Toivakan kunnanvaltuusto päätti maanantain 13.11. kokouksessaan tuloveroprosentin sekä kiinteistöprosentit vuodelle 2024

Toivakan kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi vahvistetaan kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaisesti 9,40.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdotti kokouksessa, että vuoden 2024 tuloveroprosentti on 9,0 %. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.

Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotusta kannatti 17 valtuutettua ja perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotusta kannatti 4 valtuutettua. Kunnanhallituksen ehdotus voitti äänestyksen ja täten valtuusto päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti tuloveroprosentiksi 9,40.

 

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti, että Toivakan kunnan kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2024 vahvistetaan seuraavat:

1) yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Päätös on ehdollinen. Mikäli kiinteistöverolaki muuttuu hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti, vuoden 2024 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 % koskee yleisen kiinteistöveroprosentin alaisia rakennuksia ja maapohjan osalta vuoden 2024 yleinen kiinteistöveroprosentti määräytyy lain asettamaan alarajaan 1,30 %.
2) vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 %
3) muiden rakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
4) rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,0 %
5) yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti on 0,00 %.

 

Koko pöytäkirja on luettavissa täällä.