Nuorisovaltuuston vaaleihin voi ilmoittautua ehdokkaaksi 31.7. saakka

Nuorisovaltuuston vaalit lähestyvät!

Toivakan nuorisovaltuuston kaksivuotinen toimintakausi päättyy 31.5.2023. Nuorisovaltuuston uudet jäsenet valitaan perjantaina 25.8.2023.

Mikäli olet 13–25-vuotias ja sinulla on halua tulla mukaan edistämään nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Toivakassa, ilmoittaudu mukaan nuorisovaltuuston vaaleihin 31.7. mennessä Toivakan hyvinvointisuunnittelija Satu Korhoselle satu.korhonen@toivakka.fi.

Mikä ihmeen nuorisovaltuusto?

Nuorisovaltuusto, eli nuva, on nuorten oma vaikuttamiskanava Toivakassa. Nuorisovaltuusto pyrkii edistämään nuorten osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia kunnan päätöksenteossa ja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Nuorisovaltuuston tarkoitus on saada nuorten ääni esiin Toivakassa ja toimia vaikuttamiskanavana nuorten ja päättäjien välillä.

Mitä nuorisovaltuustossa tehdään?

Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kahden kuukauden välein yhteisten asioiden äärelle. Nuorisovaltuusto saa itse päättää omasta toiminnastaan, tehdä esimerkiksi aloitteita kunnanvaltuustolle, kirjoittaa kannanottoja/mielipidekirjoituksia, järjestää tapahtumia ja toimintaa, tehdä yhteistyötä muiden tahojen, kuten Toivakan järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Toivakan nuvalla on edustus myös Keski-Suomen nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan vuosipalkkio Toivakan hallintosäännön mukaisesti.

Kuka voi asettua ehdolle?

  • Toivakassa asuva tai Toivakassa koulua käyvä 13–25-vuotias nuori.
  • Olet kiinnostunut vaikuttamisesta ja olet valmis sitoutumaan kahdeksi vuodeksi nuorisovaltuustotyöskentelyyn.

Juuri sinun tehtäväsi on edustaa toivakkalaisia nuoria, jotta tulevaisuuden Toivakka olisi myös nuorten näköinen!

Lisätiedot:

Hyvinvointisuunnittelija

Satu Korhonen, p. 040 192 78 17

satu.korhonen@toivakka.fi

nuva logo

Hyvinvointisuunnittelija Toivakan kunnan yhteyshenkilönä hyvinvointialueelle

Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteyshenkilönä Toivakasta on aloittanut hyvinvointisuunnittelija Satu Korhonen. Yhteyshenkilönä Korhonen toimii erityisesti hyvinvointialueen sekä kunnan välisessä yhdyspintatyöskentelyssä. Yhdyspintatyöskentely on tärkeää, sillä monet kuntien palveluista liittyvät hyvinvointialueen palveluihin. Esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on kouluissa, joissa perusopetuksen toteuttaa kunta ja oppilashuolto on hyvinvointialueiden vastuulla.

Yhteyshenkilö koordinoi myös yhteistyötä hyvinvointialueen sekä kaikkien toivakkalaisten toimijoiden välillä, esimerkiksi yritykset, järjestöt ja seurat.

Hyvinvointisuunnittelija Satu Korhonen neuvoo tarvittaessa myös kuntalaisia hyvinvointialueella oikeaan tahoon yhteyden ottamisessa. Yhteydenottotavat hyvinvointialueen palveluihin ovat säilyneet monilta osin aiemman kaltaisina. Ajantasaiset tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta myös kuntakohtaisesti: Toivakan toimipisteet.

Satu Korhosen tavoittaa työajan puitteissa arkisin (8-16) alla olevien yhteystietojen mukaisesti.

Satu Korhonen

Hyvinvointisuunnittelija

040 1927817

Ukrainalaisten asumispalveluiden vastuuhenkilömuutokset vuodenvaihteessa

Hyvinvointialueuudistuksesta johtuen Toivakan kunnan vastuuhenkilöt ukrainalaisten kontakteina muuttuvat. Perhetyöntekijät Tanja Poikolainen ja Leena Makkonen siirtyvät vuodenvaihteen myötä Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen. Kotouttamistehtävät jäävän kuitenkin kuntien vastuulle. Joulukuun ajan yhteyshenkilönä työskentelevät vielä perhetyöntekijät, jotka tavoittaa numeroista 040 667 3851 (Leena Makkonen) ja 040 585 0024 (Tanja Poikolainen).

Toivakan kunnan vastuuhenkilöinä ukrainalaisten majoituspalveluihin sekä ohjaukseen- ja neuvontaan liittyen toimivat tammikuun 2023 ajan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, p. 050 307 6114 sekä työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjonen, p. 040 635 8088.

Helmikuusta alkaen vastuuhenkilönä tulee toimimaan hyvinvointisuunnittelija. Hyvinvointisuunnittelijan rekrytointiprosessi on parhaillaan meneillään.

Toivakan kunta on solminut vastaanottokeskuksen kanssa majoituspalvelusopimuksen, joka on tällä hetkellä voimassa maaliskuun 2023 loppuun. Sopimuksen tarkoituksena on tuottaa tilapäistä suojelua hakeneille ja sitä saaville henkilöille majoituspalvelua ja arkeen sekä majoitukseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Tilapäisen suojelun asiakkaille kuuluvista sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa vastaanottokeskus ja työllistämisestä Keski-Suomen TE-toimisto.

Toivakan kunta sekä vastaanottokeskus tekevät tiivistä yhteistyötä sekä tiedonvaihtoa, joilla saadaan ohjattua henkilöt oikeiden palvelujen pariin.

Yhdistysten ja vapaaehtoisten rooli on ollut merkittävänä apuna kotouttamisessa ja kunta toivoo hyvän yhteistyön sen osalta jatkuvan.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi

 

Elinkeino- ja työllisyyssuunnittelija Arja Marjonen

p.040 635 8088

arja.marjonen@toivakka.fi