Toivakan vesihuoltolaitos

Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Haja-asutusalue

  • tällä hetkellä toimivat Kankaisten ja Satulakiven vesiosuuskunnat alueillaan
    • vesiosuuskunnat vastaavat toiminnasta, kunta toimittaa veden ja ottaa vastaan jätevedet

 

Liittymiset ja rakentamiset  kunnan toiminta-alueilla sovitaan teknisen johtajan kanssa.

Jukka Paalanen

tekninen johtaja

040 640 2034