Kuntaympäristölautakunnan esityslistan nostot 28.6.2023 kokoukseen

Kuntaympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla 28.6. kokoukseen ovat muun muassa kiinteistöohjelman hyväksymisen valmistelu, koulukeskuksen C-rakennuksen käyttövesiputkien saneerauksen urakoitsijan valinta, katuvalaistuksen LED-valaisinten saneerauksen toimittajan valinta sekä kerrostalotontin yleisten luovutusehtojen vahvistaminen valmisteluun.

Kiinteistöohjelman prosessia valmistellaan syksyn päätöksentekoon

Kiinteistöohjelman hyväksymistä ryhdytään valmistelemaan lautakunnassa. Lautakunta käynnistää prosessin keskustelemalla ja asiaa valmistellaan syksylle päätöksentekoon.

Kiinteistöohjelman hyväksyy lopulta kunnanvaltuusto strategisena kiinteistöjohtamisen linjauksenaan.

Kiinteistöohjelman myötä saadaan päätöksentekoon kokonaisvaltainen käsitys kunnan tulevista kiinteistöjen investointitarpeista ja tarvittavista tiloista. Osasta rakennuksista tullaan mahdollisesti luopumaan joko myymällä tai purkamalla.

Työn aikana laadittiin koulukeskukselle tilojen käyttöasteselvitys sekä koulukeskuksen A- ja B-rakennuksia koskevat kuntoarviot, joiden tarkoitus oli antaa lisätietoa näiden kiinteistöjen tulevaisuuden suunnitteluun.

Talonrakennusinvestointien ohjelmointi tulevina vuosina tapahtuu kiinteistöohjelmaan perustuen. Tämä ei tule poistamaan hankekohtaisten vaihtoehtoisten suunnitelmien tarvetta. Etenkin koulukeskuksella pitkän tähtäimen suunnittelussa tulee tarve punnita uudisrakentamista A- ja B-rakennusten saneerausvaihtoehtojen rinnalla. Oppilasennusteiden mukaan tilatarve tulee pienenemään koululla jo lähitulevaisuudessa, mutta tämä taas mahdollistaisi esimerkiksi muiden toimintojen sijoittamista opetuskäytöstä vapautuviin tiloihin.

Koulukeskuksen C-rakennuksen käyttövesiputkien saneeraustarjoukset saadaan tiistaina

Koulukeskuksen C-rakennuksen käyttövesiputkien saneeraukseen valitaan urakoitsija tässä keskiviikon kokouksessa. Tarjoukset saadaan tiistaina ja urakka on tarkoitus aloittaa kiireellisenä heti ensi viikolla.

LED-valaisimilla kaduille valoa

Katuvalaistuksen saneeraus kokonaan LED-valaisimiksi etenee. Lautakunta valitsee toimittajan.

Katuvalaistuksen saneeraushankinta kilpailutettiin EU-hankintana, koska hankinnan ennakoidun arvon arvioitiin ylittävän EU-kynnysarvon (215 000 euroa alv 0 %).

Pohjaesityksenä on, että tarjouskilpailun voittajaksi valitaan C2 SmartLight Oy tarjoushinnan ollessa 121 551,20 € (alv 0 %).

Hankintaa toteutetaan hyväksyttyjen investointimäärärahojen puitteissa seuraavien vuosien aikana. Katuvalaistukseen kuluu tällä hetkellä lähes 100 000 kWh energiaa vuodessa.

Saneerauksen myötä energian kulutus putoaa merkittävästi nykyisestä. Uusittavia valaisimia on yhteensä noin 330 kappaletta.

Kerrostalotontille yleisten luovutusehtojen vahvistamisen valmistelua

Kerrostalotontti hinnoitellaan vapaasti varattavaksi. Lautakunta aloittaa Toivakantie 35-37 AL-tontin (kerrostalotontin) yleisten luovutusehtojen vahvistamisen valmistelun ja asia etenee kunnanhallitukseen.

Lisäksi tontin hinnoittelusta on tarkoitus pyytää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ennakkolausunto, mikäli tontti luovutetaan myöhemmin tuetun asuinrakentamisen käyttöön.

Tyypillisesti ARA-kohteen hinnaksi vahvistetaan 65-70% tontin markkinahinnasta.

Lisätiedot:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

p. 040 630 4035

Teknisen lautakunnan kokouksessa 21.9.2022 käsiteltyjä asioita

Teknisen lautakunnan kokouksessa 21.9.2022 käsiteltiin muun muassa talousarviovalmistelun jatkamista, kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen vuokrankorotuksia sekä kiinteistöohjelman laatimista.

 

Teknisen toimen talousarviovalmistelu jatkuu

Tekninen lautakunta tutustui alustavasti teknisen toimen käyttötalousosan talousarvioon. Yleinen kustannustason nousu tekee talousarvion laatimisesta haastavaa ja talousarviovalmistelua jatketaan.

Suoraan kunnan omistuksessa on yhä neljä asuntoa, joiden vuokrankorotuksista tehtiin päätös. Vuokrankorotukset perustuvat kustannusten yleiseen nousuun ja siihen, että kyseisten asuinhuoneistojen vuokria ei ole pitkään aikaan tarkistettu.

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ulkokuntosalilaitteiden hankinnasta sekä jätevesiverkoston etävalvontalaitteistojen hankinnasta, jotka ovat lisäyksiä nykyiseen järjestelmään.

 

Lautakunta käynnisti kiinteistöohjelman laatimisen

Kiinteistöjohtamisen ja rakennusten suunnitelmallisen ylläpidon tueksi tarvitaan ohjelma, jonka perusteella suunnitellaan kiinteistöjen elinkaaren mukaiset ylläpitotoimet ja tehdään oikeasuhtaisia valintoja uudisrakentamisen, peruskorjausten ja vuokratilojen välillä omassa palvelutuotannossa.

Kiinteistöohjelmaan sisällytetään myös tarpeettomista rakennuksista luopumisen suunnittelu ja aikataulutus tai nyt vailla käyttöä olevien rakennusten mahdollinen kehittäminen.

Kiinteistöohjelma on samalla työkalu, jolla on tarkoitus helpottaa päätöksentekoa kunnan kiinteistöomaisuuden suhteen.

Kiinteistöohjelman yhteydessä tullaan rakennuksilla tekemään tarvittavia selvityksiä ja kuntotutkimuksia. Kunnassa otetaan samalla käyttöön uusi kiinteistöjen, ulkoalueiden ja liikunta-alueiden tekninen huoltokirja- ja ylläpitoympäristö, jonka tarkoituksena on kiinteistöjen ylläpidon jatkuva kehittäminen.

Kiinteistöohjelman yhteydessä ratkaistaan myös jatkossa kansalaisopiston tilakysymykset. Kansalaisopisto siirtyy opistorakennuksesta tilapäisesti väistötiloihin kunnan sisäilmatyöryhmän aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

Tekninen johtaja Jari Lämsä

p. 040 630 4035