Siirry sisältöön

Jyväskylän nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimi, Nuorisovastaanotto palvelee myös 13-17-vuotiaita toivakkalaisia

Keski-Suomen hyvinvointialue

Tiedote 31.8.2023

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimeissä annetaan terveydenhuoltolain 27 ja 28 pykälän ja sosiaalihuoltolain 24 ja 25 pykälän mukaisia nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluja. Nuorisovastaanotto on yksi kuudesta Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimistä.

Palvelu on hallintorajat ylittävä, verkostoituva ja moniammatillinen, matalan kynnyksen perustason palvelu 13–22-vuotiaiden jyväskyläläisten ja 13–17-vuotiaiden muuramelaisten, uuraislaisten, joutsalaisten, luhankalaisten ja toivakkalaisten nuorten lievien ja keskivaikeiden päihde-, mielenterveys ja psykososiaalisten ongelmien arviointia ja hoitoa.

Koulujen ja oppilaitosten tarjoamat oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut ovat ensisijaisia palveluja nuorille. Nuorisovastaanotolle tullaan, kun oppilaitosten palvelut eivät enää riitä tai nuori on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Nuorisovastaanotolle nuori ei tarvitse lähetettä. Hoito- ja/tai tukiprosessi suunnitellaan aina yksiköllisesti nuoren tarpeisiin, toiveisiin ja elämäntilanteeseen perustuen. Kaikille nuorille ei riitä muutama käynti, mutta olennaista on tunnistaa ne, jotka hyötyvät nopeasta ja lyhyestä interventiosta. Kaikki nuoret tai heidän läheisensä eivät hae hoitoa, heille voi riittää, kun saavat avun sen hetkiseen ongelmaansa.

Nuorisovastaanotolla tehdään myös poliisin ohjaamia päihdearvioita alaikäisille. Nuorisovastaanotolla työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, ja tarvittaessa Nuorisovastaanotolla on käytössä myös lääkäripalvelut.

Toimipisteemme sijaitsevat:
Jyväskylässä Nuorten talossa osoite Asemakatu 4, 2 krs ja Voimalassa osoite Sepänkatu
4, 2 krs.

Jalkaudumme myös kohdealueemme kuntiin ja kouluille.

Ohjautuminen ja yhteydenotot Nuorisovastaanotolle
Ohjautumien tapahtuu nuoren tai huoltajan yhteydenotolla tai esimerkiksi koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon, tai muun sosiaali- tai terveydenhuollon toimijan kautta.

• Nuorisovastaanoton puhelinaika ja hoidon tarpeen arviointi; puh. 014 266 0150,
maanantaisin klo 12–13.30 ja tiistaista perjantaihin klo 8.30–10.

• Nuorisovastaanotolle voi tulla myös ilman ajanvarausta matalankynnyksen
päihde- ja mielenterveys Walk in -vastaanotolle Nuorten taloon osoite
Asemakatu 4, 2 krs. Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 12–17.

Walk in -vastaanotolla tehdään hoidontarpeen arviointi, tarvittaessa
palveluohjausta ja käytössä on myös Käynti kerrallaan -terapiamenetelmä.

• Yhteydenotto Nuorisovastaanotolle -lomakkeen kautta, lomake on tarkoitettu
asiakkaille, https://hyvaks.fi/asiointi/nuorisovastaanotto-joutsa-jyvaskylaluhanka-muurame-toivakka-uurainen

• Terveydenhuollon ammattilaisten Lifecare-viestit Nuorisovastaanottoon
o Lifecare-viestin voi lähettää nuoren henkilötunnuksella, otsikkoon
ohjaus/konsultaatio/yhteydenottopyyntö tms. ja kuvaus saatetekstiin
ohjaamisen syystä tai yhteydenoton tarpeesta. Lifecare kirjauksessa tai
viestissä on nuoren esitiedot, hoitoyhteenveto sekä
suunnitelma/tavoite Nuorisovastaanoton työskentelylle, josta voimme
suoraan viedä tiedot tiimiin käsiteltäväksi.

o Viestin voi lähettää ”Hae suorituspaikan nimellä” -kohdasta kirjoittamalla
Nuorisovastaanotto ja valitsemalla sen.

o Nuori on lähetettävän tahon asiakas, kunnes aika Nuorisovastaanotolle
toteutunut. Keskustelevat siirtymät (yhteiset siirtopalaverit) tavoitteena.

Nuoren oma motivaatio ja halu tulee varmistaa yksilökäynteihin.
Yksilökäynnin sijaan on mahdollista yhteiset perhetapaamiset
vanhempien ja nuoren kanssa.

Nuorisovastaanoton työmuotoja ovat mm.
• terapeuttinen hoitotyö
• lyhytterapeuttiset menetelmät (mm. interpersoonallinen psykoterapia (IPT)
ratkaisukeskeinen lyhytterapia, käynti kerrallaan terapiamenetelmä)
• päihdeinterventiot (tunnistaminen, perustason hoito, tarvittaessa jatkohoitoon
ohjaaminen)
• SHL mukainen omana työntekijänä toimiminen erityisen tuen nuorille,
• työskentely vanhempien/perheen kanssa
• kuntoutuspsykoterapia-arviot ja erityisen tuen nuorten osalta tarvittaessa
kuntoutuksenaikainen hoito
• IPC (masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon suunniteltu menetelmä)
• Cool Kids (ahdistuksen hoito-ohjelma)
• seksuaalineuvonta ja –terapia
• psykologiset tutkimukset
• EMDR silmäliiketerapia
Nuorisovastaanotolla on käytössä etävastaanotto ja ohjattu omahoito nettiterapiaan.

Palveluseteli
Nuorisovastaanotolla on käytössä palveluseteli, joka on vaihtoehto Keski-Suomen
hyvinvointialueen itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Neuvonta- ja terapiaseteli
on ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea nuorten mielenterveystyötä perustasolla.
Neuvonnan ja terapian palveluseteliin ei edellytetä diagnoosia, mutta terapiasetelin
myöntäminen edellyttää riittävän arvioinnin tekemistä ja määriteltyjen kriteereiden
täyttymistä.

Neuvonta- ja terapiapalvelusetelit on tarkoitettu alle 18-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen Keski-Suomen hyvinvointialueella. Poikkeuksena on nuoren yksilöllisen tukiterapian ikäraja, jota voidaan myöntää 13–22-vuotiaille. Lähtökohtaisesti palveluseteli soveltuu tilanteeseen, jossa nuorella tai perheellä ei ole tiedossa olevia monia eri ongelmia, useita palvelutahoja ja laajaa verkostotyön
tarvetta.

Palveluseteliin liittyvät tiedustelut keskiviikkoisin klo 12–13 puh. 050 413 7783.

Lisätietoja:

Palveluvastaava, johtava sosiaalityöntekijä Eija Hiltunen, p. 050 911 7430,
eija.hiltunen@hyvaks.fi
www.hyvaks.fi/palvelumme/nuorten-mielenterveys-ja-paihdetyon-tiimit

 

Takaisin ajankohtaisiin