Kouluterveyskysely: Keski-Suomessa kouluterveydenhoitajan vastaanotto opiskeluhuollon palveluista parhaiten nuorten tavoitettavissa

Keski-Suomen hyvinvointialue
Mediatiedote 29.9.2023

Kouluterveyskysely: Keski-Suomessa kouluterveydenhoitajan vastaanotto opiskeluhuollon palveluista parhaiten nuorten tavoitettavissa

Tuore kouluterveyskysely kertoo lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä, mutta myös tärkeää tietoa siitä, miten opiskeluhuollon palvelut vastaavat nuorten tarpeisiin Keski-Suomen hyvinvointialueella. Kyselyn mukaan opiskeluhuollon ammattilaisista terveydenhoitaja on parhaiten nuorten tavoitettavissa.  Pojat ovat tyttöjä tyytyväisempiä palveluihin pääsyyn ja saamaansa apuun.

Kouluterveyskyselyn mukaan opiskeluhuollon palvelut ovat Keski-Suomessa varsin hyvin nuorten saatavilla. Esimerkiksi kuraattorin palvelut ovat nuorten tavoitettavissa, sillä vain reilu prosentti 8.–9. luokan pojista ja kaksi prosenttia tytöistä kokee, ettei pääse kuraattorin vastaanotolle yrityksestä huolimatta. Pojat kaikissa vastaajaryhmissä ylipäätään kokevat opiskeluhuollon eri ammattilaisten vastaanotolle pääsyn helpommaksi kuin tytöt. 8.–9. luokan pojista 71 prosenttia kokee, että kuraattorin vastaanotolle on helppo päästä, kun taas samanikäisistä tytöistä vain reilu puolet kokee sen helpoksi.

Kyselyyn vastanneiden mukaan opiskeluhuollon ammattilaisista terveydenhoitaja on parhaiten nuorten tavoitettavissa. Kouluterveydenhoitajalle Keski-Suomessa pääsee hiukan valtakunnan tasoa paremmin.

Koulupsykologin vastaanotolle pääsyssä eniten haasteita kokevat lukiolaiset. Pojista 58 prosenttia kokee pääsyn koulupsykologin vastaanotolle helpoksi ja tytöistä vain alle puolet eli 44 prosenttia. Kuitenkin vain 3 prosenttia vastanneista lukiolaisista kokee, ettei päässyt koulupsykologin kanssa juttelemaan, vaikka olisi halunnut. Kyselyn mukaan vain noin reilu puolet lukiolaisista kokee, että koululääkärin vastaanotolle pääsee helposti, mutta vain prosentti vastaajista kertoo, ettei päässyt lääkärin vastaanotolle, vaikka olisi tarve ollut.

– Opiskeluhuollon palveluiden tulee olla nuorta ja opiskelijaa lähellä, sillä se lisää palveluihin pääsyä, toteaa palvelujohtaja Paula Käyhkö.

Ammattilaisilta odotetaan enemmän tukea ja apua

8.–9. luokkalaisista noin 30 prosenttia ja ammattioppilaitoksessa opiskelevista tytöistä noin 40 prosenttia kokee, etteivät saaneet psykologilta tai kuraattorilta tukea ja apua hyvinvointiinsa, vaikka olisivat sitä tarvinneet.

– Tämä voi kertoa esimerkiksi siitä, että opiskelija ei riittävän varhaisessa vaiheessa hakeudu ammattilaisen puheille, jolloin hän hyötyisi siitä parhaiten. Tilanteeseen pyritään vastaamaan kuraattori- ja psykologipalveluun hakeutumisen kynnystä madaltamalla, palveluohjausta tehostamalla sekä palvelun sisältöä edelleen kehittämällä vastaamaan nuorten moninaisiin tarpeisiin, palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi selventää.

Kyselyn tulosten mukaan nuoret ovat tyytyväisiä koululääkäriltä saamaansa tukeen. Tyytyväisyys koululääkäriltä saatuun tukeen on parantunut edellisestä, 2021 tehdystä, kyselystä toisen asteen opiskelijoilla. Perusopetuksen 8.–9. luokkalaisten osalta sen sijaan tyytymättömyys lääkäriltä saatuun apuun on hiukan kasvanut edellisestä kyselystä. Tämän vuoden kyselyn mukaan tyytymättömiä lääkärin apuun on kolmasosa kohderyhmän tytöistä ja pojista 14 prosenttia.

Tyytyväisimpiä vastaajat ovat kouluterveydenhoitajalta saamaansa apuun, mutta kuitenkin lähes viidennes 8.–9. luokan tytöistä kokee saamansa tuen riittämättömäksi. Edellisestä tiedonkeruusta tyytymättömyys on kasvanut 5 prosentilla.

– Olemme tunnistaneet lisääntyneen palvelutarpeen ja kannustamme nuoria hakeutumaan palveluihin, kun niille on tarvetta. Kuraattorien määrää olemme pystyneet lisäämään, mutta psykologien osalta on valtakunnan trendin mukaisesti ollut haasteita rekrytoinnissa, selvittää palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi.

– Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää palveluita, asiointi- ja yhteydenottokanavia sekä palveluista viestintää. Ja käynnistymässä on esimerkiksi nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä viestintäkampanja, palvelupäällikkö Mari Kolu valottaa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena

Keski-Suomen hyvinvointialueella kouluterveyskyselyn tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.–5.-luokkien ja 8.–9.-luokkien oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaiden opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluista sekä osallisuudesta. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kysely on toteutettu keväällä 2023.

Hyvinvointialue jatkaa kouluterveyskyselyn koko Keski-Suomen tason tulosten käsittelyä.

Lisätietoja:

 • palvelupäällikkö Susa Rahkonen, p. 040 187 0770, susa.rahkonen(at)hyvaks.fi, opiskeluterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue
 • palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, p. 050 563 2418, seppo.huhtiniemi (at)hyvaks.fi, kuraattori- ja psykologipalvelut
 • palvelupäällikkö Mari Kolu, p. 040 761 6308, mari.kolu(at)hyvaks.fi, kouluterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue, paikalla 2.10.2023
 • palvelujohtaja Paula Käyhkö, p. 050 517 7542, paula.kayhko(at)hyvaks.fi, opiskeluhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue
 • vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen, p. 050 370 0245, paivi.kalilainen(at)hyvaks.fi, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely

Toivakan kunnanhallituksen maanantain 2.10. kokouksen esityslistan hallitsevana teemana talous

Toivakan kunnanhallituksen esityslista maanantain 2.10. kokoukseen on pitkä. Esityslistan hallitsevana teemana on talous, niin mennyt kuin tuleva: Esityslistalla ovat muun muassa Osavuosikatsaus 2023, Talousarvio 2024 valmistelun tilannekatsaus sekä TE24-uudistuksen valmistelun tilannekatsaus.

Kunnanhallituksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

 

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita jälleen huudettavissa

Hyviä uutisia syyskuun loppuun kaikille piensijoittajille!

Edelliset huutokaupassa olleet Suur-Savon Sähkön osake-erät myytiin loppuun. Olemme avanneet uudet erät osakkeita huudettaviksi.

Huom! Nyt myös kolme kappaletta yksittäisiä osakkeita huudettavissa.

Kohteet, huutoajat ja myyntiehdot löytyvät Huutokaupat.com-sivustolta:

3 kpl Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita 

3 kpl Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita

3 kpl Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita

Suur-Savon Sähkö Oy:n osake, 1 kpl

Suur-Savon Sähkö Oy:n osake, 1 kpl

Suur-Savon Sähkö Oy:n osake, 1 kpl 

 

Tiedustelut:

Toivakan kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, p. 040 523 1633

Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 51 69 332

Toivakan kunnanvaltuuston maanantain 25.9. kokouksen esityslistan nostot

Toivakan kunnanvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous pidetään maanantaina 25.9. klo 18 alkaen. Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto kertoo illan kokouksen esityslistan nostot videolla.

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Tervetuloa tuttuun tapaan seuraamaan kokousta suorana lähetyksenä Toivakan kunnan YouTube-kanavalle!

YouTube-kanavalle >>>

 

Keski-Suomen hyvinvointialue: Kouluterveyskyselyn mukaan keskisuomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointi on pääosin valtakunnan tasoa

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 21.9.2023

 

Kouluterveyskyselyn mukaan keskisuomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointi on pääosin valtakunnan tasoa

Tänään on julkistettu valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset. Keski-Suomessa lapset ja nuoret kokevat, että he pääsevät opiskeluhuollon palveluihin eli terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja lääkärin vastaanotoille. Palveluihin pääsy on hiukan valtakunnan tasoa parempi. Koulun ulkopuolisiin mielenterveyspalveluihin pääsy on valtakuntaa heikompaa, mutta Keski-Suomen hyvinvointialueella lasten ja nuorten palveluissa mielenterveyspalveluita on vahvistettu, osaamista lisätty ja hoito- ja palveluketjuja selkeytetty.

Opiskelijoiden osallisuuden kokemus on lisääntynyt lukiossa, mutta vähentynyt perusopetuksessa ja toisen asteen ammattioppilaitoksissa. Osallisuus on kirjattu yhdeksi kehittämiskohteeksi Keski-Suomen alueelliseen opiskeluhuollon suunnitelmaan.

Perheen taloudellinen tilanne huolestuttaa yhä useampaa nuorta

Kouluterveyskyselyn mukaan kolmasosa (32,6 prosenttia) keskisuomalaisista 8.–9. luokkalaisista nuorista kokee perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai heikommaksi kuin 8.–9. luokkalaiset vastaavasti koko maassa (30,3). Vuonna 2021 lukema Keski-Suomen osalta oli 26,1 prosenttia. Neljäsosa 8.–9. -luokan pojista kokee kiinnostavat harrastukset perheelle liian kalliiksi.

Keskisuomalaisista 8.–9. luokkalaisista 26 prosenttia kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi. Luku noudattelee valtakunnan lukemaa (26,6 prosenttia). Tämän ikäluokan tytöistä joka kolmas ja pojista joka viides kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi. Kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuksesta kertoo 8.–9. luokkalaisista tytöistä kolmannes (32,6 prosenttia) ja pojista 8,1 prosenttia. Lukemat noudattelevat valtakunnan lukuja.

Keskisuomalaiset nuoret ovat tyytyväisempiä elämään kuin nuoret valtakunnallisesti keskimäärin

Keskisuomalaisten 8.–9. luokkalaisten osalta on tyytyväisyys elämään vähentynyt. Tyytyväisiä omaan elämään tämän vuoden tulosten mukaan on 66,8 prosenttia koululaisista, kun heistä tyytyväisiä vuonna 2021 oli 71,4 prosenttia ja vuonna 2019 eli ennen koronaa 76,1 prosenttia. Vaikka tyytyväisyys elämään on Keski-Suomessa laskenut, ovat keskisuomalaiset 8.–9. luokkalaiset valtakunnalliseen tasoon verrattuna tyytyväisempiä.

Kokemus kiusaamisesta on lisääntynyt kaikissa kyselyn ikäryhmissä. Suurimpana kokemus kiusatuksi tulemisesta on 4.–5. luokkalaisten ikäryhmässä. Noin yksi kymmenestä kokee tulleensa kiusatuksi vähintään kerran viikossa, kun sen sijaan 62,6 prosenttia ikäryhmän oppilaista ei koe tulleensa lainkaan kiusatuksi lukuvuoden aikana. Myös fyysinen väkivalta koulukiusaamisessa on lisääntynyt perusopetuksen ja lukion ikäryhmissä. Koetun yksinäisyyden kasvu on taittunut verrattuna edellisiin tutkimuksiin.

Kokonaisuudessaan kouluterveyskyselyn tulokset löytyvät THL:n Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi kouluterveyskyselyn tuloksia -sivulta.

Vastaajien määrä toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden osalta Keski-Suomessa on jäänyt pieneksi, eivätkä tulokset ole kaikilta osin yleistettävissä.

Kysely tuottaa paljon tietoa. Sitä analysoidaan ja hyödynnetään Keski-Suomen hyvinvointialueella palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.–5.-luokkien ja 8.–9.-luokkien oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaiden opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluista sekä osallisuudesta. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kysely on toteutettu keväällä 2023.

Hyvinvointialue jatkaa kouluterveyskyselyn koko Keski-Suomen tason tulosten käsittelyä ja julkaisee seuraavan tiedotteen lähiviikkoina.

Lisätietoja:

 • palvelupäällikkö Mari Kolu, p. 040 761 6308, mari.kolu(at)hyvaks.fi, kouluterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue
 • palvelupäällikkö Susa Rahkonen, p. 040 187 0770, susa.rahkonen(at)hyvaks.fi, opiskeluterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue
 • palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, p. 050 563 2418, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut
 • palvelujohtaja Paula Käyhkö, p. 050 517 7542, paula.kayhko(at)hyvaks.fi, opiskeluhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue
 • vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen, p. 050 370 0245, paivi.kalilainen(at)hyvaks.fi, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely

 

Osallistu kuntalaiskyselyyn

Kuntalaisten palaute on meille tärkeää.

Haluaisimme kuulla kuntalaisten mielipiteitä osallistuvan budjetoinnin kokeilusta, tapahtumista ja niiden  järjestämisestä 2023 sekä kunnan tiedottamisesta. Kyselyn lopussa voi myös antaa vapaasti palautetta.

Vastaa kyselyyn marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Verkkokyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä >>>

Ehdota vuoden toivakkalaista yrittäjää!

Ehdota palkittavaa toivakkalaista yrittäjää!

Kuka yrittäjä ansaitsisi tulla palkituksi vuoden toivakkalaisena yrittäjänä?

Jätä ehdotuksesi tästä linkistä>>>

Voit jättää ehdotuksesi myös paperilla Toivakkatalon aulassa Toivakkatalon aukioloaikoina.

Toivakan yrittäjät ry käy ehdotukset läpi ja valitsee toivakkalaisen palkittavan yrittäjän. Yrittäjä palkitaan Keski-Suomen yrittäjäjuhlassa tammikuussa 2024.

Jätäthän ehdotuksesi 1. joulukuuta 2023 mennessä.

 

kyselyn mainos

 

 

Vanhustenviikko 1.-8.10.

Valtakunnallista Vanhustenviikkoa vietetään 1.-8.10.2023 teemalla Tehdään iästä numero. Vanhustenviikon kampanjalla vuonna 2023 halutaan kiinnittää huomiota iäkkäisiin ihmisiin ja heidän asemaansa yhteiskunnassa.

Vanhustenviikon tapahtumat Toivakassa:

Koko viikon: 1.-8.10.

Esperi hoivakoti Soivakan asukkaiden taidenäyttely ”Tehdään iästä numero” kirjaston lainausosastolla.

 

Maanantai 2.10.

• MLL Toivakan yhdistyksen sukupolvien perhekahvila nuorisotila Vakkarilla klo 9-12.

• Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander ohjaa hoivakoti Soivakan kuntosali Topakan laitteiden käyttöä kello 13.30-15 (huom. rajoittuneen toimintakyvyn laitteet).

• Seurakuntakoti Majakassa klo 17-20 käsityökahvila.

 

Tiistai 3.10.

• Senioripäivä seurakuntakoti Majakassa klo 11-13. Esikoululaiset esiintyvät tapahtumassa.

• Kirjastolla ”Miksi ja miten minä käyttäisin digiä?” Teams -lähetys klo 13 kirjaston salissa Muistiluotsin tilaisuudesta.

Keskiviikko 4.10. 

• MLL Toivakan yhdistyksen Olkkari-ilta eli iltaperhekahvila klo 17.30 -19.30 seurakuntakoti Majakassa

 

Torstai 5.10.

• Kuntalaisilta kirjastolla klo 17.30 alkaen, vieraana touko Aalto, aiheena demokratia ja osallisuus

• Eloisaa!-toimintaa klo 12-13.30 Nuorisotila Vakkarissa (Jussilanpuisto 5B)

 

Perjantai 6.10.

• Kirjastonhoitaja Anne Vihisen kirjastotunti hoivakoti Soivakan asukkaille klo 10.30 alkaen

• Hoivakoti Soivakassa kaikille avointa ohjelmaa:
Helluntaiseurakunnan ulkohartaus klo 13.30 Soivakan etupihalla. Klo 14 ulkojumppa (noin 30 min), Susanna Liljander. Jumpan jälkeen Soivakka tarjoaa makkarat makkaranpaistoa varten.

• Keittopäivä seurakuntakodilla klo 11-12.

Sunnuntai 8.10.

• Kirkossa klo 10 messu (Ikäihmisten kirkkopyhä, yhteiset syntymäpäivät)

Lisäksi viikon aikana kunta esittelee sosiaalisen median kanavissaan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa ja nostaa esille ikääntyvää väestöä. Kannattaa seurata myös muiden toivakkalaisten toimijoiden omaa ilmoittelua Vanhustenviikon ohjelmasta!

Lisätietoja Vanhustenviikosta Vanhustyön keskusliiton sivuilla: https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko

vanhustyön keskusliiton mainos vanhustenviikosta

Toivakan kunnanhallitus hyväksyi Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelun esityksen sekä esittää muutokset 2023 investointiohjelmaan valtuustoon hyväksyttäväksi

Työllisyysalueuudistus lähestyy   

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä. Toivakka on mukana Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen kuuluisi Toivakan lisäksi Keuruu, Multia, Petäjävesi, Luhanka, Joutsa, Muurame ja Jämsä, joka on ilmaissut kiinnostuksensa vastuukunnaksi.

Keski-Suomen liitto on myöntänyt Keski-Suomen alueiden valmisteluun hankerahoituksen ajalle 1.6.2023-31.12.2023. Hanke on Jyväskylän kaupungin hanke, jossa Jämsä (vastuukunta eteläinen Keski-Suomi) ja Äänekoski (vastuukunta pohjoinen Keski-Suomi) ovat osatoteuttajina. Hankkeen 20% omarahoitusosuus jaetaan Keski-Suomen kuntien kesken. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa ja järjestämissuunnitelman laadinnassa on ollut mukana myös Mikko Kesä Oy.

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat olleet yhteydessä Jämsän kaupunkiin ja ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua Eteläisen Keski-Suomen aluevalmisteluun. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on 4.9.2023 kaupunginhallituksen kokouksessaan tehnyt päätökset irrottautua Pirkanmaan työllisyysaluevalmistelusta ja liittyä eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun. Samalla se on sitoutunut valmisteluun ja sen hankerahoituksen osuuteen aiemmin hankkeen käynnistämisvaiheessa sovituilla perusteilla. Juupajoella asian käsittely on vielä keskeneräinen.

Työllisyysaluevalmistelussa kuntien on määrä muodostaa alueita, joiden työvoimapohja on yhteensä yli 20 000 henkilöä. Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen työvoimamäärä on 22150 henkilöä ja työvoimaennuste (2035) 18 285. Mänttä-Vilppulan tullessa mukaan valmisteluun alueen työvoimamäärä nousee 25 887:ään ja työvoimaennuste 21 086:een. Mikäli myös Juupajoki tulisi mukaan nousee työvoimamäärä 26 635:ään ja työvoimaennuste 21 678. (Lähde Mikko Kesä Oy:n työllisyysaluesimulaattori, joka pohjaa tilastokeskuksen tietoihin).

Mänttä-Vilppulan kaupunki on selvittänyt Työ- ja elinkeinoministeriöstä, ettei Mänttä-Vilppulan kuulumiseen eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun ole estettä. Keuruu-Mänttä-Vilppula ja Jämsä muodostavat erittäin tiiviin luonnollisen työssäkäyntialueen. Valmistelua tehdään Keski-Suomen liiton rahoittamalla hankkeella. Rahoittajan puolesta estettä alueen laajentamiseen ei ole, mikäli kaikki eteläisen työllisyysalueen kunnat hyväksyvät alueen laajenemisen. Tässä vaiheessa Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen mukaan ottaminen valmisteluun sopimusten ja järjestämissuunnitelman valmistelun osalta on mahdollista. Juupajoen liittyminen Keski-Suomen eteläiseen työllisyysalueeseen on ehdollinen kunnan omalle päätökselle valmisteluun sitoutumisesta. Valmistelussa tulee huomioida hyvinvointialueiden ja ELY-keskusten rajat.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mänttä-Vilppulan ja ehdollisena Juupajoen liittymisen Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen valmisteluun, edellyttäen, että alueen laajentaminen hyväksytään kaikissa valmisteluun osallistuvissa eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kunnissa. Valmisteluhankkeen omarahoitusosuus jaetaan uudelleen huomioiden uusien kuntien mukaantulo.

 

Talousarvion 2023 investointiohjelman muutokset kuntaympäristöpalveluiden palvelualueella

Kuntaympäristölautakunta kävi katsauksen investointiohjelman toteutuman tilanteesta ja keskeneräisistä hankkeista kokouksessaan 6.9.2023. Toivakan kunnan taloustilanne sekä juuri saatu valtionosuusennuste huomioiden investointeja on tarve tarkastella uudelleen jo tässä vaiheessa.

Lisäksi investointiohjelman muutostarpeita aiheuttavat muun muassa ennakoitua suuremmat rakentamiskustannukset päiväkoti-nuorisotila Vakkarin piharakentamisen osalta ja tarkoituksenmukaisuusperusteet kiinteistöihin liittyen (kiinteistövalvomo).

Lautakunta kävi läpi koko investointiohjelman ja teki ehdotuksen ohjelman muutoksista kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Kuntaympäristölautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointiohjelmaan 2023 tehtävät muutokset kokouksessa esitellyn oheismateriaalin mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti, että se esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 investointiohjelmaan tehtävät muutokset liitteen mukaan.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto

p. 040 5169 332

 

Koko pöytäkirja on luettavissa täällä.