta, päiväkoti Vakkarin pihasuunnitelman hyväksyminen ja pihan rakentaminen, ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 2024 ja neuvotteluiden käynnistäminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun alueellisesta yhteistyöstä ja organisoinnista Toivakan, Joutsan ja Luhangan kuntien kesken sekä Leppäveden Isonkylän venelaituripaikat 2024.

Koulukeskuksen käyttövesiputket vaativat päivitystä

 Koulukeskuksen A- ja B-rakennusten käyttövesiputkien saneeraus on suunniteltu kahdelle vuodelle niin, että vuonna 2024 toteutetaan saneeraus A-rakennukseen ja vuonna 2025 B-rakennukseen.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan kuntaympäristölautakunta hyväksyy palvelualueensa rakennussuunnitelmat talousarvion ja hankintaohjeen puitteissa. Suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä tehdään urakoitsijan valintaa koskeva hankintapäätös.

Investointiohjelmassa määrärahavaraus tälle vuodelle on 700 000 euroa. Arvio laadittiin pelkästään tavoitehintalaskentaan perustuen, riittävän varauksen tekemiseksi talousarvioon.

Koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneeraus kilpailutettiin jaettuna urakkana. Tarjoukset pyydettiin rakennusurakasta (=pääurakka), putkiurakasta (=alistettu sivu-urakka) ja sähköurakasta (=alistettu sivu-urakka). Tarjouspyyntö oli lähetetty HILMA-ilmoituskanavaan 12.2.2024 ja sähköurakan tarjouspyyntöä täydennettiin lisäkirjeellä 1 (4.3.2024). Tarjoukset tuli jättää HILMA-kanavan kautta 11.3.2024 klo 12 mennessä.

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneerausurakkaa koskevat saneeraussuunnitelmat ja päätti, että urakoitsijoiksi valitaan Rakennusurakka (=pääurakka), Rakennusliike Porrassalmi Oy (89 500 € alv 0%), putkiurakka, Mikenti Oy (149 000 € alv 0%) ja sähköurakka, JTT Power Oy (8 190 € alv 0%).

Vakkarin päiväkodin alueen pihaympäristöä kehitetään kesäkuukausien aikana

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi pihasuunnitelman ja valtuuttaa kuntaympäristöjohtajan tekemään hankintapäätöksen pihan maanrakennusurakasta saatujen tarjousten perusteella.

Toivakan kunnan investointiohjelma sisältää määrärahavarauksen 80 000 euroa päiväkoti Vakkarin pihan saneeraukseen. Tämän lisäksi hankkeeseen saatiin valtionavustusta 23 000 euroa päiväkotipihojen liikunnallistamisen ja luonnonmukaistamisen ohjelmasta.

Pihasuunnittelusta on valtion avustuksesta johtuen irrotettu nuorisotilan puoli omaksi myöhemmin toteutettavaksi hankkeekseen. Esityslistan liitteenä on päiväkoti Vakkarin pihasuunnitelma, jonka laatimiseen ovat osallistuneet niin päiväkodin työntekijät kuin lasten vanhemmatkin.

Rakennuttaja Osmo Rantala Inmeco Oy:stä on laatinut tarjouspyynnön pihan rakentamisesta. Leikkivälineet ja aita hankitaan tilaajan omana hankintana, mutta näiden asennus sisältyy maanrakennusurakkaan.

Tarjouspyyntö maanrakennusurakasta on toimitettu usealle urakoitsijalle ja tarjoukset on pyydetty jättämään viimeistään torstaina 18.4.2024 klo 14 kunnan kirjaamon sähköpostiin. Urakka-aika on 24.6.-2.8.2024.

Ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 2024 

Toivakan kunta on käynyt neuvotteluita ympäristötarkastajan viranhoidon tilapäisestä järjestämisestä Luhangan kunnan kanssa. Luhanka myy tällä hetkellä ympäristötarkastajan viranhoitoa Joutsan kunnalle, mutta neuvotteluissa on todettu, että nykyinen työtilanne voisi mahdollistaa kuntayhteistyön myös Toivakan kunnan kanssa. Yhteistyö voisi alkaa Luhangan puolesta 29.7.2024 alkaen.

Luhangan kunnanhallitus on päättänyt 8.4.2024 § 50:

  1. aloittaa ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyön Toivakan kunnan kanssa 29.7.2024 alkaen vuoden 2024 loppuun asti
  2.  valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Pysyvämmän viranomaispalveluiden järjestämisen suunnittelua jatketaan aiemmin päätetyn mukaisesti. Nyt kysymyksessä on määräaikainen sopimus ympäristönsuojelun viranhoidon järjestämisestä vastaavalla tavalla kuin Joutsan kanssa on tehty rakennustarkastajan osalta.

Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos ympäristötarkastajan viranhoidosta 29.7.2024-31.12.2024. Kuntaympäristölautakunta päätti

  1. aloittaa ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyö Luhangan kunnan kanssa 29.7.2024 alkaen vuoden 2024 loppuun asti
  2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen

Leppäveden Isonkylän venelaituripaikat 2024

Toivakan kunta hallinnoi Leppäveden Isonkylän rantaan rakennettua pienvenelaituria. Venepaikat on tarkoitettu ensisijaisesti kunnan asukkaille sekä kesäasukkaille. Venelaituripaikkoja on 16 kpl, jotka ovat kuuden metrin veneaisoilla varustettuja. Isommille veneille on kolme poijupaikkaa. Vierasvenepaikkoja on kolme, joihin voi kiinnittyä enintään viideksi tunniksi kerrallaan. Laituripaikkoja ei ole sähköistetty.

Isonkylänrannan laiturin venepaikoista peritään maksua 100 €/ kausi. Maksutulo käytetään laiturin kunnostukseen, alueen siistimiseen ja polttopuiden hankintaan virkistyspaikalle.

Venepaikkojen varaamisesta ilmoitetaan PaikallisUutiset -lehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Varauksia otetaan vastaan 6.5.2024 klo 9.00 alkaen Toivakkatalon neuvonnassa (Iltaruskontie 2, Toivakka) tai sähköpostitse (kirjaamo@toivakka.fi). Venepaikat luovutetaan hakijoille varausjärjestyksessä.

Maksu venepaikoista on mahdollista suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai MobilePayllä. Varauslomakkeita on saatavissa kunnan kotisivuilta ja neuvonnasta Toivakkatalon ollessa avoinna (maanantaista torstaihin klo 9 – 15).

Etusijajärjestys 1. Kunnan vakituiset asukkaat 2. Kesäasukkaat 3. Muut (mikäli jaettavia paikkoja jää).

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se asettaa Isonkylänrannan venelaituripaikat varattaviksi edellä esitetyin ehdoin 6.5.2024 klo 9.00 alkaen.

Lisätietoja:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

Toivakan kunnan lasten kesäkerho 2024 – Ilmoittautuminen on auki

Toivakan kunnan perinteinen 1.-3. luokkalaisten lasten kesäkerho järjestetään ajalla 3.-20.6.2024 ma-pe klo 8-15 Toivakan Vakkarilla sisätiloissa ja pihamaalla. 

Kerhossa tarjoillaan maksuton aamupala, lounas ja välipala. Kesäkerhossa on vapaata ja ohjattua toimintaa, pelejä, leikkejä, askartelua, liikuntaa ja muuta tekemistä.

Kerhon hinta on 10 €/viikko, vaikka lapsi ei joka päivä osallistuisikaan toimintaan. Laskutus tapahtuu heinäkuussa.

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisille viikoille.

Sitovat ilmoittautumiset tämän ilmoittautumislinkin kautta viimeistään 19.4. >>>

 

Kesäkerhotoiminta toteutetaan, mikäli kerhoon ilmoittautuu 5 lasta/päivä. Kesäkerhoon voidaan ottaa enintään 15 lasta.

Kerhopäivien toteutumisesta tiedotetaan kesäkerhopaikkaa hakeneille perheille sähköpostitse 26.4. mennessä. Tieto lisätään myös kunnan kotisivuille ja hyvinvointipalveluiden sosiaalisen median kanaviin.

Mukaan kerhoon on hyvä ottaa nimellä varustettu vesipullo ja säänmukainen varustus (aurinkoisten päivien varalle hattu, aurinkorasva ja sadepäivien varalle säänmukaiset sadevaatteet).

Lapsen äkillisestä sairastumisesta tai muusta poissaolosta tulee ilmoittaa aamulla ennen klo 9 kerhonohjaajapuhelimeen, p. 0400 71 8870.

 

Lisätiedot:

Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander, p. 040 553 1456 (kerhon koordinaattori)

Keski-Suomen kuntajohtajien kannanotto K-S:n hyvinvointialueen palveluverkkovalmisteluun

Keski-Suomen elinvoima luodaan yhdessä – elinvoimaa ovat myös sotepalvelut

Keski-Suomen menestyminen edellyttää kuntien ja hyvinvointialueen hyvää ja toimivaa yhteistyötä. Pienten kuntien asukkaiden palvelutarpeet sekä koulutus- ja harrastusmahdollisuudet ovat yhtä tärkeitä kuin ydinkaupunkiseutujen. Tämän tulee olla keskeinen lähtökohta hyvinvointialueen palveluverkossa. Hyvinvointialueen palveluverkolla ja palvelukyvyllä on olennainen vaikutus kuntien veto- ja pitovoimaan niin asuinympäristöinä kuin yritysten toimintaedellytysten kannalta.

Hyvinvointialueuudistuksen kohdalla sote-kiinteistöt jäivät isolta osin kuntien omistukseen. Tämä ratkaisu ohjaa nyt hyvinvointialueita rajuihin palveluverkkomuutoksiin. Lakkauttamisuhan alla on ennen kaikkea asukkaiden perustason lähipalveluja, vaikka sote-uudistuksen tavoitteena oli panostaa perusterveydenhoitoon, turvata tasavertainen tarpeen mukainen hoitoon pääsy ja sujuvat hoito- ja palveluketjut.

Keski-Suomessa sote-keskuksia on nyt 35 ja hyvinvointialue olisi palveluverkkotyössään kerralla vähentämässä niiden määrän joko 21 tai 16 keskukseen. Terveysasema saattaisi poistua kokonaan jopa kymmenestä kunnasta. Korvaaviksi palveluiksi esitetään liikkuvia palveluja 1-2 palveluauton muodossa ja sähköisiä palveluja, mitkä eivät käytännössä nykyisiä lähipalveluja ja niiden vaikuttavuutta vastaa – ja ovat palveluja, joita ei käytännössä vielä edes ole olemassa.

Palveluverkkoselvityksessä tavoiteltava palvelujen raju keskittäminen johtaa päivystystoiminnan kuormittumiseen ja erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun, jos ennaltaehkäisevän toiminnan rooli supistuu, kuten käy terveyspalvelujen saavutettavuuden heikentyessä. Siksi tehtävät ratkaisut esimerkiksi sote-keskusten osalta on arvioitava kokonaan uudelleen aidossa vuorovaikutuksessa kuntien kanssa.

Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on jo nykyisellään kestämätön. Sairaala Novan kustannusten kasvu vuonna 2023 oli yksinään kymmeniä miljoonia euroja suurempi, kuin palveluverkkoselvityksellä haettava 17 miljoonan euron ”säästö”. Palveluverkkoratkaisut eivät saa johtaa uusiin lisäkustannuksiin ja lisäpalvelutarpeisiin erikoissairaanhoidossa.

Erityisen huolestuttavana Keski-Suomen kunnat pitävät sitä, että palveluverkkoselvityksen ulkopuolelle jää merkittävä osa sotepalveluita, joiden kohdalla hyvinvointialue tekee jo nyt palvelujen tuottamiseen ja sijoittumiseen perustuvia muutoksia. Huomioimatta käytännössä niiden kokonaistaloudellisia ja -toiminnallisia vaikutuksia hyvinvointialueen ja kuntien palvelutoimintaan.

Olennaista on muistaa, että jos muuttoliike kääntyy kunnissa negatiivisempaan suuntaan, niin kyseinen muuttoliike tuskin pysähtyy suureltakaan osin Keski-Suomen rajojen sisälle. Hyvinvointialueen tuleekin arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia omaan tulevaan väestön määrään perustuvaan rahoituspohjaansa, eikä hakea lyhytnäköisiä laskennallisia säästöjä, joiden vaikutukset tulevaisuudessa voivat olla huomattavan negatiivisia juuri hyvinvointialueelle itselleen.

Loppujen lopuksi, niin kunnan kuin hyvinvointialueen on suunniteltava toimintaansa ja talouttaan asiakas ja asukas keskiössä – ei organisaatiota itseään varten. Vain ne kunnat ja hyvinvointialueet voivat tulevaisuudessa menestyä, jotka aidosti yhdessä toimien koko hyvinvointialueen toiminta-alueella elinvoimaa asukkaillensa ja yrityksillensä luovat. Tässä työssä me kunnat olemme valmiita olemaan mukana.

Kannanoton allekirjoittajat:

Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren sekä Äänekosken kunnan- ja kaupunginjohtajat sekä Keski-Suomen maakuntajohtaja

Eloisaa -toimintaa vielä kaksi kertaa tänä keväänä – Tule mukaan!

Eloisaa -toiminta on suunnattu yli 65-vuotiaille kotona asuville toivakkalaisille vahvistamaan hyvinvointia.  Toiminta on osallistavaa ja sosiaalista kanssakäymistä mahdollistavaa ryhmätoimintaa ja yhteisöllisiä tapahtumia. Ryhmäkokoontumiset ovat monipuolisia ja toiminnallisia, niissä tehdään hyvinvointia edistäviä asioita; liikutaan, aivojumpataan, pelataan pelejä, keskustellaan ja kahvitellaan. Kokoontumisten sisältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa heidän toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Toivakassa on tänä keväänä vielä kaksi Eloisaa -tapaamista. Keskiviikkona 17.4. klo 13.30 alkaen Vakkarilla on ohjelmassa toiminnallista aivojumppaa, kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa. Keskiviikkona 15.5. Eloisaa -ryhmä kokoontuu Paikkalanvuoren laavulle ulkoilun merkeissä ja ohjelmassa on olympialaiset.

Toiminta on maksutonta ja sitä koordinoi Liepeen hoiva ry. Toiminta rahoitetaan STEA-rahoituksella.

Toimintaan ilmoittaudutaan mukaan viimeistään edellisenä päivänä numeroon 050 464 0252. Sähköpostilla lisätietoja saa osoitteesta maria@palvelutalomannikko.fi

Toivakan kunnan vesihuoltolaitos tutkii kunnan omistaman vesi- ja viemärilaitoksen asiakastyytyväisyyttä – Osallistu kyselyyn

Toivakan kunnan vesihuoltolaitos tutkii kunnan omistaman vesi- ja viemärilaitoksen asiakastyytyväisyyttä.

Tällä kirjeellä kutsumme teidät antamaan palautetta toiminnastamme ja samalla päivitämme asiakkaittemme yhteystietoja tulevaa vesihuollon tiedottamista varten.

Jätäthän tutkimuksen yhteydessä yhteystietosi kuten sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Yhteystietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja tiedottamista varten. Noudatamme yhteystietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä.

Voitte osallistua tutkimukseen 30.4.2024 mennessä menemällä osoitteeseen:

https://q.surveypal.com/toivakkavesi2024

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia.

Vastaamalla osallistut myös arvontaan, palkintoina arvotaan SodaStream-laite.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoa tutkimuksesta antaa asiakkuuspäällikkö Samu Pellikka tutkimusyhtiö Servitium Oy:stä, samu.pellikka@servitium.fi

Myyntipaikat Toivakan kesämarkkinoille ostettavissa verkkokaupan kautta

Toivakan kesämarkkinat järjestetään lauantaina 6.7.2024 klo 10-14. 

Markkinoiden myyntipaikkoja voi nyt varata ja ostaa Toivakan kunnan verkkokaupan kautta! Markkinamyyntipaikat ovat kooltaan 3 m x 3 m ja ovat hinnaltaan 20 euroa. Isomman tilan tarvitsevat voivat ostaa esimerkiksi kaksi vierekkäistä paikkaa.

Tästä linkistä verkkokauppaan markkinapaikkojen sivulle >>>

Tänä vuonna kirpputorimyynti tapahtuu markkina-alueen välittömässä läheisyydessä. Vilttipaikat kotikirppismyyntiä varten ovat myös ostettavissa Toivakan kunnan verkkokaupasta viiden euron hintaan.

Tästä linkistä ostamaan kirppispaikka >>>

Kesämarkkinat järjestää Toivakan Yrittäjät ry. Yhteistyössä Toivakan kunta sekä alueen yhdistyksiä.

Nuorten ja lasten chat- ja puhelinpalveluista keskusteluapua

Nuoret ja lapset voivat hakea keskusteluapua mm. valtakunnallisista sekä maakunnallisista chat- ja puhelinpalveluista: 

OmaKS chat-palvelu nuorille >>>

Nuorten chat on auki ma, to ja pe klo 10.00–15.30 sekä ti ja ke klo 10.00–17.30. Nuorten työntekijälle voi varata myös etävastaanottoajan nuorten chatissa käytävän keskustelun aikana.

Sekasin-chat >>>

Sekasin-chat päivystää ma-pe klo 9-24 ja viikonloppuisin klo 15-24. Se on suunnattu 12-29-vuotiaille.

Apuu-chat >>>

SOS-Lapsikylän Apuu-chat auttaa 7–15-vuotiaita lapsia joka päivä klo 9–22.

Lasten ja nuorten puhelin: 116 111
Lisätietoa: MLL

Nuorten Kriisipiste: 045 3410 583
Lisätietoa: Helsinki Missio

Poikien Puhelin: 0800 94 884
Lisätietoa: Väestöliitto

MIELI Kriisipuhelin: 09 2525 0111 – keskusteluapua kriisiin

Puulan seutuopiston kurssipalautekysely 2023-2024

Puulan seutuopisto tarvitsee vastauksiasi ja ideoitasi kehittääksemme toimintaansa.

Vastaa alla olevasta linkistä avautuviin kysymyksiin, anna palautetta kursseista sekä ehdota uusia ideoita kursseista.

https://forms.gle/7C4oH69jQaAXXUkd6

Julkaisua saa jakaa, jotta saisimme mahdollisimman paljon vastauksia.

Voit myös tehdä kyselyn toisen apuna (toisen puolesta, jos hänellä ei ole nettiä käytössä).

Lisätietoja:

Opistosihteeri Kaija Koskinen, p. 040 743 48 11,

kaija.koskinen@puulanseutuopisto.fi