Taksat

Toivakan ympäristölautakunta on hyväksynyt päätöksellään 10.11.2021 § 72 Toivakan kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja muista tehtävistä suoritettavat maksut, mitkä ovat tulleet voimaan 1.1.2022 alkaen.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.