Taksat

Toivakan ympäristölautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 17.4.2019 Toivakan kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja muista tehtävistä suoritettavat maksut, mitkä ovat tulleet voimaan 1.6.2019 alkaen.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.