Lomakkeet

Olemme koonneet tänne kuntalaisille hyödyllisiä lomakkeita ja sähköisen asioinnin palveluja.

Lomakkeet ovat PDF-muodossa ja niiden lukemiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Jos koneessasi ei ole ohjelmaa, voit ladata sen ilmaiseksi esimerkiksi Adoben www-sivuilta. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa nappia ja valitse Tallenna kohde nimellä… (Save Target As…) tallentaaksesi lomake suoraan koneellesi.

Osa lomakkeista tai palveluista toimii hyperlinkkinä ja on käytettävissä kunnan alasivuilta tai muualta kuin Toivakan kunnan kotisivuilta.

Lisää lomakkeita löydät Julkishallinnon verkkopalvelusta osoitteesta:  www.suomi.fi

Hallintopalvelut

Yrityspalveluseteli-2023-hakemus

Maatalous
Mela (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) lomakeluettelo
Mavi (Maaseutuvirasto) lomakeluettelo
Sivistystoimi
Päivähoito tulojenselvitys
Päivähoito tulojenselvitys yrittäjät
Päivähoito tietojenmuutoslomake
Ilmoittautumislomake 2. – 9. luokille
Vieraspaikkakuntalaisen oppilaan koulunkäyntihakemus Toivakan kunnan kouluun
Aamu- ja iltapäiväkerhohakemus
Liikuntasalin vakiovuoron hakulomake
Kuntosalin vakiovuorojen hakulomake
Lainojen uusinta, aineistohaku
Kirjastokorttihakemus


Kesätyöhakukaavake

Keski-kirjastojen palautelomake
Kirjastosalin näyttelyhakemus
Opiskelijastipendin hakemuslomake: tulostettava (pdf) / sähköisesti täytettävä (docx)
Sosiaalitoimi
Toimeentulotukihakemus
Lastensuojeluilmoitus
Vammaispalveluhakemus
Omaishoidontuen hakemus (lapset)
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus
Täydentävän ja/tai ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemus
Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun hakemus
Vanhuspalvelut
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus
Omaishoidon tuen hakemus (Aikuiset)
lmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta
Hakemus tehostetusta palveluasumisesta
Tekninen toimi
Vesimittarin lukemailmoitus
Rakentaminen ja ympäristönsuojelu
Sähköinen rakennuslupahakemus asiointipalvelu
Rakennuslupahakemus
 Hakemus/Ilmoitus kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle -Lomake, jolla haetaan rakennus-, purkamis- tai maisematyölupa tai tehdään ilmoitus
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta – Jätehuoltoselvitys, joka toimitetaan rakentamista ja purkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen liitteenä
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus
Ympäristölupahakemus