Toivakan kunta kannustaa kuntia tekoihin lapsiperheiden hyväksi

Toivakan kunta on hyväksynyt 29.4.2024 valtuuston kokouksessa esityksen 500 euron muksurahasta.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen lisäksi tahdomme kuntana mahdollistaa erilaisilla perheille erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin elämäntilanteisiin, jotka tukevat sitä kaikkein tärkeintä eli lasten ja perheiden hyvinvointia, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen (kesk.).

1.1.2025 käyttöön otettava muksuraha kattaa 500 euron kotihoidontuen kuntalisän sekä mahdollisuuden saada lapsi yksityisen perhepäivähoidon piiriin ja saada perhepäivähoitajalle omasta lapsesta 500 euron lisän.

Kyseessä on myös merkittävä yhteiskunnallinen viesti, lapsiperheiden huoleen on vastattava konkreettisin teoin, ja tähän haastamme kaikki Suomen kunnat, lisää vt. kunnanjohtaja Touko Aalto.

Aallon mukaan lapsiperheköyhyys on kasvava yhteiskunnallinen ongelma, ja perheiden toimeentulo-ongelmat vaikuttavat merkittävällä tavalla lasten ja nuorten kehitykseen ja perheiden hyvinvointiin.

Lapsiperheiden hyvinvointi on tärkein investointi tulevaisuuteen. Sen vuoksi Toivakassa on tahdottu varmistaa toimivien peruspalveluiden lisäksi edulliset liikuntamahdollisuudet, vahvistaa perhekeskustoimintamallia ja kokeilla muksurahan kaltaisia lisätukea lapsiperheille.

 

Lisätietoja:

Toivakan kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen,

p. 040 52 31 633

heidi.hakkarainen@toivakka.fi

 

Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto,

p. 040 51 69 332

touko.aalto@toivakka.fi

 

Kunnanvaltuuston 29.4. kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan täällä.

Vt. kunnanjohtaja kertoo videolla kunnanvaltuuston 4.3. kokouksen esityslistan nostot

Toivakan kunnanvaltuusto kokoustaa tänään 4.3. klo 18 alkaen kirjaston salissa (Iltaruskontie 4). Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto kertoo videolla kokouksen esityslistan nostot.

Kokousta voi seurata tuttuun tapaan suorana lähetyksenä Toivakan kunnan YouTube-kanavalla klo 18 alkaen. Tervetuloa kuulolle!

Linkki YouTube-kanavalle: https://www.youtube.com/@toivakankunta6467

Toivakan kunnanvaltuusto päätti maanantain 13.11. kokouksessaan tuloveroprosentin sekä kiinteistöprosentit vuodelle 2024

Toivakan kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi vahvistetaan kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaisesti 9,40.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdotti kokouksessa, että vuoden 2024 tuloveroprosentti on 9,0 %. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.

Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotusta kannatti 17 valtuutettua ja perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotusta kannatti 4 valtuutettua. Kunnanhallituksen ehdotus voitti äänestyksen ja täten valtuusto päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti tuloveroprosentiksi 9,40.

 

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti, että Toivakan kunnan kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2024 vahvistetaan seuraavat:

1) yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Päätös on ehdollinen. Mikäli kiinteistöverolaki muuttuu hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti, vuoden 2024 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 % koskee yleisen kiinteistöveroprosentin alaisia rakennuksia ja maapohjan osalta vuoden 2024 yleinen kiinteistöveroprosentti määräytyy lain asettamaan alarajaan 1,30 %.
2) vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 %
3) muiden rakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
4) rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,0 %
5) yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti on 0,00 %.

 

Koko pöytäkirja on luettavissa täällä.

Toivakan kunnanvaltuusto päättää maanantain 13.11. kokouksessa tuloveroprosentista sekä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

Päätösehdotuksena vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 9,40 %

Valtuuston tulee kuntalain 111 §:n mukaisesti päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana tai ilmoitus tehdään virheellisesti, kunnan vuoden 2023 sovellettua tuloveroprosenttia voidaan pyöristää lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen vuodelle 2024.

Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin kuluvalle vuodelle 12,64 prosenttiyksiköllä. Toivakan kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentti oli 21,00, joten vuodelle 2023 tuloveroprosentiksi päätettiin edellä mainitun perusteella 8,36. Tuloveroprosentit ovat tällä hetkellä prosentin sadasosan tarkkuudella. Ensivuoden tuloveroprosentit tulee määrätä ja ilmoittaa 0,10 %-yksikön tarkkuudella, minkä johdosta kaikkien kuntien tuloveroprosentit muuttuvat.

Talousarviovalmistelussa vuodelle 2024 on käytetty tuloveroprosenttia 8,36.

Kuntaliiton lokakuussa päivittämän kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaan tuloveroa arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna yhteensä 5,3 milj. euroa. Kuntaliitto arvioi nykyisen tuloveroprosentin perusteella tuloveroa kertyvän vuonna 2024 noin 5 milj. euroa, vuonna 2025 noin 5,2 milj. euroa ja vuonna 2026 noin 5,3 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu tuloveroprosentin tarkistus prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuuteen.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen taseen alijäämä on 1,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 muutettu talousarvio on 407 000 euroa ylijäämäinen. Tämän hetken ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta, mutta vuoden 2023 tulosennuste elokuun lopun tilanteen mukaan on noin 298 000 euroa ylijäämäinen.

Tuloveroprosentin korottaminen 1,04 %:lla tuottaa noin 400 000 euroa enemmän verotuloja verrattuna vuoteen 2023.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 9,40 %.

 

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:
– Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00
– Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,41 – 1,00
– Muiden asuinrakennusten veroprosentti on 0,93 – 2,00
– Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenti 0,00 – 2,00
– Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 – 3,10
– Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 2,00 – 6,00.

Tietyissä pääkaupunkiseudun kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on määrättävä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti.

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Tämä edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30 – 2,00 prosenttia. Alarajan korotus nostaisi maapohjan kiinteistöveron määrää 245 kunnassa ja eniten 42 kunnassa, joissa yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2023 on nykyisen alarajan mukainen. Hallituksen esitys on lausuntokierroksella ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella.

Päätösehdotuksena kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Toivakan kunnan kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2024 vahvistetaan seuraavat:
1) yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 % Päätös on ehdollinen. Mikäli kiinteistöverolaki muuttuu hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti, vuoden 2024 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 % koskee yleisen kiinteistöveroprosentin alaisia rakennuksia ja maapohjan osalta vuoden 2024 yleinen kiinteistöveroprosentti määräytyy lain asettamaan alarajaan 1,30 %.

2) vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 %

3) muiden rakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %

4) rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,0 %

5) yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti on 0,00 %.

 

Lisätiedot:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Jäntti
p. 040 5151 686

Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto
p. 040 51 69 332

 

Esityslista luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Kunnanvaltuuston kokousta voi seurata tuttuun tapaan maanantaina 13.11. klo 18 alkaen paikan päällä tai suorana lähetyksenä Toivakan kunnan YouTube-kanavalla.

Toivakan kunnanvaltuuston maanantain 25.9. kokouksen esityslistan nostot

Toivakan kunnanvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous pidetään maanantaina 25.9. klo 18 alkaen. Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto kertoo illan kokouksen esityslistan nostot videolla.

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Tervetuloa tuttuun tapaan seuraamaan kokousta suorana lähetyksenä Toivakan kunnan YouTube-kanavalle!

YouTube-kanavalle >>>

 

Video: Kunnanvaltuuston 12.6. kokouksen esityslistan nostot

Kuntaympäristöjohtaja, vs. kunnanjohtaja Jari Lämsä kertoo videolla Toivakan kunnanvaltuuston 12.6. kokouksen esityslistalla olevia asioita.

Kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 12.6. klo 18 kirjaston salissa (Iltaruskontie 4A, 41660 Toivakka). Kokousta voi seurata myös suorana Toivakan kunnan YouTube-kanavalla. Tervetuloa kuulolle!

Kunnanvaltuuston 12.6. kokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä.