Kuntaympäristölautakunnan 17.4. kokouksen päätöksiä

Saneeraussuunnitelmien hyväksymistä ja seutuyhteistyön tiivistämistä

Toivakan kuntaympäristölautakunnan keskiviikon 17.4.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneerauksen suunnitelmien hyväksyminen sekä urakoitsijan valinta, päiväkoti Vakkarin pihasuunnitelman hyväksyminen ja pihan rakentaminen, ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 2024 ja neuvotteluiden käynnistäminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun alueellisesta yhteistyöstä ja organisoinnista Toivakan, Joutsan ja Luhangan kuntien kesken sekä Leppäveden Isonkylän venelaituripaikat 2024.

Koulukeskuksen käyttövesiputket vaativat päivitystä

 Koulukeskuksen A- ja B-rakennusten käyttövesiputkien saneeraus on suunniteltu kahdelle vuodelle niin, että vuonna 2024 toteutetaan saneeraus A-rakennukseen ja vuonna 2025 B-rakennukseen.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan kuntaympäristölautakunta hyväksyy palvelualueensa rakennussuunnitelmat talousarvion ja hankintaohjeen puitteissa. Suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä tehdään urakoitsijan valintaa koskeva hankintapäätös.

Investointiohjelmassa määrärahavaraus tälle vuodelle on 700 000 euroa. Arvio laadittiin pelkästään tavoitehintalaskentaan perustuen, riittävän varauksen tekemiseksi talousarvioon.

Koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneeraus kilpailutettiin jaettuna urakkana. Tarjoukset pyydettiin rakennusurakasta (=pääurakka), putkiurakasta (=alistettu sivu-urakka) ja sähköurakasta (=alistettu sivu-urakka). Tarjouspyyntö oli lähetetty HILMA-ilmoituskanavaan 12.2.2024 ja sähköurakan tarjouspyyntöä täydennettiin lisäkirjeellä 1 (4.3.2024). Tarjoukset tuli jättää HILMA-kanavan kautta 11.3.2024 klo 12 mennessä.

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneerausurakkaa koskevat saneeraussuunnitelmat ja päätti, että urakoitsijoiksi valitaan Rakennusurakka (=pääurakka), Rakennusliike Porrassalmi Oy (89 500 € alv 0%), putkiurakka, Mikenti Oy (149 000 € alv 0%) ja sähköurakka, JTT Power Oy (8 190 € alv 0%).

Vakkarin päiväkodin alueen pihaympäristöä kehitetään kesäkuukausien aikana

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi pihasuunnitelman ja valtuuttaa kuntaympäristöjohtajan tekemään hankintapäätöksen pihan maanrakennusurakasta saatujen tarjousten perusteella.

Toivakan kunnan investointiohjelma sisältää määrärahavarauksen 80 000 euroa päiväkoti Vakkarin pihan saneeraukseen. Tämän lisäksi hankkeeseen saatiin valtionavustusta 23 000 euroa päiväkotipihojen liikunnallistamisen ja luonnonmukaistamisen ohjelmasta.

Pihasuunnittelusta on valtion avustuksesta johtuen irrotettu nuorisotilan puoli omaksi myöhemmin toteutettavaksi hankkeekseen. Esityslistan liitteenä on päiväkoti Vakkarin pihasuunnitelma, jonka laatimiseen ovat osallistuneet niin päiväkodin työntekijät kuin lasten vanhemmatkin.

Rakennuttaja Osmo Rantala Inmeco Oy:stä on laatinut tarjouspyynnön pihan rakentamisesta. Leikkivälineet ja aita hankitaan tilaajan omana hankintana, mutta näiden asennus sisältyy maanrakennusurakkaan.

Tarjouspyyntö maanrakennusurakasta on toimitettu usealle urakoitsijalle ja tarjoukset on pyydetty jättämään viimeistään torstaina 18.4.2024 klo 14 kunnan kirjaamon sähköpostiin. Urakka-aika on 24.6.-2.8.2024.

Ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 2024 

Toivakan kunta on käynyt neuvotteluita ympäristötarkastajan viranhoidon tilapäisestä järjestämisestä Luhangan kunnan kanssa. Luhanka myy tällä hetkellä ympäristötarkastajan viranhoitoa Joutsan kunnalle, mutta neuvotteluissa on todettu, että nykyinen työtilanne voisi mahdollistaa kuntayhteistyön myös Toivakan kunnan kanssa. Yhteistyö voisi alkaa Luhangan puolesta 29.7.2024 alkaen.

Luhangan kunnanhallitus on päättänyt 8.4.2024 § 50:

  1. aloittaa ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyön Toivakan kunnan kanssa 29.7.2024 alkaen vuoden 2024 loppuun asti
  2.  valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Pysyvämmän viranomaispalveluiden järjestämisen suunnittelua jatketaan aiemmin päätetyn mukaisesti. Nyt kysymyksessä on määräaikainen sopimus ympäristönsuojelun viranhoidon järjestämisestä vastaavalla tavalla kuin Joutsan kanssa on tehty rakennustarkastajan osalta.

Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos ympäristötarkastajan viranhoidosta 29.7.2024-31.12.2024. Kuntaympäristölautakunta päätti

  1. aloittaa ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyö Luhangan kunnan kanssa 29.7.2024 alkaen vuoden 2024 loppuun asti
  2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen

Leppäveden Isonkylän venelaituripaikat 2024

Toivakan kunta hallinnoi Leppäveden Isonkylän rantaan rakennettua pienvenelaituria. Venepaikat on tarkoitettu ensisijaisesti kunnan asukkaille sekä kesäasukkaille. Venelaituripaikkoja on 16 kpl, jotka ovat kuuden metrin veneaisoilla varustettuja. Isommille veneille on kolme poijupaikkaa. Vierasvenepaikkoja on kolme, joihin voi kiinnittyä enintään viideksi tunniksi kerrallaan. Laituripaikkoja ei ole sähköistetty.

Isonkylänrannan laiturin venepaikoista peritään maksua 100 €/ kausi. Maksutulo käytetään laiturin kunnostukseen, alueen siistimiseen ja polttopuiden hankintaan virkistyspaikalle.

Venepaikkojen varaamisesta ilmoitetaan PaikallisUutiset -lehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Varauksia otetaan vastaan 6.5.2024 klo 9.00 alkaen Toivakkatalon neuvonnassa (Iltaruskontie 2, Toivakka) tai sähköpostitse (kirjaamo@toivakka.fi). Venepaikat luovutetaan hakijoille varausjärjestyksessä.

Maksu venepaikoista on mahdollista suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai MobilePayllä. Varauslomakkeita on saatavissa kunnan kotisivuilta ja neuvonnasta Toivakkatalon ollessa avoinna (maanantaista torstaihin klo 9 – 15).

Etusijajärjestys 1. Kunnan vakituiset asukkaat 2. Kesäasukkaat 3. Muut (mikäli jaettavia paikkoja jää).

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se asettaa Isonkylänrannan venelaituripaikat varattaviksi edellä esitetyin ehdoin 6.5.2024 klo 9.00 alkaen.

Lisätietoja:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

Toivakan kuntaympäristölautakunnan 21.2. kokouksen nostoja

Rakentamisen edistämiseen rahaa ja tonttien luovutusehtoihin päivitystä

Toivakan kuntaympäristölautakunnan keskiviikon 21.2.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa Rakentajan raksarahaa Toivakan kuntaan rakentaville, ympäristönsuojelun yhteistyösopimusta 2024 ja neuvotteluiden käynnistämistä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun alueellisesta yhteistyöstä ja organisoinnista Toivakan, Joutsan ja Luhangan kuntien kesken, tontin luovutusehtoja Ruuhimäen ja Kankaisten kyläyleiskaavojen mukaisille rakennuspaikoille sekä päivityksiä Nisulan tonttien myyntiehtoihin.

 

Määräaikaista tukea uudisrakennuksen rakentaville yrityksille ja asukkaille

Toivakan kunta edistää rakentamista sekä helpottaa uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumista kuntaan rakentajan raksarahalla. Kun Toivakan kunnan alueelle rakennetaan joko asuinrakennus tai yrityksen toimitilat uudisrakennuksena, niin rakentaja voi saada jopa 15.000 € rakentajan raksarahan. Rakentajan raksaraha maksettaisiin siinä vaiheessa, kun uudisrakennus on hyväksytysti rakennusvalvonnassa lopputarkastettu. Veronalaiseksi tuloksi luokiteltavan rakentajan raksarahan määrän ehdot riippuvat muun muassa uudisrakennuksen koosta.

Kuntaympäristölautakunta päätti kuntaympäristöjohtajan kokouksessa tekemän muutosehdotuksen mukaan, että Rakentajan Toivakka-lisän nimi muutetaan valmistelun aikana raksarahaksi ja, että kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle raksarahan käyttöönottamista rakentamisen tukemiseksi pöytäkirjan pykälässä 15 kuvatulla tavalla. Rakentajan raksaraha otetaan huomioon tulevissa talousarvioiden valmisteluissa. Kuluvan vuoden osalta kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuodelle 2024 osoitetaan lisämäärärahavarauksena 10 000 euroa omakotirakentajien raksarahalle.

 

Ympäristönsuojeluun sekä rakennusvalvontaan tahtotilaa pysyvämmästä seutuyhteistyöstä

Rakennusvalvonnan yhteistyösopimus rakennustarkastajan viranhoidosta Joutsan kunnan tuottamana palveluna on käynnistynyt suunnitellusti. Sopimus rakennustarkastajan osalta on voimassa kuluvan vuoden loppuun asti ja lupa- ja viranomaispalveluiden pysyvämmän organisoinnin suunnittelua jatketaan.

Toivakan, Joutsan ja Luhangan viranhaltijat ovat tämän jälkeen keskustelleet myös ympäristönsuojelun mahdollisesta viranhaltijayhteistyöstä.

Ympäristötarkastajan viranhoidon jatkuvuuden turvaamiseksi lupa- ja ympäristöjaosto teki 29.11.2023 toimivallan siirtoa koskevat päätökset kuntaympäristöjohtajalle. Tämä ei kuitenkaan voi olla pysyvä tilanne, koska kuntaympäristöjohtajalle syntyy kaksoisrooli muun muassa vesihuollossa ja toisaalta kuntaympäristöjohtajan tehtävä on jo ennestään varsin laaja eikä se mahdollista tarvittavaa ympäristönsuojelun viranhaltijatyöhön sitoutumista.

Joutsan kunta myy rakennustarkastajan viranhoitoa nyt Luhangan ja Toivakan kunnalle, mutta ympäristötarkastajan virka on tällä hetkellä Luhangassa eli Luhangan kunta tuottaa nämä palvelut sopimuksella myös Joutsan kunnalle. Luhangan kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijan resurssit riittäisivät nykyisillä lupa- ja valvontakohteiden määrillä myös Toivakalle, joten kuntayhteistyö voisi olla mahdollista tältäkin osin, mutta asia vaatii kuntien välisen sopimuksen.

Toivakan kunta selvittää lupa- ja viranomaistoiminnan järjestämistä eri vaihtoehtoja verraten kuluvan vuoden aikana. Alustavasti on ajateltu, että vaihtoehtoiset alueellisesti järjestettävät viranomaispalvelut selvitettäisiin Jyväskylän, Laukaan sekä Joutsan seudun kuntien kanssa.

Seutuyhteistyön selvittäminen ehdotetaan aloitettavan Joutsan ja Luhangan kuntien kanssa käytävillä neuvotteluilla.

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se esittää Luhangan kunnalle ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyön käynnistämistä kuluvaa vuotta 2024 koskien siten, että Toivakan kunta ostaisi ympäristötarkastajan viranhoitoa Luhangan kunnalta keskimäärin 1-2 päivää viikossa. Yhteistyösopimus kuntien välille esitetään laadittavan rakennustarkastajan viranhoitoa koskevan sopimuksen kaltaisena määräaikaisena yhteistyösopimuksena, jonka tarkemmat ehdot neuvotellaan erikseen.

Lisäksi kuntaympäristölautakunta esittää neuvottelualoitteen Joutsan ja Luhangan kunnille rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun pysyvämmän seutuyhteistyön mahdollisuudesta tällä alueella. Neuvotteluiden tarkoituksena on selvittää kuntien tahtotilaa ja mahdollista lupa- ja viranomaispalveluiden järjestämistapaa seudullisena palveluna yhdessä.

 

Luovutusehdot Ruuhimäen ja Kankaisten rakennuspaikoille sekä päivityksiä olemassa oleviin luovutusehtoihin Nisulan tonteille  

Toivakan kunta omistaa Ruuhimäessä Ruuhimäentien molemmin puolin kyläyleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja kahdeksan ja Kankaisten kylän yleiskaavan alueelta yhteensä 15 rakennuspaikkaa. Ruuhimäen ja Kankaisten kyläyleiskaavojen mukaisille tonteille ei ole vahvistettu tai määritelty tarkempia luovutusehtoja.

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se esittää kunnanhallitukselle, että Ruuhimäen ja Kankaisten kyläyleiskaavojen mukaisille rakennuspaikoille vahvistetaan luovutusehdot pykälä 19:n liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.

Toivakan kunnanhallitus vahvisti Nisulan kyläyleiskaavan mukaisten tonttien luovutusehdot 27.02.2023 § 40. Tämän jälkeen Päijänteen omarantaiset kaksi rakennuspaikkaa ovat olleet huutokauppamyynnissä Huutokaupat.com sivustolla kaksi eri kertaa ja pohjahintana näillä tonteilla on ollut 50 000 €/ tontti. Huutokaupassa ei saatu tonteista yhtään tarjousta.

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se esittää kunnanhallitukselle, että Nisulan kyläyleiskaavan alueelle vahvistettuja tontinluovutusehtoja muutetaan niin, että Päijänteen omarantaiset kiinteistöt hinnoitellaan kiinteällä myyntihinnalla ja että kaikki alueen tontit luovutetaan suoraan tonttien kirjallisten varausten mukaisessa järjestyksessä. Kiinteistön 850-404-1-579 myyntihinnaksi vahvistetaan 47 500 euroa ja kiinteistön 850-404-1-580 myyntihinnaksi vahvistetaan 45 000 euroa. Lisäksi koko alueen rakennuspaikat saavat etuoikeuden venepaikan varaamiseen rakennettavaan pienvenelaituriin kulloinkin voimassa olevalla vuosittaisella venepaikkamaksulla.

Lisätietoja:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

Kevyen liikenteen väylän valaistushanke Viisarimäestä keskustaan etenee

Päivitys tiedotteeseen 26.10. klo 13.41: Valaistussuunnittelu on käynnistynyt vauhdilla ja hankkeessa on päätetty toteuttaa samassa yhteydessä koko maantien valaistus. Tämä ei muuta hankkeen kustannusarviota.

Led-valaisimien valokeilaa voidaan suunnitella ja säätää niin, että se valaisee yhtä aikaa molemmat väylät, koska rakennettavat valaisinpylväät sijoittuvat ajoradan ja kevytväylän väliin.

 

Kuntaympäristölautakunta päätti hyväksyä 25.10. kokouksessa Toivakan kunnan ja Keski-Suomen Ely-keskuksen välisen katuvalaistuksen suunnittelua ja rakentamista koskevan sopimuksen.

Toivakan kunta on osana MAL-kaupunkiseudun pienten liikennehankkeiden suunnittelua sopinut, että vuonna 2023 käynnistyy kevyen liikenteen väylän valaistushanke Viisarimäestä keskustaan.

Hankkeen kustannusarvio on noin 140 000 euroa (alv 0%) ja se jakautuu kunnan ja Ely-keskuksen kesken tasan 50% – 50 %.

Valaistus jää valmistuttuaan kunnan ylläpidettäväksi muun vanhan katuvalaistuksen tapaan.

Ely-keskus vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Hankkeeseen käytetään kunnan osalta hyväksyttyjä investointiohjelman mukaisia määrärahoja.

Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä.

Koko pöytäkirja luettavissa täällä.

 

Lisätiedot:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Toivakan kunnan avustus yksityisteiden vuoden 2022 kunnossapitomenoihin haettavissa 1.3.2023 alkaen

Hakemus on toimitettava 2.5.2023 klo 15.00 mennessä joko postitse osoitteeseen Toivakan kunta, kuntaympäristölautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Asianmukaisesti allekirjoitettu käyttötilitys hyväksytään päättyneen kalenterivuoden 2022 hakemuksena.

Hakemuslomake löytyy tästä