Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtäväalueeseen kuuluvat mm.:

 • Haja-asutusalueiden jätevesihuolto
 • Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
  • Ympäristölupa
  • Vesilupa
  • Yleinen ilmoitusmenettely
  • Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva menettely
  • Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti
  • Maa-aineslupa ja yhteiskäsittelyluvat
  • Maatalouden ympäristönsuojelun ilmoitukset
  • Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Jari Vuopio

rakennustarkastaja-ympäristösihteeri

040 660 5388

Minna Siltala

Toimistosihteeri

040 683 4600

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2.5.2019 alkaen (pdf)


Ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen

Toivakan kunnan uudet ympäristönsuojelumääräykset asetetaan yleisesti nähtäville ajalla 25.3. – 30.4.2021.

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Mielipiteet ja muistutukset ympäristönsuojelumääräyksistä tulee toimittaa kirjallisina Toivakan kunnan ympäristölautakunnalle viimeistään 30.4.2021 klo 12.00 mennessä, osoitteeseen Toivakan kunta, Ympäristölautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@toivakka.fi

Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Palautteen anto on mahdollista myös alla olevan palautelomakkeen kautta.


Palaute Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä

 • Anna palautetta ympäristönsuojelumääräyksistä

  Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset on valmisteltu Kuntaliiton Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen -oppaan pohjalta. Kuntalaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä määräyksistä ennen määräysten antamista. Anna palaute viimeistään 30.4.2021 klo 12.00 mennessä.
 • Kirjaa palautteesi tähän.
 • Voit jättää palautteesi myös liitetiedostona.
  Sallitut tiedostomuodot: jpg, gif, png, pdf.
 • Yhteystiedot

  Jätä yhteystietosi, jotta voimme antaa vastauksen palautteeseen.
 • ***

  Koska tämän palautelomakkeen tietoturvaa ei ole varmistettu, palautteessanne ei ole syytä mainita esim. henkilötunnuksia eikä myöskään arkaluontoisia tietoja. Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 8 §). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa (Hallintolaki 6.6.2003/434, 17 §). Tämän vuoksi palauteviestinä ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja tai oikaisuvaatimuksia päätöksistä.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.