Toivakan koulukeskuksen liikuntasalin vuorot peruttu ma 29.4. kello 15-21

Toivakan koulukeskuksen liikuntasalin vuorot on peruttu maanantaina 29.4. kello 15-21, sillä 8. luokkalaiset järjestävät koululla vappubileet alakoululaisille.

Kuntosali on maanantaina 29.4. tavalliseen tapaan käytettävissä.

Lisätietoja:

Susanna Liljander
Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija (opintovapaan sijainen)
040 553 1456
susanna.liljander@toivakka.fi

Jyväskylän seksuaaliterveysyksikkö palvelee eteläisen ja keskisen Keski-Suomen raskauden keskeytystä harkitsevia asiakkaita 1.5. alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 22.4.2024

 

Jyväskylän seksuaaliterveysyksikkö palvelee eteläisen ja keskisen Keski-Suomen raskauden keskeytystä harkitsevia asiakkaita 1.5. alkaen

Raskauden keskeytystä harkitsevat eteläisen ja keskisen Keski-Suomen asiakkaat ottavat 1.5.2024 alkaen yhteyttä Jyväskylän keskitettyyn seksuaaliterveysyksikköön. Asiakas varaa ajan seksuaaliterveysyksikköön puhelinpalvelun kautta. Jyväskylän seksuaaliterveysyksikkö palvelee raskauden keskeytysasioissa Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Konneveden, Keuruun, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten asukkaita.

Jämsäläiset raskauden keskeytystä harkitsevat asiakkaat ottavat yhteyttä oman alueen neuvolaan. Vuoden alussa avattu Äänekosken keskitetty seksuaaliterveysyksikkö palvelee Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken raskauden keskeytystä harkitsevia asiakkaita.

Yhteys ensin seksuaaliterveysyksikköön – raskausviikot määrittävät jatkohoidon

Raskausviikot määrittävät aloitetaanko raskauden keskeytys keskitetyssä seksuaaliterveysyksikössä vai ohjataanko asiakas seksuaaliterveysyksikön lähetteellä raskauden keskeytykseen Sairaala Novan naistentauti- ja äitiysyksikköön.  Jos raskaus on kestänyt 12 viikkoa tai enemmän, ohjataan raskaana oleva seksuaaliterveysyksikön terveydenhoitajakontaktin jälkeen asiakkaan omalle terveysasemalle lääkärin vastaanotolle lähetettä, lääkärinlausuntoa ja Valviran lupaa varten.  Lähetteen saatuaan asiakas itse varaa ajan keskeytykseen Sairaala Novan naistentauti- ja äitiysyksikköön.

Raskaus voidaan keskeyttää raskaana olevan omasta pyynnöstä kahdennentoista raskausviikon loppuun saakka ilman perusteluja.

– Raskauden keskeytystä harkitseva sekä hänen kumppaninsa saavat halutessaan myös psykososiaalista tukea, kun he punnitsevat eri vaihtoehtoja tai tarvitsevat tukea raskauden keskeytyksen jälkeen, kertoo palveluvastaava Niina Romo.

Alueiden omat neuvolat tarjoavat edelleen muita ehkäisy- ja perhesuunnittelupalveluja.

Ajanvarausnumerot

 • Jyväskylän keskitetty seksuaaliterveysyksikkö, Kyllö, Keskussairaalantie 20
  • puhelin 014 266 2229 maanantaista torstaihin klo 8.30–10 ja klo 13–14 ja perjantaisin klo 8.30–10.00.
 • Äänekosken keskitetty seksuaaliterveysyksikkö
  • puhelin 014 269 0180 maanantaista torstaihin kello 8–14 ja perjantaisin kello 8–12.

Lisätietoja:

 • palveluvastaava Niina Romo, p. 040 515 8720, Keski-Suomen hyvinvointialue, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut
 • alueylilääkäri Minna Leppäkynnäs, p. 050 473 1081, Keski-Suomen hyvinvointialue, laaja-alainen sote-keskus

Toivakan kunta on hakenut valmistelurahaa yritysryhmähankkeen mahdollisuuden kartoitusta varten

Toivakan kunta on hakenut valmistelurahaa yritysryhmähanketta varten. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2024-31.8.2024

Valmistelurahahakemusta on puollettu Maaseutukehityksen hallituksen kokouksessa 21.3.2024.

Toivakan kunta toimii hankkeen hallinnoijana.

Tavoitteena on kartoittaa Toivakan alueen yrittäjien tarvetta yhteiselle yritysryhmähankkeelle. Lisäksi kunta saa tietoa yritysten tilanteesta ja tarpeista. Kartoitus kohdistuu Toivakan alueen suurimpiin yrityksiin, mutta tarvittaessa voidaan haastatella muitakin. Jos olet toiminimiyrittäjä tai pienemmän yrityksen edustaja, ole yhteydessä Arja Marjoseen, niin lisätään sinut haastattelulistalle.

Puhelinhaastattelut toteuttaa konsultti, joka aloittaa haastattelut 1.5.2024 jälkeen.

Lisätiedot:

Työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjonen, p. 040 635 80 88, arja.marjonen@toivakka.fi

Leader Maaseutukehitys

Euroopan unionin osarahoittama

Toivakan kunnanhallituksen 22.4. kokouksen päätöksiä

Tilinpäätös 2023 etenee päätöksenteossa

Toivakan kunnanhallituksen maanantain 22.4.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa Toivakan kunnan tilinpäätös 2023, ARA-asumisen varallisuusrajat, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2023 sekä liittyminen Tiera verkkokauppa –yhteishankintaan.

Tilinpäätös 2023 sai edellisessä kokouksessa hyväksynnän muutosehdotukselle

Kunnanhallituksen 25.3. kokouksen päätöksen mukaisesti on vuoden 2023 tilinpäätökseen muodostettu 600.000,00 euron pakollinen varaus Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainasaamisten alaskirjaukseen. Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainasaamisten pääoma on 589 991,37 euroa. Pakollisen varauksen muodostamisen yhteydessä on kirjattu myös lainasaamisiin liittyvät korkosaamiset ajalta 1.1.2021-31.12.2023 yhteensä 23.772,88 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että se hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia / korjauksia, ennen kuin se tuodaan valtuuston vahvistettavaksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen 2.696.264,76 euroa kirjataan poistoeron vähennys 21 443,96 euroa ja tilikauden ylijäämä 2.717.708,72 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Ara suosittelee kuntien määrittävän vuosittain hyväksyttävät varallisuuden enimmäisrajat

Valtion tukemat vuokra-asunnot, eli ara-vuokra-asunnot, on osoitettava niitä eniten tarvitseville. Asukasvalinnoilla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin. Asukkaiden valinta on laissa säädeltyä.

Ara suosittelee, että kunnat määrittävät vuosittain hyväksyttävän varallisuuden enimmäisrajat. Kuntien varallisuusrajoja voi tiedustella kyseisestä kunnasta.

Kunnanhallitus päätti, että Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnan varallisuusrajat ovat seuraavat:
henkilöluku 1: 25 700 €, henkilöluku 2: 38 500 €, henkilöluku 3: 51 400 € ja henkilöluku 4 tai enemmän: 55 000 €.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2023

Vuosittaisessa selvityksessä tarkastellaan sosiaaliasiamiehelle tulleita yhteydenottoja. Keski-Suomen sosiaaliasiamiehelle tuli 423 asiaa (417 vuonna 2022). Valtaosa asioista oli kertaluonteisia, mutta jatkoasiointia tarvitsi ainakin kerran 176 (42 %). Sosiaaliasiamiehen mittareilla arvioiden hyvinvointialueen aloitus onnistui Keski-Suomessa kohtuullisen hyvin. Yhteydenotoissa korostuu tyytymättömyys sosiaalipalveluihin, joka kuitenkin määrältään laski vuodesta 2022 ja tiedustelut lisääntyivät saman verran. Tiedon tarvetta oli nyt noin kolmannes asioinnista ja kohdistui useimmin työikäisten palveluihin ja siellä toimeentulotukeen.

Selvitys 2023 on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2023.

Liittyminen Tiera verkkokauppa -yhteishankintaan

Tiera Verkkokauppa -puitesopimuksen sopimuskausi päättyy elokuussa 2024. Tiera kilpailuttaa yhteishankintana vastaavan hankintakanavan ICT-laitteille, -ohjelmistoille ja -palveluille päivitetyillä tuoteryhmillä, tuotteilla ja ratkaisuilla.

Tiera kehittää hankintakanavaa kuntatoimijoiden, hyvinvointialueiden ja muiden markkinatoimijoiden kanssa käytyjen markkinavuoropuhelujen perusteella. Yhteishankintaan ilmoittautuneilla asiakkailla ei ole minimiostovelvoitetta eikä liittymisilmoitus estä tai rajoita asiakasta hankkimasta tuotteita ja/tai palveluita kolmansilta osapuolilta. Palvelusopimus tehdään kilpailutuksessa valikoituneen puitesopimustoimittajan kanssa.

Kunnanhallitus päätti liittyä Tiera verkkokauppa–yhteishankintaan.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto

p. 040 516 9332

Koko pöytäkirja luettavissa täällä.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakennusjärjestyksellä käsitellään.

Nähtävilläoloaikana 17.4. – 27.5.2024 osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi pyydetään mielipiteitä voimassa olevasta rakennusjärjestyksestä.

Lue lisää rakennusjärjestyksen uudistamista käsittelevältä sivulta:

https://www.toivakka.fi/rakennusjarjestyksen-uudistus/

Kuntaympäristölautakunnan 17.4. kokouksen päätöksiä

Saneeraussuunnitelmien hyväksymistä ja seutuyhteistyön tiivistämistä

Toivakan kuntaympäristölautakunnan keskiviikon 17.4.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneerauksen suunnitelmien hyväksyminen sekä urakoitsijan valinta, päiväkoti Vakkarin pihasuunnitelman hyväksyminen ja pihan rakentaminen, ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 2024 ja neuvotteluiden käynnistäminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun alueellisesta yhteistyöstä ja organisoinnista Toivakan, Joutsan ja Luhangan kuntien kesken sekä Leppäveden Isonkylän venelaituripaikat 2024.

Koulukeskuksen käyttövesiputket vaativat päivitystä

 Koulukeskuksen A- ja B-rakennusten käyttövesiputkien saneeraus on suunniteltu kahdelle vuodelle niin, että vuonna 2024 toteutetaan saneeraus A-rakennukseen ja vuonna 2025 B-rakennukseen.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan kuntaympäristölautakunta hyväksyy palvelualueensa rakennussuunnitelmat talousarvion ja hankintaohjeen puitteissa. Suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä tehdään urakoitsijan valintaa koskeva hankintapäätös.

Investointiohjelmassa määrärahavaraus tälle vuodelle on 700 000 euroa. Arvio laadittiin pelkästään tavoitehintalaskentaan perustuen, riittävän varauksen tekemiseksi talousarvioon.

Koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneeraus kilpailutettiin jaettuna urakkana. Tarjoukset pyydettiin rakennusurakasta (=pääurakka), putkiurakasta (=alistettu sivu-urakka) ja sähköurakasta (=alistettu sivu-urakka). Tarjouspyyntö oli lähetetty HILMA-ilmoituskanavaan 12.2.2024 ja sähköurakan tarjouspyyntöä täydennettiin lisäkirjeellä 1 (4.3.2024). Tarjoukset tuli jättää HILMA-kanavan kautta 11.3.2024 klo 12 mennessä.

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneerausurakkaa koskevat saneeraussuunnitelmat ja päätti, että urakoitsijoiksi valitaan Rakennusurakka (=pääurakka), Rakennusliike Porrassalmi Oy (89 500 € alv 0%), putkiurakka, Mikenti Oy (149 000 € alv 0%) ja sähköurakka, JTT Power Oy (8 190 € alv 0%).

Vakkarin päiväkodin alueen pihaympäristöä kehitetään kesäkuukausien aikana

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi pihasuunnitelman ja valtuuttaa kuntaympäristöjohtajan tekemään hankintapäätöksen pihan maanrakennusurakasta saatujen tarjousten perusteella.

Toivakan kunnan investointiohjelma sisältää määrärahavarauksen 80 000 euroa päiväkoti Vakkarin pihan saneeraukseen. Tämän lisäksi hankkeeseen saatiin valtionavustusta 23 000 euroa päiväkotipihojen liikunnallistamisen ja luonnonmukaistamisen ohjelmasta.

Pihasuunnittelusta on valtion avustuksesta johtuen irrotettu nuorisotilan puoli omaksi myöhemmin toteutettavaksi hankkeekseen. Esityslistan liitteenä on päiväkoti Vakkarin pihasuunnitelma, jonka laatimiseen ovat osallistuneet niin päiväkodin työntekijät kuin lasten vanhemmatkin.

Rakennuttaja Osmo Rantala Inmeco Oy:stä on laatinut tarjouspyynnön pihan rakentamisesta. Leikkivälineet ja aita hankitaan tilaajan omana hankintana, mutta näiden asennus sisältyy maanrakennusurakkaan.

Tarjouspyyntö maanrakennusurakasta on toimitettu usealle urakoitsijalle ja tarjoukset on pyydetty jättämään viimeistään torstaina 18.4.2024 klo 14 kunnan kirjaamon sähköpostiin. Urakka-aika on 24.6.-2.8.2024.

Ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 2024 

Toivakan kunta on käynyt neuvotteluita ympäristötarkastajan viranhoidon tilapäisestä järjestämisestä Luhangan kunnan kanssa. Luhanka myy tällä hetkellä ympäristötarkastajan viranhoitoa Joutsan kunnalle, mutta neuvotteluissa on todettu, että nykyinen työtilanne voisi mahdollistaa kuntayhteistyön myös Toivakan kunnan kanssa. Yhteistyö voisi alkaa Luhangan puolesta 29.7.2024 alkaen.

Luhangan kunnanhallitus on päättänyt 8.4.2024 § 50:

 1. aloittaa ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyön Toivakan kunnan kanssa 29.7.2024 alkaen vuoden 2024 loppuun asti
 2.  valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Pysyvämmän viranomaispalveluiden järjestämisen suunnittelua jatketaan aiemmin päätetyn mukaisesti. Nyt kysymyksessä on määräaikainen sopimus ympäristönsuojelun viranhoidon järjestämisestä vastaavalla tavalla kuin Joutsan kanssa on tehty rakennustarkastajan osalta.

Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos ympäristötarkastajan viranhoidosta 29.7.2024-31.12.2024. Kuntaympäristölautakunta päätti

 1. aloittaa ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyö Luhangan kunnan kanssa 29.7.2024 alkaen vuoden 2024 loppuun asti
 2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen

Leppäveden Isonkylän venelaituripaikat 2024

Toivakan kunta hallinnoi Leppäveden Isonkylän rantaan rakennettua pienvenelaituria. Venepaikat on tarkoitettu ensisijaisesti kunnan asukkaille sekä kesäasukkaille. Venelaituripaikkoja on 16 kpl, jotka ovat kuuden metrin veneaisoilla varustettuja. Isommille veneille on kolme poijupaikkaa. Vierasvenepaikkoja on kolme, joihin voi kiinnittyä enintään viideksi tunniksi kerrallaan. Laituripaikkoja ei ole sähköistetty.

Isonkylänrannan laiturin venepaikoista peritään maksua 100 €/ kausi. Maksutulo käytetään laiturin kunnostukseen, alueen siistimiseen ja polttopuiden hankintaan virkistyspaikalle.

Venepaikkojen varaamisesta ilmoitetaan PaikallisUutiset -lehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Varauksia otetaan vastaan 6.5.2024 klo 9.00 alkaen Toivakkatalon neuvonnassa (Iltaruskontie 2, Toivakka) tai sähköpostitse (kirjaamo@toivakka.fi). Venepaikat luovutetaan hakijoille varausjärjestyksessä.

Maksu venepaikoista on mahdollista suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai MobilePayllä. Varauslomakkeita on saatavissa kunnan kotisivuilta ja neuvonnasta Toivakkatalon ollessa avoinna (maanantaista torstaihin klo 9 – 15).

Etusijajärjestys 1. Kunnan vakituiset asukkaat 2. Kesäasukkaat 3. Muut (mikäli jaettavia paikkoja jää).

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se asettaa Isonkylänrannan venelaituripaikat varattaviksi edellä esitetyin ehdoin 6.5.2024 klo 9.00 alkaen.

Lisätietoja:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

Toivakan koulukeskuksen liikuntasalin ulko-oven käytöstä

Muistutamme kuntalaisia, että Toivakan koulukeskuksen liikuntasalin ja kuntosalin ulko-ovea (A6-ovi) ei tule jättää ovenkiinnittimen tai muun välineen avulla avoimeksi turvallisuusriskin vuoksi. Liikuntasalissa tai kuntosalilla harjoittelevan ryhmän vetäjä on vastuussa ryhmän jäsenten pääsystä sisätiloihin.
Kulkukoodiin liittyvissä mahdollisissa ongelmatapauksissa yhteyden voi ottaa talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breiliniin, p. 040 590 8235, sposti: henna.breilin@toivakka.fi.
Lisätietoja: kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander, p. 040 553 1456, sposti: susanna.liljander@toivakka.fi

Keski-Suomen kuntajohtajien kannanotto K-S:n hyvinvointialueen palveluverkkovalmisteluun

Keski-Suomen elinvoima luodaan yhdessä – elinvoimaa ovat myös sotepalvelut

Keski-Suomen menestyminen edellyttää kuntien ja hyvinvointialueen hyvää ja toimivaa yhteistyötä. Pienten kuntien asukkaiden palvelutarpeet sekä koulutus- ja harrastusmahdollisuudet ovat yhtä tärkeitä kuin ydinkaupunkiseutujen. Tämän tulee olla keskeinen lähtökohta hyvinvointialueen palveluverkossa. Hyvinvointialueen palveluverkolla ja palvelukyvyllä on olennainen vaikutus kuntien veto- ja pitovoimaan niin asuinympäristöinä kuin yritysten toimintaedellytysten kannalta.

Hyvinvointialueuudistuksen kohdalla sote-kiinteistöt jäivät isolta osin kuntien omistukseen. Tämä ratkaisu ohjaa nyt hyvinvointialueita rajuihin palveluverkkomuutoksiin. Lakkauttamisuhan alla on ennen kaikkea asukkaiden perustason lähipalveluja, vaikka sote-uudistuksen tavoitteena oli panostaa perusterveydenhoitoon, turvata tasavertainen tarpeen mukainen hoitoon pääsy ja sujuvat hoito- ja palveluketjut.

Keski-Suomessa sote-keskuksia on nyt 35 ja hyvinvointialue olisi palveluverkkotyössään kerralla vähentämässä niiden määrän joko 21 tai 16 keskukseen. Terveysasema saattaisi poistua kokonaan jopa kymmenestä kunnasta. Korvaaviksi palveluiksi esitetään liikkuvia palveluja 1-2 palveluauton muodossa ja sähköisiä palveluja, mitkä eivät käytännössä nykyisiä lähipalveluja ja niiden vaikuttavuutta vastaa – ja ovat palveluja, joita ei käytännössä vielä edes ole olemassa.

Palveluverkkoselvityksessä tavoiteltava palvelujen raju keskittäminen johtaa päivystystoiminnan kuormittumiseen ja erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun, jos ennaltaehkäisevän toiminnan rooli supistuu, kuten käy terveyspalvelujen saavutettavuuden heikentyessä. Siksi tehtävät ratkaisut esimerkiksi sote-keskusten osalta on arvioitava kokonaan uudelleen aidossa vuorovaikutuksessa kuntien kanssa.

Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on jo nykyisellään kestämätön. Sairaala Novan kustannusten kasvu vuonna 2023 oli yksinään kymmeniä miljoonia euroja suurempi, kuin palveluverkkoselvityksellä haettava 17 miljoonan euron ”säästö”. Palveluverkkoratkaisut eivät saa johtaa uusiin lisäkustannuksiin ja lisäpalvelutarpeisiin erikoissairaanhoidossa.

Erityisen huolestuttavana Keski-Suomen kunnat pitävät sitä, että palveluverkkoselvityksen ulkopuolelle jää merkittävä osa sotepalveluita, joiden kohdalla hyvinvointialue tekee jo nyt palvelujen tuottamiseen ja sijoittumiseen perustuvia muutoksia. Huomioimatta käytännössä niiden kokonaistaloudellisia ja -toiminnallisia vaikutuksia hyvinvointialueen ja kuntien palvelutoimintaan.

Olennaista on muistaa, että jos muuttoliike kääntyy kunnissa negatiivisempaan suuntaan, niin kyseinen muuttoliike tuskin pysähtyy suureltakaan osin Keski-Suomen rajojen sisälle. Hyvinvointialueen tuleekin arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia omaan tulevaan väestön määrään perustuvaan rahoituspohjaansa, eikä hakea lyhytnäköisiä laskennallisia säästöjä, joiden vaikutukset tulevaisuudessa voivat olla huomattavan negatiivisia juuri hyvinvointialueelle itselleen.

Loppujen lopuksi, niin kunnan kuin hyvinvointialueen on suunniteltava toimintaansa ja talouttaan asiakas ja asukas keskiössä – ei organisaatiota itseään varten. Vain ne kunnat ja hyvinvointialueet voivat tulevaisuudessa menestyä, jotka aidosti yhdessä toimien koko hyvinvointialueen toiminta-alueella elinvoimaa asukkaillensa ja yrityksillensä luovat. Tässä työssä me kunnat olemme valmiita olemaan mukana.

Kannanoton allekirjoittajat:

Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren sekä Äänekosken kunnan- ja kaupunginjohtajat sekä Keski-Suomen maakuntajohtaja

Eloisaa -toimintaa vielä kaksi kertaa tänä keväänä – Tule mukaan!

Eloisaa -toiminta on suunnattu yli 65-vuotiaille kotona asuville toivakkalaisille vahvistamaan hyvinvointia.  Toiminta on osallistavaa ja sosiaalista kanssakäymistä mahdollistavaa ryhmätoimintaa ja yhteisöllisiä tapahtumia. Ryhmäkokoontumiset ovat monipuolisia ja toiminnallisia, niissä tehdään hyvinvointia edistäviä asioita; liikutaan, aivojumpataan, pelataan pelejä, keskustellaan ja kahvitellaan. Kokoontumisten sisältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa heidän toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Toivakassa on tänä keväänä vielä kaksi Eloisaa -tapaamista. Keskiviikkona 17.4. klo 13.30 alkaen Vakkarilla on ohjelmassa toiminnallista aivojumppaa, kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa. Keskiviikkona 15.5. Eloisaa -ryhmä kokoontuu Paikkalanvuoren laavulle ulkoilun merkeissä ja ohjelmassa on olympialaiset.

Toiminta on maksutonta ja sitä koordinoi Liepeen hoiva ry. Toiminta rahoitetaan STEA-rahoituksella.

Toimintaan ilmoittaudutaan mukaan viimeistään edellisenä päivänä numeroon 050 464 0252. Sähköpostilla lisätietoja saa osoitteesta maria@palvelutalomannikko.fi