Kotihoito

Kotihoito antaa henkilökohtaisen avun ja hoivan pääsääntöisesti ikääntyville henkilöille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa selviytyäkseen omassa kodissaan. Kotihoidon avulla tuetaan vanhuksia selviämään kotona tai avohuollon asumisyksiköissä niin kauan kuin se hoidon ja turvallisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, jolloin sillä on todellisia vaikutuksia laitoksissa tapahtuvan pitkäaikaishoidon vähenemiseen.

Kotihoidon avulla turvataan jatkohoito ja mahdollistetaan viiveetön sairaalasta kotiutuminen. Kotihoidon asiakasta tuetaan hänen päivittäisissä toiminnoissaan siten, että hän yhdessä omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa pystyy rakentamaan elinympäristön jossa hän voi asua laadukkaasti ja kohdata ikääntymisen eri muutokset. Asiakasta tuetaan elämän hallintaan, jossa korostuvat omatoimisuus, itsenäisyys ja sosiaalisten kontaktien tärkeys. Asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään ja annetaan yksilöllistä  kodin- ja sairaanhoitopalveluita hänen omassa ympäristössään.

Tilapäinen kotihoidon asiakas käyttää palveluja satunnaisesti, tilapäisesti tai toistuvasti. Apu voi olla sairaanhoidollinen käynti asiakkaan kotona, tarkkailukäynti, arviokäynti tai muu tilapäiskäynti.

 

 

Annukka Niemi

Vt. perusturvajohtaja, vanhuspalveluvastaava

040 839 3489, soittoaika klo 9-11.30

Hanna Pekkanen

Kotihoidon sairaanhoitaja

050 442 8925