Osallistu ideoimaan Leppävedenrannan sataman kehittämistä!

Osallistu suunnittelemaan satamaa – Tuo ideasi esiin! 

Olisiko alueella joitain palveluja, kenties lisää venepaikkoja? Ota kantaa ja vaikuta Leppävedenrannan sataman kehittämiseen.

Jätä ideasi verkkolomakkeen kautta TÄÄLLÄ.

Voit jättää ideoita ja ehdotuksia myös paperilomakkeella Toivakan kirjastolla. Otamme ideoita ja ehdotuksia vastaan helmikuun 2024 loppuun saakka.

Sataman yleissuunnitelman luonnoksen näet tästä (pdf).

Keski-Suomen hyvinvointialueen monikanavaista palveluverkkoa suunnitellaan – osallistu suunnitteluun

Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevaa monikanavaista palveluverkkoa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Palveluverkkotyössä pohditaan sitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan niin lähivuosina kuin pidemmälläkin aikavälillä. Valmistelussa otetaan huomioon keskisuomalaisten palvelutarpeet ja niiden muutokset.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkko koostuu palvelukanavista, joihin kuuluvat muun muassa sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut, asiakkaille kotiin vietävät palvelut ja toimipisteet.

Keskisuomalaisten näkemyksiä kaivataan

Palveluverkon suunnitteluun voivat osallistua nyt kaikki keskisuomalaiset avoimella Polis-alustalla. Polis-alustalla vastaaja voi anonyymisti ottaa kantaa hänelle esitettyihin väittämiin olemalla samaa tai eri mieltä tai ohittamalla väittämän. Väittämillä kartoitetaan muun muassa sitä, pitääkö digipalveluita lisätä tai jos lähimmän toimipisteen aukioloajat olisivat nykyistä laajemmat, voisiko se sijaita nykyistä etäämmällä. Samoin väitteiden kautta selvitetään suhtautumista liikkuviin palveluihin. Lisäksi alustalle voi ehdottaa omia väittämiä, joihin muut käyttäjät voivat ottaa kantaa.

Polis-alustalle pääsee osallistumaan osoitteessa www.hyvaks.fi/palveluverkko .

Osoitteessa voi antaa myös omia ehdotuksia siihen, miten sosiaali- ja terveyspalveluita ja palveluverkkoa pitäisi kehittää, jotta palvelut toimisivat mahdollisimman hyvin keskisuomalaisten arjen tukena. Omia ideoita voi jättää ja väittämiin voi ottaa kantaa 28.1. saakka.

Polis-alustan tuloksia hyödynnetään, kun monikanavaisen palveluverkon kokonaisuutta valmistellaan. Palveluverkkoa koskevat luonnokset tulevat helmikuun lopussa erikseen julkisesti kommentoitavaksi niin verkossa kuin asukastilaisuuksissakin.

Lisätietoja palveluverkkotyöstä saa osoitteesta www.hyvaks.fi/palveluverkko.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -tapahtumasarja alkaa

Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi –tapahtumasarja alkaa 

Millaisia palveluja tarjoamme? Kuinka palveluiden piiriin pääsee? Millaista tukea tarjoamme arkeesi? 

Huhti-toukokuussa järjestettävän Palvelut tutuiksi -tapahtumasarjan kautta Keski-Suomen hyvinvointialue, sen toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi eri sidosryhmille verkon välityksellä. Palveluista ja palveluihin tulevista muutoksista kertovat vuorollaan eri palvelujen asiantuntijat. Tapahtumat ovat kaikille avoimia.

-Toivomme, että etäyhteyksien päähän tulevat mukaan Keski-Suomen asukkaiden lisäksi myös alueemme järjestöt, yritykset, kunnat, päättäjät, henkilöstöämme sekä muita kumppaneita. Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa jokaiselle jotakin, ja kehotammekin lämpimästi osallistumaan tapahtumasarjamme tilaisuuksiin, sanoo sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Kati Kallimo.

Aikataulu ja ohjelma

Kaikki tilaisuudet järjestetään verkossa (Teams Live) samaan kellon aikaan 17.30–19.00.

Tilausuuksiin osallistuminen on maksutonta, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Osallistuminen tapahtuu anonyymisti eli tapahtumiin voi osallistua ilman että muut osallistujat näkevät toistensa nimiä.

 • Ti 25.4. Varhaista tukea perheille: Neuvola, kotipalvelu, perhetyö, perhekeskus ja pikkulapsipsykologi
 • Ke 26.4. Ikääntyneiden omaishoito
  • Asiakas- ja palveluohjaus
  • Kuinka palveluiden piiriin pääsee?
 • To 27.4. Ikääntyneiden päivätoiminta
  • Asiakas- ja palveluohjaus
  • Kuinka pääsen palvelun piiriin?
 • Ti 2.5. Vammaispalvelut
  • Millaisia palveluja on tarjolla?
 • Ke 3.5. Suun terveydenhuollon palvelut, yhteydensaanti ja hoitoon pääsy
 • To 4.5. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Ke 10.5. Terveyspalvelut arkesi tukena
 • Ma 15.5. Tukea lapsiperheille, jos arki takkuaa
  • Millaista tukea tarjoamme lapsiperheiden arkeen?
 • Ti 16.5. Pelastustoimen palvelut
  • Pelastustoimen valvontatehtävät, varautuminen ja väestönsuojelu
 • Ti 30.5. Nuorten mielenterveyspalvelut
  • Mitä, mistä, miten ja kenelle?

Tilaisuudet tallennetaan ja tallenteet ovat katsottavissa tapahtumasivulla kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen. Osallistumislinkit tapahtumiin julkaistaan lähempänä tapahtumien ajankohtia.

Kysy ennakkoon, me vastaamme  

Teams Live -tapahtuman aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin vastataan puheenvuorojen jälkeen. Kysymyksiä voi jättää myös ennakkoon verkkolomakkeen kautta.

Kuulemme mielellään tapahtumasarjasta palautetta. Tapahtumasarjalle on mahdollista saada jatkoa myöhemmin.

Lämpimästi tervetuloa!  

Lisätietoja:  

 • Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi
 • Ville Mensala, pelastusjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 336 0680, ville.mensala(at)pelastustoimi.fi

Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujen myöntämisperusteet ovat kommentoitavana 

Palvelujen myöntämisperusteiden luonnokset ovat nyt kommentoitavana. Myöntämisperusteita on mahdollista kommentoida otakantaa.fi -sivustolla 4.10. saakka. Myös vaikuttamistoimielimet voivat kommentoida luonnoksia omassa Howspace-työtilassaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujen myöntämisperusteista on tehty luonnokset. Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla määrättyjä hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Näitä palveluja ovat:

 • Aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palvelut
 • Omaishoidon tuki
 • Perhehoito
 • Vammaispalvelut ja erityishuolto
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavat palvelut ja asumispalvelut
 • Lasten ja nuorten perhehoito
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Täydentävä toimeentulotuki
 • Sosiaalinen luotto

Palveluja koskevat myöntämisperusteet ovat nyt kommentoitavana otakantaa.fi -sivuilla. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus käydä kommentoimassa niitä. Luonnoksia on mahdollista kommentoida 4.10. saakka. Toivomme aktiivista kommentointia ja eri näkemysten esiintuontia!

Tämän lisäksi vaikuttamistoimielimiltä (vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta) kerätään kommentit myöntämisperusteista vaikuttamistoimielinten Howspace-työtilassa.
Myöntämisperusteilla taataan asiakkaiden yhdenvertaisuus

Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla julkisin varoin tuotettuja hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Myöntämisperusteet turvaavat sen, että asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

Palvelujen myöntämisperusteet ohjaavat myös talousarvion valmistelua ja toteuttamista sekä turvaavat palvelun oikea-aikaisuuden ja ehkäisevät häiriökysyntää.
Valmistauduttava lakimuutoksiin ja siirtymäaikoihin

Myöntämisperusteiden luonnokset on laadittu voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen. Myöntämisperusteiden viimeistelyä päätöksentekoa varten hankaloittaa se, että ainakin sosiaalihuoltolakiin, vanhuspalvelulakiin, vammaispalvelulakiin, mielenterveyslakiin ja sosiaalisen luototuksen lakiin on tulossa merkittäviä muutoksia, joista kuitenkaan vielä ei ole eduskunnan päätöksiä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Tällä hetkellä Keski-Suomen alueella on erilaisia käytäntöjä palvelujen myöntökriteereissä. Esimerkiksi säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ja omaishoidon tuen asiakkaiden määrät vaihtelevat runsaasti Keski-Suomen kuntien välillä. Jotta asiakkaille jo myönnetyt palvelut jatkuvat keskeytymättä myös hyvinvointialueelle siirryttäessä, myöntämisperusteiden käyttöönotossa on tarkoitus käyttää siirtymäaikoja. Tämä koskee etenkin palveluita, jotka ovat harkinnan varaisia, tai jotka perustuvat laajaan palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Uusien asiakkuuksien osalta vahvistetut palvelujen myöntämisperusteet tulevat käyttöön, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Lisätietoja:

Tuija Koivisto, sote-valmistelija, Keski-Suomen hyvinvointialue
tuija.koivisto@hyvaks.fi
p. 040 513 5821