Toivakan kunnan vesihuoltolaitos tutkii kunnan omistaman vesi- ja viemärilaitoksen asiakastyytyväisyyttä – Osallistu kyselyyn

Toivakan kunnan vesihuoltolaitos tutkii kunnan omistaman vesi- ja viemärilaitoksen asiakastyytyväisyyttä.

Tällä kirjeellä kutsumme teidät antamaan palautetta toiminnastamme ja samalla päivitämme asiakkaittemme yhteystietoja tulevaa vesihuollon tiedottamista varten.

Jätäthän tutkimuksen yhteydessä yhteystietosi kuten sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Yhteystietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja tiedottamista varten. Noudatamme yhteystietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä.

Voitte osallistua tutkimukseen 30.4.2024 mennessä menemällä osoitteeseen:

https://q.surveypal.com/toivakkavesi2024

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia.

Vastaamalla osallistut myös arvontaan, palkintoina arvotaan SodaStream-laite.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoa tutkimuksesta antaa asiakkuuspäällikkö Samu Pellikka tutkimusyhtiö Servitium Oy:stä, samu.pellikka@servitium.fi

Kuntaympäristölautakunnassa käsiteltiin muun muassa vesihuoltolaitoksen maksuja sekä rakennustarkastusta koskeva yhteistyösopimus

Kuntaympäristölautakunta päätti keskiviikon 29.11. kokouksessaan muun muassa vesihuoltolaitoksen maksuista vuodelle 2024 sekä rakennustarkastusta koskevasta määräaikaisesta sopimuksesta Joutsan kunnan ja Toivakan kunnan välillä. 

Vesihuoltolaitoksen maksut vuonna 2024

Esityslistan liitteenä on päivitetty hinnasto, jossa Toivakan kunnan vesihuollon hintoihin esitetään korotus vain perusmaksuihin.

Liittymismaksut, käyttömaksut ja muut palvelumaksut ehdotetaan pidettävän nykyisellään.

Maksuluokan 1 osalta, mikä edustaa tyypillistä omakotitaloasiakasta Toivakassa, nyt ehdotettu perusmaksujen korotus on arvonlisäverollisena noin viisi euroa kuukaudessa.

Ehdotettu perusmaksujen korotus noudattaa kunnanvaltuuston 30.9.2019 päättämää maksujen vuosittaisen korottamisen periaatetta. Perusmaksua ehdotetaan korotettavan 14%.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan kuntaympäristölautakunta päättää palvelualueensa maksuista ja taksoista.

Maksujen korotusten lisäksi vesihuoltolaitoksessa on tarkoitus aloittaa  toiminta-alueiden rajausten tarkempi tarkastelu ensi vuoden aikana.

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se hyväksyy vesihuoltolaitoksen käyttö-, perus-, liittymis- ja palvelumaksut liitteenä olevan Vesihuoltolaitoksen hinnasto 2024 mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.1.2024 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Rakennustarkastusta koskeva määräaikainen sopimus Joutsan kunnan ja Toivakan kunnan välillä

Laukaan ja Joutsan kunnille on lähetetty tiedustelu rakennusvalvonnan rakennustarkastustehtävien mahdollisesta ostamisesta tilapäisesti Toivakan kunnalle.

Joutsan ja Toivakan kunta ovat käyneet asiasta viranhaltijaneuvotteluja mahdollisen rakennustarkastajan palveluiden järjestämisestä lähes samalla tavalla, kuin Joutsa on tehnyt Luhangan kunnan kanssa vuoden 2023 aikana.

Laukaan kunnassa asia ei ole vielä ehtinyt päätettäväksi, mutta Joutsan kunnanhallitus on asian käsitellyt kokouksessaan 27.11.2023. Joutsan kunta on hyväksynyt sopimuksen rakennustarkastajan tehtävien myymisestä Toivakan kunnalle ensi vuoden 2024 loppuun saakka.

Koska kysymyksessä on määräaikainen sopimus, jatkuu pysyvämmän lupa- ja viranomaistoiminnan järjestämisen suunnittelu edelleen. Selvitys lupa- ja viranomaistehtävien järjestämisestä eri vaihtoehtoja vertaillen laaditaan ensi vuoden aikana. Laukaan kuntaa on pyydetty käsittelemään asiaa mahdollisesta Joutsan kunnan kanssa tehtävästä sopimuksesta huolimatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaan Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja. Jos tehtävien hoitamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, kunnilla voi olla yhteinen rakennustarkastaja. Kunta voi myös antaa rakennusvalvontatehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi.

Toivakan kunnanhallitus päätti yt-neuvottelujen päättymisen yhteydessä 20.11.2023 § 252, että rakennustarkastajan tehtävää ei täytetä, joten sopimuksen hyväksyminen on linjassa tämän päätöksen kanssa.

Toivakan kunnan hallintosäännön perusteella kuntaympäristölautakunnan tehtävänä on järjestää rakennusvalvonta Toivakan kunnassa.

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se hyväksyy rakennustarkastusta koskevan sopimuksen Joutsan kunnan ja Toivakan kunnan välillä ja valtuuttaa kuntaympäristöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Lisätiedot:

Esittelijä kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Koko pöytäkirja on luettavissa täällä.

 

Vesikatko tiistaina 11.7. klo 8 alkaen Ruuhimäessä

Tiistaina 11.07.2023 klo. 8:00 alkaen suoritetaan isompi saneeraus Ruuhimäen paineenkorotusasemalla.

Saneerauksen yhteydessä uusitaan sekä aseman putkituksia että sähköjä.
Tästä johtuen joudutaan vedensyöttö katkaisemaan Ruuhimäessä.

Putkitöiden valmistuttua pystymme avaamaan sulut, mutta itse paineenkorotus pysyy sammuksissa, kunnes sähkötyöt on saatu suoritettua loppuun. Eli osaan Ruuhimäestä saadaan vesi jo muutaman tunnin päästä huollon aloittamisesta.

Kaikkialle vedenpaine ei ilman paineenkorotusta kuitenkaan riitä, eli ainakin Pittääntiellä ja Kotamäenkaaressa tulee katko olemaan pidempi.

Lisätietoja saa tarvittaessa vesihuollon työntekijöiltä:

Pekka Koivunen puh. 040 660 40 04
Olli Manninen puh. 040 655 54 11