Keski-Suomen hyvinvointialue: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen toivotaan näkemyksiä – linjaukset lausuntokierroksella 16.8.–5.9.

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 16.8.2023

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen toivotaan näkemyksiä – linjaukset lausuntokierroksella 16.8.–5.9.

Keski-Suomen hyvinvointialue pyytää kaikilta sidosryhmiltään lausuntoja ja arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten vaikutuksista. Linjauksista pidetään esittelytilaisuus 24.8.

Keski-Suomen hyvinvointialue on valmistellut järjestämisen linjauksia tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, luottamushenkilöiden, yhteistyökumppaneiden sekä henkilöstön kanssa kevään 2022 aikana.

Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisen linjaukset kuuluvat Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaan ja ”ihmislähtöiset palvelut” menestystekijään. Strategian toimeenpano-ohjelma täsmentää ja konkretisoi hyvinvointialueen strategian tavoitteita ja sanoittaa keinoja strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

-Hyödynnämme annettuja lausuntoja ja vaikutusten arviointeja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten jatkotyössä. Lausuntopyynnön liitteenä ovat valmistellut luonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksista sekä esitettyjen linjausten liittyminen strategisiin tavoitteisiin, ”ihmislähtöiset palvelut” menestystekijän linjauksiin, kertoo strategiajohtaja Anu Pihl.

Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisen linjausten käsittely jatkuu Keski-Suomen hyvinvointialueen toimielimissä sekä viranhaltijavalmistelussa syyskuussa, jonka jälkeen asiakirjat siirtyvät aluehallitukseen ja siitä edelleen aluevaltuuston päätettäviksi 1.12.2023 mennessä. Tavoitteena on, että linjaukset ovat voimassa 1.1.2024 alkaen.

Kutsu esittelytilaisuuteen

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyshuollon linjausten esittelytilaisuuden etäyhteydellä torstaina 24.8.2023 kello 14-15. Tilaisuudessa käydään läpi lausuttavana olevat linjaukset ja avataan niiden sisältöjä ja merkityksiä lausuntojen antamisen tueksi.

Tapahtumaan osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoa ja osallistumislinkki löytyvät tapahtumasivulta. Lämpimästi tervetuloa!

Ohjeet lausunnon antamiseen

Lausunto pyydetään antamaan 5.9.2023 kello 16.00 mennessä oheisella verkkolomakkeella.

Lausunto voi olla myös vapaamuotoinen, mutta vastauksessa voi halutessaan hyödyntää alla olevia strukturoituja kysymyksiä. Mikäli teet vapaamuotoisen lausunnon, toimitathan sen Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)hyvaks.fi viestin otsikolla “Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksiin”

Tukikysymykset vapaamuotoiseen hakemukseen

 

1.Lausunnon antaja

2. Huomioiko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset lausunnon antajan näkökulman ja tarpeet riittävällä tavalla?

3. Tulisiko jotakin linjata lausunnon antajan näkökulmasta selkeämmin ja mihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota?

4. Millaisia myönteisiä vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksilla lausunnon antajan näkökulmasta voi olla? (Kirjaa selvästi näkyviin mistä näkökulmasta vaikutuksia arvioit esimerkiksi lapsivaikutukset, yritysvaikutukset, vaikutukset järjestötyöhön, ympäristövaikutukset, vaikutukset alueen kuntiin, maaseutuvaikutukset. Voit luonnollisesti arvioida useammastakin näkökulmasta, mutta erotathan tällöin näkökulmat selvästi toisistaan.)

5. Millaisia kielteisiä vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksilla lausunnon antajan näkökulmasta voi olla? (Kirjaa selvästi näkyviin mistä näkökulmasta vaikutuksia arvioit esimerkiksi lapsivaikutukset, yritysvaikutukset, ympäristövaikutukset, vaikutukset alueen kuntiin, maaseutuvaikutukset. Voit luonnollisesti arvioida useammastakin näkökulmasta, mutta erotathan tällöin näkökulmat selvästi toisistaan.)

6. Jos haluat kommentoida jotain yksittäistä linjausesitystä ja sen vaikutuksia lausunnon antajan näkökulmasta, teethän sen tähän. Yksilöithän selvästi, mitä linjausesitystä kommentoit.

7. Muuta palautetta

 

Liitteet

Lisätietoja:

Anu Pihl, strategiajohtaja, strateginen johtaminen ja järjestäminen, Keski-Suomen hyvinvointialue, anu.pihl(at)hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue: Olisitko valmis harkitsemaan sijaisvanhemmuutta? Sijais- ja tukiperheinfo 15.8.

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 1.8.2023

Olisitko valmis harkitsemaan sijaisvanhemmuutta? – Tervetuloa sijais- ja tukiperheinfoon 15.8.

Kiinnostaisiko sinua tai perhettäsi toimia sijaisperheenä? Tai olisiko perheessänne tilaa tukiperhelapselle tai -lapsille noin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa? Tervetuloa etäyhteyksin toteutettavaan infotilaisuuteen tiistaina 15.8.2023 klo 17. Ilmoittaudu tilaisuuteen 14.8. mennessä.

Infotilaisuuteen osallistuminen ei sido perhettä mihinkään, mutta sen jälkeen on mahdollista ilmoittautua syyskuussa 2023 starttaavaan sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettuun PRIDE-ennakkovalmennukseen tai tukiperhevalmennukseen, jonka tarkka ajankohta tarkentuu hieman myöhemmin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Perhehoitoyksikkö Koivikko valmentaa sijaisperheet tehtäväänsä

Sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Lyhytaikaisessa perhehoidossa lapsi on sijoitettuna kriisitilanteessa perheeseen muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Tämän jälkeen lapsi siirtyy joko takaisin kotiin tai pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan. Pitkäaikaisessa perhehoidossa perhe sitoutuu huolehtimaan lapsesta usein täysi-ikäisyyteen asti. Sijaisperheeseen siirtyessä lapsesta tulee perheenjäsen.

Keski-Suomen hyvinvointialueella lastensuojelun perhehoito nähdään tärkeänä työnä. Kuluneen vuoden aikana perhehoitoa onkin ryhdytty voimakkaasti kehittämään ja perhehoidon yksikkö on saanut myös uuden nimen, Perhehoitoyksikkö Koivikko.

– Nimenvaihdoksella haluamme tuoda esille perhehoidon tärkeyttä. Tavoitteena on myös, että sijaisvanhemmuutta harkitsevat löytäisivät helposti toiminnan piiriin, kuvaa sosiaalityöntekijä Olli-Pekka Niskanen.

– Perhehoitajana toimiminen on arvokasta työtä, jonka inhimillistä ja yhteiskunnallista merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Apua ja tukea tarvitseva lapsia on keskuudessamme paljon ja sijaisvanhempia tarvitaan koko ajan lisää, sosiaalityöntekijä Niskanen muistuttaa.

Kaikki sijaisperheet valmennetaan ja he saavat tukea tehtäväänsä. Sijaisperheille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta. Perhehoitoyksikkö Koivikon uusilta verkkosivuilta löytyy hyödyllistä tietoa perhehoidosta ja sijaisvanhemmuudesta.

Tukiperhe on lapselle aivan erityinen perhe

Tukiperhe ottaa tukiperhelapsen tai -lapset luokseen kyläilemään noin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tukiperhe tarjoaa mukavaa yhdessäoloa, kivaa tekemistä ja ennen kaikkea uuden turvallisen aikuisen lapsen elämään. Tukiperheviikonloppujen aikana lapsen vanhemmalla on puolestaan mahdollisuus levähtää.

Sosiaalityöntekijä Jenna Rahikainen korostaa, että tukiperhetoiminta on aivan erityinen tukimuoto lapselle ja hänen vanhemmilleen, joka ei ole korvattavissa millään muulla palvelulla. Tukiperheperheellä voidaan auttaa perhettä tilanteessa, jossa omasta verkostosta ei löydy mummolaa tai läheistä, joka voisi ottaa lapsen luokseen yökylään säännöllisesti.

– Tukiperhe on lapselle hyvin merkittävä ihmis- ja vuorovaikutussuhde, joka kantaa lasta usein myös tukisuhteen päättymisen jälkeenkin, jatkaa sosiaalityöntekijä Rahikainen.

Tukiperheet saavat tehtäväänsä valmennusta, tukea ja ohjausta. Tukiperheelle maksetaan myös palkkio ja kulukorvausta.

Illmoittaudu infotilaisuuteen 14.8. mennessä

Tiistaina 15.8. klo 17 infotilaisuudessa valmentajat kertovat tuki- ja sijaisperheenä toimimisesta ja valmennuksista lisää sekä vastaavat mielellään kaikkiin mieltä askarruttavaan kysymyksiin.

Voit ilmoittautua infotilaisuuteen sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://forms.office.com/e/7XSUqLrdVR 14.8. mennessä.

Infotilaisuuden järjestää Keski-Suomen hyvinvointialueen Perhehoitoyksikkö Koivikko, joka aiemmin oli nimeltään Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö sekä keskitetty tukiperhetyö.

Lisätietoja:

 • johtava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Huisko, p. 040 663 4728, marja-leena.huisko(at)hyvaks.fi (sijaisvanhemmuus)
 • sosiaalityöntekijä Olli-Pekka Niskanen, p. 050 570 3368, olli-pekka.niskanen(at)hyvaks.fi (sijaisvanhemmuus), paikalla 7.8.
 • sosiaalityöntekijä Jenna Rahikainen, p. 050 408 3026, jenna.rahikainen(at)hyvaks.fi (tukiperhetyö)
 • www.hyvaks.fi/koivikko
 • www.hyvaks.fi/palvelumme/tukiperhetoiminta/tukiperheeksi

Keski-Suomen hyvinvointialueen toimipisteiden kesän aukioloajat

Keski-Suomen hyvinvointialueen toimipisteiden kesän aukioloajat löytyvät kootusti osoitteesta: https://hyvaks.fi/kesan-aukioloajat

Multian, Petäjäveden, Uuraisten, Toivakan, Luhangan ja Säynätsalon terveysasemilla lääkäri- ja hoitajavastaanottojen kesäsulut ajoittuvat juhannuksesta heinäkuun loppuun ajanjaksolla 26.6.-30.7.2023. Tarkemmat tiedot https://hyvaks.fi/kesan-aukioloajat.

Kesän poikkeuksellisesta palvelutarjonnasta tiedotetaan alueen asukkaita myös niissä toimipisteissä, joita muutokset koskevat. Syynä kesän poikkeukselliseen palvelutarjontaan ovat työntekijöiden kesälomat ja sijaisten heikko saatavuus.

Alueen asukkaita pyydetään huomioimaan, että kiireetöntä vastaanottoa on kesän aikana tarjolla rajoitetusti. Asukkaita pyydetäänkin hoitamaan ei-kiireelliset asiat, kuten reseptien uusinnat hyvissä ajoin.  Kiireettömissä asioissa voit myös hyödyntää sähköisiä asiointipalvelujamme läpi kesän.

Nettisivuille https://hyvaks.fi/kesan-aukioloajat on koottu myös kaikkien muiden Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden tiedot, joihin kesäaika tuo muutoksia. Sivuja päivitetään tarpeen mukaan läpi kesän.

 

Lisätiedonantajina:

Ilkka Käsmä, alueylilääkäri, ilkka-kristian.kasma@hyvaks.fi, p. 050 522 0486

Eva Pihlamaa-Tuononen, vastuualuejohtaja, eva.pihlamaa-tuononen@hyvaks.fi, p. 050 567 2920

Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa: Keski-Suomen hyvinvointialueen sähköiset palvelut laajenevat

Keski-Suomen hyvinvointialueella asiakkaita palvelee sähköisesti, fyysisten toimipisteiden rinnalla, laaja joukko ammattilaisia. Osa hyvinvointialueen sähköisistä palveluista laajenee kahdeksaan keskisuomalaiseen kuntaan.

Elämäntapaohjaajan, lääkärin, ravitsemusterapeutin, sairaanhoitajan sekä senioriohjaajan sähköiset tunnistautumista vaativat palvelut sekä yli 22-vuotiaiden raskauden ehkäisyyn liittyvät terveydenhoitajan sähköiset tunnistautumista vaativat palvelut laajenevat kesän aikana.

Nämä palvelut laajenevat Keuruun, Multian ja Petäjäveden asukkaille 5. kesäkuuta, Laukaaseen 12. kesäkuuta, Joutsan, Luhangan ja Toivakan asukkaille 19.6. kesäkuuta sekä kesän jälkeen Konnevedelle. Palvelut ovat olleet jo pitkään Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten asukkaiden käytössä. Hyvinvointialueen sähköiset palvelut löytyvät verkkosivuilta hyvaks.fi/asioi-sahkoisesti.

Mielenterveys ja riippuvuudet -etäpalvelu sekä suun terveydenhuollon -etäpalvelu ovat laajentuneet näihin kuntiin keväällä. Nuorten chat ja etäperhetyöntekijä OmaNanny palvelevat edelleen kaikkia keskisuomalaisia. Myös muut tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut (fysioterapia, seksuaalineuvonta, sosiaaliohjaus) laajenevat tulevaisuudessa, mutta kaikki keskisuomalaiset saavat niistä jo nyt yleistä ohjausta ja neuvontaa ilman tunnistautumista.

– Tällä hetkellä esimerkiksi sairaanhoitajan etäpalvelussa asiointi sujuu puhelinasiointia nopeammin. Chatissa sairaanhoitaja hoitaa samoja asioita kuin terveysasemien puhelinpalveluissa: hän tekee asiakkaalle arvion hoidon tarpeesta sekä ohjaa tarvittaessa ammattilaisen vastaanotolle tai antaa kotihoito-ohjeita, kertoo palvelupäällikkö Sari Nurmivaara.

Laajenemisen taustalla on vahvan tunnistautumisen käyttöönotto kyseisissä kunnissa. Vahva tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että asiakas tunnistautuu palvelussa Suomi.fi-tunnuksilla suomalaisen pankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla, jotta ammattilainen voi tunnistaa asiakkaansa turvallisesti palvelussa.

Laajenevat palvelut ovat osa Keski-Suomen digitaalista sosiaali- ja terveyskeskus Omaks.fi:ta. Sähköisiä palveluita kehitetään hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa sekä Kestävän kasvun ohjelmassa ja tavoitteena on niiden laajentaminen yhdenvertaisesti kaikkien keskisuomalaisten saataville.

Lisätietoja:

 • Sari Nurmivaara, palvelupäällikkö, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus Omaks, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 473 1118, sari.nurmivaara(at)hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -tapahtumasarja alkaa

Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi –tapahtumasarja alkaa 

Millaisia palveluja tarjoamme? Kuinka palveluiden piiriin pääsee? Millaista tukea tarjoamme arkeesi? 

Huhti-toukokuussa järjestettävän Palvelut tutuiksi -tapahtumasarjan kautta Keski-Suomen hyvinvointialue, sen toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi eri sidosryhmille verkon välityksellä. Palveluista ja palveluihin tulevista muutoksista kertovat vuorollaan eri palvelujen asiantuntijat. Tapahtumat ovat kaikille avoimia.

-Toivomme, että etäyhteyksien päähän tulevat mukaan Keski-Suomen asukkaiden lisäksi myös alueemme järjestöt, yritykset, kunnat, päättäjät, henkilöstöämme sekä muita kumppaneita. Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa jokaiselle jotakin, ja kehotammekin lämpimästi osallistumaan tapahtumasarjamme tilaisuuksiin, sanoo sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Kati Kallimo.

Aikataulu ja ohjelma

Kaikki tilaisuudet järjestetään verkossa (Teams Live) samaan kellon aikaan 17.30–19.00.

Tilausuuksiin osallistuminen on maksutonta, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Osallistuminen tapahtuu anonyymisti eli tapahtumiin voi osallistua ilman että muut osallistujat näkevät toistensa nimiä.

 • Ti 25.4. Varhaista tukea perheille: Neuvola, kotipalvelu, perhetyö, perhekeskus ja pikkulapsipsykologi
 • Ke 26.4. Ikääntyneiden omaishoito
  • Asiakas- ja palveluohjaus
  • Kuinka palveluiden piiriin pääsee?
 • To 27.4. Ikääntyneiden päivätoiminta
  • Asiakas- ja palveluohjaus
  • Kuinka pääsen palvelun piiriin?
 • Ti 2.5. Vammaispalvelut
  • Millaisia palveluja on tarjolla?
 • Ke 3.5. Suun terveydenhuollon palvelut, yhteydensaanti ja hoitoon pääsy
 • To 4.5. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Ke 10.5. Terveyspalvelut arkesi tukena
 • Ma 15.5. Tukea lapsiperheille, jos arki takkuaa
  • Millaista tukea tarjoamme lapsiperheiden arkeen?
 • Ti 16.5. Pelastustoimen palvelut
  • Pelastustoimen valvontatehtävät, varautuminen ja väestönsuojelu
 • Ti 30.5. Nuorten mielenterveyspalvelut
  • Mitä, mistä, miten ja kenelle?

Tilaisuudet tallennetaan ja tallenteet ovat katsottavissa tapahtumasivulla kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen. Osallistumislinkit tapahtumiin julkaistaan lähempänä tapahtumien ajankohtia.

Kysy ennakkoon, me vastaamme  

Teams Live -tapahtuman aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin vastataan puheenvuorojen jälkeen. Kysymyksiä voi jättää myös ennakkoon verkkolomakkeen kautta.

Kuulemme mielellään tapahtumasarjasta palautetta. Tapahtumasarjalle on mahdollista saada jatkoa myöhemmin.

Lämpimästi tervetuloa!  

Lisätietoja:  

 • Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi
 • Ville Mensala, pelastusjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 336 0680, ville.mensala(at)pelastustoimi.fi

Keski-Suomen hyvinvointialueen uusien verkkosivujen ensimmäinen versio julkaistu

Uusille hyvaks.fi-sivuille on kerätty Keski-Suomen hyvinvointialueen tarjoamat palvelut sekä asiointitavat. Sivusto ei ole vielä valmis, vaan tietoja täydennetään ja toiminnallisuuksia parannetaan vielä. Voit osallistua kehittämiseen antamalla palautetta.

Ensimmäinen versio hyvinvointialueen palvelut kokoavasta hyvaks.fi-verkkosivusta on nyt avattu. Sivulle on koottu yhteensä noin 140 palvelua sekä noin 950 eri asiointitapaa sisältäen puhelinpalvelut, toimipisteet sekä verkkoasioinnin.

Tietoa palveluista ja asiointitavoista löydät sivuiltamme ”Palvelut” sekä ”Asiointi” -otsikkojen alta. Lisäksi uutena ominaisuutena sivuille on tuotu paljon toivottu hakuominaisuus, jonka löydät sivuston yläpalkista. Hakutuloksia pystyt myös suodattamaan eri aihealueiden perusteella. ”Asiakkaana”-sivuilta löydät tietoa esimerkiksi palveluseteleistä, asiakasmaksuista sekä asiakastietorekisteristä.

Valmisteluajan sivuilta tuttu ”Henkilöstö”-osio on siirtynyt Polku-intraan. Linkit henkilöstön aamukahveihin ja muihin henkilöstötapahtumiin pidetään kuitenkin myös ulkoisilla verkkosivuilla joulu-tammikuun ajan.

Tiedot edelleen myös vanhassa tutussa paikassa

Autamme asiakkaitamme ja ammattilaisia turvallisessa siirtymässä hyvinvointialueelle. Siispä palveluiden ja asiointikanavien yhteystiedot tulevat löytymään helmikuun loppuun saakka kuntien sekä Seututerveyskeskuksen, Saarikan ja Wiitaunionin myöhemmin poistuvilta verkkosivuilta.

Sairaala Nova ja Pelastustoimi omia kokonaisuuksiaan

Sairaala Novan tiedot jäävät toistaiseksi Novan verkkosivuille osoitteeseen sairaalanova.fi. Novan tiedot on tarkoitus siirtää hyvinvointialueen verkkosivuille kesään 2023 mennessä.

Pelastuspalvelut jäävät toistaiseksi osaksi valtakunnallista pelastustoimi.fi-sivustoa. Hyvinvointialueen verkkosivuille on kuitenkin koottu paloasemien osoitetiedot, mutta yksityiskohtaisempi tieto Keski-Suomen pelastuspalveluista on saatavilla osoitteesta pelastustoimi.fi.

Jatkossa myös kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden. kuten Kelan palvelut linkitetään tiiviiksi osaksi hyvaks.fi:tä, jotta myös verkossa keskisuomalaisten palvelut ovat saumattomia ja tietoa on saatavissa kokonaisuutena. Jatkokehittämisen alla on myös eri väestöryhmiä palvelevat sivustot ja hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edesauttavat kokonaisuudet.

Osallistu kehittämiseen

Sivustoa rakennetaan edelleen. Esimerkiksi palvelujen ja asiointitapojen rakennetta ja sisältöä täsmennetään vielä ennen vuoden vaihdetta. Lisäksi ”Asiakkaana”-sivu päivittyy esimerkiksi lomakkeiden ja potilaan- ja asiakkaan oikeuksien osalta merkittävästi. Myös sivujen asiasanoja lisätään paikoilleen, jotta hakutoiminto toimii mahdollisimman hyvin.

Vuodenvaihteeseen mennessä sivuille pyritään saamaan kaikki tarpeellinen, mutta kehittäminen jatkuu vielä vuoden 2023 puolella. Kuntien verkkosivut toimivat tukenasi siirtymävaiheessa.

Voit auttaa verkkosivujen kehittämisessä täyttämällä jokaisen sivun loputa löytyvän React & Share -palautejärjestelmän lomakkeen. Lomake kysyy ”Löysitkö etsimäsi tiedon tältä sivulta?” Valitsemalla ”Osittain” tai ”En” aukeaa vapaa palautelomake, jolla saamme kohdennettua puuttuvan tiedon suoraan oikealle sivulle. Tätä kautta jätetyt palautteet ovat anonyymejä eikä niihin vastata. (Päivitys 16.12. klo 10.40: React & Sharen näkymisessä havaittu puutteita sivuilla, ongelmaa selvitetään).

Lisätietoja

Palvelut siirtyvät turvallisesti Keski-Suomen hyvinvointialueelle 

Siirryttäessä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 tavoitteena on sujuva ja turvallinen siirtymä asukkaille, asiakkaille ja potilaille, henkilöstölle ja kaikille muille sidosryhmille. Ammattilaiset, toimipisteet ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Muutoksia on tulossa muun muassa verkkosivuosoitteeseen ja palveluiden myöntämisperusteisiin.

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Aikaisemmin asukkaan oma kunta on vastannut näistä palveluista. Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa.

– Asiakas asioi 1.1.2023 jälkeen omalla terveysasemalla, kuten aikaisemminkin. Tutut ammattilaiset jatkavat tutuissa toimipisteessä ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Uusi muistettava asia on Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivu www.hyvaks.fi, josta löytyy 1.1.2023 alkaen palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo.

Vuoden 2023 alussa palveluiden tiedot löytyvät vielä myös kuntien verkkosivuilta.

Palvelut yhtenäistyvät ja yhdenvertaistuvat  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle keskisuomalaiselle. Aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palvelujen, omaishoidon, perhehoidon ja vammaispalveluiden myöntämisperusteita on tarkoitus yhtenäistää siirtymäajan kuluessa.

Uusille asiakkaille palvelupäätökset tehdään Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Nykyisten asiakkaiden ja potilaiden palvelut, palvelupäätökset ja asiakas- ja hoitosuhde siirtyvät ja jatkuvat hyvinvointialueella suunnitelmien mukaisesti.

Omais- ja perhehoidon palkkioiden maksatuskäytännöt ja maksupäivät yhtenäistyvät. Valmistelun lähtökohtana on ollut, ettei tammikuun maksatuksiin tule siirtymän vuoksi kohtuuttoman pitkää taukoa. Asianosaisille tiedotetaan maksupäivistä ajoissa tämän vuoden puolella. Omaishoidon tuen ja muiden tukien määrä säilyy ennallaan siirtymäajan eli vuoden ajan 2023. Myös perhehoidon korvauksissa ja henkilökohtaisen avun palkkioissa jatketaan pääosin jo myönnetyissä päätöksillä vuoden 2023 ajan.

Asiakasmaksujen on tarkoitus yhtenäistyä ja niitä tarkastellaan vuoden 2023 talousarvion yhteydessä. Laissa määritellyt asiakasmaksut säilyvät pitkälti samalla tasolla kuin Keski-Suomessa aiemminkin. Maksuissa, joita ei ole määritelty laissa, on nykyisin suurempaa vaihtelua Keski-Suomen kuntien välillä. Nämäkin yhdenmukaistetaan siirtymäajan kuluessa.

Kaikkiin asiakkaisiin ja potilaisiin, joiden palveluihin tulee muutoksia, ollaan yhteydessä ja heidän kanssaan käydään palvelu läpi ja tehdään hoitosuunnitelma.

Aluevaltuusto päättää palveluiden myöntöperusteista ja asiakasmaksuista vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

Pelastustoimen palveluita tarjotaan kuten aiemminkin 

Pelastustoimen palveluita on järjestetty Keski-Suomen maakunnan alueella yhtenäisesti vuodesta 2004 alkaen. Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirryttäessä toiminta pyritään hoitamaan edelleen asiakasta lähimpänä olevan paloaseman periaatteella.

-Erityistä asiantuntemusta edellyttäviä työtehtäviä jaetaan hyvinvointialueen sisällä kuten aikaisemminkin, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastusjohtaja Ville Mensala.

Digitaaliset palvelut laajenevat  

Nykyiset sähköiset palvelut, esimerkiksi sähköinen yhteydenotto ja ajanvarauspalvelut, toimivat hyvinvointialueella kuten aikaisemminkin.

 

Omaks.fi-palvelun, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen tunnistautumista vaativat palvelut laajentuvat nykyisen Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kuntiin (Joutsa, Luhanka, Toivakka, Keuruu, Multia, Petäjävesi, Laukaa ja Konnevesi) alkuvuodesta 2023. Tunnistautuneen asiakkaan palvelut toimivat tällä hetkellä Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kuntien asukkaille. Palvelu laajene Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliseksi sosiaali- ja terveyskeskukseksi lähivuosina.

Omaks.fi tarjoaa myös palveluita kaikille keskisuomalaisille ilman tunnistautumista ja ilman ajanvarausta.

Hyvää arkea tukemassa

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

Hyvinvointialueesta muodostuu Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Tarjoamme uutena työnantajana mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.

 

Lisätietoja: 

 • Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi
 • Ville Mensala, pelastusjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 336 0680, ville.mensala(at)jyvaskyla.fi
 • Tuija Koivisto, vastuualuejohtaja, Koti- ja asumispalvelut -vastuualue, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)hyvaks.fi
 • Eva Pihlamaa-Tuononen, vastuualuejohtaja, Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, p. 050 567 2920, eva.pihlamaa-tuononen(at)seututk.fi
 • Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, p. 050 370 0245, paivi.kalilainen(at)jyvaskyla.fi
 • Juha Paloneva, vastuualuejohtaja, Sairaalapalvelut, p. 050 366 3695, juha.paloneva(at)ksshp.fi