Siirry sisältöön

Vaikuttamistoimielimet

Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvosto. Niiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Toivakan kunnassa toimivat vaikuttamiselimet ovat nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Toivakan kunnan hallintosäännön (15 §) mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan
lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta.

Vaikuttamistoimielimien mielipidettä ja näkemystä on tiedusteltava esimerkiksi hankkeissa, jotka kohdistuvat vaikuttamistoimielinten edustettaviin.

Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään seitsemän jäsentä. Nuorisovaltuustolla on oma toimintasääntönsä, joka ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on viisi jäsentä.
Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.