Siistiii! -kampanja huipentuu kokonaiseksi teemaviikoksi tammikuussa 2024

Siistiii! -kampanjan päättävää teemaviikkoa vietetään 15.-20.1.2024. Luvassa on lapsille ja nuorille monenlaista toimintaa ja ohjelmaa sisältävä viikko, jonka tarkempi aikataulusta on tulossa lisätietoa myöhemmin.

Kampanjan päätösviikko toteutetaan yhdessä K-Market Perälän, paikallisten yhteisöjen sekä yhdistysten, Toivakan kunnan sekä Toivakan nuorisovaltuuston kanssa.

Siistiii! -kampanja käynnistettiin maaliskuussa 2023 lasten ja nuorten hyvän käytöksen tukemiseksi.  Siistiii! –kampanja pyrkii lisäämään nuorten hyvinvointia ja osallistamaan nuoria käyttäytymään fiksusti. Kampanja herättelee ajattelemaan oman käyttäytymisen merkitystä koko kuntayhteisöä ajatellen. Kampanjan pääideoijana ja sponsorina toimii K-Market Perälän kauppias Kerttu Vesterinen.

 

Lisätiedot:

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

p. 050 475 1051

sirpa.orell-pohjola@toivakka.fi

Kauppias Kerttu Vesterinen, K-Market Perälä

p. 040 301 18 00

kerttu.vesterinen@k-market.com

 

Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat Toivakan terveysasemalla

Toivakan terveysasemalla ei ole lääkäri- ja hoitajavastaanottoa 25.12.–31.12.2023, palvelut ovat saatavilla Joutsan sote-keskuksesta.

Palvelunumerot ovat normaalisti käytössä. Muistathan, että sähköiset palvelut ovat käytössäsi ympäri vuorokauden. Tutustu tarkemmin sähköisiin palveluihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin osoitteesta www.hyvaks.fi/asioi-sahkoisesti.

Kokonaisuudessaan Keski-Suomen hyvinvointialueen joulun poikkeusajat löytyvät osoitteesta www.hyvaks.fi/joulun-aukioloajat.

 

 

Hyvinvointialueen asiakasmaksuihin indeksikorotuksia 1.1.2024 alkaen 

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 14.12.2023

 

Hyvinvointialueen asiakasmaksuihin indeksikorotuksia 1.1.2024 alkaen 

Valtioneuvosto ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat vahvistaneet vuodelle 2024 indeksillä korotetut sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ja maksurajat. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 12.12.2023 hyväksynyt asiakasmaksuihin esitetyt muutokset ja korotukset, jotka tulevat voimaan 1.1.2024 alkaen. Asiakasmaksut tarkistetaan indekseillä joka toinen vuosi.

Uudet asiakasmaksut päivitetään hyvinvointialueen verkkosivuille laajemmin vuodenvaihteessa, mutta uuteen hinnastoon voi jo etukäteen tutustua verkkosivujen asiakasmaksut-sivulla.

Muutoksia asiakasmaksujen, maksukaton sekä tulo- ja vähimmäiskäyttörajojen suuruuteen 

Keski-Suomen hyvinvointialueella muutokset koskevat:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja maksukattoa
 • jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksujen perusteena olevia tulorajoja
 • pitkäaikaisen asumispalvelun maksujen perusteena olevia tulorajoja sekä vähimmäiskäyttörajaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansaneläkeindeksiin sidottuihin asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 10 prosentin korotus vuoden 2024 alusta lähtien. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi terveyskeskuslääkärin käyntimaksu on jatkossa 23 euroa nykyisen 20,90 euron sijaan ja poliklinikkamaksu on 46 euroa nykyisen 41,60 euron sijaan. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 54,60 euroa hoitopäivältä nykyisen 49,60 euron sijaan ja maksukaton täyttymisen jälkeen 25,10 euroa hoitopäivältä 22,80 euron sijaan. Myös maksukattoa tarkistetaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti ja vuoden 2024 alusta maksukatto on 762 euroa kalenterivuodessa.

Mikäli Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaalla on voimassa oleva toimeentulotuen päätös, voidaan asiakkaan sosiaali- ja terveysaseman lääkärikäynnin maksu jättää perimättä. Perimättä jättämisen edellytyksenä on, että asiakas esittää vastaanotolla asioidessa toimeentulotuen päätöksen.

Lisäksi hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi asiakasmaksujen osalta seuraavat muutokset ja tarkennukset 1.1.2024 alkaen:

 • Koti- ja asumispalveluiden toimintamallien edellyttämät muutokset ja täsmennykset yhteisölliseen asumiseen sekä tukipalveluihin liittyen
 • Ateriamaksujen 5 %:n korotus raaka-aine hintojen muutosten vuoksi
 • Kotihoidon tuki- ja turvapalveluiden kilpailutuksen edellyttämät muutokset, jolloin turvapuhelimen ja paikantavan GPS turvarannekkeen hinnat alenevat
 • Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson maksun perimisen muutos säännöllisen kotihoidon maksun mukaisesti, mikä pääosin alentaa hoidettavilta perittäviä maksuja
 • Pelastustoimen maksujen muutokset keskimääräisen palvelun tuottamisen ajankäyttöön sekä pelastustoimen valvontamaksujen keskitasoon pohjautuen
 • Kehitysvammalain mukaiseen hoitoon, perhehoitoon ja lastensuojeluun liittyvät hinnastotarkennukset
 • Omaishoidon maksuja koskevat täsmennykset siten, että maksut kaikilta osin vastaavat palvelujen myöntämisperusteissa käytettyjä määrittelyjä.

Lisätietoja: 

Anna-Kaisa Mäkelä, asiakasmaksupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, anna-kaisa.makela(at)hyvaks.fi, p. 046 921 3376

Keski-Suomen ELY-keskus: Linja-autohenkilökunnan lakko voi vaikuttaa bussiliikenteeseen 14.12.2023

Linja-autohenkilökunnan lakko voi vaikuttaa bussiliikenteeseen 14.12.2023 (Keski-Suomi)

Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT:n lakko voi toteutuessaan vaikuttaa bussiliikenteeseen 14.12.2023. Mikäli neuvottelut eivät johda sopimukseen, lakko alkaa 14.2.2023 kello 00.00 ja päättyy 14.2.2023 kello 24.00.

AKT:n julkaisemalta listalta lakon piiriin kuuluvista yrityksistä löytyvät ELY-keskuksen liikennöitsijöistä seuraavat:

 • Koiviston Auto, Jyväskylä Oy
 • Pohjolan Matka Oy
 • Soisalon Liikenne Oy

https://www.akt.fi/tyoelamatietoa/painavasyy/lakon-piirissa-olevat-yritykset/

Lakon piirissä olevien yritysten ajamista ELY-keskuksen ostoliikenteestä ajetaan normaalisti välit:

Uurainen-Kintaus-Jyväskylä (Pohjolan Matka Oy)

Hankasalmi-Jyväskylä (Soisalon Liikenne Oy)

Joutsa-Jyväskylä (Soisalon Liikenne Oy)

Äänekoski – Jyväskylä

Jämsä – Jyväskylä

Jämsä- Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppula-Halli (Koiviston Auto, Jyväskylä Oy)

 

Lakko voi vaikuttaa ajettavien vuorojen aikataulujen täsmällisyyteen.

 

Lisätiedot:

Satu Pekkanen

Joukkoliikenneasiantuntija

Keski-Suomen ELY-keskus

+358 295 024 706

satu.pekkanen@ely-keskus.fi

AKT:n lakko vaikuttaa Mustankorkean jätekuljetuksiin

AKT:n lakko vaikuttaa Mustankorkean jätekuljetuksiin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n lakko vaikuttaa Mustankorkean jäteastioiden tyhjennyksiin. Jäteastioita ei välttämättä tyhjennetä lakkopäivänä torstaina 14.12. Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa tai Toivakassa.

AKT on mukana ammattiliittojen poliittisissa työtaistelutoimissa #PainavaSyy. Lakon piirissä ovat Mustankorkean kummatkin kuljetuskumppanit L&T Ympäristöpalvelut ja Verdis eli entinen Urbaser. Yhtiöt huolehtivat kaikista Mustankorkean jätekuljetuksista.

– Lakon vuoksi torstain jätereittejä ei välttämättä päästä ajamaan oikeana päivänä. Tällöin jäteastiat tyhjennetään todennäköisesti päivän myöhässä eli perjantaina ajetaan torstain jätereittejä ja lauantaina perjantain, kertoo Mustankorkean logistiikkapäällikkö Antti Anhava.

Mustankorkealla on kuitenkin jo varauduttu lakkoon, sillä kuljetuskumppanit ovat ryhtyneet ajamaan viikon reittejä etupainotteisesti.

– Jäteautot ovat aloittaneet ajamaan osaa keskiviikon ja torstain reiteistä yhden päivän tavallista aiemmin. Muulloinkin jätteitä voidaan kerätä tarvittaessa yhden päivän tavanomaisesta päivästä aiemmin tai myöhemmin, jos viikkoon osuu arkipyhä tai vaikka jätekuljettaja sairastuu, Anhava kertoo.

Lakosta huolimatta Mustankorkea uskoo, että kaikki viikon jätereitit saadaan ajettua, vaikkakin tavanomaisesta aikataulusta poiketen. Vuositasolla Mustankorkean kuljetuskumppanit tyhjentävät 1,5 miljoonaa jäteastiaa.

Lisätietoja:

Antti Anhava, logistiikkapäällikkö, Mustankorkea Oy, antti.anhava@mustankorkea.fi,
p. 045 149 0763

Jyväskylän seudun Linkki-paikallisliikenne on torstaina 14.12. lähes kokonaan pysähdyksissä

Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Tiedote viestimille 12.12.2023

 

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on tiistaina 12.12.2023 ilmoittanut osallistuvansa lakkoon torstaina 14.12. yhdessä muiden ammattiyhdistysten kanssa. Lakko koskee suurinta osaa Linkki-paikallisliikenteen kuljettajista, sillä AKT on listannut lakon piiriin kuuluviksi kaksi Linkki-liikenteen keskeistä liikennöitsijää, Koiviston Auto Jyväskylä Oy:n sekä Länsilinjat Oy:n.

Lakko tarkoittaa, että Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Linkki-paikallisliikenne jää lähes kokonaan ajamatta vuorokauden ajaksi torstaina 14.12. klo 00.00–24.00.

Linkin kolmesta liikennöitsijästä ainoastaan linjoja 5 ja 5K sekä Linkki-VIP -palveluliikennettä ajava Tilausajot Mennään Bussilla ei kuulu AKT:n listaamiin, lakon piirissä oleviin liikennöitsijöihin. Siten linjat 5 ja 5K sekä Linkki-VIP -palveluliikenteen kyydit ajetaan torstaina 14.12. normaalisti, tosin ruuhkiin ja viivästyksiin kannattaa varautua.

Reittiopas https://reittiopas.jyvaskyla.fi näyttää lakkopäivänä ainoastaan ne Linkki-paikallisliikenteen vuorot, jotka liikennöivät. Tieto mahdollisista, myöhemmin selviävistä, ajettavista vuoroista päivitetään reittioppaalle sekä Linkin nettiuutiseen https://linkki.jyvaskyla.fi/uutinen/2023-12-12_linkki-paikallisliikenne-torstaina-1412-lahes-kokonaan-pysahdyksissa. Kannattaa varautua siihen, että ajettavien linjojen aikataulut eivät lakkopäivänä välttämättä toteudu suunnitellun mukaisina. Vuoron saapumista kannattaa siten seurata reittioppaan kartalta reaaliajassa.

Seutuliikennettä ajavista liikennöitsijöistä Uuraisten Liikenne Oy, Koivuranta, Oy, Matka Mäkelä Oy ja Peuran Liikenne Ky ja Matka Mäkelä Oy eivät kuulu lakon piiriin ja liikennöivät normaalisti. Seutuliikenteen liikennöitsijöistä Soisalon Liikenne Oy ja Pohjolan Matka Oy kuuluvat lakon piiriin. Lakon piiriin kuuluvat seutuliikenteen liikennöitsijät tiedottavat itse kanavillaan yksittäisistä vuoroista, jotka lakkopäivänä mahdollisesti ajetaan.

Vuorokauden mittaisen lakon ajalta ei makseta kausilippuasiakkaille hyvityksiä jälkikäteen.

Lisätiedot: Joukkoliikenneinsinööri Ari Tuovinen, p. 050 311 8926, ari.tuovinen[a]jyvaskyla.fi

Toivakkalaisia Linkki on palvellut jo useamman vuoden, nyt kunta liittyy virallisestikin Linkin toimialueeseen

Tiedote 11.12.2023

Jyväskylän kaupunki/ Kaupunkisuunnittelu

Jyväskylän seudun joukkoliikenne LINKKI

Jyväskylän seudun Linkki-joukkoliikenne toimii 2024 alkaen seitsemässä kunnassa

Linkki palvelee ensi vuodesta lähtien myös Äänekosken, Hankasalmen, Petäjäveden ja Toivakan asukkaita.

Jyväskylän seudun joukkoliikenne eli Linkki on vuodesta 2014 lähtien palvellut Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Ensi vuonna Linkin toiminta laajenee ympäristökuntiin Äänekoskelle, Hankasalmelle ja Petäjävedelle. Toivakkalaisia Linkki on palvellut jo useamman vuoden, nyt kunta liittyy virallisestikin Linkin toimialueeseen.

Äänekosken ja Hankasalmen liikenne toimii vielä ensimmäisen vuosipuoliskon 2024 ajan ELY-keskuksen kilpailuttamana seutuliikenteenä. Linkki kilpailuttaa liikenteen ja ajokalustoksi tulevat vihreät Linkki-linja-autot, mutta vuorotarjontaan ei ainakaan alkuvaiheessa ole luvassa muutoksia. Toivakkaan matkataan samoilla vihreillä Linkki-linja-autoilla kuin tähänkin saakka. Petäjäveden suuntaan ajettava liikenne on markkinaehtoista joukkoliikennettä, jossa liikennöitsijänä jatkaa Matka Mäkelä Oy. Petäjäveden liikennöintiin ei näillä näkymin ole tulossa muutosta.

Linkki tuo halvempia lippuja ja keskitettyjä informaatiopalveluita

Asiakkaan suuntaan selkein muutos palvelussa tapahtuu kesäliikenteen 2024 alussa, kun koko alueella tulevat käyttöön Waltti-lipputuotteet ja -maksuvyöhykkeet. Tämä tietää edullisempia matkoja ainakin Äänekosken, Hankasalmen ja Petäjäveden suuntaan – Toivakan joukkoliikenteessä edullisilla Waltti-lipuilla on matkustettu jo muutaman vuoden ajan.

Matkaketjut uuden joukkoliikennealueen sisällä onnistuvat jatkossa yhdellä lipulla, kun aiemmin seutuliikenteen lipulla ei ole voinut tehdä vaihtoja Linkki-liikenteen linja-autoihin. Samat Waltti-liput kelpaavat jatkossa myös markkinaehtoisen liikenteen linja-autoissa, mikä myös osaltaan parantaa palvelutasoa.

Joukkoliikenteen digitaaliset palvelut saadaan käyttöön koko laajentuvalla Linkki-alueella kesästä 2024 alkaen. Linkin keskitetty asiakaspalvelu ja kattavat informaatiokanavat madaltavat asukkaiden joukkoliikenteen käyttökynnystä myös uusilla alueilla.

Kaivattu ja matkustamista helpottava muutos on, kun entisen seutuliikenteen tiedot saadaan näkymään Linkin aikataulu- ja reittioppaalla. Lähimaksu- ja mobiililiput tulevat myös käyttöön koko alueella lähitulevaisuudessa.

Paitsi seutukunnista keskuskaupunkiin, myös toisinpäin matkustus mahdollistuu. Se tuo koko alueen asukkaiden ulottuville lisää vaihtoehtoja palvelupaikoista. Esimerkiksi tutustumisen arvoisia luontokohteita sekä liikunta- ja kulttuuripalveluita löytyy joka kunnasta. Elokuvissa tai passihakemusreissulla voi piipahtaa joukkoliikenteellä vaihteeksi vaikkapa Äänekoskella, tehdä kirppariretken Hankasalmelle, käydä visiitillä Petäjäveden vanhassa kirkossa tai kahvittelemassa Toivakan leppoisassa miljöössä!

Yhteistyö edistää useimpia joukkoliikenteen MAL-kehittämistavoitteita

Joukkoliikenteen yhteistyön laajentamisen taustalla on Jyväskylän kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeva MAL-sopimus, joka on solmittu kuntien ja valtion kesken.

MAL-sopimuskaudella 2021–23 tehtiin joukkoliikennealueen laajentamista koskeva selvitys yhteistyössä seudun kuntien ja alueen joukkoliikennettä järjestävien viranomaisten kesken. Selvityksen mukaan joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentamiselle oli edellytykset. Yhteistyön arvioitiin edistävän lähes kaikkia MAL-sopimuksessa joukkoliikenteen kehittämiselle asetettuja tavoitteita.

Selvitykseen nojaten Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka ja Äänekoski päättivät yhdistyä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisalueeseen, ja Jyväskylä, Laukaa ja Muurame hyväksyivät kukin osaltaan liittymisen. Jyväskylän kaupunki toimii joukkoliikenteen järjestämisen vastuukuntana ja Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-aluetta koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.1.2024.

Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Äänekoski, Petäjävesi, Toivakka ja Hankasalmi ovat allekirjoittaneet keskinäisen yhteistoimintasopimuksen, jossa on sovittu Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toiminnan tavoitteista, tehtävistä, yhteisistä työryhmistä, toimielimestä, talouden seurannasta, kustannusten jakamisesta, sopimuksen seurannasta sekä mahdollisesta toimivalta-alueesta irtautumisesta.

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, kari.strom[a]jyvaskyla.fi, p. 050 60943

Keski-Suomen hyvinvointialue: Toiminta-avustushaku järjestöille avoinna 11.12.2023–14.1.2024

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 11.12.2023

 

Toiminta-avustushaku järjestöille avoinna 11.12.2023–14.1.2024 

Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestöille suunnattu toiminta-avustushaku aukeaa tänään 11.12.2023 ja se on avoinna 14.1.2024 saakka. Avustushakulomake on julkaistu hyvinvointialueen verkkosivuilla. Kaikille kiinnostuneille järjestetään avustushausta virtuaaliset infotilaisuudet 14.12.2023 kello 16-17.30 (linkki tapahtumaan) sekä 9.1.2024 kello 16-17.30 (linkki tapahtumaan).

Aluevaltuuston 5.12.2023 hyväksymän talousarvion ja aluehallituksen 28.11.2023 päätöksen mukaisesti toiminta-avustushaussa on jaettavissa noin 288 000 euroa. Kaikki avustusmuodot huomioiden hyvinvointialueen kautta maksetaan vuoden 2024 aikana järjestöille avustuksia noin 1 150 000 euroa.

Hyvinvointialueen avustusohje ja strategia ohjaavat avustusten kohdentamista 

Avustusten myöntämistä ohjaa hyvinvointialueen avustusohje, jonka päivityksen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 5.12.2023. Avustusohjeen mukaan hyvinvointialue myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille toimintaan, jonka tavoitteena on Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen.

Hyvinvointialueen tukema toiminta:

 • Sosiaali- ja terveyspalveluihin kiinnittyvä erityisliikunta- ja kulttuurihyvinvointityö
 • Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kohderyhmilleen tarjoama toiminta ja psykososiaalinen tuki sekä pelastusalan järjestöjen jäsenistölleen tarjoama toiminta hyvinvointialueen toimintaan kytkeytyvä terveyttä ja hyvinvointia edistävä ennaltaehkäisevä työ
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden lapsiperhepalveluihin kiinnittyvä toiminta
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kiinnittyvä toiminta
 • Kriisityö ja kriisiapu
 • Ikäihmisten ja muiden kotona asumisen tukemiseen liittyvä toiminta
 • Sosiaali- ja terveyspalveluihin kiinnittyvä työtoiminnan tukeminen
 • Järjestöjen tarjoama toimintakyvyn tuki sotaveteraaneille ja -invalideille
 • Pelastuslaitoksen toimintaan kiinnittyvä turvallisuus ja varautuminen
 • Kylä- ja asukasyhdistysten turvallisuustyö
 • Hyvinvointialueen toimintaan linkittyvän vapaaehtoistyön edellytysten parantaminen

Avustuksia kohdennetaan toimintaan, joka edistää hyvinvointialueen strategiaa ja linkittyy hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelman kärkiteemoihin, eli mielen hyvinvoinnin, arjen turvallisuuden ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

 Lisätiedot: 

 • Arto Lampila, järjestökoordinaattori, arto.lampila(at)hyvaks.fi, p. 050 3125 271
 • Nina Peränen, palvelujohtaja, hyvinvointi ja kumppanuudet, nina.peranen(at)hyvaks.fi, p. 050 594 6783288