Siirry sisältöön

Kuntaympäristölautakunnan 17.4. kokouksen päätöksiä

Saneeraussuunnitelmien hyväksymistä ja seutuyhteistyön tiivistämistä

Toivakan kuntaympäristölautakunnan keskiviikon 17.4.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneerauksen suunnitelmien hyväksyminen sekä urakoitsijan valinta, päiväkoti Vakkarin pihasuunnitelman hyväksyminen ja pihan rakentaminen, ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 2024 ja neuvotteluiden käynnistäminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun alueellisesta yhteistyöstä ja organisoinnista Toivakan, Joutsan ja Luhangan kuntien kesken sekä Leppäveden Isonkylän venelaituripaikat 2024.

Koulukeskuksen käyttövesiputket vaativat päivitystä

 Koulukeskuksen A- ja B-rakennusten käyttövesiputkien saneeraus on suunniteltu kahdelle vuodelle niin, että vuonna 2024 toteutetaan saneeraus A-rakennukseen ja vuonna 2025 B-rakennukseen.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan kuntaympäristölautakunta hyväksyy palvelualueensa rakennussuunnitelmat talousarvion ja hankintaohjeen puitteissa. Suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä tehdään urakoitsijan valintaa koskeva hankintapäätös.

Investointiohjelmassa määrärahavaraus tälle vuodelle on 700 000 euroa. Arvio laadittiin pelkästään tavoitehintalaskentaan perustuen, riittävän varauksen tekemiseksi talousarvioon.

Koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneeraus kilpailutettiin jaettuna urakkana. Tarjoukset pyydettiin rakennusurakasta (=pääurakka), putkiurakasta (=alistettu sivu-urakka) ja sähköurakasta (=alistettu sivu-urakka). Tarjouspyyntö oli lähetetty HILMA-ilmoituskanavaan 12.2.2024 ja sähköurakan tarjouspyyntöä täydennettiin lisäkirjeellä 1 (4.3.2024). Tarjoukset tuli jättää HILMA-kanavan kautta 11.3.2024 klo 12 mennessä.

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti koulukeskuksen A-rakennuksen KV-saneerausurakkaa koskevat saneeraussuunnitelmat ja päätti, että urakoitsijoiksi valitaan Rakennusurakka (=pääurakka), Rakennusliike Porrassalmi Oy (89 500 € alv 0%), putkiurakka, Mikenti Oy (149 000 € alv 0%) ja sähköurakka, JTT Power Oy (8 190 € alv 0%).

Vakkarin päiväkodin alueen pihaympäristöä kehitetään kesäkuukausien aikana

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi pihasuunnitelman ja valtuuttaa kuntaympäristöjohtajan tekemään hankintapäätöksen pihan maanrakennusurakasta saatujen tarjousten perusteella.

Toivakan kunnan investointiohjelma sisältää määrärahavarauksen 80 000 euroa päiväkoti Vakkarin pihan saneeraukseen. Tämän lisäksi hankkeeseen saatiin valtionavustusta 23 000 euroa päiväkotipihojen liikunnallistamisen ja luonnonmukaistamisen ohjelmasta.

Pihasuunnittelusta on valtion avustuksesta johtuen irrotettu nuorisotilan puoli omaksi myöhemmin toteutettavaksi hankkeekseen. Esityslistan liitteenä on päiväkoti Vakkarin pihasuunnitelma, jonka laatimiseen ovat osallistuneet niin päiväkodin työntekijät kuin lasten vanhemmatkin.

Rakennuttaja Osmo Rantala Inmeco Oy:stä on laatinut tarjouspyynnön pihan rakentamisesta. Leikkivälineet ja aita hankitaan tilaajan omana hankintana, mutta näiden asennus sisältyy maanrakennusurakkaan.

Tarjouspyyntö maanrakennusurakasta on toimitettu usealle urakoitsijalle ja tarjoukset on pyydetty jättämään viimeistään torstaina 18.4.2024 klo 14 kunnan kirjaamon sähköpostiin. Urakka-aika on 24.6.-2.8.2024.

Ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 2024 

Toivakan kunta on käynyt neuvotteluita ympäristötarkastajan viranhoidon tilapäisestä järjestämisestä Luhangan kunnan kanssa. Luhanka myy tällä hetkellä ympäristötarkastajan viranhoitoa Joutsan kunnalle, mutta neuvotteluissa on todettu, että nykyinen työtilanne voisi mahdollistaa kuntayhteistyön myös Toivakan kunnan kanssa. Yhteistyö voisi alkaa Luhangan puolesta 29.7.2024 alkaen.

Luhangan kunnanhallitus on päättänyt 8.4.2024 § 50:

  1. aloittaa ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyön Toivakan kunnan kanssa 29.7.2024 alkaen vuoden 2024 loppuun asti
  2.  valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Pysyvämmän viranomaispalveluiden järjestämisen suunnittelua jatketaan aiemmin päätetyn mukaisesti. Nyt kysymyksessä on määräaikainen sopimus ympäristönsuojelun viranhoidon järjestämisestä vastaavalla tavalla kuin Joutsan kanssa on tehty rakennustarkastajan osalta.

Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos ympäristötarkastajan viranhoidosta 29.7.2024-31.12.2024. Kuntaympäristölautakunta päätti

  1. aloittaa ympäristötarkastajan viranhoitoa koskevan yhteistyö Luhangan kunnan kanssa 29.7.2024 alkaen vuoden 2024 loppuun asti
  2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen

Leppäveden Isonkylän venelaituripaikat 2024

Toivakan kunta hallinnoi Leppäveden Isonkylän rantaan rakennettua pienvenelaituria. Venepaikat on tarkoitettu ensisijaisesti kunnan asukkaille sekä kesäasukkaille. Venelaituripaikkoja on 16 kpl, jotka ovat kuuden metrin veneaisoilla varustettuja. Isommille veneille on kolme poijupaikkaa. Vierasvenepaikkoja on kolme, joihin voi kiinnittyä enintään viideksi tunniksi kerrallaan. Laituripaikkoja ei ole sähköistetty.

Isonkylänrannan laiturin venepaikoista peritään maksua 100 €/ kausi. Maksutulo käytetään laiturin kunnostukseen, alueen siistimiseen ja polttopuiden hankintaan virkistyspaikalle.

Venepaikkojen varaamisesta ilmoitetaan PaikallisUutiset -lehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Varauksia otetaan vastaan 6.5.2024 klo 9.00 alkaen Toivakkatalon neuvonnassa (Iltaruskontie 2, Toivakka) tai sähköpostitse (kirjaamo@toivakka.fi). Venepaikat luovutetaan hakijoille varausjärjestyksessä.

Maksu venepaikoista on mahdollista suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai MobilePayllä. Varauslomakkeita on saatavissa kunnan kotisivuilta ja neuvonnasta Toivakkatalon ollessa avoinna (maanantaista torstaihin klo 9 – 15).

Etusijajärjestys 1. Kunnan vakituiset asukkaat 2. Kesäasukkaat 3. Muut (mikäli jaettavia paikkoja jää).

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se asettaa Isonkylänrannan venelaituripaikat varattaviksi edellä esitetyin ehdoin 6.5.2024 klo 9.00 alkaen.

Lisätietoja:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

Takaisin ajankohtaisiin