Joukkoliikennelautakunta käsittelee 25.1. Linkki-alueen uutta maksuvyöhykejakoa

Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Tiedote  22.1.2024

 

Joukkoliikennelautakunta käsittelee 25.1. Linkki-alueen uutta maksuvyöhykejakoa

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu torstaina 25.1.2024 päättämään Linkki-paikallisliikenteen asioista.

Merkittävin asia esityslistalla on toimivalta-alueen laajentumisen edellyttämä maksuvyöhykeuudistus. Vuodesta 2024 alkaen Linkki-joukkoliikenteen viranomaisalueeseen kuuluu seitsemän kuntaa. Alkuperäisten Linkki-kuntien eli Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen lisäksi joukkoliikenteen palveluja järjestetään nyt myös Äänekoskelle, Hankasalmelle, Toivakkaan ja Petäjävedelle.

Lautakunta päättää kokouksessaan myös kevään 2024 kokouksista. Esitetyt kokouspäivät ovat keskiviikko 21.2, torstai 25.4 ja torstai 30.5.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen matkalippujen hinnoittelu perustuu maksuvyöhykemalliin, joka kattaa Linkin toimivalta-alueen. Nykyinen maksuvyöhykemalli koskee vanhaa viranomaisaluetta eli Jyväskylää, Laukaata ja Muuramea, ja siinä alue on jaettu neljään vyöhykkeeseen A–D. Vyöhykemalli on ollut käytössä siitä lähtien, kun Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä otettiin vuonna 2015 käyttöön Jyväskylän Linkki-paikallisliikenteessä.

Maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan, kuntien ja valtion välisen MAL-sopimuksen tuloksena selvitettiin vuonna 2021 joukkoliikenteen viranomaisalueen laajentamista. Selvityksen tuloksena neljä seudun kuntaa päätti liittyä Linkki-joukkoliikenteen viranomaisalueeseen, uusina

kuntina Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka ja Äänekoski. Maksuvyöhykkeet tulee tästä syystä ulottaa nyt koko kasvaneelle viranomaisalueelle.

Joukkoliikennelautakunta saa käsiteltäväkseen alustavan ehdotuksen uudesta maksuvyöhykemallista. Ehdotettava malli perustuu syksyllä 2023 valmistuneeseen vyöhykeselvitykseen ja sen pohjalta tehtyyn vyöhykemallivertailuun. Asiasta pyydetään vielä lausunnot viranomaisalueen kunnilta 13.2. mennessä, ja joukkoliikennelautakunta päättää vyöhykemallista kokouksessaan 21.2.

Maksuvyöhykemallien lähtökohtana on ollut Linkin olemassa olevien vyöhykkeiden sekä aiemmin käytössä olleiden Keski-Suomen ELY-keskuksen vyöhykkeiden yhdistelmä A–E. Tavoitteena on ollut muodostaa vyöhykemalli, joka ottaa huomioon Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteet koko laajentuneella toimivalta-alueella. Selvityksessä on esitelty neljä vaihtoehtoista vyöhykemallia sekä arviot niiden soveltuvuudesta ja vaikutuksista lipputulokertymiin.

Joukkoliikennelautakunnalle esitetään valittavaksi vyöhykemalliksi kolmen maksuvyöhykkeen vaihtoehtoa 3B, jossa vyöhykerajat noudattelevat pääsääntöisesti kuntarajoja. Vähän vyöhykkeitä sisältävä malli nähdään käyttäjäystävälliseksi ja helposti omaksuttavaksi. Vähäisempi vyöhykemäärä selkeyttää lippujärjestelmää ja vähentää lippuvariaatioiden määrää. Malli noudattelee myös muilla kaupunkiseuduilla käytössä olevia vyöhykemalleja ja on siten myös alueella vierailevien matkustajien helppo hahmottaa. Malli tukee vaihtoehdoista parhaiten markkinaehtoisen liikenteen säilymistä, mikä nähdään joukkoliikenteen talouden kannalta tärkeäksi. Siten joukkoliikenteen lippuhinnat voidaan pitää edullisina myös uusien Linkki-kuntien alueilla.

Lautakunnalle esitettävässä vyöhykemallissa 3B on kolme vyöhykettä. Lähtötason vyöhykemallista (= Linkin ja ELY-keskuksen viiden vyöhykkeen yhdistelmä) poiketen vyöhykkeet  B ja C sekä D ja E on yhdistetty. Jyväskylä sijoittuu mallissa kolmelle vyöhykkeelle (A, BC, DE).  Laukaa ja Muurame yhdelle BC-vyöhykkeelle sekä Petäjävesi, Toivakka ja Äänekoski yhdelle DE -vyöhykkeelle.

Toivakkalaiset ovat voineet matkustaa Waltti-lipuilla C-vyöhykkeen hinnoilla jo usean vuoden ajan Toivakan kunnan, Linkin ja ELY-keskuksen keskinäisen palvelusopimuksen ansiosta. Lipputuotteet säilyvät muutoksen yhteydessä entisellään, mutta Toivakan DE-vyöhykkeelle sijoittumisen vuoksi Toivakka–Jyväskylä -yhteysvälin lipun hinta nousee jonkin verran. Hankasalmelta, Äänekoskelta ja Petäjävedeltä matkustamisessa tulevat käyttöön kaikki Linkki-liikenteen Waltti-liput. Se tuo nykyiseen verrattuna näillä alueilla matkustavien hyödynnettäväksi huomattavasti useampia lippuvaihtoehtoja ja edullisempia lippuhintoja.

Kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=15987. Vyöhykemalliselvitys karttoineen löytyy asian 6 liitteestä. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa. 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi

Toivakan kunnanhallitus kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 22.1.

Toivakan kunnanhallitus kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen – listalla mm. kaavoituskatsaus 2024, lausunto Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta, esitys henkilöstöä koskevista lomautuksista luopumisesta vuonna 2024 sekä yhtiökokousedustajien nimeämisiä vuodelle 2024.

Kokouksessa esitellään kunnanvaltuustolle tiedoksi saatettava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Toivakan kunta antaa lausunnon Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavan lausunnon:  Toivakan kunta katsoo, että mikäli kaavaluonnoksen mukaiset Makkolan ja Häppälänmäen tuulivoimatuotannon alueet säilytetään edelleen myös laadittavassa maakuntakaavaehdotuksessa, tulee näiden alueiden osalta arvioida huolellisesti vaikutukset Toivakan kunnan puolella sijaiseviin kiinteistöihin, elinkeinoihin, elinympäristöön ja ihmisiin. Toivakan kunta painottaa, että maakuntakaava ohjaisi yleiskaavatasoista suunnittelua niin, että tuulivoimalaitosalueille muodostuvat riittävän pitkät suojaetäisyydet, jotka huomioivat kylien edellä mainitut toiminnot.

Kunnanhallitus käsittelee maanantaina 22.1.2024 esitystä, jonka mukaan Toivakan kunta luopuu henkilöstön lomautusten toteuttamisesta vuonna 2024. Esityksen mukaisesti henkilöstöllä on yhä oikeus käyttää suositusvapaita sekä vaihtaa lomarahaa vapaiksi, mutta velvoitetta tähän ei enää muuttuneessa tilanteessa ole.

Esityksen taustalla Toivakan kunnan ja Savonlinnan kaupungin välinen Suur-Savon Sähkön osakekauppa, joka sai lainvoiman 28.12.2023. Toivakan kunnan ja Savonlinnan kaupungin välinen osakekauppa varmistaa, että Toivakan kunta pystyy kattamaan taseessa olevan 1,6 miljoonan euron alijäämän etuajassa. Vaikka taloudelliset perusteet yhteistoimintaneuvotteluiden toimenpiteiden täytäntöönpanolle eivät ole muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa voimassa, tuotannolliset perusteet kunnanhallituksen 20.11.2023 tekemälle päätökselle pysyvät ennallaan.

Kokouksessa nimetään yhtiökokousedustajat vuodelle 2024 seuraaviin yhtiöihin: As Oy Toivakan Metsätalo, Toivakan Lämpö Oy:, Kiinteistö Oy Toivakanhaka ja Mustakorkea Oy.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 51 69 332

Koko esityslista on luettavissa täällä.

Kuntaympäristöpalveluiden uutiskirjeessä katsaus ajankohtaisiin hankkeisiin ja muutoksiin

Toivakan kuntaympäristöpalvelut ovat koonneet katsauksen vuodelle 2024 ja tiedotteita uutiskirjeen muotoon.

Uutiskirje on luettavissa tästä linkistä >>>

Uutiskirjeestä löytyy kuntaympäristöjohtajan katsaus, rakennustarkastajan tervehdys, tietoa vuoden 2024 taksoista, rakentamislain tuomista muutoksista, kaavoituksesta vuonna 2024 sekä ToiVeTila -hankkeen päättymisestä.

Presidentinvaali 2024 Toivakan kunnassa

Presidentinvaalin toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9-20.

Äänestyspaikka Toivakkatalo (kunnanvirasto), Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka.

Ennakkoäänestys

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Toivakkatalo (kunnanvirasto), Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

Toinen vaali

31.1.-2.2.2024 klo 10-18

3.-4.2.2024 klo 10-13

5.-6.2.2024 klo 10-19

 

Ennakkoäänestys Esperi Hoivakoti Soivakassa toimitetaan erikseen sovittuna aikana. Laitosäänestys on tarkoitettu hoidettavana oleville henkilöille.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen aikana. Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa talouidessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä joko kirjallisesti os. Toivakan kunnan keskusvaalilautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai puhelimitse 050 570 2433 viimeistään 16.1.2024 klo 16 mennessä, tämä ilmoittautuminen on voimassa myös mahdollisella toisella kierroksella. Pelkälle toiselle kierrokselle on ilmoittauduttava 30.1.2024 klo 16 mennessä. 

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla tästä linkistä ja Toivakkatalolta.

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Siksi äänestäjän on ehdottomasti otettava äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on mukana oltava kaksi passikuvaa.

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen monikanavaista palveluverkkoa suunnitellaan – osallistu suunnitteluun

Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevaa monikanavaista palveluverkkoa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Palveluverkkotyössä pohditaan sitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan niin lähivuosina kuin pidemmälläkin aikavälillä. Valmistelussa otetaan huomioon keskisuomalaisten palvelutarpeet ja niiden muutokset.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkko koostuu palvelukanavista, joihin kuuluvat muun muassa sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut, asiakkaille kotiin vietävät palvelut ja toimipisteet.

Keskisuomalaisten näkemyksiä kaivataan

Palveluverkon suunnitteluun voivat osallistua nyt kaikki keskisuomalaiset avoimella Polis-alustalla. Polis-alustalla vastaaja voi anonyymisti ottaa kantaa hänelle esitettyihin väittämiin olemalla samaa tai eri mieltä tai ohittamalla väittämän. Väittämillä kartoitetaan muun muassa sitä, pitääkö digipalveluita lisätä tai jos lähimmän toimipisteen aukioloajat olisivat nykyistä laajemmat, voisiko se sijaita nykyistä etäämmällä. Samoin väitteiden kautta selvitetään suhtautumista liikkuviin palveluihin. Lisäksi alustalle voi ehdottaa omia väittämiä, joihin muut käyttäjät voivat ottaa kantaa.

Polis-alustalle pääsee osallistumaan osoitteessa www.hyvaks.fi/palveluverkko .

Osoitteessa voi antaa myös omia ehdotuksia siihen, miten sosiaali- ja terveyspalveluita ja palveluverkkoa pitäisi kehittää, jotta palvelut toimisivat mahdollisimman hyvin keskisuomalaisten arjen tukena. Omia ideoita voi jättää ja väittämiin voi ottaa kantaa 28.1. saakka.

Polis-alustan tuloksia hyödynnetään, kun monikanavaisen palveluverkon kokonaisuutta valmistellaan. Palveluverkkoa koskevat luonnokset tulevat helmikuun lopussa erikseen julkisesti kommentoitavaksi niin verkossa kuin asukastilaisuuksissakin.

Lisätietoja palveluverkkotyöstä saa osoitteesta www.hyvaks.fi/palveluverkko.

Siistiii! -kampanjan päätösviikolla mukavasti ohjelmaa nuorille ja lapsille

Siistiii! -kampanjan päätösviikko sisältää paljon ohjelmaa lapsille ja nuorille!

Tervetuloa mukaan mukaviin aktiviteetteihin:

Maanantai 15.1. herkkuilta klo 17-19 

 • herkkuilta nuorisotila Vakkarilla, Jussilanpuisto 5 b. Ikäraja 6. lk ylöspäin
  Tule tekemään tortilloja ja täytekakkuja! Herkuttelua luvassa ja muuta oheisohjelmaa sekä kivaa puuhaa. 
 • Alle 18-vuotiaiden nuorten ilmainen kuntosalivuoro klo 17.30-19, jossa valvoja paikan päällä. Vuoro ei ole suljettu muilta käyttäjiltä.

 

Tiistai 16.1. liikuntapäivä klo 15.30-20 (säävaraus!)

Kovan pakkasen vuoksi vain makkaranpaistoa Paikkalanvuoren laavulla klo 15-16. 

Lisäksi nuorisotila Vakkari avoinna: klo 15.30-17 4.-6.lk ja klo 17-19 7.lk ja sitä vanhemmat nuoret. 

 

Keskiviikko 17.1. klo 15-17.30 ja 17.30-20.30

 • Tule leipomaan korvapuusteja!  Nuorisotila Vakkari, Jussilanpuisto 5 b. 
 • Ikärajat: 6.-8. lk klo 15-17.30 ja 9. lk – alle 18 v. klo 17.30-20.30. 

MLL ja Toivakan seurakunta: Olkkari-ilta Seurakuntakodilla (Salomonintie 8) kaikenikäisille klo 17.30 -19.30. Tarjolla iltapala, pelailua ja yhdessäoloa.

 

Torstai 18.1. leffailta klo 15-20.30 

 • Leffailta nuorisotila Vakkarilla (Jussilanpuisto 5 b)
 • Ikärajat Vakkarin tavallisten aukioloaikojen mukaiset 15-17.30 6.-8. lk ja 17.30-20.30 9. lk – alle 18 v. 
 • Poppareita!

 

Perjantai 19.1. Koulun bileet koulukeskuksen liikuntasalissa klo 18-22, 6.lk – alle 18 v.

 • Music Against Drugs / Riemu Finland: mm. VR-laseja pääsee kokeilemaan ja tietokilpailua!
 • Herkkuja!
 • Bilemeininkiä ja musiikkia!
 • Esiintymässä: rap-artisti JuusoAJR!

Lauantai 20.1. Värikuulapelit siirtyvät keväälle! Kovan pakkasen vuoksi paintball-kalusto ei toimi. 

 • Ilmoitamme uuden ajankohdan myöhemmin
 • Kovalla pakkasella pelikalusto ei toimi
 • Tutustu lajiin lisää osoitteessa paintball.fi 

 

Siistiii! -kampanja käynnistettiin maaliskuussa 2023 aloitustapahtumalla ja sen tarkoituksena on ollut lisätä nuorten hyvinvointia ja osallistaa nuoria käyttäytymään fiksusti. Kampanja on herätellyt ajattelemaan oman käyttäytymisen merkitystä koko kuntayhteisöä ajatellen.

Kampanja on toteutettu yhteistyössä K-Market Perälän, Toivakan kunnan, Toivakan seurakunnan, Toivakan nuorisovaltuuston sekä alueen yhdistysten kanssa.

 

Lisätietoja Siistiii! -kampanjasta ja sen päätösviikosta:

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, p. 050 475 1051

K-kauppias Kerttu Vesterinen, kerttu.vesterinen@k-market.com

Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander, p. 040 553 14 56

Hyvinvointisuunnittelija Satu Korhonen, p. o40 192 7817

Toivakan kunta järjestää maksuttomia kuntosalivuoroja alle 18-vuotiaille nuorille tammi-helmikuun aikana

Toivakan kunta järjestää maksuttomia kuntosalivuoroja alle 18-vuotiaille nuorille tammi-helmikuun aikana. Vuorot alkavat maanantaina 15.1. kello 17.30-19. Viikoittainen vuoro kestää 26.2. saakka ja vuoron valvojana toimii Aaro Pitkänen. Vuoro on myös kaikkien muiden käyttäjäryhmien käytettävissä, mutta se on maksuton vain alle 18-vuotiaille.

Kuntosalivuorot liittyvät vuoden 2023 loppuun päättyneeseen Siistii!-kampanjaan, jonka tarkoituksena oli tukea Toivakan alueen lasten ja nuorten hyviä tapoja ja kannustaa järkeviin valintoihin. Osana kampanjaa oli niin sanottu porkkanaraha eli 5000 euron käyttöbudjetti, joka pieneni sitä mukaa, mikäli korjattavaa ja siistittävää ilkivallan, väärien valintojen ja häiriökäyttäytymisen jäljiltä tuli. Käyttöbudjettiin osallistui sivistys- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi kuntaympäristöpalvelut.

Kampanjan päätteeksi jäljelle jäänyttä budjettia oli jäljellä 4000 euroa. Ilkivalta ja häiriökäyttäytyminen väheni loppuvuotta kohden. Lopullisen summan käyttökohteet päätti Toivakan nuorisovaltuusto, joka halusi muun muassa kustantaa rahasta kuntosalivuoroja nuorille ja hankkia tanssipelin nuorisotila Vakkarille.

Pääsponsoroijana Siistiii! -kampanjan päätösviikolla on K-Kauppias Kerttu Vesterinen. Lisäksi porkkanabudjettia käytetään jonkin verran kampanjan päätösviikkoon, muun muassa värikuulapelin järjestämiseen. Mikäli porkkanabudjetin rahaa vielä päätösviikon jälkeen jää, sitä käytetään lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen.

Lisätietoja:

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, p. 050 475 1051

Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander, p. 040 553 1456