Siirry sisältöön

Kansalaisvaikuttaminen

Kuntalaisaloite

Aloitteen tekeminen

Kunnan asukkaalla on kuntalain 23 §:n mukaan oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä.

Kuntalaisaloitteessa on ilmoitettava aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite) sekä esitettävä aloitteen sisältö.

Toivakkalainen voi tehdä aloitteen Toivakan kuntaa koskevasta asiasta

– sähköpostitse osoitteella kirjaamo@toivakka.fi
– postitse osoitteella Toivakan kunta / kirjaamo, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka
– täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen www.kuntalaisaloite.fi sivustolla. Kuntalaisaloitesivustolla voi kerätä aloitteen tueksi allekirjoituksia muilta kuntalaisilta.
– tuomalla aloitteen kunnanvirastolle

Aloitteen käsittely

Kirjaamo kirjaa kaikki kuntaan saapuneet aloitteet ja toimittaa ne edelleen sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle asia kunnassa kuuluu. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

HUOM! Kuntalaisaloitteella ei tarkoiteta palautetta tai kyselyä kunnan toiminnasta. Jos haluat antaa palautetta kunnalle tai haluat kysyä jotain tai esittää toivomuksen, tee se palautelomakkeella.

Kansalaisvaikuttaminen

Otakantaa.fi on oikeusministeriön kansalaisille tarkoitettu sivusto, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Linkit

otakantaa.fi (Oikeusministeriö)
Osallistu ja vaikuta (Kuntaliitto)