Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa: Ikääntyneen huolipuhelimet aloittavat 4.9.

Keski-Suomen hyvinvointialue
Mediatiedote 23.8.2023

 

Ikääntyneen huolipuhelimet aloittavat 4.9.:

Ikääntyneen asiakas- ja palveluohjaus paranee Keski-Suomen hyvinvointialueella

Ikääntyneen huolipuhelimeen voi soittaa, jos ikäihmisen kotona selviytyminen huolettaa. Soitolla saa vireille palvelutarpeen arvioinnin, jossa ikääntyneelle etsitään kotona pärjäämistä tukevat palvelut. 

Ikääntyneen huolipuhelimen kohderyhmää ovat kotona asuvat ikääntyneet henkilöt, joille on herännyt huoli kotona pärjäämisestä, mutta joilla ei vielä ole palveluita. Jos taas asiakkaalla jo on Keski-Suomen hyvinvointialueelta kotiin tulevia palveluita, kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä suoraan niihin.

Ikääntyneen huolipuhelimeen voi soittaa, jos arvioi, että kotona pärjäämiseen tarvitaan tukea. Silloin jos huoli kohdistuu kiireelliseen asiaan ikääntyneen terveydentilassa tai lääkehoidossa, tulee ottaa yhteys omalle terveysasemalle ja hätätilanteissa suoraan hätänumeroon 112.

Alueelliset Ikääntyneen huolipuhelimen numerot vastaavat 4.9. alkaen joka arkipäivä kello 9–15

Keski-Suomen hyvinvointialueella on helpotettu yhteyden saamista keskitettyyn asiakas- ja palvelunohjaukseen. Uusien asiakkaiden soitot ja asiakkaan kotona tehtävä työ on eriytetty toisistaan, ja Ikääntyneen huolipuhelimiin vastaavat päätoimiset kokeneet työntekijät arkipäivisin kello 9–15. Jo palveluiden piirissä olevilla on omat yhteyshenkilönsä palveluissa.

”Hyvinvointialueelle siirryttäessä eri kunnissa oli käytössä numeroita, joiden soittoajat olivat tyypillisesti lyhyet. Puheluita tuli paljon, kun asiakasohjaajat olivat kotikäynneillä ja puheluihin jouduttiin vastaamaan käyntien välissä”, kertoo palvelupäällikkö Riikka Röppänen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Tavoitettavuusongelma koski myös viranomaisten välistä ja hyvinvointialueen sisäistä toimintaa. Huolipuhelimet palvelevat asiakkaiden lisäksi kaikkia keskisuomalaisten ikäihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia toimijoita ja viranomaisia. Esimerkiksi potilaan kotiutustilanteissa ja erilaisissa sosiaali- tai kriisipäivystyksen kautta tulleissa palvelutilanteissa yhteyden kotiin tarvittavien palveluiden järjestämiseksi saa nyt aiempaa helpommin.

”Meille soittava asiakas voi tarvita apua kotiin esimerkiksi, jos liikkuminen on vaikeutunut tai on tapahtunut kaatuilua. Monesti päivittäisissä toimissa kuten peseytymisessä tai lääkkeiden otossa on haastetta. Tai jos muisti ei toimi kuten ennen, voi ruokailu unohtua ja ravitsemus yksipuolistua. Valitettavan moni ikääntynyt on myös yksinäinen, jopa masentunut. Meillä sitten etsitään yksilöllisiä ratkaisuja kunkin asiakkaan haasteisiin”, Röppänen kuvaa.

Neljä alueellista numeroa – Jyväskylä jaettu kolmelle alueelle

Ikääntyneen huolipuhelimella on neljä alueellista puhelinnumeroa. Aluekartta löytyy sivuiltamme: Ikääntyneen huolipuhelimet aloittavat 4.9.: Ikääntyneen asiakas- ja palveluohjaus paranee Keski-Suomen hyvinvointialueella | Keski-Suomen hyvinvointialue (hyvaks.fi)

Ikäihmisten suuren määrän takia Jyväskylä on jaettu kolmeen alueeseen. Tällä pyritään tasoittamaan puheluiden määriä eri alueilla: Korpilahden asiakkaiden puheluihin vastataan läntiseltä alueelta, Tikkakosken, Vaajakosken ja Palokan asiakkaille vastataan itäiseltä alueelta ja Jyväskylän keskustan puhelut hoitaa keskinen alue.

 • Pohjoinen alue: 014 266 3082
  • Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
 • Itäinen alue: 014 266 3081
  • Hankasalmi, Konnevesi, Laukaa, Uurainen ja Jyväskylästä Palokka, Tikkakoski ja Vaajakoski,
 • Läntinen alue: 014 266 3080
  • Joutsa, Jämsä, Keuruu, Luhanka, Multia, Petäjävesi, Toivakka ja Jyväskylästä Korpilahti
 • Keskinen alue: 014 266 1801
  • Muurame ja keskinen Jyväskylä, poislukien Tikkakoski, Vaajakoski, Palokka ja Korpilahti

Lisätiedot:

Viikolla 34: Palvelupäällikkö Riikka Röppänen, Koti- ja asumispalvelut / Kotiin vietävät palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, fi p. 040 569 5761, riikka.roppanen(at)hyvaks.

Viikolla 35: Palvelujohtaja Mirja Ahoniemi, Koti- ja asumispalvelut / Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, p. 040 550 3719, mirja.ahoniemi@hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialueen toimipisteiden kesän aukioloajat

Keski-Suomen hyvinvointialueen toimipisteiden kesän aukioloajat löytyvät kootusti osoitteesta: https://hyvaks.fi/kesan-aukioloajat

Multian, Petäjäveden, Uuraisten, Toivakan, Luhangan ja Säynätsalon terveysasemilla lääkäri- ja hoitajavastaanottojen kesäsulut ajoittuvat juhannuksesta heinäkuun loppuun ajanjaksolla 26.6.-30.7.2023. Tarkemmat tiedot https://hyvaks.fi/kesan-aukioloajat.

Kesän poikkeuksellisesta palvelutarjonnasta tiedotetaan alueen asukkaita myös niissä toimipisteissä, joita muutokset koskevat. Syynä kesän poikkeukselliseen palvelutarjontaan ovat työntekijöiden kesälomat ja sijaisten heikko saatavuus.

Alueen asukkaita pyydetään huomioimaan, että kiireetöntä vastaanottoa on kesän aikana tarjolla rajoitetusti. Asukkaita pyydetäänkin hoitamaan ei-kiireelliset asiat, kuten reseptien uusinnat hyvissä ajoin.  Kiireettömissä asioissa voit myös hyödyntää sähköisiä asiointipalvelujamme läpi kesän.

Nettisivuille https://hyvaks.fi/kesan-aukioloajat on koottu myös kaikkien muiden Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden tiedot, joihin kesäaika tuo muutoksia. Sivuja päivitetään tarpeen mukaan läpi kesän.

 

Lisätiedonantajina:

Ilkka Käsmä, alueylilääkäri, ilkka-kristian.kasma@hyvaks.fi, p. 050 522 0486

Eva Pihlamaa-Tuononen, vastuualuejohtaja, eva.pihlamaa-tuononen@hyvaks.fi, p. 050 567 2920

Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa: Keski-Suomen hyvinvointialueen sähköiset palvelut laajenevat

Keski-Suomen hyvinvointialueella asiakkaita palvelee sähköisesti, fyysisten toimipisteiden rinnalla, laaja joukko ammattilaisia. Osa hyvinvointialueen sähköisistä palveluista laajenee kahdeksaan keskisuomalaiseen kuntaan.

Elämäntapaohjaajan, lääkärin, ravitsemusterapeutin, sairaanhoitajan sekä senioriohjaajan sähköiset tunnistautumista vaativat palvelut sekä yli 22-vuotiaiden raskauden ehkäisyyn liittyvät terveydenhoitajan sähköiset tunnistautumista vaativat palvelut laajenevat kesän aikana.

Nämä palvelut laajenevat Keuruun, Multian ja Petäjäveden asukkaille 5. kesäkuuta, Laukaaseen 12. kesäkuuta, Joutsan, Luhangan ja Toivakan asukkaille 19.6. kesäkuuta sekä kesän jälkeen Konnevedelle. Palvelut ovat olleet jo pitkään Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten asukkaiden käytössä. Hyvinvointialueen sähköiset palvelut löytyvät verkkosivuilta hyvaks.fi/asioi-sahkoisesti.

Mielenterveys ja riippuvuudet -etäpalvelu sekä suun terveydenhuollon -etäpalvelu ovat laajentuneet näihin kuntiin keväällä. Nuorten chat ja etäperhetyöntekijä OmaNanny palvelevat edelleen kaikkia keskisuomalaisia. Myös muut tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut (fysioterapia, seksuaalineuvonta, sosiaaliohjaus) laajenevat tulevaisuudessa, mutta kaikki keskisuomalaiset saavat niistä jo nyt yleistä ohjausta ja neuvontaa ilman tunnistautumista.

– Tällä hetkellä esimerkiksi sairaanhoitajan etäpalvelussa asiointi sujuu puhelinasiointia nopeammin. Chatissa sairaanhoitaja hoitaa samoja asioita kuin terveysasemien puhelinpalveluissa: hän tekee asiakkaalle arvion hoidon tarpeesta sekä ohjaa tarvittaessa ammattilaisen vastaanotolle tai antaa kotihoito-ohjeita, kertoo palvelupäällikkö Sari Nurmivaara.

Laajenemisen taustalla on vahvan tunnistautumisen käyttöönotto kyseisissä kunnissa. Vahva tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että asiakas tunnistautuu palvelussa Suomi.fi-tunnuksilla suomalaisen pankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla, jotta ammattilainen voi tunnistaa asiakkaansa turvallisesti palvelussa.

Laajenevat palvelut ovat osa Keski-Suomen digitaalista sosiaali- ja terveyskeskus Omaks.fi:ta. Sähköisiä palveluita kehitetään hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa sekä Kestävän kasvun ohjelmassa ja tavoitteena on niiden laajentaminen yhdenvertaisesti kaikkien keskisuomalaisten saataville.

Lisätietoja:

 • Sari Nurmivaara, palvelupäällikkö, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus Omaks, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 473 1118, sari.nurmivaara(at)hyvaks.fi

Hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi –tapahtumasarjan lähetyksistä kolme seurattavissa Toivakkatalon aulassa

Järjestämme Toivakkatalon aulassa mahdollisuuden tulla seuraamaan Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi –tapahtumasarjan kolmea livelähetystä. Livelähetystä voi tulla seuraamaan kaikki sellaiset kuntalaiset, joilla on haasteita seurata verkkotapahtumia kotikoneelta tai muulta laitteelta.

 

 • Keskiviikkona 26.4. Aiheena ikääntyneiden omaishoito. Lähetys seurattavissa klo 17.30-19 Toivakkatalon aulassa.
 • Keskiviikkona 3.5. Aiheena suun terveydenhuollon palvelut, yhteydensaanti ja hoitoon pääsy. Lähetys seurattavissa klo 17.30-19 Toivakkatalon aulassa. 
 • Keskiviikkona 10.5. Aiheena terveyspalvelut arkesi tukena. Lähetys seurattavissa klo 17.30-19 Toivakkatalon aulassa.

Paikalle voi saapua jo 17.20, sillä lähetys alkaa tasan 17.30. Lähetyksien aikana hyvinvointialueen asiantuntijoille voidaan välittää kysymyksiä chatin kautta.

Kaikki Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -tapahtumasarjan tallenteet on myös mahdollista katsoa jälkikäteen Toivakkatalon aulassa sijaitsevalla asiakaskoneella Toivakkatalon aukioloaikoina. Tallenteet ovat livelähetyksen jälkeen katsottavissa kaksi viikkoa.  Toivakkatalo sijaitsee osoitteessa Iltaruskontie 2, Toivakka.

Lisätiedot:

Hyvinvointisuunnittelija Satu Korhonen

p.040 192 78 17

Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Nina-Maria Heinonen

p. 040 58 44 585

 

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -tapahtumasarja alkaa

Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi –tapahtumasarja alkaa 

Millaisia palveluja tarjoamme? Kuinka palveluiden piiriin pääsee? Millaista tukea tarjoamme arkeesi? 

Huhti-toukokuussa järjestettävän Palvelut tutuiksi -tapahtumasarjan kautta Keski-Suomen hyvinvointialue, sen toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi eri sidosryhmille verkon välityksellä. Palveluista ja palveluihin tulevista muutoksista kertovat vuorollaan eri palvelujen asiantuntijat. Tapahtumat ovat kaikille avoimia.

-Toivomme, että etäyhteyksien päähän tulevat mukaan Keski-Suomen asukkaiden lisäksi myös alueemme järjestöt, yritykset, kunnat, päättäjät, henkilöstöämme sekä muita kumppaneita. Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa jokaiselle jotakin, ja kehotammekin lämpimästi osallistumaan tapahtumasarjamme tilaisuuksiin, sanoo sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Kati Kallimo.

Aikataulu ja ohjelma

Kaikki tilaisuudet järjestetään verkossa (Teams Live) samaan kellon aikaan 17.30–19.00.

Tilausuuksiin osallistuminen on maksutonta, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Osallistuminen tapahtuu anonyymisti eli tapahtumiin voi osallistua ilman että muut osallistujat näkevät toistensa nimiä.

 • Ti 25.4. Varhaista tukea perheille: Neuvola, kotipalvelu, perhetyö, perhekeskus ja pikkulapsipsykologi
 • Ke 26.4. Ikääntyneiden omaishoito
  • Asiakas- ja palveluohjaus
  • Kuinka palveluiden piiriin pääsee?
 • To 27.4. Ikääntyneiden päivätoiminta
  • Asiakas- ja palveluohjaus
  • Kuinka pääsen palvelun piiriin?
 • Ti 2.5. Vammaispalvelut
  • Millaisia palveluja on tarjolla?
 • Ke 3.5. Suun terveydenhuollon palvelut, yhteydensaanti ja hoitoon pääsy
 • To 4.5. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Ke 10.5. Terveyspalvelut arkesi tukena
 • Ma 15.5. Tukea lapsiperheille, jos arki takkuaa
  • Millaista tukea tarjoamme lapsiperheiden arkeen?
 • Ti 16.5. Pelastustoimen palvelut
  • Pelastustoimen valvontatehtävät, varautuminen ja väestönsuojelu
 • Ti 30.5. Nuorten mielenterveyspalvelut
  • Mitä, mistä, miten ja kenelle?

Tilaisuudet tallennetaan ja tallenteet ovat katsottavissa tapahtumasivulla kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen. Osallistumislinkit tapahtumiin julkaistaan lähempänä tapahtumien ajankohtia.

Kysy ennakkoon, me vastaamme  

Teams Live -tapahtuman aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin vastataan puheenvuorojen jälkeen. Kysymyksiä voi jättää myös ennakkoon verkkolomakkeen kautta.

Kuulemme mielellään tapahtumasarjasta palautetta. Tapahtumasarjalle on mahdollista saada jatkoa myöhemmin.

Lämpimästi tervetuloa!  

Lisätietoja:  

 • Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi
 • Ville Mensala, pelastusjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 336 0680, ville.mensala(at)pelastustoimi.fi

Hyvinvointialue tiedottaa: Kiireettömien asioiden takaisinsoittopalvelussa on ruuhkaa osalla terveysasemia

Keski-Suomen hyvinvointialue

Tiedote 5.1.2023

 

Kiireettömien asioiden takaisinsoittopalvelussa on ruuhkaa osalla terveysasemia

Osassa Keski-Suomen hyvinvointialueen terveysasemia kiireettömien puheluiden linjat ovat ruuhkautuneet ja takaisinsoittoa joutuu nyt odottamaan tavallista pidempään.

Takaisinsoitossa olevaa puhelinruuhkaa tullaan purkamaan iltaisin sekä loppiaisen ja viikonlopun aikana. Näin ollen kiireettömän takaisinsoittopyynnön jättäneitä asiakkaita pyydetään seuraamaan puhelintaan poikkeuksellisesti myös terveysasemien ollessa suljettuina.

 

Turhat takaisinsoitot työllistävät – maltti on valttia

Terveysaseman ajanvarausnumeroon soittavat valitsevat puhelinnauhoitteen ohjeen mukaisesti kiireettömän puhelun takaisinsoittopyynnön.

Takaisinsoiton viipyessä, moni asiakas on kuitenkin ryhtynyt soittamaan terveysasemalleen uudelleen ja jättämään takaisinsoittopyyntöjä myös kiireelliselle linjalle. Näin ollen jokaisesta soitosta on jäänyt puhelinjärjestelmään uusi takaisinsoittopyyntö alkuperäisen yhden sijaan.

– Ohje onkin yksiselitteisesti se, että useita soittopyyntöjä ei tässä tilanteessa tule jättää vaan takaisinsoitto tulee vuorollaan, kun ruuhkaa puretaan, alueylilääkäri Ilkka Käsmä ohjeistaa.

 

Ohje takaisinsoittoa odottavalle

Terveysaseman ajanvarausnumerosta takaisinsoittoa odottelevan tulee kiireellisissä asioissa ja olonsa sitä edellyttäessä ottaa yhteyttä päivystysapuun numeroon 116 117 tai tarvittaessa hätänumeroon 112.

Ennen terveysasemalle soittoa oman tilanteen arvioimisessa auttaa myös www.omaolo.fi, josta löytyy useita eri tilanteisiin sopivia oirearvioita. Hyvä apu monenlaisiin asioihin löytyy myös digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelu Omaks:n kautta osoitteessa www.omaks.fi.

Pahoittelemme ruuhkautumisesta aiheutuvaa takaisinsoiton viivästymistä.

 

Lisätietoja:

 Ilkka Käsmä, alueylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 522 0486

 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa lastenvalvojan palveluista 1.1.2023 alkaen – myös Laukaan, Jämsän ja Konneveden osalta

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen myös perheoikeudellisista palveluista. Perheoikeudellisten palveluiden sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja hoitaa isyyden ja äitiyden selvittämisen, lasten asumiseen, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimusasioita sekä laatii olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille. Perheoikeudellisissa palveluissa järjestetään myös adoptioneuvontaa sekä vahvistetaan puolisoiden elatussopimuksia.

Perheoikeudellisten palveluiden toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Äänekoskella ja Jämsässä. Toimipisteiden lisäksi asiakasvastaanottoja järjestetään sovitusti ajanvarauksella muillakin paikkakunnilla. Lisäksi neuvotteluja voidaan järjestää etäyhteyksin.

– Etäyhteys toimii hyvin esimerkiksi vanhempien välisissä neuvotteluissa, kun toinen vanhempi asuu pitkän etäisyyden päässä toisesta vanhemmasta. Asioista sopimista voidaan näin nopeuttaa ja lastenvalvojien välisiä virka-apupyyntöjä voidaan vähentää, selvittää johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Mirja Laitinen Jyväskylän perheoikeudellisista palveluista.

 

Lastenvalvojalta apua lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasioihin 

Lastenvalvoja auttaa, kun perheen vanhemmat ovat eronneet ja lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasiat vaativat neuvontaa, ohjausta, apua ja sopimuksia.

Lastenvalvoja selvittää lapsen isyyden ja äitiyden. Vanhemmuus selvitetään, kun neuvolassa tapahtuva ennakollinen vanhemmuuden tunnustaminen ei ole mahdollista tai lapsen vanhemmuus on epäselvä. Lisäksi lastenvalvojat laativat olosuhdeselvityksiä tuomioistuimille lapsia koskevissa riita-asioissa sekä tekevät lausuntoja adoptiohakijoiden olosuhteista.

Perheoikeudellisten palveluiden palveluohjaaja organisoi lasten valvottuja tapaamisia.

Yhteys lastenvalvojaan sähköisesti ja puhelimitse

 • Yleinen puhelinneuvonta tiistaisin klo 13–15, keskiviikkoisin klo 10–12 ja perjantaisin klo 10–11 numerossa 014 266 7011
 • Ajan oman alueen lastenvalvojalle voi varata myös sähköisesti Hyviksen kautta.
 • Lastenvalvojan henkilökohtainen puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 9–10. Katso puhelinnumero alueesi/kuntasi työntekijän kohdalta verkkosivuilta.
 • chat-asiakaspalvelu maanantaisin klo 15–16.30

 

Palveluohjauksen puhelinneuvonta

 • maanantaina ja torstaina klo 9–10 ja tiistaina klo 13–15, p. 014 266 3993 (Jyväskylä) ja p. 014 569 5014 (muut kunnat)
 • valvottujen tapaamisten järjestäminen
 • ohjausta ja neuvontaa

Keski-Suomen hyvinvointialueen perheoikeudelliset palvelut, Väinönkatu 6, 3. krs, 40100 Jyväskylä.

www.hyvaks.fi/palvelumme/perheoikeudelliset-palvelut

Lisätietoja:

– johtava sosiaalityöntekijä- lastenvalvoja Mirja Laitinen, p. 050 311 8647, paikalla 27.12.2022

– vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen, p. 050 370 0245

Keski-Suomen hyvinvointialueella täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet yhteneväiseksi

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päättää 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue. Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirryttäessä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet ja ohjeet yhdenmukaistuvat. Kuntien ja kuntayhtymien myöntämän toimeentulotuen myöntämisperusteet ja ohjeet ovat olleet melko yhdenmukaiset jo aiemminkin.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset ovat kertaluontoisia, joten hyvinvointialueelle vahvistetut myöntämisperusteet otetaan heti käyttöön ilman siirtymäaikaa. Pieniä muutoksia voi tulla ohjeellisiin euromääriin.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Asiakas voi hakea samalla hakemuksella Kelan perustoimeentulotukea ja hyvinvointialueen myöntämää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Asiakkaan ei tarvitse hakiessaan tietää hakeeko täydentävää vai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Ehkäisevää ja täydentävää harkinnanvaraista toimeentulotukea myönnetään sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Oman työntekijäsi tavoitat edelleen samasta puhelinnumerosta ja myös hakemuksen voit jättää samaan toimipisteeseen tai samaa sähköistä kanavaa käyttäen kuin ennenkin.

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisperusteet verkossa -pdf-muodossa. https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_attn_tweb.htm?id=12531.

 

Lisätietoja:

 •      palveluesimies Minna Sellman, p. 014 266 8199, 050 440 2908
 •      palvelupäällikkö Laura Vänttinen, p. 050 347 1022

 

Keski-Suomen hyvinvointialue

viestinta(at)hyvaks.fi
www.hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialueen uusien verkkosivujen ensimmäinen versio julkaistu

Uusille hyvaks.fi-sivuille on kerätty Keski-Suomen hyvinvointialueen tarjoamat palvelut sekä asiointitavat. Sivusto ei ole vielä valmis, vaan tietoja täydennetään ja toiminnallisuuksia parannetaan vielä. Voit osallistua kehittämiseen antamalla palautetta.

Ensimmäinen versio hyvinvointialueen palvelut kokoavasta hyvaks.fi-verkkosivusta on nyt avattu. Sivulle on koottu yhteensä noin 140 palvelua sekä noin 950 eri asiointitapaa sisältäen puhelinpalvelut, toimipisteet sekä verkkoasioinnin.

Tietoa palveluista ja asiointitavoista löydät sivuiltamme ”Palvelut” sekä ”Asiointi” -otsikkojen alta. Lisäksi uutena ominaisuutena sivuille on tuotu paljon toivottu hakuominaisuus, jonka löydät sivuston yläpalkista. Hakutuloksia pystyt myös suodattamaan eri aihealueiden perusteella. ”Asiakkaana”-sivuilta löydät tietoa esimerkiksi palveluseteleistä, asiakasmaksuista sekä asiakastietorekisteristä.

Valmisteluajan sivuilta tuttu ”Henkilöstö”-osio on siirtynyt Polku-intraan. Linkit henkilöstön aamukahveihin ja muihin henkilöstötapahtumiin pidetään kuitenkin myös ulkoisilla verkkosivuilla joulu-tammikuun ajan.

Tiedot edelleen myös vanhassa tutussa paikassa

Autamme asiakkaitamme ja ammattilaisia turvallisessa siirtymässä hyvinvointialueelle. Siispä palveluiden ja asiointikanavien yhteystiedot tulevat löytymään helmikuun loppuun saakka kuntien sekä Seututerveyskeskuksen, Saarikan ja Wiitaunionin myöhemmin poistuvilta verkkosivuilta.

Sairaala Nova ja Pelastustoimi omia kokonaisuuksiaan

Sairaala Novan tiedot jäävät toistaiseksi Novan verkkosivuille osoitteeseen sairaalanova.fi. Novan tiedot on tarkoitus siirtää hyvinvointialueen verkkosivuille kesään 2023 mennessä.

Pelastuspalvelut jäävät toistaiseksi osaksi valtakunnallista pelastustoimi.fi-sivustoa. Hyvinvointialueen verkkosivuille on kuitenkin koottu paloasemien osoitetiedot, mutta yksityiskohtaisempi tieto Keski-Suomen pelastuspalveluista on saatavilla osoitteesta pelastustoimi.fi.

Jatkossa myös kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden. kuten Kelan palvelut linkitetään tiiviiksi osaksi hyvaks.fi:tä, jotta myös verkossa keskisuomalaisten palvelut ovat saumattomia ja tietoa on saatavissa kokonaisuutena. Jatkokehittämisen alla on myös eri väestöryhmiä palvelevat sivustot ja hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edesauttavat kokonaisuudet.

Osallistu kehittämiseen

Sivustoa rakennetaan edelleen. Esimerkiksi palvelujen ja asiointitapojen rakennetta ja sisältöä täsmennetään vielä ennen vuoden vaihdetta. Lisäksi ”Asiakkaana”-sivu päivittyy esimerkiksi lomakkeiden ja potilaan- ja asiakkaan oikeuksien osalta merkittävästi. Myös sivujen asiasanoja lisätään paikoilleen, jotta hakutoiminto toimii mahdollisimman hyvin.

Vuodenvaihteeseen mennessä sivuille pyritään saamaan kaikki tarpeellinen, mutta kehittäminen jatkuu vielä vuoden 2023 puolella. Kuntien verkkosivut toimivat tukenasi siirtymävaiheessa.

Voit auttaa verkkosivujen kehittämisessä täyttämällä jokaisen sivun loputa löytyvän React & Share -palautejärjestelmän lomakkeen. Lomake kysyy ”Löysitkö etsimäsi tiedon tältä sivulta?” Valitsemalla ”Osittain” tai ”En” aukeaa vapaa palautelomake, jolla saamme kohdennettua puuttuvan tiedon suoraan oikealle sivulle. Tätä kautta jätetyt palautteet ovat anonyymejä eikä niihin vastata. (Päivitys 16.12. klo 10.40: React & Sharen näkymisessä havaittu puutteita sivuilla, ongelmaa selvitetään).

Lisätietoja

Palvelut siirtyvät turvallisesti Keski-Suomen hyvinvointialueelle 

Siirryttäessä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 tavoitteena on sujuva ja turvallinen siirtymä asukkaille, asiakkaille ja potilaille, henkilöstölle ja kaikille muille sidosryhmille. Ammattilaiset, toimipisteet ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Muutoksia on tulossa muun muassa verkkosivuosoitteeseen ja palveluiden myöntämisperusteisiin.

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Aikaisemmin asukkaan oma kunta on vastannut näistä palveluista. Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa.

– Asiakas asioi 1.1.2023 jälkeen omalla terveysasemalla, kuten aikaisemminkin. Tutut ammattilaiset jatkavat tutuissa toimipisteessä ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Uusi muistettava asia on Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivu www.hyvaks.fi, josta löytyy 1.1.2023 alkaen palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo.

Vuoden 2023 alussa palveluiden tiedot löytyvät vielä myös kuntien verkkosivuilta.

Palvelut yhtenäistyvät ja yhdenvertaistuvat  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle keskisuomalaiselle. Aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palvelujen, omaishoidon, perhehoidon ja vammaispalveluiden myöntämisperusteita on tarkoitus yhtenäistää siirtymäajan kuluessa.

Uusille asiakkaille palvelupäätökset tehdään Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Nykyisten asiakkaiden ja potilaiden palvelut, palvelupäätökset ja asiakas- ja hoitosuhde siirtyvät ja jatkuvat hyvinvointialueella suunnitelmien mukaisesti.

Omais- ja perhehoidon palkkioiden maksatuskäytännöt ja maksupäivät yhtenäistyvät. Valmistelun lähtökohtana on ollut, ettei tammikuun maksatuksiin tule siirtymän vuoksi kohtuuttoman pitkää taukoa. Asianosaisille tiedotetaan maksupäivistä ajoissa tämän vuoden puolella. Omaishoidon tuen ja muiden tukien määrä säilyy ennallaan siirtymäajan eli vuoden ajan 2023. Myös perhehoidon korvauksissa ja henkilökohtaisen avun palkkioissa jatketaan pääosin jo myönnetyissä päätöksillä vuoden 2023 ajan.

Asiakasmaksujen on tarkoitus yhtenäistyä ja niitä tarkastellaan vuoden 2023 talousarvion yhteydessä. Laissa määritellyt asiakasmaksut säilyvät pitkälti samalla tasolla kuin Keski-Suomessa aiemminkin. Maksuissa, joita ei ole määritelty laissa, on nykyisin suurempaa vaihtelua Keski-Suomen kuntien välillä. Nämäkin yhdenmukaistetaan siirtymäajan kuluessa.

Kaikkiin asiakkaisiin ja potilaisiin, joiden palveluihin tulee muutoksia, ollaan yhteydessä ja heidän kanssaan käydään palvelu läpi ja tehdään hoitosuunnitelma.

Aluevaltuusto päättää palveluiden myöntöperusteista ja asiakasmaksuista vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

Pelastustoimen palveluita tarjotaan kuten aiemminkin 

Pelastustoimen palveluita on järjestetty Keski-Suomen maakunnan alueella yhtenäisesti vuodesta 2004 alkaen. Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirryttäessä toiminta pyritään hoitamaan edelleen asiakasta lähimpänä olevan paloaseman periaatteella.

-Erityistä asiantuntemusta edellyttäviä työtehtäviä jaetaan hyvinvointialueen sisällä kuten aikaisemminkin, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastusjohtaja Ville Mensala.

Digitaaliset palvelut laajenevat  

Nykyiset sähköiset palvelut, esimerkiksi sähköinen yhteydenotto ja ajanvarauspalvelut, toimivat hyvinvointialueella kuten aikaisemminkin.

 

Omaks.fi-palvelun, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen tunnistautumista vaativat palvelut laajentuvat nykyisen Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kuntiin (Joutsa, Luhanka, Toivakka, Keuruu, Multia, Petäjävesi, Laukaa ja Konnevesi) alkuvuodesta 2023. Tunnistautuneen asiakkaan palvelut toimivat tällä hetkellä Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kuntien asukkaille. Palvelu laajene Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliseksi sosiaali- ja terveyskeskukseksi lähivuosina.

Omaks.fi tarjoaa myös palveluita kaikille keskisuomalaisille ilman tunnistautumista ja ilman ajanvarausta.

Hyvää arkea tukemassa

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

Hyvinvointialueesta muodostuu Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Tarjoamme uutena työnantajana mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.

 

Lisätietoja: 

 • Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi
 • Ville Mensala, pelastusjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 336 0680, ville.mensala(at)jyvaskyla.fi
 • Tuija Koivisto, vastuualuejohtaja, Koti- ja asumispalvelut -vastuualue, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)hyvaks.fi
 • Eva Pihlamaa-Tuononen, vastuualuejohtaja, Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, p. 050 567 2920, eva.pihlamaa-tuononen(at)seututk.fi
 • Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, p. 050 370 0245, paivi.kalilainen(at)jyvaskyla.fi
 • Juha Paloneva, vastuualuejohtaja, Sairaalapalvelut, p. 050 366 3695, juha.paloneva(at)ksshp.fi