Toivakan kunta järjestää maksuttomia kuntosalivuoroja alle 18-vuotiaille nuorille tammi-helmikuun aikana

Toivakan kunta järjestää maksuttomia kuntosalivuoroja alle 18-vuotiaille nuorille tammi-helmikuun aikana. Vuorot alkavat maanantaina 15.1. kello 17.30-19. Viikoittainen vuoro kestää 26.2. saakka ja vuoron valvojana toimii Aaro Pitkänen. Vuoro on myös kaikkien muiden käyttäjäryhmien käytettävissä, mutta se on maksuton vain alle 18-vuotiaille.

Kuntosalivuorot liittyvät vuoden 2023 loppuun päättyneeseen Siistii!-kampanjaan, jonka tarkoituksena oli tukea Toivakan alueen lasten ja nuorten hyviä tapoja ja kannustaa järkeviin valintoihin. Osana kampanjaa oli niin sanottu porkkanaraha eli 5000 euron käyttöbudjetti, joka pieneni sitä mukaa, mikäli korjattavaa ja siistittävää ilkivallan, väärien valintojen ja häiriökäyttäytymisen jäljiltä tuli. Käyttöbudjettiin osallistui sivistys- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi kuntaympäristöpalvelut.

Kampanjan päätteeksi jäljelle jäänyttä budjettia oli jäljellä 4000 euroa. Ilkivalta ja häiriökäyttäytyminen väheni loppuvuotta kohden. Lopullisen summan käyttökohteet päätti Toivakan nuorisovaltuusto, joka halusi muun muassa kustantaa rahasta kuntosalivuoroja nuorille ja hankkia tanssipelin nuorisotila Vakkarille.

Pääsponsoroijana Siistiii! -kampanjan päätösviikolla on K-Kauppias Kerttu Vesterinen. Lisäksi porkkanabudjettia käytetään jonkin verran kampanjan päätösviikkoon, muun muassa värikuulapelin järjestämiseen. Mikäli porkkanabudjetin rahaa vielä päätösviikon jälkeen jää, sitä käytetään lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen.

Lisätietoja:

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, p. 050 475 1051

Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander, p. 040 553 1456

Nuorisovaltuuston vaaleihin voi ilmoittautua ehdokkaaksi 31.7. saakka

Nuorisovaltuuston vaalit lähestyvät!

Toivakan nuorisovaltuuston kaksivuotinen toimintakausi päättyy 31.5.2023. Nuorisovaltuuston uudet jäsenet valitaan perjantaina 25.8.2023.

Mikäli olet 13–25-vuotias ja sinulla on halua tulla mukaan edistämään nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Toivakassa, ilmoittaudu mukaan nuorisovaltuuston vaaleihin 31.7. mennessä Toivakan hyvinvointisuunnittelija Satu Korhoselle satu.korhonen@toivakka.fi.

Mikä ihmeen nuorisovaltuusto?

Nuorisovaltuusto, eli nuva, on nuorten oma vaikuttamiskanava Toivakassa. Nuorisovaltuusto pyrkii edistämään nuorten osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia kunnan päätöksenteossa ja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Nuorisovaltuuston tarkoitus on saada nuorten ääni esiin Toivakassa ja toimia vaikuttamiskanavana nuorten ja päättäjien välillä.

Mitä nuorisovaltuustossa tehdään?

Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kahden kuukauden välein yhteisten asioiden äärelle. Nuorisovaltuusto saa itse päättää omasta toiminnastaan, tehdä esimerkiksi aloitteita kunnanvaltuustolle, kirjoittaa kannanottoja/mielipidekirjoituksia, järjestää tapahtumia ja toimintaa, tehdä yhteistyötä muiden tahojen, kuten Toivakan järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Toivakan nuvalla on edustus myös Keski-Suomen nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan vuosipalkkio Toivakan hallintosäännön mukaisesti.

Kuka voi asettua ehdolle?

  • Toivakassa asuva tai Toivakassa koulua käyvä 13–25-vuotias nuori.
  • Olet kiinnostunut vaikuttamisesta ja olet valmis sitoutumaan kahdeksi vuodeksi nuorisovaltuustotyöskentelyyn.

Juuri sinun tehtäväsi on edustaa toivakkalaisia nuoria, jotta tulevaisuuden Toivakka olisi myös nuorten näköinen!

Lisätiedot:

Hyvinvointisuunnittelija

Satu Korhonen, p. 040 192 78 17

satu.korhonen@toivakka.fi

nuva logo

Siistiii! -kampanjan aloitustapahtumassa yli 160 kävijää

Siistiii! -kampanjan aloitustapahtuma keräsi yli 160 kävijää Toivakan koulukeskukselle perjantaina 17.3.2023.

Tapahtuman juonsi Toivakan nuorisovaltuusto, paikalla kuultiin puheita ja kerrottiin kampanjan lähtökohdista sekä tavoitteista. Tilaisuudessa avattiin kampanjan jatkoa: Nuoret pääsevät Pojun erikoiskeikalle ensi syksynä K-Market Perälän sponsoroimana, mikäli hyvään käyttäytymiseen ja käytöstapoihin sitoudutaan.

Kampanjan pääideoija ja pääsponsori K-kauppias Kerttu Vesterinen kertoi lisäksi tilaisuudessa, että kampanjaan sitoutuvien nuorten kesken arvotaan myös SUP-lauta kevätlukukauden päättyessä.

Aloitustapahtumassa arvottiin tuotekasseja ja lahjakortteja, vietettiin elokuvailtaa auditoriossa ja syötiin Lettukeisarin paistamia lettuja. Lisäksi Toivakan-Joutsan 4H -yhdistyksen popcorn-kone kävi varsinaisella täysteholla ja MLL Toivakan yhdistys toteutti kasvomaalauksia pisteellään halukkaille.

Lisäksi porkkanana kampanjassa on mukana myös konkreettinen nuorille suunnattu 5 000 euron käyttöbudjetti heidän itse suunnittelemaansa käyttökohteeseen. Budjetti on esillä Toivakan koulukeskuksella. Nuoret saavat itse päättää, mihin toimintaan käyttöbudjetti suunnataan. Nuoria osallistava 5 000 euron budjetti pienenee sitä mukaa, mikäli korjattavaa ja siistittävää ilkivallan, väärien valintojen ja häiriökäyttäytymisen jäljiltä tulee. Syksyllä 2023 budjetti tarkistetaan ja todetaan lopullinen summa.

Siistiii! –kampanja pyrkii lisäämään nuorten hyvinvointia ja osallistamaan nuoria käyttäytymään fiksusti. Kampanja herättelee ajattelemaan oman käyttäytymisen merkitystä koko kuntayhteisöä ajatellen.

Kampanja toteutetaan yhteistyössä K-Market Perälän, Pojun, Toivakan kunnan, Toivakan seurakunnan, Toivakan nuorisovaltuuston sekä alueen yhdistysten toimesta.

 

Lisätiedot:

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

p. 050 475 1051

sirpa.orell-pohjola@toivakka.fi

Kauppias Kerttu Vesterinen, K-Market Perälä

p. 040 301 18 00

kerttu.vesterinen@k-market.com