Toivakan vesihuoltolaitos

Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

  • toimii kunnan vesi- ja viemärilaitos
  • kuuluu kirkonkylän, Heiskan, Huikon, Kominojan, Ruuhimäen ja Viisarimäen toiminta-alueet
  • kuluttajille toimitetaan pohjavettä

Haja-asutusalue

  • tällä hetkellä toimivat Kankaisten ja Satulakiven vesiosuuskunnat alueillaan
    • vesiosuuskunnat vastaavat toiminnasta, kunta toimittaa veden ja ottaa vastaan jätevedet

 

Liittymiset ja rakentamiset  kunnan toiminta-alueilla sovitaan teknisen johtajan kanssa.

Jukka Paalanen

tekninen johtaja

040 640 2034