Kansalaisopiston kutomolle tilapäiset väistötilat kirjaston saliin

Toivakan kunnan johtoryhmä käsitteli 21.9.2022 kansalaisopiston kutomon väistötilojen eri tilavaihtoehtoja ja päätti, että käsitöille ja kutomoryhmälle osoitetaan tilapäisesti väistötilat kirjaston valtuustosalista. Kuvataidekoululle järjestetään opetustiloja koulukeskuksesta.

Väistöaika on lukuvuoden 2022-2023, mutta tilanne pyritään ratkaisemaan jopa vielä nopeammin kuin lukuvuoden päätyttyä. Tänä aikana arvioidaan kirjaston salin soveltuvuutta tähän toimintaan joko sellaisenaan tai mahdollisin muutoksin. Kutomo saa salin käyttöönsä maanantaista 3.10.2022 alkaen. Jo tehdyt kirjaston salin varaukset peruutetaan. Kirjaston salissa oleva taide suojataan asianmukaisesti, eikä se vahingoitu toiminnan tilapäissiirrosta johtuen.

Kirjaston salin kokoukset ja eri tilaisuudet siirretään Toivakkatalolle, koulukeskukselle tai yksityisiltä vuokrattaviin tiloihin aina kulloisenkin kokouksen tarpeiden, osallistujamäärän, julkisuuden tai kokouksen ajankohdan perusteella. Valtuusto kokoontuu sovittuihin kokouksiinsa muissa tiloissa, jotka ilmenevät aina kokouskutsusta. 

Nyt päätetyllä ratkaisulla pyritään hyödyntämään ensisijaisesti kunnan omia tiloja mahdollisimman kustannustehokkaasti ja saamaan opiston toiminta käyntiin mahdollisimman nopealla aikataululla.

 

Kangaspuut puhdistetaan ennen siirtoa

Kangaspuut puretaan opistorakennuksessa siten, että myös vanhat loimet poistetaan. Kangaspuut tuodaan erikseen sovittavana ajankohtana kirjaston piha-alueelle perustettavaan siivouspisteeseen, jossa puuosat pyyhitään kauttaaltaan desinfioivaan pesunesteeseen kostutetuilla pyyhkeillä.

Puhdistuspisteeseen pystytetään kunnan toimesta telttakatos, jonka pohjalle levitetään puhdas pressu sujuvan puhdistuksen varmistamiseksi tässä paikassa. Pintojen pyyhkimisen jälkeen kangaspuut tuodaan kirjaston saliin koottavaksi. Desinfioivan käsittelyn tarkoituksena on vähentää riskiä mahdollisten epäpuhtauksien siirtymiselle opistorakennuksesta kirjastolle.

Puulan seutuopisto vastaa asiasta tiedottamisesta opiskelijoilleen.

Tiedotetta päivitetty 26.9.2022

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Jari Lämsä

p.040 630 4035

jari.lamsa@toivakka.fi