Teknisen lautakunnan kokouksessa 21.9.2022 käsiteltyjä asioita

Teknisen lautakunnan kokouksessa 21.9.2022 käsiteltiin muun muassa talousarviovalmistelun jatkamista, kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen vuokrankorotuksia sekä kiinteistöohjelman laatimista.

 

Teknisen toimen talousarviovalmistelu jatkuu

Tekninen lautakunta tutustui alustavasti teknisen toimen käyttötalousosan talousarvioon. Yleinen kustannustason nousu tekee talousarvion laatimisesta haastavaa ja talousarviovalmistelua jatketaan.

Suoraan kunnan omistuksessa on yhä neljä asuntoa, joiden vuokrankorotuksista tehtiin päätös. Vuokrankorotukset perustuvat kustannusten yleiseen nousuun ja siihen, että kyseisten asuinhuoneistojen vuokria ei ole pitkään aikaan tarkistettu.

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ulkokuntosalilaitteiden hankinnasta sekä jätevesiverkoston etävalvontalaitteistojen hankinnasta, jotka ovat lisäyksiä nykyiseen järjestelmään.

 

Lautakunta käynnisti kiinteistöohjelman laatimisen

Kiinteistöjohtamisen ja rakennusten suunnitelmallisen ylläpidon tueksi tarvitaan ohjelma, jonka perusteella suunnitellaan kiinteistöjen elinkaaren mukaiset ylläpitotoimet ja tehdään oikeasuhtaisia valintoja uudisrakentamisen, peruskorjausten ja vuokratilojen välillä omassa palvelutuotannossa.

Kiinteistöohjelmaan sisällytetään myös tarpeettomista rakennuksista luopumisen suunnittelu ja aikataulutus tai nyt vailla käyttöä olevien rakennusten mahdollinen kehittäminen.

Kiinteistöohjelma on samalla työkalu, jolla on tarkoitus helpottaa päätöksentekoa kunnan kiinteistöomaisuuden suhteen.

Kiinteistöohjelman yhteydessä tullaan rakennuksilla tekemään tarvittavia selvityksiä ja kuntotutkimuksia. Kunnassa otetaan samalla käyttöön uusi kiinteistöjen, ulkoalueiden ja liikunta-alueiden tekninen huoltokirja- ja ylläpitoympäristö, jonka tarkoituksena on kiinteistöjen ylläpidon jatkuva kehittäminen.

Kiinteistöohjelman yhteydessä ratkaistaan myös jatkossa kansalaisopiston tilakysymykset. Kansalaisopisto siirtyy opistorakennuksesta tilapäisesti väistötiloihin kunnan sisäilmatyöryhmän aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

Tekninen johtaja Jari Lämsä

p. 040 630 4035