Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtäväalueeseen kuuluvat mm.:

 • Haja-asutusalueiden jätevesihuolto
 • Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
  • Ympäristölupa
  • Vesilupa
  • Yleinen ilmoitusmenettely
  • Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva menettely
  • Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti
  • Maa-aineslupa ja yhteiskäsittelyluvat
  • Maatalouden ympäristönsuojelun ilmoitukset
  • Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Jari Vuopio

rakennustarkastaja-ympäristösihteeri

040 660 5388

Minna Siltala

Toimistosihteeri

040 683 4600

Ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2021 alkaen (pdf)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2.5.2019 alkaen (pdf)


Toivakan kunnan uudet ympäristönsuojelumääräykset

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Toivakan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.5.2021 § 23 uudet ympäristönsuojelumääräykset ja ne tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen.

Kunnanvaltuuston päätös 24.5.2021 (pdf)

Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäväksi (26.5.2021) yleiseen tietoverkkoon. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa kuntalain mukaisella kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksesta säädetään kuntalain (410/2015) 16 luvussa. Valitusaika 30 vrk käynnistyy päätöksen tiedoksisaannista (2.6.2021). Valitusaika päättyy 2.7.2021.

Vastineet annettuun palautteeseen (pdf)

Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset(pdf)