Sairaala Novan yhteispäivystys on ruuhkautunut

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 1.7.2024

Sairaala Novan yhteispäivystys on ruuhkautunut

Kun pohdit Sairaala Novan yhteispäivystykseen lähtemistä ja oma terveysasemasi on kiinni, soita aina ensin maksuttomaan Päivystysapuun 116117.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Sairaala Novan yhteispäivystys Jyväskylässä on ruuhkautunut ja jonotusajat päivystyksessä ovat pidentyneet. Potilaat hoidetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Nopeimmin hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan ensin tulojärjestyksestä riippumatta.

Keski-Suomen hyvinvointialue ohjeistaa käyttämään aina ensisijaisesti lähintä terveysaseman kiirevastaanottoa tai lähipäivystystä kotikunnasta riippumatta. Sairaala Novan yhteispäivystyksessä (Hoitajantie 3, Jyväskylä) hoidetaan joka päivä ympäri vuorokauden niitä potilaita, jotka sairauden tai tapaturman vuoksi on hoidettava välittömästi samana päivänä, eikä hoitoa voida siirtää seuraavaan päivään.

Kun pohdit Sairaala Novan yhteispäivystykseen lähtemistä ja oma terveysasemasi on kiinni, soita maksuttomaan Päivystysapuun 116117. Päivystysavun numero palvelee joka päivä ympäri vuorokauden. Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilainen antaa hoito-ohjeita, arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan.

Tilanteita, joissa Novan yhteispäivystykseen on hakeuduttava välittömästi ovat esimerkiksi:

 • uudet halvausoireet
 • kova rintakipu
 • kova hengitysvaikeus
 • isot vammat ja luunmurtumat
 • äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu
 • tajunnan tason heikentyminen, äkillinen sekavuus
 • äkillisesti alkanut kova päänsärky
 • alle 3 kk ikäisellä lapsella kuumetta yli +38 astetta
 • iso haava
 • lääke- tai muu myrkytys
 • äkilliset vaikeat allergiset reaktiot (muut kuin paikallinen ihottuma)
 • silmävammat

Hätätilanteessa soita aina 112.

Lisätietoja:

 • Tomi Kavasmaa, ylilääkäri, ensihoito ja sairaankuljetus, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 014 269 3627, tomi.kavasmaa(at)hyvaks.fi
 • Anne Pihl, palvelujohtaja, Sairaalapalvelut, Nova, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 014 269 8877, anne.pihl(at)hyvaks.fi

Rehtori-sivistysjohtajan tiedote liittyen Vantaalla tapahtuneesta kouluampumisesta

Tiedotusvälineistä on tänään jouduttu lukemaan raskaita ja ahdistavia uutisia Vantaalla tapahtuneesta kouluampumisesta.

Opettajille sekä huoltajille toivon rohkeutta ja voimaa käsitellä tätä järkyttävää uutista lasten ja nuorten kanssa. Keskustelutuokioiden ei tarvitse olla pitkiä, herkkyys, huolellisuus sekä rehellisyys ovat tärkeitä  – sellaiset sanavalinnat, mitkä eivät aiheuta tarpeetonta ahdistusta. Lapsen ja nuoren valmius käsitellä asiaa ja altistuminen uutisoinnille vaihtelee iän ja kehitystason mukaan sekä tarve keskustella on yksilöllinen – keskusteluun ei kannata ryhtyä pakonomaisesti. Tällaiset tapahtumat kuten kouluampuminen tai muu väkivalta, järkyttää ja altistaa pahoinvoinnin nousemiselle pintaan samaistumiseen liittyvien tunteiden kautta, mutta keskustelemalla vahvistetaan lapsen ja nuoren kokemaa turvallisuuden tunnetta. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää on suojella lasta liialta media-altistukselta ja tietotulvalta. Sosiaalinen media on ärhäkkä eikä useinkaan pysy totuudessa. Aikuisten on tärkeää pyrkiä tarjoamaan totuudenmukaista tietoa ja vastauksia, vaikkakaan ei tarvitse osata vastata kaikkeen – riittää, että on turvallinen, uskaltaa näyttää omia tunteitaan ja samalla välittää luottamusta siihen, että näiden tunteiden kanssa selvitään.

Koulussa asiaa on käsitelty ja tullaan käsittelemään, mutta tarvittaessa opiskeluhuollon yksilöllistä tukea on saatavilla. Kotonakin kannattaa muistuttaa lapsia ja nuoria kertomaan aikuisille heitä huolestuttavista asioista.

Pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää huolta,

Sirpa-rehtori

Linkki-liikenne ajetaan toistaiseksi normaalisti, päivittäinen polttoainetilanteen seuranta päättyy

Päivittäinen polttoainetilanteen seuranta Linkki-paikallisliikenteessä päättyy torstaina 28.3. Liikennettä ajetaan toistaiseksi normaalisti ja suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Pääsiäisen aikaan 29.3.–1.4. voimassa on pyhäpäivistä johtuvia poikkeusaikatauluja.

Jos jollain kolmesta Linkki-liikenteen liikennöitsijästä ilmenee liikennöinnin estäviä polttoaineen saatavuusongelmia, liikennöitsijä ilmoittaa välittömästi asiasta joukkoliikenteen järjestäjälle. Asiakkaita informoidaan mahdollisista poikkeuksista Linkin verkkosivulla https://linkki.jyvaskyla.fi.

Muuttuneen tiedotuskäytännön taustalla on Huoltovarmuuskeskuksen ja Teollisuusliiton 27.3. käymä keskustelu, jossa osa polttoainejakelua päätettiin rajata työtaistelutoimien ulkopuolelle. Rajauksella halutaan turvata kriittisen liikenteen toimivuus, esimerkiksi suurten kaupunkien työmatkaliikenne. Lakon pitkittyessä polttoaineen saatavuudessa on Huoltovarmuuskeskuksen mukaan kuitenkin odotettavissa häiriöitä.

 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi

Linkki-linjojen liikennöinti 18.3.2024 alkavalla viikolla

Linkki-paikallisliikenteen keskeiset toimijat Koiviston Auto Jyväskylä ja Länsilinjat Oy ovat ilmoittaneet 18.3. alkavan viikon liikennöintimahdollisuuksistaan seuraavasti:

 • Koiviston Auto Jyväskylän liikennöimät linjat 3, 3K, 4K, 7, 8, 10, 12, 12K, 12T, 13, 14, 14M, 15, 15K, 16, 16M, 18, 18K, 20, 21, 21M, 22, 22M, 23, 25, 26, 27, 27K, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 38K, 38R, 39 ja 41 ajetaan normaalisti ma–pe 18.–22.3. Viikonvaihteen la-su 23.–24.3. tilanne selviää myöhemmin.
 • Länsilinjat Oy:n liikennöimät linjat 1, 1M, 2, 2M, 4, 19, 19L ja 42 ajetaan normaalisti ma-ti 18.–19.3. Liikennöinti siitä eteenpäin varmistuu päivä kerrallaan, esim. keskiviikon 20.3 liikennöinti varmistuu tiistaina 19.3. Tarkista päiväkohtainen tieto Linkin nettisivulta https://linkki.jyvaskyla.fi.
 • Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n liikennöimät linjat 5 ja 5K sekä Linkki-VIP-palveluliikenne ajetaan toistaiseksi normaalisti.

 

Joukkoliikenteen polttoaineen saatavuusongelmien taustalla on öljytuotealan lakko. Lakon on ennakkoon ilmoitettu kestävän sunnuntaihin 24.3. saakka. Sen päätyttyä polttoaineen saannin epävarmuustekijöiden toivotaan poistuvan ja tilanteen normalisoituvan mahdollisimman pian.

 Seutuliikenne

Seutuliikenteen liikennöitsijöiltä on saatu seuraavat tiedot lähipäivien liikennöinnistä:

 • Koiviston Auto Jyväskylä Oy: seutuliikenne liikennöidään normaalisti ainakin ma–pe 18.–22.3. Viikonvaihteen la-su 23.–24.3. tilanne selviää myöhemmin.
 • Koivuranta Oy: seutuliikenne ajetaan normaalisti 18.3. alkavalla viikolla
 • Pohjolan Matka: seutuliikenne arvioidaan tässä vaiheessa pystyttävän liikennöimään normaalisti
 • Uuraisten Liikenne Oy: seutuliikenne pystytään liikennöimään normaalisti

Muut seutuliikennettä liikennöivät toimijat eivät ole toistaiseksi ilmoittaneet poikkeuksista.

Tarvittaessa tietoa voi etsiä seutuliikenteen liikennöitsijän omilta tai Matkahuollon verkkosivuilta www.matkahuolto.fi

Seuraa Linkin kanavia

Seuraa Linkki-joukkoliikenteen tilannetta Linkin viestintäkanavien kautta. Päivitämme tietoa tilanteesta ja mahdollisista muutoksista verkkosivuille (https://linkki.jyvaskyla.fi) ja some-kanaville (https://www.facebook.com/linkkijyvaskyla ja https://www.instagram.com/linkkijyvaskyla)

 

Reittioppaalla https://reittiopas.jyvaskyla.fi pyritään näyttämään vain kulloinkin ajettavat vuorot.

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi

Hyviä talousuutisia Toivakasta – osakekauppa ratkaisee kunnan taseongelman etuajassa

Tiedote 29.12.2023

Hyviä talousuutisia Toivakasta – osakekauppa ratkaisee kunnan taseongelman etuajassa

Toivakan kunnan ja Savonlinnan kaupungin välinen Suur-Savon Sähkön osakekauppa sai lainvoiman 28.12.2023. Kaupassa Toivakan kunta myi 491 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita Savonlinnan kaupungille 6000 euron osakekohtaiseen hintaan. Kauppahinnaksi muodostui näin ollen 2.946.000,00 euroa.

Toivakan kunnan ja Savonlinnan kaupungin välinen osakekauppa varmistaa, että Toivakan kunta pystyy kattamaan taseessa olevan 1,6 miljoonan euron alijäämän etuajassa. Suurin syy alijäämän syntymiseen vuonna 2019 oli Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainatakausten realisoituminen yhteensä 3 331 806 euroa.

Toivakan kunta ei jättänyt alijäämän kattamisvelvoitetta osakekaupan toteutumisen varaan vaan Toivakan valtuusto hyväksyi vuodelle 2024 924 000 euroa ylijäämäisen talousarvion. Lisäksi Toivakan kunta haki ja sai valtiovarainministeriöltä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2023 yhteensä 150 000 euroa.

Ilman osakekauppaa alijäämän kattamisvelvoitteen täyttäminen 31.12.2024 mennessä olisi ollut epävarmaa, sillä käyttötalouden kautta kumulatiivisesta alijäämästä olisi jäänyt yhä kattamatta noin 240 000 euroa.

Osakekauppa ratkaisee kunnan taseongelman etuajassa ja varmistaa sen, että alijäämän kattaminen ei mene yliajalle, kiteyttää Toivakan kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen.

Osakekauppa mahdollistaa alijäämän kattamisen ohella sen, että kunta pystyy toteuttamaan kuntastrategian mukaisia kehittämis- ja uudistamistoimenpiteitä, joilla tuetaan kunnan kasvu- ja elinvoimatekijöitä, lisää Toivakan vt. kunnanjohtaja Touko Aalto.

Hakkarainen ja Aalto painottavat, että osakekauppa on osa Toivakan kunnan talouden ja toiminnan uudelleenjärjestelyä, jolla varmistetaan kunnan itsenäisyys ja vahvistetaan kunnan rahoitusasemaa tulevia haasteellisia vuosia varten, jotka ravistelevat koko suomalaista kuntakenttää. He alleviivaavat sitä, että kunnan pitää käynnistää talous ja toiminta ikään kuin uudelleen, jotta vältetään alijäämän kertyminen taseeseen uudestaan ja eurot riittävät soten jälkeiseen sivistys- ja elinvoimatehtävään.

Kun Toivakan kunta laittaa samanaikaisesti taseen töihin, uudistaa toimintatapojaan ja välttää alijäämäisiä tuloksia tiukalla talouden suunnittelulla, on mahdollista sekä vahvistaa kunnan rahoitusasemaa että rahoittaa uuden kasvun toimenpiteitä kuntastrategian ja valtuuston osoittamalla tavalla, Hakkarainen ja Aalto kertovat.

Lisätietoja:

Heidi Hakkarainen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

heidi.hakkarainen@toivakka.fi

+358 40 5231 633

Touko Aalto

Vt. kunnanjohtaja

touko.aalto@toivakka.fi

+358 40 5169 332

Kunnanjohtajahaku / soveltuvuusarviointiin jatkavat

Toivakan kunnanjohtajan haastattelutyöryhmä haastatteli perjantaina 12.5.2023 kuusi hakijaa.

Hakemusmateriaalien ja haastattelujen perusteella haastattelutyöryhmä päätti valita soveltuvuusarviointiin kolme hakijaa, HTM, YTK Perttu Sonnisen, YTM Touko Aallon ja ekonomi Jukka Kaistisen.

Toivakan kunnanvaltuusto haastattelee Sonnisen, Aallon ja Kaistisen torstaina 1.6.2023.

Kunnanjohtajaehdokkaiden haastattelutilaisuus järjestetään klo 18 alkaen Toivakan koulukeskuksen auditoriossa (Salomonin tie 3, 41660 Toivakka).  

Tilaisuutta voi seurata livelähetyksenä Toivakan kunnan YouTube-kanavalla sekä paikan päällä (max. 130 henkilöä). Tilaisuudessa ei ole mahdollista esittää yleisökysymyksiä.

Haastattelijana tilaisuudessa toimii konsultti Jari Stenwall, Mercuri Urval.

Asiointikuljetus 7.3.2023 alkaen

Asiointikyyti kulkee samaa tuttua reittiä: Huikontie – Hautajärventie – Hohontie – Lievestuoreentie – Kivinavetantie –  Leppälahdenväylä.

Aikataulu:

Kankainen      n. klo 9.30

Ruuhimäki      n. klo 9.45

Huikko           n. klo 10.00

Leppälahdenväylä (tarpeen mukaan) n. klo 10.10

Perillä kirkonkylässä kuljetus on n. 10.20.

Takaisinpäin kuljetus lähtee viimeistään klo 12.15. Aikaisemmasta takaisinlähtöajasta voivat kyytiläiset ja liikennöitsijä yhdessä sopia toisin. Asiointikuljetus liikkuu meno-paluuajon kerran päivässä tiistaisin.

Kuljetuksen hinta on 6 € (sisältää alv 10%). Maksu suoritetaan suoraan liikennöitsijälle matkan alkaessa käteisellä. Matkojen laskutus on sovittavissa liikennöitsijän kanssa.

Kyytitilaukset on tehtävä etukäteen, mielellään viimeistään edeltävänä maanantaina klo 14 mennessä numeroon 040 4100 135.

Asiointikuljetus liikkuu myös kesällä tiistaisin ja on avointa palveluliikennettä kaikille.

 

Lisätietoja:

Henna Breilin, 040 5908 235

 

Tiedote Heiskan vedenottamon alueella asuville kuluttajille

Heiskan vedenottamon alueella vedenkulutus on kasvanut huomattavasti keskiviikosta 22.6.2022 alkaen. Vesihuoltolaitos pyytää verkoston piirissä asuvia ja erityisesti kesäasunnon omistajia tarkastamaan tonttisulkuventtiilin asennon.

Venttiilin tulee olla joko täysin auki- tai kiinninasennossa, muutoin venttiili jää vuotamaan.

Tarvittaessa ota yhteyttä päivystysnumeroon 0400 571 039.